Charts

Charts - Térképvázlatok

above: NEW+! MedRes! She is the Teacher of Topographic Maps - Ő a Földrajzitérkép tanár
Hu. text: from HVG: A Los Angeles-i járókelőknek fogalmuk sincs, hol van Európa vagy Afrika. De még az Egyesült Államokat sem tudták megtalálni a térképen.  ...
above: NEW! NoHigher! Hu. text map: EU Duration in months of Unemployment Benefits -  EU Munkanélküli segélyek időtartam hónapokban  source: facebook
 above: NEW! HiRes!  projected Population Change in European Countries 2017 to 2050
above: NEW! MedRes! Density of Population in Europe / Km suare of grid in 2011. - Egy négyzetkilométeres földrajzi rácshálóra jutó népesség (Népsűrűség)Európában

above: NEWHiRes! M 1:10.000 military city map: Budapest - Dél-buda; Kelenföld XI.kerület- #Kopaszi-gát (Garancsi István-féle telek) - Fehérvári-út a 'Gamma' Művek - Duna

above: NEW! Global market - Világpiac

NEW! ICAO airport code: above: HiRes! Map of countries classified according to the ICAO airport code prefix. Any correspondence between subnational regions and second letter also indicated. Micronations not labeled individually.     below: MedRes! ICAO countries Map of world regions classified according to the first letter of the ICAO airport code.
above: NEW! HiRes! ETOPO: Ice Low!
aboveNEWMedRes! Inverse Global Worls Map

above & below: NEW! MedRes! The World According To Donald Trump - To Americans

NEW+3! above: MedRes! Hu. text: A térképen szereplő országok között egyedül Hollandiában található olyan nem európai kisebbség, amely nem korábbi gyarmati birodalomhoz köthető, illetve Törökországban látható a szír menekültek megjelenése. Ha kolonizációhoz köthető Európán kívülről érkezőket is figyelembe vesszük, akkor azt láthatjuk, hogy
  • Az Egyesült Királyságban az indiaiak, 
  • Franciaországban az algírok,
  • Spanyolországban a marokkóiak,
  • Portugáliában pedig az angolaiak ...
below: NoHigher! A felsőoktatási végzettséggel rendelkezők nemcsak képzettebbek, hanem termelékenyebbek is (már persze, ha tényleg kiérdemelték az oklevelüket). A diplomások tehát a gazdasági növekedés hajtómotorjai, így nem mindegy, hogy mekkora az arányul a teljes népességen belül. 
above: MedRes! Europe by: jakubmarian.com
1. aboveJuci'bácsi's artwork: also Courtesy FREE! HiRes! Historical Military Mapping/chart - Mint hiánypótló mű.

Map of the peace-time Organisation of the Hu.PA (MN) & Border Guard (Hőr.)-littlebit -basicaly Army/Lan Forces- early 1980's in Warsaw Pact's era (WP). Where served the FUGs. - A Magyar Néphadsereg (MN) és a Határőrség (Hőr.)-kevésbé béke szervezete -alapvetően a Szárazföldi- a Varsói Szerződés (VSz) idejében az 1980-as évek elején. Ahol a D-442 FUG-ok szolgáltak. Remark: without HAD (Homeland Air Defence Missile battalions and storages due little space. Marked with authenic MN-WP symbols.  Megjegyzés: A Honi Légvédelmi rakétaosztályok és Raktárbázisok nélkül a kevés hely miatt. Jelölések az akkori MN törzsszolgálati utasítás szerint.

HM "Zrínyi": http://szextant.blogspot.hu/2016/04/179-hm-zrinyi-kiado-armedia-pancelozott.html

above: NEW+! NoHigher! 'Pokémon-Go!' in Hungary

above: NEW+! NoHigher! Europe Chart of  British 'EASY-JET' Airlines: Hungary?!
above: NEW+! HiRes! Charpatian-basin - Kárpátmedence

above: NEW! MedRes! Relief of Western-Europe - Nyugateurópa domborzata

above: NEW+! HiRes! Europe of  Globelights
above: NEW! NoHigher! Candice Swanepoel shows to Greenland on a globe.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése