2017. április 23., vasárnap

197.) Tájékoztató a Magyar Néphadsereg Katonai Főiskoláiról 1972. - o. Scanned Retro- Brief of Hu. Military Higher Schools (Officer Colleges) of People's Army: KLKF, ZMKMF, KGyRMF

Tájékoztató a Magyar Néphadsereg Katonai Főiskoláiról 1972. - Military Higher Schools (Officer Colleges) of People's Army

Upload to 101%: 2018.08.22. - Freshed: 09.06.2020.:+
above: MedRes! Cover - Fedlap (with My signature)   below: Sequential Content - Tartalmi sorrendben  All pics Courtesy FREE!

Briefing about HuPA's Military Colleges - Tájékoztató A Magyar Néphadsereg Katonai Főiskoláiról TMNKF

above: NoHigher! Issue of Military Higherschool / Colleges: Brief  about Military Colleges of Hungarian People's Army - Katonai Főiskolák Kiadványa: Tájékoztató A Magyar Néphadsereg (MN) Katonai Főiskoláiról   Budapest - 1972   45th Annyversary - Évforduló

above: NoHigher! Editor Team - Szerkesztő bizottság
NoHigher! above: Memorial of "Freedom" on 'Gellért'-hill "Citadella" in Budapest - Gellért-hegyi "Szabadság" emlékmű/szobor      below: Coat of Arms Hu. People Republic (socialis) - MNK - Magyar Népköztársaság Címere
The Juci'bácsi's Collect Sextant's Scan & Cropped Content is Courtesy Free - Kedvességes SZABAD felhasználású!  (either way deleting My advertising home links)
above: MedRes! Main buildings of Military Colleges - A Katonai Főiskolák főépületei
 above: NoHigher! Short History of Officzier Education of the HPA - A Magyar Néphadsereg - MN  Tisztképzésének Rövid Története
 above: HiRes! The Museum of ZMKMF: name of Máté Zalka Military Technician College - MZMTC - A Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola Múzeuma
above: NoHigher! Aim of Education of Military Colleges - A Katonai Főiskolák Képzési Célja
 above: NoHigher! Oficcer Passing out ceremony on Kossuth square in Budapest before parlament - Tisztavatási ünnepség a Kossuth téren az Országház előtt augusztus 20-n

 above: NoHigher! Dispersion of Subject groups: Commander & Technician education (for example: Mechanized Infantry - Radiolocation specification)- A Tantárgycsoportok megoszlása a parancsnoki és technikai képzési szakokon

above: MedRes! Self education and Moderne study rooms of ZMKMF
below: KLKF
above: MedRes! Hu.PA KLKF - Kossuth Lajos Katonai Főiskola -Szentendre-
 above: NoHigher!   below: MedRes! Educational of Mechanized-Infantry Commander with: General school teacher specification - Gépesített-Lövész Parancsnoki Képzés: Általános iskolai tanári szak
PSZH D-944 KM-1 Irányzék -MOM- D-944 APC KM-1 dual mode IR Sight:   http://szextant.blogspot.hu/2018/01/209-km-1-kettosmukodesu-iranyzek-mom-41.html 

 above: NoHigher!   below: MedRes! Educational of Armor Commander with: General school teacher specification - Páncélos Parancsnoki Képzés

193.) CsapatJelkulcs GAK Térképjelek tereptani ismeretek-I. - Topograph & Terrain study: map symbols in MN/MH & W.P.: https://szextant.blogspot.com/2017/02/193-csapatjelkulcs-gak-terkepjelek.html

 Educational of (Missile &-) Field Artillery Commander with: General school teacher specification - (Rakéta és-) Tábori Tüzér Parancsnoki Képzés

 Education of Combat Pioneer/Sapper & Engineer Commander (technician): Road builder & Builder Mechaniker - BSc Engineer  specification) - Műszaki Parancsnoki (szaktechnikusi) Képzés: útépítő és építőgépész szak

 Education of  MoI  - Ministry of the Interior / DoI - Department of the Interior Border Guard Commander with General Shool Teacher specification - BM Határőr Parancsnoki Képzés

 Education of Troop-Reconnaissance (& LRRP - Long Range Recon Patrol) Commander - Csapatfelderítő (és Mélységi Felderítő) parancsnoki Képzés

belowZMKMF
 aboveMedRes! Hu.PA ZMKMF - name of Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola - Military Technician College -Budapest-
above: NoHigher! Zalka Máté Hu. Spanish Revolution's Hu. commander
 above: NoHigher! Education of Signal (Communication) Technician & Troop Commander:  Signal-technology specification - Maintenance section - Híradó Technikus-Parancsnoki Képzés: Híradástechnikai szak - üzemeltetési ágazat     below: MedRes!
 Signal (Communication)  Technician - BSc - Bachelor of Science - Com. specif Technics section - Híradó Szaktechnikus Képzés: Híradástechnikai szak - műszaki ágazat

 Education of Radar Technician: Communication specification radiolocator technics section - Rádiólokátor Szaktechnikusi Képzés: Híradástechnikai szak - rádiólokátor műszaki ágazat

 Education of Anti Aircraft Artillery Commander - Instrument & regulation technics specific - Air Defense instrument-techics maintenance section - Légvédelmi Tüzér Parancsnoki Képzés: Műszer és szabályozástechnikai szak - légvédelmi műszertechnikai üzemeltetési ágazat
 Education of Weapon-Instrument technician: Instrument & regulation technics specific - instrument-technics section - Fegyverzeti-Műszer Szaktechnikusi Képzés: Műszer és szabályozástechnikai szak - műszertechnikai ágazat
 Education of Weaponier / Ordnance technician / engineer  - Machinery Technology specification:  technology of weapons section - Fegyverzeti Szaktechnikusi Képzés: Gyártástechnológiai szak - fegyverzeti technológiai ágazat

 Education of Vehicle/Car Technician:  Vehicle technics specification - Car technics section - Gépjármű Szaktechnikusi Képzés: Gépjármű műszaki szak - gépjármű műszaki ágazat

 Education of Combat-vehicle Technician/Engineer:  Vehicle technics specification - CV technical section - Harcjármű Szaktechnikusi Képzés: Gépjármű műszaki szak - harcjármű műszaki ágazat

 Education of Surface - to Air Missile (SAM) ((Air Defence)) technician / Engineer: Instrument and Regulation technics specification - Missile-technics  technician section - Légvédelmi Rakéta Szaktechnikusi Képzés: Műszer és szabályozástechnikai szak - rakétatechnikai műszaki ágazat
 Educatioin of NBC - Nuclear - Bilogical - Chemical Commander:  Radiochemistry specification - Vegyivédelmi Parancsnoki Képzés: Rádiókémiai szak
 Education of General Supply - Logistics - Counting specification - military economy section - Általános Hadtáp Képzés: Számviteli szak - katonai gazdálkodási ágazat
below: KGyRMF
  aboveMedRes! Aviation Technics College of Hu.PA MF -name of Kilián György Repülő Műszaki Főiskola -Szolnok-
aboveNoHigher! Kilián György Hu. Communist Hu. Partizaan

  aboveNoHigher! Education of Aviation Technician: Inner burning engine specification - Airframe-engine section - Repülő Műszaki Szaktechnikusi Képzés: Belső égésű erőgép szak - Sárkány-hajtómű (SHM) ágazat    belowMedRes!

Education of Aviation Techician: Instrument and regulation-technics specif - electro-instrument-oxigen (EMO) device (Avionics) section - Repülő Műszaki Szaktechnikusi KépzésÍ: Műszer és szabályozástechnikai szak - elektromos-műszer-oxigén (EMO) berendezési ágazat
Education of Aviation Techician: Wirelles Communication-technic specif.- Radiotechnic section and armament-technic section - Repülőműszaki Szaktechnikusi Képzés: Vezeték nélküli híradástechnikai szak - rádiótechnikai ágazat és fegyverzettechnikai (Fegyverzeti) ágazat
 Education of Aviation Techician: Microvawe tchnics specif.- fighter-controller-surveillance section - Repülő Műszaki Szaktechnikusi Képzés: Mikrohullámú technikai szak - vadászirányító-megfigyelő szak
 Education of Airplane (Helicopter) Pilot - Repülőgép (Helikopter) vezető Képzés ((rgv. szak))
belowMiscellaneous - Vegyes
 above: NoHigher! Supply of Students of the Officer College, Assigments and Advantages - Katonai Főiskolák Hallgatóinak Ellátása, Juttatások és Kedvezmények

 above & below: Occur  Candidating and Entrance Examination for the Military Colleges - A Katonai Főiskolákra Történő Jelentkezés és Felvétel

above: MedRes! Military Oath (text), Rank-signals of Students - Katonai Eskü, Hallgatók Rendfokozati Jelzései
MedRes!  Freetime of Students - A hallgatók szabadideje
 above: NoHigher! Youth ans Sport-movement, Culture life - Ifjúsági és Sportmozgalom, Kultúrális Élet
above: NoHigher! Claimed Requirement opposit Professional Officers, Possibilities of Their improve and forms of acknowledgements/appreciations - A Hivatásos Tisztekkel Szemben Támasztott Kövretelmények, Továbbfejlődésük Lehetőségei És Elimerésük Formái
above: MedRes! Officer ranks     below: HiRes! End of this Document (ZMKMF) - Kiadvány vége

FIN!

Köszönet "Sunnyboy"-nak, hogy oly lelkesen lapozgatta a kiadványt, amely motivált a maradék szöveges lapok beszkennelésére és a post létrehozására.

aboveNEWNoHigherJuci'bácsi's scan collect: KLKF insignia - jelvénye  Courtesy FREE!

 aboveNew! Juci'bacsi's original scanned collection. HiRes! Group photo - Memorial Leaf of graduated field artillery class 541.rd platoon of name of  Kossuth Lajos Army Officers College (~ Katonai Főiskola  KLKF) at Szentendre in 1977. (1973 - 1977) /:Juci: second row middle vefore Kossuth's statue:/  below: The Arty cabinet building was mid - Középen volt a Rak. Táb. tü. tantermi épület
PUO-9 Tűzvezető Műszer - Fire Control Plotter - ПУО-9 Прибор Управление Огномhttps://szextant.blogspot.com/2015/03/155-puo-9-tuzvezeto-muszer-ap-7-tuzer.html
above: NEW! MedRes! A 'Vörös Csillag'érdemrenddel kitüntett KLKF - Honoured of 'Red Star' order
above: NEW! NoHigher! Book: The famous graduate 1977 Armor platoon/Section (with many friends among them), with the Authors. - Könyv: A híres végzős 977-es Harckocsizó szakasz (Sok barátommal közöttük), a Szerzőkkel  by Military Publisher Hu. MoD 'Zrínyi' kiadó Budapest  source: facebook/Tarsoly Antal (member of section)

aboveNEWNoHigher! Book cover: ret.Gen.Maj. Dr. (Ph.D.) M. Szabó Miklós ny.vőrgy. former ZMKA - 'Zrínyi MiklósKatonai Akadémia - Military Academy/College -Budapest- former commander: "History of  the name Kossuth Lajos Military Higher-school/College 1967-1996" HuMoD - HM 'Zrínyi' kiadó - publisher -Budapest-  source: facebook/Miklós Borsi/A tüzérség ma is él - The artillery is still alive today