2014. szeptember 13., szombat

137.) 2С1 „Гвоздика” Самоходная гаубица - SPH 2S1 'Gvozdhika' - 2Sz1 "Gvozgyika" öj. tar.á. _ 1В13 'машина' МТ-ЛБУ - 1V13 'Machine' _ St. Petersburg mus. 'Kronverk'

2С1 „Гвоздика” Самоходная гаубица - SPH 2S1 'Gvozdhika' - 2Sz1 "Gvozgyika" önjáró tarackágyú, 1В13 'машина' МТ-ЛБУ - 1V13 'Machine' MT-LBU, St. Petersburg arty. museum 'Kronverk' (Wikipedia)

18+Refreshed! to-114%:-24.12.2019.-Regulated:+++++++++:+:++:+:+

above: NEW pic: Czech Army  2С1 „Гвоздика” Самоходная гаубица САУ - 2S1 'Gvozdhika' ru. -('Pink' double: 'Carnation' engl.) SP-GH -"Szegfű" hu.

above: NEW! MedRes! Hungarian 2S1  source: facebook/Cold-War-Ironmongery
above: NEW! NoHigher! Hu. Army's 2Sz1 "Gvozgyika" 1992-93 Nagykanizsa MN4730 14. Thúry György gl. dd. - mechanized bde. SP arty battalion - öj.tü.o.  source: facebook/tüzérek voltunk csop.
above: NEW! NoHigher! Hungarian 2Sz1  source: facebook.com

above: NoHigher! 2С1 „Гвоздика” Самоходная гаубица  САУ - SPH 2S1 'Gvozdhika' Self Propelled Howitzer

above: 1V13 ACRV (Artillery Command Recon Vehicle) - 1В13 машина МТ-ЛБУ
above: NEW! NoHigher! Duty Inspector of Motorpool - TH.Ü. - Telephely Ügyeletes: A most awesome leather lady ILF  source: Pinterest.com
above: NEW! HiRes! Hungarian HDF's MH=Magyar Honvédség 2Sz-1 "Gvozgyika" during exercise gyakorlaton source: Magyar-Honvéd 2003.junius XXIV.évf. 6.sz.
 above @ below: NEW Pics! top: Bulgarian 2S3 on Parade in Sofia - bottom: Finnish Army and Polish Army    below: NoHigher!
above: NEW+! NoHigher! Muzzle-brake mouth - Csőszájfékszájú
above: NEW! MedRes! R-123 VHF Radio Station - URH Rádióállomás
aboveNEWNoHigher! 1.) Gunner's site in Bulgarian made turret without PG-2 only OP direct sight   photo by: Vladimir Yakubov  via: http://thetankmaster.com

above: HiRes! Hu. text: 2Sz-1 "Gvozgyika" Önjáró tarackágyú - úszó páncélozott harcjármű

NEW! MedRes! above: Loader - ammo storage rear door - Lőszertér hátsó ajtó.   below: Driver's hatch - a vezető búvónyílása

above: NEW! HiRes! Hungarian train transport
 
above & below three: HuDF (MH - Magyar Honvédség) 2Sz-1 "Gvozgyika" öj. á.tar. later 1990's MH 25. "Klapka György" gl.dd. Tata heő. 1995's - above right: MÁV (Magyar ÁllamVasutak) Railway transport HiRes! (MÁV = Hungarian Goverment Railways) and during exercise
above: MedRes:  www.armedia.hu

NEW!  Hu. text: A 122 milliméteres 2SZ1 (Gvozgyika) önjáró löveg:

A 70-es évek közepén az egykori Varsói Szerződés tagállamaiban végbemenő nagyfokú gépesítés, a gépkocsizó lövészezredek páncélozott szállító harcjárművel(Bronye Transzportnaja Masina ‒ BTR) és gyalogsági harcjárművel (Bojevaja Masina Pehotü ‒ BMP) történő ellátása lényegesen növelte a már gépesített lövészezredeknek nevezett összfegyvernemi kötelékek manőverező és harcképességét. 
A gépesített lövészezredek tűztámogatásának folyamatossága szintén nagy manőverező képességű, páncélozott önjáró lövegek kifejlesztését követelte meg. A szovjet szakemberek a 2SZ1 típusjelű (Gvozgyika) önjáró löveget 1969-ben fejlesztették ki, a szovjet haderőben 1972-től rendszeresítették. 
A tűzeszköz alvázát a többfunkciós MTLBU lánctalpas alváz szolgáltatja. A konstruktőrök a zárt,360°-ban körben forgatható lövegtoronyba a már jól bevált, vontatott D-30-as tarack 40 kaliberes lövegcsövét építették be. A félautomata töltőgéppel ellátotttűzeszköz tűzgyorsasága földről történő lövészet közben 5‒6 lövés/perc, míg küzdőtérben elhelyezett lőszerek felhasználása esetén 2‒3 lövés/perc.
A 40 kaliber csőhosszúságú lövegcsővel szerelt tűzeszköz lőtávolsága maximális tölteten 15270 méter, míg rakéta-póthajtásos lőszerrel 21900 méteres lőtávolság érhető el.
Az önjáró löveg kezelőszemélyzete 5 fő (lövegparancsnok, harcjármű-vezető, irányzó, töltőkezelő, földről töltő lőszeres). A lőszer-javadalmazás fele (40 darab) a küzdőtérbe és a toronykoszorúban elhelyezett speciális lőszertartókba 
Viszonylag ellentmondásos a tűzgyorsaság adat, de küzdőtérben lévő lőszerek töltési folyamatában a töltőkezelőnek kell a töltetet és a gyújtót is állítania. A küzdőtéren kívülről történő töltési folyamat során a lőszeres katona által már előkészített lőszer érkezik a töltővályún keresztül bemálházható. Lőszerkészlete a D-30-as vontatott löveghez kifejlesztett lőszerekével egyezik meg.
A tűzeszköz korlátozottan úszóképes. A 15,7 tonna harci tömegű löveg menetsebessége terepen 35‒45 km/h, míg műúton 60‒70km/h. 
Az önjáró löveget az ukrán haderőben a gyalogsági harcjárművel felszerelt (BMP) gépesített dandárok tűztámogatására alkalmazzák. A tűzeszközből az orosz hadiipar mintegy 5837 darabot gyártott és a világ 31 országában rendszeresítették.

A Magyar Néphadseregben a tűzeszköz rendszeresítését 1980-ban kezdték meg. 
A magyar katonai vezetés elképzelése alapján az első fázisban
az önjáró lövegeket először azún.első lépcső hadosztályokgépesített lövészezredeinél 
(kronológiai sorrendben: Szombathely, Zalaegerszeg, Lenti) állították hadrendbe. 
A Magyar Néphadseregben (később a Magyar Honvédség alakulatainál) 
160 darab 2SZ1 állt hadrendben. A „könnyű lövész doktrína” elhibázott döntés következményeként 2004-ban az utolsó tűzeszközöket is kivonták a Magyar Honvédség hadrendjéből.
HADTUDOMÁNY, 2016. ÉVI ELEKTRONIKUS LAPSZÁM
source:  Magyar Hadtudományi Társaság: Hadtudomány: - Magyar Gergely Szabó Tibor
A tábori tüzérség alkalmazásának tapasztalatai a Kelet - Ukrajnai konfliktusban
DOI 10.17047/HADTUD.2016.26.E.102
http://mhtt.eu/hadtudomany/2016/2016_elektronikus/magyarszabo.pdf

ARCHÍVUM
Hu. text article: Kell-e nekünk nehéztüzérség? (Miért? Könnyű az van?)
A Népszabadság július 5-i számában A katonák alig ismerik a reformot cím alatt ezt olvashatjuk: "…szinte bizonyos, hogy megszűnik a pécsi tüzérdandár. Eszközei ugyanis elavultak, azok nagy részét - tarackok és sorozatvetők - ki is vonják a hadseregből. Ezek ugyanis leginkább csak nagy pusztításra alkalmasak, a kor színvonalának megfelelő pontos célcsapásokra azonban nem." Régebben is olvashattunk felelős katonai felső vezetőktől olyan nyilatkozatokat, hogy "a magyar haderőnek nincs szüksége nehéztüzérségre".

A tüzérdandár júniusi, éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlatán úgy tűnt, sikerült a honvédelmi minisztert meggyőzni a tűztámogatás, ezen belül a tüzérség fontosságáról. A legutolsó sajtóhírek szerint azonban a honvédelmi miniszter ismét a kecskéhez fordult tanácsokért káposztaügyben, s hagyta magát meggyőzni vezérkara által arról, hogy a majd 23 ezer fős központi szervek rendszerben tartása fontosabb, mint a védelmi képességeket biztosító csapatoké.

"Nem kell nekem tüzérség, ha én a tankjaimmal megindulok, csak az Atlanti-óceán állíthat meg" - mondta Lőrincz Kálmán vezérőrnagy valamikor régen, amikor a Magyar Néphadsereg legfiatalabb tábornokaként a tatai harckocsizó hadosztály parancsnoka volt. Ez a felfogást már a Varsói Szerződésben sem fogadták el, nemhogy a NATO-ban. És mégis, a védelmi felülvizsgálat indokolatlanul elhúzódó folyamatában újra és újra felvetődött a kérdés: "kell-e nekünk nehéztüzérség?"

Már maga a kérdés is aggasztóan szakszerűtlen, és hiteltelenné teszi a kérdést feltevő katonai felső vezetést. A katonai értelmező szótár nagy űrméretű tüzérségről beszél 160 mm felett. Az angolszász katonai kultúrában 203 mm-es űrméret felett kezdődik a nehéztüzérség. A magyar haderő 122 mm-es és 152 mm-es lövegei és sorozatvetői tehát a közepes űrméretű tüzérség körébe tartoznak. De ez a fogalomzavar a legkisebb baj.

A kérdésfeltevés visszamutat két hadikultúra közötti alapvető különbségre, ami már a második világháború idején is megmutatkozott. Az orosz csapatok addig rohamozták az ellenséges állásokat, amíg saját katonáik holtteste el nem takarta a géppuskafészkeket. Az amerikai csapatok viszont csak akkor nyomultak előre, ha a légi vagy tüzérségi tűztámogatás részben vagy egészben megtörte már az ellenség ellenállását.

Ma a NATO-elvek szerint az ellenség megsemmisítése 40 százalékban a légierő, 40 százalékban a tüzérség feladata, és csak a maradék 20 százalékkal szemben engedhető meg a páncélos, gépesített, felderítő vagy gyalogos erők szemtől szembeni harca. A békekikényszerítő vagy béketámogató műveletekben a saját veszteségeket minimalizálni kell, az ellenségnek okozott elkerülhetetlen veszteségeket lehetőleg 100 százalékban tűztámogató erőforrásokkal kell megvalósítani. Boszniában például a tüzérséget a csapatok túlélésének legfőbb biztosítékaként használták. Ez a tüzérség olyan elrettentő erőt képezett, hogy a kordában tartandó felek még gondolni sem mertek arra, hogy a békefenntartókat megtámadják. Amikor a csapatok létszámát csökkentették Boszniában, ezzel egyidejűleg megduplázták a tüzérséget. A koszovói hadműveletek is azzal kezdődtek, hogy az amerikaiak Albánia északi részén sorozatvető (MLRS) osztályt telepítettek.

A NATO-ban az alábbi tűztámogató erőforrások működnek:

Légierő: bombázók, vadászbombázók, speciális tűztámogató repülőgépek.

Csapatrepülők: merev szárnyú repülőgépek, támadó helikopterek.

Földi tüzérség: rakéta-sorozatvetők, önjáró és vontatott lövegek, aknavetők.

Haditengerészeti tüzérség: rakéták, hajóágyúk.

A tűztámogató erőforrásokat az egyesített és automatizált harctér-felügyeleti célképző és tűzvezető rendszer teszi hatékonnyá, amely műholdas felderítésből, felderítő repülőgépekből, pilóta nélküli repülőgépekből, földi radarokból, éjjellátó, lézeres célfelderítő és célmegvilágító berendezésekből áll.

A magyar haderő ilyen tűztámogató erőforrásokkal egyáltalán nem rendelkezik. A 27 MiG-29-es vadászbombázóból a milliárdokért végrehajtott üzemidő-meghosszabbítás ellenére is mindössze 5 képes felszállni. Ezek legfeljebb békében végrehajtott légi rendészeti feladatra alkalmasak, szárazföldi csapatok légi tűztámogatására nem. A magyar honvédség 36 Mi-24-es harci helikopteréből legfeljebb 4 képes felszállni, a szárazföldi csapatok ezekre sem számíthatnak.

Ezek szerint a szárazföldi csapatok tűztámogatását teljes egészében a földi tüzérségnek kellene megoldania. A magyar tüzérség 122 mm-es önjáró tüzérütegekkel és osztályokkal, 152 mm-es vontatott löveges tüzérosztályokkal és 122 mm-es sorozatvető osztályokkal rendelkezik Az aknavetőket a kilencvenes évek közepén kivonták a hadrendből. A NATO gyors reagálású erőinek 2000-ben Magyarországon végrehajtott tüzérségi gyakorlatára egy nyolc lövegből álló 122 mm-es önjáró üteggel készültünk. Valamennyi löveg tönkrement a felkészülés során. Egy héttel a lövészet előtt az inkurrenciaraktárból kikonzervált lövegeket kellett átadni a gyakorlatra összeverbuvált személyi állománynak. Az automatizált tűzvezető rendszer hiánya miatt a magyar üteg volt a leglassúbb a tűzkiváltásban. Az angol parancsnokság emellett azt is kifogásolta, hogy a magyarok páncélozott önjáró lövege a gyors reagálású erők egyetlen repülőgépével sem szállítható. A gyakorlat után az üteget feloszlatták, miközben a NATO-ban elkönyvelték, hogy a magyaroknak van egy összekovácsolt önjáró ütegük. A 122 mm-es önjáró löveg repeszgránáttal és korlátozott mennyiségben köd- és világító gránáttal rendelkezik. A tüzérdandár 152 mm-es vontatott ágyútarackja és 122 mm-es sorozatvetője a 60-as évek konstrukciója, beszerzésük a 70-es évek elején történt, és csak repeszgránáttal rendelkeznek. A 122 mm-es löveg 15 km-es, az ágyútarack 17 km-es és a sorozatvető 21 km-es lőtávolsága egy korszerű katonai műveletben kevésnek tűnik. A magyar haderő ezt a lőtávolságot sem képes kihasználni, mivel nincsenek a lőtávolságoknak megfelelő felderítőeszközei. A magyar tüzérség a NATO-normák szerinti 30 napos lőszerkészlet harmadával sem rendelkezik. Az eltérő típus (űrméret) miatt a NATO nem pótolhatja a hiányzó készleteket. Az igazi gondot a lőszerválaszték hiánya jelenti. A NATO-ban elterjedtek a kazettás, az aknatelepítő, a világító, ködfejlesztő, megnövelt hatótávolságú lőszerek. A béketeremtő és békekikényszerítő műveletekben a lézervezérlésű, műhold irányítású, önálló célkereső lőszerek kellenének leginkább. A meglévő eszközeinkhez ilyen lőszereket csak részben és csak szövetségen kívüli, meglehetősen megbízhatatlan forrásokból (FÁK, Kína) tudunk beszerezni. A 2003. évi vezetői értekezleten a vezérkari főnök bejelentette, hogy tervezik a 122 mm-es önjáró lövegek felújítását. Ha ennek a felújításnak csak az a célja, hogy a jelenleg üzemképtelen lövegek visszaszerezzék az 70-es években még meglévő képességeiket, akkor ez pazarlás. A korszerűsítésnek akkor lenne értelme, ha a 122 mm-es csöveket 155 mm-es 39-es kaliberű csövekre lehetne lecserélni. Ismerve a magyar szellemi és hadiipari kapacitásokat ezt kizártnak tartom.

A fentiekből következik, hogy tényleg nincs semmi értelme rendszerben tartani a magyar honvédség jelenlegi tüzérségi eszközeit. A felújításukra szánt minden forint kidobott pénz. Eddig egyezik a véleményem a katonai felső vezetéssel. Csakhogy a megoldás nem a tüzéralakulatok felszámolása, hanem az átfegyverzésük. Ha felszámoljuk a tüzéralakulatokat, akkor a páncélos és gépesített erőknél a tűztámogatás nélkül folytatott harcban a személyi veszteségek megsokszorozódnak. Elképzelhető lenne, hogy a szövetségesek magukra vállalják a magyar csapatok tűztámogatását, de a tűztámogatás fogadásához is eszközökre és főleg ismeretekre lenne szükség. Ma nincs egyetlen olyan magyar század-, vagy zászlóaljparancsnok, aki képes lenne egy szövetséges támadó helikopteres közvetlen tűztámogatást koordinálni saját csapatai érdekében. Ismeretlenek a magyar zászlóalj- és dandártörzsek előtt a NATO speciális és nagy pontosságú lőszerei, alkalmazásuk feltételei, a tűzigénylés, tűztámogatás-tervezés NATO-előírásai. Nincs olyan mobil számítógépes rendszerünk, amely csatlakoztatható lenne a NATO egyesített harctér-felügyeleti, célképző és tűzvezető rendszeréhez.

Az átfegyverzésnek két útja van. Az egyik lehetőség az, hogy segélyprogram keretében ingyen vagy rendkívül kedvező fizetési feltételek mellett átvehetjük a NATO legfejlettebb országaiban megvalósuló korszerűsítési projektek során felszabaduló, de még hosszú évekig rendszerben tartható eszközöket. Folyamatosan, a Magyar Honvédség igényeit messze meghaladó mennyiségben szabadulnak fel amerikai gyártmányú 155 mm-es páncélozott önjáró tarackok és korszerű európai fejlesztésű 155 mm-es vontatott lövegek.

A másik lehetőség a NATO fejlesztési programjaihoz való csatlakozás. Ezen az úton a legmodernebb eszközökhöz juthatunk hozzá a vadászbombázók árának századrészéért. Például az amerikai-angol fejlesztésű ultrakönnyű 155 mm-es vontatott löveghez 50 km-es lőtávolsággal, 1 perces reakcióidővel; vagy az amerikai-német könnyű rakéta sorozatvetőhöz, melynek hatcsöves változata 100 km-es lőtávolságot biztosít minden igényt kielégítő lőszerválasztékkal és 30 másodperces reakcióidővel. Ez a sorozatvető magyar gyártmányú terepjáróra is felszerelhető. Az amerikai Block II-es rakétával 285 km-es hatótávolság is biztosítható. Ez a sorozatvető költséghatékonyság szempontjából a világon a legjobb. Majd 300 km-es mélységig gyorsabban, pontosabban, nagyobb túlélő képességgel képes azokat a feladatokat végrehajtani, melyeket régebben csak vadászbombázókkal vagy támadó helikopterekkel lehetett megoldani.

Összegezve: a tüzércsapatokat nem felszámolni, hanem átfegyverezni kell!
Kovács Gyula nyugállományú tüzér alezredes

above: two NEW Pics! HiRes! Right: it at Moscow Poklonnaya Hill  source: nuc10id.livejournal.com
above: HiRes! 2S1 in the St. Petersburg (former name Leningrad) 'Kronverk' arty & engineer troop's museum - I had there in summer of 1978 during My arty develop-study of CAOK-2. I had first WP. hu. arty officer He was in to 'Gvozdhika's and 'Masina's fighting area.
aboveNEWNoHigher! (Crop!) 2Sz1 'Gvozdhika' 122mm SPH in Kronverk  source: Pinterest

above: Кронверк's garden (Bottom: other pics and some map of St. Peterburg (Leningrad) & Kronverk Soviet - Russian centralnaya arty. & szapornaya troop museum)

aboveNEWNoHigher! "Modernised St. Borbala" as Museum Guardress of Kronverk during summer  source: Pinterest.com
above & below Four: NEW! MedRes! Hungarian Szegedi Hadipark - Mil. Tech Park in Szeged 
source: facebook  http://szegedihadipark.hu/

above: NEW! MedRes! 2S3 cutaway De. text from DDR 'Armee Rundschau' magazine  1980's
above: NEW! NoHigher! New style Russian produkt ammo-storage by: 'Vogue' Russia, Gourmet: Sasha

18+above: NEW! NoHigher! "Gvozdhika's ammo handler & adjuster - lőszeres, during rest in rear ammo storage section - pihenőben a hátsó lőszertároló szekcióban": Julia Liepa nude photoshoot by: Sacha Leyendecker  source: Celebsdump.com
Юлия Лиепа, Photomodel. Moscow. Samara По поводу сотрудничества в Direct или в Вк.
above: NoHigher! Maquette rear  NEW Pics! - below: MedRes! Pics-Mix Size Cz. photo and
above: NEW Pics! in indirect fire position and winter mooving on Czechoslovakei terrain  source: "Haditechnikai Szemle" www.armedia.hu  www.csla.cz below: NEW! HiRes! In Hu. Army WP

 above: NEW! MedRes! Hu. Army: 2S1 Gvozdika mobile howitzers   source: facebook/Cold-War-Ironmongery
above: NEW! MedRes! Hu. Army: Szabadszállás MN7038 145. hk. ezred - armor regiment.

aboveNEWHiResMod-1. Created by Juci'bácsi's. The Divide Diagram of Combat Armors - "Panzers" - Harci Páncélosok, Harcjárművek felosztása harc.-tech. rendszer-blokkséma   also Courtesy FREE!

above: NEW! HiRes! 2S1 profile artwork  source: Tank Encyclopedia

aboveNEWJuci'bácsi's new artwork: Courtesy FREE! HiRes! Historical Military Mapping/chart - Mint hiánypótló mű.

Map of the peace-time Organisation of the Hu.PA (MN) & Border Guard (Hőr.)-littlebit -basicaly Army/Lan Forces- early 1980's in Warsaw Pact's era (WP). Where served the 2S1s. - A Magyar Néphadsereg (MN) és a Határőrség (Hőr.)-kevésbé béke szervezete -alapvetően a Szárazföldi- a Varsói Szerződés (VSz) idejében az 1980-as évek elején. Ahol a 2Sz1-sek szolgáltak. Remark: without HAD (Homeland Air Defence Missile battalions and storages due little space. Marked with authenic MN-WP symbols.  Megjegyzés: A Honi Légvédelmi rakétaosztályok és Raktárbázisok nélkül a kevés hely miatt. Jelölések az akkori MN törzsszolgálati utasítás szerint.

The 2Sz1s served at inf. & arm. division's  infantry  regiments or brigade: 11st.arm.div. Tata 11.hk.ho.: 15th inf.rgt. Szombathely 15.gl.e.,  8th inf.div. Zalaegerszeg 8.gl.ho.: 33rd inf.rgt. Zalaegerszeg 33.gl.e., 9th inf.div Kaposvár 9. gl.ho.: 108th inf.rgt. Baja 108.gl.e.

A 2Sz1-esek a Gl./Hk. hadosztály gl. ezredei önj. tü. osztályokhoz voltak rendszeresítve.
above & below: NEW! NoHigher! Hu. text pics: Structure of the Hu Defense Force 1993., 1994-

 above Three & below: NEW! MedRes! Hu. Army  source: Haditechnika-2013/6 XLVII 6.sz
above: NEW! HiRes! Inspection Life-saver Swimming-master - Ügyeletes Életmentő Úszómester": Hungarian World supermodel, Miss. Mihalik Enikő  by: Koray Birand
En. text: Enikő Mihalik (Hungarian pronunciation: [ˈɛnikøː ˈmihɒlik]; born 11 May 1987. -age 32.- Békéscsaba, Hungary) is a Hungarian model who rose to prominence after placing 4th in the Elite Model Look 2002 and is known for her work with Dutch photography team Inez van Lamsweerde and Vinoodh Matadin.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Enik%C5%91_Mihalik

Ru. text: Энико Михалик (венг. Mihalik Enikő; род. 11 мая 1987 года в Бекешчабе) — венгерская фотомодель. В 2009 и 2014 годах участвовала в показах нижнего белья Victoria’s Secret. Снималась для обложек журналов Allure, Elle, Harper's Bazaar, i-D, Marie Claire, V, Vogue.
В школьные годы Михалик подвергалась насмешкам одноклассников из-за своей худобы. В модельный бизнес попала случайно, когда её в 15 лет заметил в торговом центре сотрудник модельного агентства и пригласил на пробы. В 2002 году она выиграла национальный модельный конкурс. Затем последовал международный конкурс в Тунисе, на котором Михалик заняла 4-е место. В мир высокой моды она пришла в 2006 году, работала на показах ведущих модельеров и представляла известные бренды. Среди тех, с кем она сотрудничала, можно выделить Chanel, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Hugo Boss, Yves Saint Laurent.
Михалик участвовала в съёмках для календаря Pirelli на 2010 год, которые проводил Терри Ричардсон в Баие.  ...

Hu. text: Mihalik Enikő 1987. május 11-én látta meg a napvilágot Békéscsabán, Magyarországon. Magyar modell. Már fiatal korában is nagyszerű alakkal rendelkezett, mégsem tervezte, hogy egy nap modell lesz belőle. Tizenöt éves korában, bevásárlás közben fedezték fel, majd a 2002-es Elite Model Look-versenyt meg is nyerte, a nemzetközi megmérettetésen viszont csak a negyedik helyig jutott. Azonban ez is elég volt ahhoz, hogy a Visage Management leszerződtesse.  ...  https://starity.hu/sztarok/mihalik-eniko/eletrajz/

above: "Haditechnika" - Military technics" quarter of year Hu. magazine  www.armedia.hu

Gvozgyika önjáró löveg gyártása (kooperációban)

Hu. text: Bár a DIGÉP műszaki igazgatója nem javasolta, Magyarország mégis bejelentkezett a KGST Hadiipari Állandó Bizottságának ülésén a Gvozgyika lövegrészének gyártására. Az 1974. május végi moszkvai ülésen késhegyig menő vitát folytatott - Bulgáriával az oldalán - Lengyelországgal szemben, hogy szakosodhasson a gyártásra. Végül dodonai döntés született: a lengyelek saját részre gyárthattak, a bolgár duó pedig magának és a többi tagországnak. ...
above: NEW! Hungarian Army's 2Sz1 "Gvozdhika"   source: facebook
aboveNEW! BTW-bicycling Guard of Fire-Range - Biciklis Lőtérőr  source: Pinterest.com
above: NEW! HiRes! 2S1s in DDR/NVA  source: facebook/Cold-War-Ironmongery

above: NEW! NoHigher! Guard 2S1 on May 9 Victory Day military parade
Victory Day May 9 of 2018. Hu. Mr. Kizmus Szabolcs photoreportage from Moscow:
https://szextant.blogspot.com/2019/01/216-may-9th-victory-day-gyozelem-napja.html

above: two NEW Pics! 2S1 Soviet 2S15 'Norov' tank-destroyer, designed radar-based fire control system

above: two NEW Pics! Juci'bacsi slide / diafilm scanned collection early 1980's from GDR - NVA 'Armee Rundschau' and Soviet 'Voruzhenye Technic' (Воруженые Техника) military magazines - from Hadtörténeti Intézet és Múzeum - Hadtudományi könyvtár

2Sz1 „Gvozgyika” („Szegfű”)

Hu. text: Fejlesztése az 1960-as évek közepén kezdődött. 1967 prototipus majd a Szovjet haderőben 1971-ben rendszeresítették. 1972-ben indult meg a sorozatgyártása, 1991-ig gyártották a SzU-ban. Nyilvánosság előtt először az 1974-es a lengyelországi díszszemlén mutatkozott be. A MN-ben 1979 végén került rendszeresítésre a gl. és hk. dd-knál, összesen 8 tü. o-t 144 db. állítottak fel. Tata hk.dd., Szombathely, Zalaegerszeg, Lenti, nagykanizsa gl. dd-oknál. Az első szériák Szovjet gyártmányok voltak majd később Bolgárok érkeztek. Először az 1980-as április 4-i díszszemlén mutatkoztak be hazánkban. Ezek után a 80-as évek első felében került az 1V12 „Masina” tűzvezető komplexum is rendszeresítésre de nem elegendő példányban.
MT-LB alvázon a jól bevált D-30 vontatott tarackágyú továbbfejlesztésének ötvözésével létrehozott úszóképes önjáró löveg. Önsúlya: 15.600 kg, 150-300 m széles viziakadályon amely 0,5-06 m/s sodrású és max. 150 mm hullám-magaságig képes átúszni a lánctalpai hidrodinamikus hajtásával.
Lövege a D-30 – 2A18 (Grau kód) továbbfejlesztett 2A31 tar.á. 15.300 m max. lőtávolsággal, félautomata töltőberendezéssel 40 db-os fedélzeti javadalmazás osztott lőszerrel. Repeszromboló, kumulatív, füst, világító és agitációs gránátok. Csak álló helyzetben tüzelhet.
OP5-37 közvetlen optikai és PG-2 megosztott optikai irányzóműszerrel, TKN-3B kettős üzemű pk-i figyelőműszerrel és 2 db TPNO-170 periszkóppal felszerelve. FVU-200 szűrő-szellőztető berendezéssel és TDM-2004 túlnyomásmérővel ellátva. R-123M parancsnoki rádióállomás és R-124 Belső-beszélgető híradó rendszerrel felszerelve.
Az alváz Bulgáriában míg a fegyverzet Magyarországon . a miskolci Diósgyőri Gépgyárban / Acélművekben (Di-Gép) készült itt mint 1600 db. löveg. Licensz alapján 1984 – 1994 között a Lengyel ’Huta Stalowa Wola’ üzem is gyártotta a harcjárműveket.
A MH állományából 2004-ben vonták ki de minek?
below: two NEW Pics! Rear compartment for ammo reload and stor and emergency exit door. - right in firing position with K-1 collimator for compassing at shooting range during exercise in SU.
18+above: NEW! MedRes! The rear ammo loader sitting position. On her anckle and ears the fuse tools - A lőszeres ülőhelyzete. - A bokáján és a fülében a gyújtóállító - gyutacs szerszámokkal.above: NEW! NoHigher! Hungarian MH.-Hu.DF. 11. hk.ho. - arm.div. Tata's 31. "Hunyadi János" hk./gl.dd. - arm./mech.bde. Rétság live firing exercise  source: facebook/ret. Lt.Col. Jávorka László ny.alez. Rétság
above: NEW! HiRes! Hu. 2Sz1 battery - üteg in firing station - TÁS-ban - Tüzelőállásban & Surveyor point - Bemérési pont for PAB-2 bussol rangefinder reticle 2 m base lath - bemérő távmérő-léc  source: facebook.com/"A tüzérségnél szolgáltam"/Tállai Péter
 above: NEW pic! HiRes! Firing position in pine forest    below: NEW! NoHigher! Fire  facebook

above & below six: NEW Pics! top-right: Finnish Army 2S1

aboveNEW+NoHigher"Female armour crewdriver Instructors in motorpool -  Női puncélos személyzet vezetői oktatók a telephelyen"  source: www.mellbimbo.eu


Самоходная гаубица 2C1 "Гвоздика" СССР/Россия
Долгое время после Великой Отечественной войны самоходные артиллерийские установки в СССР были вычеркнуты из военных программ. Львиная доля финансовых средств была направлена на развитие ракетной техники, и только в 1965 году конструкторы снова приступили к созданию САУ нового поколения. При этом учли недостатки самоходок военного времени: малые углы горизонтальной наводки орудий, недостаточную скорострельность и плохой обзор из неподвижных боевых рубок. Новые самоходные гаубицы отличались от предшественниц, в первую очередь, вращающейся башней. Первой стала САУ 2С1 "Гвоздика", предназначенная для уничтожения живой силы, огневых точек и танков противника, а также для разрушения вражеских укреплений. Артиллерийскую часть самоходки разработали в КБ завода "Уралмаш" Долгое время после Великой Отечественной войны самоходные артиллерийские установки в СССР были вычеркнуты из военных программ. Львиная доля финансовых средств была направлена на развитие ракетной техники, и только в 1965 году конструкторы снова приступили к созданию САУ нового поколения. При этом учли недостатки самоходок военного времени: малые углы горизонтальной наводки орудий, недостаточную скорострельность и плохой обзор из неподвижных боевых рубок. Новые самоходные гаубицы отличались от предшественниц, в первую очередь, вращающейся башней. Первой стала САУ 2С1 "Гвоздика", предназначенная для уничтожения живой силы, огневых точек и танков противника, а также для разрушения вражеских укреплений. Артиллерийскую часть самоходки разработали в КБ завода "Уралмаш" на основе 122-мм буксируемой гаубицы Д-30. Шасси изготовили специалисты Харьковского тракторного завода на базе тягача МТ-ЛБ.
Серийное производство "Гвоздики" началось в 1972 году и продолжается до сих пор. Самоходная гаубица имеет моноблочный ствол с двухкамерным дульным тормозом и эжектором для очистки от остатков пороховых газов. Угол вертикальной наводки орудия находится в пределах от -3° до +70°. Для ускорения и облегчения раздельного заряжания гаубица оборудована электромеханическим устройством. В систему управления огнем входят перископический прицел ПГ-2, панорамный и оптический прицелы. Боекомплект САУ состоит из 35 выстрелов с осколочно-фугасными снарядами и 5 с кумулятивными. Кумулятивный снаряд под углом встречи 90° пробивает броню толщиной 180 мм.
Корпус "Гвоздики", сваренный из стальных листов, может выдерживать попадания бронебойных 7,62-мм пуль на расстоянии 300 м и полностью герметизирован. Поэтому САУ способна преодолевать водные преграды вплавь - движение на воде осуществляется за счет перемотки гусениц с резинометаллическими шарнирами. Относительно небольшой вес самоходки позволяет транспортировать ее военно-транспортными самолетами. "Гвоздика" широко поставлялась в различные страны мира и в настоящее время состоит на вооружении армий Венгрии, Болгарии, Польши, Сирии, Ирака и других государств.
 Шасси изготовили специалисты Харьковского тракторного завода на базе тягача МТ-ЛБ.
Серийное производство "Гвоздики" началось в 1972 году и продолжается до сих пор. Самоходная гаубица имеет моноблочный ствол с двухкамерным дульным тормозом и эжектором для очистки от остатков пороховых газов. Угол вертикальной наводки орудия находится в пределах от -3° до +70°. Для ускорения и облегчения раздельного заряжания гаубица оборудована электромеханическим устройством. В систему управления огнем входят перископический прицел ПГ-2, панорамный и оптический прицелы. Боекомплект САУ состоит из 35 выстрелов с осколочно-фугасными снарядами и 5 с кумулятивными. Кумулятивный снаряд под углом встречи 90° пробивает броню толщиной 180 мм.
Корпус "Гвоздики", сваренный из стальных листов, может выдерживать попадания бронебойных 7,62-мм пуль на расстоянии 300 м и полностью герметизирован. Поэтому САУ способна преодолевать водные преграды вплавь - движение на воде осуществляется за счет перемотки гусениц с резинометаллическими шарнирами. Относительно небольшой вес самоходки позволяет транспортировать ее военно-транспортными самолетами. "Гвоздика" широко поставлялась в различные страны мира и в настоящее время состоит на вооружении армий Венгрии, Болгарии, Польши, Сирии, Ирака и других государств.
Тактико-технические данные
Обозначение
2C1 "Гвоздика"
Тип
самоходная гаубица
Экипаж, чел.:
4
Боевой вес, т:
15,7
Длина, м:
7,26
Ширина, м:
2,85
Высота, м:
2,28
Вооружение:
122-мм гаубица Д-32
Двигатель:
ЯМЗ-228 мощностью 285 л.с.
Максимальная скорость, км/ч:
60
Запас хода, км:
500
above: Severnaya Flotta - Marines's (Morskaya Pehota) "Gvozdhika" thorough across on beach

2S1 M-1974 Gvodzika (Carnation) 122-mm Self-Propelled Howitzer

While the chassis of the 2S1 somewhat resembles that of the PT-76, it is essentially a new design, derived from the MT-LB chassis. The 2S1 has seven road wheels (versus six for either PT-76 or MT-LB) and no return rollers, with the drive sprocket at the front and the idler at the rear. As with the MT-LB, two different widths of track can be fitted, the wider tracks lowering the ground pressure and facilitating travel over soft terrain. The amphibious 2S1 is driven through the water by its tracks.
The boat-like hull contains the engine compartment at the right front and the driver's compartment at the left front, with the driver's hatch to the left of the gun tube. The fighting compartment in the rear of the hull is topped by a low-silhouette, rotating turret. Atop the all-welded turret are the commander's cupola (with single hatch cover) on the left and the loader's hatch on the right. The gunner, also located in the left side of the turret, has no hatch. The commander and driver have IR night sighting equipment, but there is no IR gunnery equipment. An interesting feature on the turret is the tear-drop shaped port cover on the left front near the gunner's position. The 2S1 has a direct fire sight besides its panoramic telescope. The vehicle is fitted with a collective NBC overpressure and filtration protective system.
The long 122-mm howitzer mounted on the rounded front of the turret is derived from the towed 122-mm howitzer D-30. The double-baffle muzzle brake is flush with the forward edge of the hull, and the bore evacuator is located midway along the tube.
The 2S1 can be quickly distinguished from the 152-mm self-propelled howitzer 2S3 by the smaller turret and less massive gun on the 2S1. The 2S1 also has a single unit shield for the recoil-recuperator mechanism above the tube, while the 2S3 has two separate cylinders above the tube. Also, the tube of the 2S1 does not extend beyond the front of the vehicle, while the 2S3 tube does.
CAPABILITIES:
The 2S1 is found in the howitzer battalion of BMP-equipped motorized rifle regiments and some tank regiments. Since it is tracked and amphibious, it has the cross-country capability necessary to keep pace with supported BMPs and tanks. It has a maximum range of 15,300 meters and is also used extensively in a direct fire role against armored vehicles or to breach minefields and other obstacles.
The vehicle has a relatively light weight of less than 1 6 metric tons, with a ground pressure of approximately 0.5 kg/cm2. This enables it to operate in swamps and deep snow and also contributes to its amphibious capability. It is propelled by track drive in water as well as on land. The light weight and low profile also make air-lifting easier. The tightly sealed hull with its filtration system enables the 2S1 to operate in irradiated or contaminated zones as well as under heavy dust conditions. The turret is mounted with a ball-bearing race and has an electric drive for rapid traverse, although precise aiming is performed with a manual drive. A ramming mechanism speeds up the loading process, and fired cases are ejected automatically.
LIMITATIONS:
Because of its light weight, the 2S1 offers only slight armor protection for its four-man crew.
REMARKS:
Since the 2S1 was seen in public for the first time in 1974, it also has been known under the provisional designation M1974. It also has been referred to as SP-74 and SAU-122. Although the 2S1 has been variously referred to as a gun, a gun-howitzer, or a howitzer, the Soviet press called it a howitzer. Its introduction coincided with the expansion of the Soviet motorized rifle regiment's artillery battery to a battalion and with the introduction of the ACRV M1974, which is associated with self-propelled artillery units. The self-propelled howitzer 2S1 provided the Soviet Army with highly mobile firepower that fit neatly into its doctrine of the offensive. It also was found in some non-Soviet Warsaw Pact armies.

Specifications

Alternative Designations122-mm 2S1 Gvozdika
Date of Introduction1974
ProliferationAt least 12 countries
Description
Crew4 (section of 6 with 2 in ammo carrier)
Platform (chassis)MT-LBu
Combat Weight (mt)15.7
Chassis Length Overall (m)7.26
Height Overall (m)2.72
Width Overall (m)2.85
Automotive Performance
Engine TypeV-8, 300 hp, Diesel
Cruising Range (km)500 km
Speed (km/h)
Max Road60
Max Off-Road30
Cross-CountryINA
Max Swim4.5
Fording Depths (m)Amphibious
Emplacement Time (min)2
Displacement Time (min)1
RadioR-123M
Protection
Armor, Turret (mm)20
Armor Turret Top (mm)10
Armor Hull (mm)15
Self-Entrenching BladeNo
NBC Protection SystemYes
Smoke EquipmentNo
ARMAMENT
Main Armament
Caliber, Type, Name122-mm, canon, 2A31
Barrel Length (cal)36
Rate of Fire (rpm)
Burst5
Normal4
Sustained1-2
Fire from GroundINA
Loader TypeSemi-automatic
Breech TypeHorizontal sliding wedge
Muzzle Brake TypeDouble baffle
Traverse(°)
Left360
Right360
Total360
Elevation (°) (-/+)-3/+70°
FIRE CONTROL
Indirect FirePG-2 Panoramic Telescope (PANTEL)
Direct FireOP 5-37
CollimatorK-1
Gun Display UnitNone
Fire Control ComputerNone
VARIANTSNone
MAIN ARMAMENT AMMUNITION
Caliber, Type, Name
122-mm Frag-HE, OF-81
Indirect Fire Range (m)
Minimum Range1000
Maximum Range15,300
Complete Projectile Weight (kg)21.76 (OF-56)
Muzzle Velocity680 m/s
Fuze TypeRGM-2 PD
122-mm, HEAT-FS
Direct Fire Range (m)
Minimum Range0
Maximum Range1000
Armor Penetration (mm)460 (@ 0° obliquity any range)
Complete Projectile Weight (kg)21.58
Muzzle Velocity740 m/s
Fuze TypeGPV-2 PIBD
122-mm Frag-HE Rocket Assisted
Indirect Fire Range (m)
Minimum RangeINA
Maximum Range21,900
Complete Projectile Weight (kg)21.76 (3OF-56)
Muzzle VelocityINA
Fuze TypePD
Other Ammunition TypesIncendiary, Chemical, Flechette, Expendable Jammer, Semi-active laser-guided Kitolov-2M Frag-HE 
sourcehttp://fas.org/
above: NEW pic: HiMed! photographic artwork


above: three NEW Pics! MedRes!Maquettes
 above: Side view graphic artwork
 above: Railway transport schema
above: NEW pic! plan of SzAU - Szamahodnaja Artyilleriszkaja Usztanovka - Önjáró Tüzérségi Állvány.

above & below: NEW Pics! HiRes! cross section graphics
above: NEW! HiRes! 2S1 "Gvozdhika" Ru. text  Two View Line Drawing
 above: HiRes! composit


 above & below: NEW Pics! top: the main weapon 122 mm D-30 howitzer-gun

above: NEW! NoHigher! Cyrillic text: Tehmhika Molodhezhy  by: www.Zhurnalko.net
above & below: NEW! NoHigher! Russian 34th Mountain brigade poster of ordnance classroom   below: MedRes! 2S1 in 34. Mountain brigade arty/ordnance classroom  Twower.Livejournal.com

above: four NEW Pics! - bottom right; 'Topaz' modernisation structure.
С начала семидесятых годов на вооружении советской и российской армии состоит самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика». Эта самоходка с орудием 2А31 калибра 122 мм предназначена для уничтожения живой силы, техники и объектов противника, а также дополняет иные САУ других типов. За два десятилетия было построено несколько тысяч таких боевых машин, большая часть которых до сих пор остается в строю. Тем не менее, к началу двухтысячных годов военные пришли к выводу о необходимости замены «Гвоздики». Так появился проект 2С34 «Хоста».  ...
above Two: NEW+! MedRes! SzAO 2Sz34 "Hosta" - Самоходное артиллерийское орудие 2С34 «Хоста»  via: САО 2С34 "Хоста". Фото Wikimedia Commons
  photo: A.V. Karpenko TM-2014 Фото Bastion-karpenko.ru-   source: www.nevski-bastion.ru/index
above: NEW! HiRes! Juci'bácsi's - BHTA's collect: Sight mix
above: NEW! NoHigher! Periscope objective of PG-2V indirect sight - megosztott irányzék
aboveNEWNoHigher! Gunner's site with PG  photo by: Vladimir Yakubov  via: http://thetankmaster.com
above: NEW! MedRes! The sight mass it consist of left hand: Indirect  right hand: Direct sight. In motor - repairing pool of  Hu.MoD "Currus" Fighting Vehicle Company at Gödöllő close to Bp.
above one & below four: NEW! original drawings NoHigher! De. text: PG-2S  bottom: OP-4M MedRes!

 
below: some Juci'bacsi's HiRes! photos about 2S1's PG-2S gunsight BHT's collection

NEWHiRes! Juci'bácsi's photo about BHTA's collection PG-2S sight of  2S1 "Gvozdhika" SPH
above: HiRes! Juci'bácsi's photo: BHTA's collection 2S1 Gunsight PG-2S

above: NEWLeft: NoHigher! Sight - Pricel  for 152mm MCTA  Right: MedRes!
above & below: NEW! NoHigher! 2Sz3 "Akacija" SPH's similar sight 1P22_PG-4. Hu. 2S3
NEWaboveMedRes! Israeli IDF's captured after upgraded T-55 with 105 mm cannon it beside 2S1 "Gvozdhika" 122 mm SPH
above: New! HiRes! artisty painting    below: NEW! comparison table of Soviet SPGs
above: NEW! HiRes! The last military parade on Budapest, VII., VI. ker.-distr. Dózsa György út-alley 4 april 1985 - az Utolsó Díszszemle 1985. április 4-én  source: facebook/tüzérek voltunk csop.
above: NEW! NoHigher! Hungarian Defence Force's ACRV 1V13: Arty moving to the last exercise.
above & below: NEW pic: Juci'bacsi1s CD collection: basis of chassis of 2Sz1 & 1V13 the MT-LB. This one SzNAR arty locator for moving target aquisition on Exercise "Kunság-83"  in Hungary - Várpalota Firing range in 1984.
above & below: NEW Pics! HiRes! MT-LB rusty old-timer and cross-section_cutaway.
above: NEW! MT-LB drive chain
above: NEW! MedRes! Juci'bacsi's design sketch from early 1980's: also Courtesy FREE! BMP-1 (IFV-1) ((MTLB)) chassis modification.
above: NEW! HiRes! The Inspector of motorpool is sun-bathing - A Telephely Ügyeletes (THÜ) napozik
above: NEW! NoHigher! "... and inner motorpool - és bent a garázsban"

above Three NEW Pics!  bottom: Juci'bacsi's slide/dia scanned collection by 'Pentacon' copy collection from germany 'Wehrtechnik' revue NoHigher!: AARV 1V13 Artillerieaufklärung: Artillerie-Kommando- und Beobachtungspanzer (AKBp) - Ütegparancsnoki felderítő jármű
above: NEW! NoHigher! 1W14A vl source: militaertechnik-der-nva.de
1V13 aufklärung machine MT-LBu
MT-LBu ist ein in der Sowjetunion entwickeltes geländegängiges, leicht gepanzertes, schwimmfähiges Gleiskettenfahrzeug. Dabei steht MT-LBu für многоцелевой транспортёр легкобронированный универсальный (leicht gepanzerter Universaltransporter). Der MT-LBu wurde auf Basis des Transportpanzers MT-LB entwickelt. Das Fahrzeug kommt als Transportpanzer, häufiger aber als Träger für Spezialfahrzeuge in verschiedenen Streitkräften zum Einsatz. Demilitarisierte Fahrzeuge werden in wenig erschlossenen Regionen der Nachfolgestaaten der Sowjetunion als Transportfahrzeug oder als fahrbare Werkstatt bzw. fahrbares Laboratorium genutzt.
Entwicklung
Ab Beginn der 1970er Jahre ersetzte in der Sowjetarmee der Transportpanzer MT-LB die Artilleriezugmaschinen der AT-P-Serie. Bei diesem Fahrzeug griff man weitgehend auf vorhandene Baugruppen aus der Panzer- und Lkw-Fertigung zurück. Dies verringerte die Entwicklungszeit und vereinfachte die Fertigung. Auf Basis des MT-LB entstanden auch verschiedene Spezialfahrzeuge, jedoch waren Nutzlast und Volumen des Innenraums nicht für alle gedachten Anwendungsfälle ausreichend. Diese Lücke schloss der MT-LBu, der ebenfalls ab Beginn der 1970er Jahre in Serie produziert wurde. Die Wanne war 40 cm höher und deutlich länger, was den Innenraum vergrößerte. Fahrwerk und Motorisierung passte man an die gestiegenen Gewichte und Abmessungen an. Als Motor kam der JaMZ-238N (ЯМЗ-238Н) zum Einsatz. Dieser aus dem im MT-LB verwendeten JaMZ-238 abgeleitete V8-Dieselmotor leistet 300 PS. Das Fahrwerk des MT-LBu besitzt sieben statt sechs Laufrollen auf jeder Seite. Produziert wurde der MT-LBu im Maschinenbauwerk Charkow, später folgte die Lizenzproduktion in Polen und Bulgarien.
Konstruktion
Die Wanne des MT-LBu ist aus Panzerstahl mit einer Stärke von drei bis zehn Millimeter verschweißt. Die Panzerung schützt die Besatzung gegen Schützenmunition und Granatsplitter. Die Wanne ist in mehrere, durch Trennwände voneinander abgegrenzte Abteilungen unterteilt. Im Bug des Fahrzeuges finden der Fahrer und der Kommandant ihren Platz. Beide können das vor ihnen liegende Gelände durch große Sichtscheiben beobachten, die bei Bedarf durch Panzerplatten verschlossen werden können, dann erfolgt die Beobachtung über Winkelspiegel. Unmittelbar anschließend folgt der Motorraum, darauf folgend der Kampfraum mit einem Volumen von 13 m³. Der Zugang zum Fahrzeug erfolgt durch eine große Luke in der Rückwand des Kampfraumes und für Fahrer und Kommandant durch zwei Luken auf der Wanne. Davon abweichend besitzen demilitarisierte Fahrzeuge meist zwei Türen im Vorderteil des Fahrzeuges. Die Wanne hat auf der Oberseite einen großen, kreisförmigen Ausschnitt, in die bei einigen Ausführungen ein Turm zur Aufnahme von Beobachtungsgeräten oder einer Antennenanlage montiert ist, ansonsten ist die Öffnung durch eine Platte abgedeckt.
Der Achtzylinder-Dieselmotor JaMZ-238N leistet 300 PS bei 2.100/min. Er ist längs eingebaut. Über die Hauptkupplung und eine kurze Kardanwelle wird das im Bug des Fahrzeuges liegende Wechselgetriebe angetrieben. Über die seitlich angeflanschten Lenkkupplungen mit Bremse, die Verteilergetriebe und die Seitenvorgelege werden die vorn liegenden Antriebsräder angetrieben. Das Schema der Kraftübertragung folgt dabei prinzipiell dem schon beim BTR-50 verwendeten, allerdings liegen bei diesem die Antriebsräder hinten, und ist mit dem des MT-LB identisch. Im Wasser wird der MT-LBu durch die Gleisketten angetrieben. Gelenkt wird das Fahrzeug über Lenkhebel, die die Lenkkupplungen aus- bzw. einkuppeln. Die Lenkkupplung ist eine Mehrscheiben-Trockenkupplung ohne Kupplungsbeläge, die Hauptkupplung eine Zweischeiben-Trockenkupplung mit Bremsbelägen. Die Bremsen sind als Summenbandbremsen ausgelegt. Das Getriebe ist ein sogenanntes "Getriebe mit doppelter Kraftzuführung". Dies bedeutet, dass das Fahrzeug ohne eingelegten Gang auf der Stelle dreht, wenn ein Lenkhebel gezogen wird. Dabei läuft die Kette auf der Seite des gezogenen Lenkhebels rückwärts, die andere vorwärts. Die Wendung erfolgt also in Richtung des gezogenen Lenkhebels.
Das Laufwerk ist ein Christie-Laufwerk mit vorn liegendem Antriebsrad und hinten liegendem Leitrad, welches auch zum Spannen der Kette benutzt wird. Die sieben Laufrollen auf jeder Seite sind unabhängig voneinander drehstabgefedert. Die Federung der Laufrollen der ersten und der letzten Achse wird durch einen hydraulischen Stoßdämpfer gedämpft.
Varianten
Der MT-LBu ist das Trägerfahrzeug für zahlreiche Sonderaufbauten. Je nach Variante können sich Abmessungen und Gewichte vom Ursprungsfahrzeug deutlich unterscheiden.
Sowjetunion bzw Russland
MT-LBu-N (МТ-ЛБу-Н) — Transportfahrzeug mit Pritsche und geschlossenem Kofferaufbau, Nutzlast 4.000 kg
MT-LBu-M (МТ-ЛБу-М) — Weiterentwicklung des MT-LBu für vorrangig zivilen Einsatz mit höherer Wanne, vergrößerten Windschutzscheiben, Scheinwerfern, geänderter Beleuchtungsanlage und geänderter Innenausstattung
1B32 (1Б32) — Schallmesskomplex
1L219 Zoopark-1 (1Л219 «Зоопарк-1) — Artilleriebeobachtungsradar
1L219M Zoopark-1M (1Л219M «Зоопарк-1M) — verbesserte Ausführung, 2002 vorgestellt.
1L245 (1Л245) — Komplex zur funkelektronischen Gegenwirkung
1RL239 Rys (1РЛ239 Рысь) — Artillerieaufklärungsradar
1RL243 (1РЛ243) — Station zur Fernmelde- und Elektronischen Aufklärung
9S80 Owod-M-SW (9С80 Овод-М-СВ) — Aufklärungsradar der Truppenluftabwehr
1W12 Maschina-S (1В12 Машина-C) — Führungskomplex der Sfl-Artillerie-Abteilung, bestehend aus:
Fahrzeug des Kommandeurs der Abteilung 1W15
Fahrzeug des Stabschefs der Abteilung 1W16
Fahrzeug für Batteriechefs 1W14
Fahrzeug für Batterieoffiziere 1W13
9W514 Beta-Z (9В514 «Бета-3») — Feldführungskomplex für die rechnergestützte Operationsführung
9T451 (9Т451) — Transport- und Ladefahrzeug des Geschosswerfers 9P139 Grad-1 (Град-1)
KDChR-1N Dal (КДХР-1Н «Даль») — Fahrzeug zur chemischen Aufklärung
LKM-3 (ЛКМ-3) — Fahrzeug zum Verlegen von Fernmeldekabeln
MP21 bis MP25 (МП21 bis МП25) — Feldführungskomplex für die rechnergestützte Operationsführung des Systems Manöver (Манёвр) 9S737 Ranschir (9С737 Ранжир) — Batterieführungsfahrzeug der Truppenluftabwehr
MP95 Beta-4 (МП95 Бета-4) — Feldführungskomplex für die rechnergestützte Operationsführung
MZS-83 Mnogoslyschnost (МЗС-83 Многосложность) — Lautsprecherfahrzeug
PPRI-5 (ППРИ-5) — Führungsinformationssystem
R-149BMg (Р-149БМРг) — Führungsfahrzeug
R-161B (Р-161Б) — Kurzwellen-Funkstation
R-161M (Р-161M) — Kurzwellen-Funkstation
R-330B (Р-330Б) — automatisierte UKW-Störstation des Komplexes zur funkelektronischen Gegenwirkung R-330 Mandat (Р-330 Мандат)
R-330KB (Р-330KБ) — Führungspunkt des Komplexes zur funkelektronischen Gegenwirkung R-330 Mandat (Р-330 Мандат)
R-330P Pyramida (Р-330П Пирамида) — Störstation des Komplexes zur funkelektronischen Gegenwirkung R-330 Mandat (Р-330 Мандат)
R-378B (Р-378Б) — automatisierte Störstation des Komplexes zur funkelektronischen Gegenwirkung R-330 Mandat (Р-330 Мандат)
R-381Т Taran (Р-381Т Таран) — funklelektronischer Aufklärungskomplex
R-412B Torf (Р-412Б Торф) — Troposphären-Funkstation
R-412B Legenda-2BG (Р-439БГ «Легенда-2БГ») — Funkstation für Satellitenverbindungen
R-934B (Р-934Б) — automatisierte Störstation für UKW-Flugfunkverbindungen
TGM (ТГМ) — Transportfahrzeug    source: www.wikipedia.com
above: NEW! MedRes! GDR NVA's 1V13 bty. cmdr. recon Vehicle with NSzVT M.G. - NDK
above: Polish Army Recon Vehicle of battery's commander - ütegparancsnoki jármű
above: NEW! MedRes! Polish Museum Recon Vehicle & S-200 "Vega" AD Missile SAM
above: Left & Right; MT-LBu Bulgarian Army in Sofia's military parade  left;HiRes! bottom right: 1D5 LASER rangefinder in turret.
above: NEW! NoHigher! Top of turret
 above: Finnish Army's MT-LBu 1V13 "Masina"
above: Togliatti Museum in Russlan
above: ACRV 1V13 'Machine' in action at Czech Panzer day
above: NEW! HiRes! Russian MLRS BM-21 battery commander MTLB-U  source: facebook/Andrey Bogdanov

above: two NEW Pics! MedRes!
Hu. text: SP Artillery batallion (Önjáró tüzérosztály):
1V12 'Masina' SP AFCS (ACRV) komplex
3 pcs. 1V13 battery dept. cmdr. (cmdr. of fire eschelon) üteg elsőtiszti jármű a TÁS-ban
1 pc.   1V16 cos. btn. and Fire Control Processing Unit gear - öj. tü. osztály törzsfőnöki kocsi a tűzvezető számítógéppel és központtal.
3 pcs.  1V14 baterry cmdrs at Forward Looking Position - ütegparancsnoki jármű az öj.tar.ü. FIP-on 
1 pc     1V15 SPA btn cmdr's chassis - osztályparancsnoki jármű

above right: source: "Haditechnika" Issue of  2013.3-XLVII.évf. - Arty group komplexabove: new! HiRes! Bovington Tankfest 'Masina' Arty Recon (Battery Commander) variant
 above: three NEW Pics! top Left; Finnish Army, right & center; ACRV battery cmdr. recon version, maquette. - bottom; Hungarian Army (MH) at Hajmáskér MÁV Railway station.
 above & below: NEW pics! HiRes!  Juci'bacsi's gift original negative photos; 2Sz3 "Akácia" ('Acacia') 152 mm SP gun-howitzer and1V13 on Exercise "Kunság-83"  in Hungary - Várpalota Firing range in 1983.
above & below: NEW Pics! 

above: NEW! MedRes! driver's seat

 
above: four NEW Pics! MedRes!above: NEW! NoHigher! Russian 34th Mountain brigade's APC classroom
above: NEW! MedRes! Arty students on Russian "Mihalovskaya" Arty Academy at St. Petersburg - Luga arty firerange.
Учебно-материальная база - Практические объекты:
В академии оборудовано более 80 специализированных классов практической направленности, оборудованы объекты полевой учебно-материальной базы в учебном центре академии
(г. Луга).
Специализированные классы академии предназначены для привития практических навыков курсантам в выполнении задач по должностному предназначению (выполнению огневых задач), а также по управлению подчинёнными частями и подразделениями при ведении боевых действий.
Применение подразделений артиллерии в соединениях и частях морской пехоты
Применение подразделений артиллерии в соединениях и частях Воздушно-десантных войск
above: NEW! MedRes! The Shell's Trajectory Recon Arty Locator Station at MAKS

above: three NEW Pics! MedRes! Similar 'ARTHUR' system artillery shell trajectory recon version - Tüzérségi Röppálya Felderítő Lokátor (az ARSzOM újjabb változata)
above: NEW pic: Drawing Album Manual of 1V13 'Machine'


cross section draw 1V13 (Czech)
above: HiRes! Track

above: NEW+! NoHigher! The cosplayer Pokémon figure out of get from very comfortable crew three spaces seat behind the driver - Egy szerepjátékos áll fel a vezető mögött 3 férőhelyes rekamié ülésből

Hungary 04.04.85. - Last Military Parade / 1985.04.04. - Magyarország - Az utolsó díszszemle

The last military parade in memory of 04.04.1985. which was held in Hungary in the Hungarian People's Army Soviet 'liberation' 40th anniversary. Since 1985, there was no military parade in Hungary today, so I figured that with this video, let us remember this great tradition. Unfortunately, the current situation of the Hungarian Defence Forces is doubtful that it can be constructed with a parade of similar level. The military regime since the army steadily lost its value, which is mainly due to the faulty policy decisions and incompetence due.

http://en.wikipedia.org/wiki/Military...
Az utolsó katonai díszszemle emlékére, amelyet 1985.04.04.-én a Magyar Néphadsereg tartott hazánk szovjet "felszabadításának" negyvenedik évfordulójára. 1985 óta Magyarországon máig nem volt katonai díszszemle, ezért gondoltam, hogy ezzel a videóval emlékezzünk meg eme nagyszerű hagyományra. Sajnos a jelenlegi helyzetben a Magyar Honvédség kétséges, hogy képes lenne -e hasonló színvonalú felvonulást kivitelezni. A rendszerváltás óta hadseregünk folyamatosan vesztett harci értékéből, mely javarészt a hibás politikai döntéseknek és hozzá nem értésnek köszönhető.
below: NEW Pic! HiRes! Juci'bacsis' scanned collection about  skeetch of "Masina" ACRV and 2S1
 below: four NEW Pics! HiRes! Juci'bacsis' scanned collection about My planner book; My plans / pencil drawing Big-"Masina" ACRV / SP-Command Post V, from early 1980's. also Courtesy FREE!
above: NEW! NoHigher! The "Starwars" Laser Thrower 1V13

 above: NEWHiRes! #Hollywood star actress  #Megan Fox: "The rear row of seats in the front cab allows you to relax comfortably due to good heating in MT-LBU. - Az első kabinban lévő lévő hátsó üléssoron kényelmesen lehet így pihenni a jó fűtés miatt is az MT-LBU-ban."  source: mellbimbo.eu

Megan Denise Fox (born May 16, 1986. -age 33- Oak Ridge, Tennessee, U.S.) is an American actress and model. She began her acting career in 2001, with several minor television and film roles, and played a regular role on the Hope & Faith television sitcom. In 2004, she made her film debut with a role in the teen comedy Confessions of a Teenage Drama Queen. In 2007, she co-starred as Mikaela Banes, the love interest of Shia LaBeouf's character, in the blockbuster action film Transformers, which became her breakout role. Fox reprised her role in the 2009 sequel, Transformers: Revenge of the Fallen. Later in 2009, she starred in the black comedy horror film Jennifer's Body. In 2014, Fox starred as April O'Neil in Teenage Mutant Ninja Turtles, and reprised the role in Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016).
Fox is considered a sex symbol and has appeared in magazines such as Maxim, Rolling Stone, and FHM.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Megan_Fox
above: NEW+! NoHigher! Badge of Russian Arty Higher-Officer School St.Petersburg CAOK

above: New pic! The word famous commander of machine; Vamp style und.Lt. Eniko Mihalik word famous photo & fashion model from Victoria Secret's in most new battle dress armorarty uniform - Mihalik Enikő alhdgy. a világhírű szegfű parancsnok a legújabb tüzértankos harci szerkójában.

FIN!