2015. március 24., kedd

155.) PUO-9 Tűzvezető Műszer, AP-7 tüzér Ballisztikai Javításképző Műszer "Tekerőlant" - ПУО-9 Прибор Управление Огном, АП-7 Артиллерийские Поправочник - Field-Artillery's Plotterboards, arty Computers & FADAC

#PUO-9#Műszer, AP-7 #tüzér #Ballisztikai Javításképző #Műszer "#Tekerőlant" - #ПУО-9 #Прибор #Управление #Огнём, #АП-7 #Артиллерийские Поправочник - #Field-Artillery's Fire Control #Plotters, #arty #FCS #Computers & #FADAC (#Wikipedia)

18+Filled up to 132%- 07.06.2020.:-Regulated!+++++++++++++++++++:++++++:++:++:+

ПУО-9  Прибор Управление Огнём

служит для механизации вычислений при расчете установок для стрельбы

above: HiRes! PUO-9 Pribor Upravlenie Ognom - ПУО-9  Прибор Управления Огнём  - Tűzvezető Műszer - FCI Fire Control Instrument (Plotter)  - Artillerie Richtkreis Nva Navigation Feuerleit Winkelmesser Ballistik Goniometer

above: Soviet Artillery imenyi "Kalinyin" (Nowadays: "Mihalovskaya") College's Students practises for Fire Control - Szovjet tüzér tisztiiskolás hallgatók tűzvezetési gyakorlása.
above: NEW! NoHigher! HuPA arty Observer Point with PUO-9  source: facebook/Borsi Miklós
  above: NEW! Juci'bacsi's CD coll: MedRes!  Hungarian MN Arty Live Fire exercise at Várpalota fire range 1975s: PUO-9 team with ensigns GIs.
below: Hungarian Arms Arty badge
above: NEW+! NoHigher! W.P. HuPA. Hu.text: Magyar Néphadsereg 20. Tüzérezred,
Marcali tűzérek lőgyakorlata 1968 májusában, 152 mm-es ágyúkkal  Megj.: Strak Vince Nem 152-es, hanem 122mm A-19 (M1931/37) ágyú.  source: facebook.com/BEOSz - Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége hivatalos FB oldala  Szeptember 26. 
213.) Arty. Live Firing Exercise at Hu. Várpalota fire-range 2018.05.31. Tüzérségi éleslövészet, Kőröshegyi szektorban.: https://szextant.blogspot.com/2018/06/213-arty-live-firing-exercise-at-hu.html
above: NEW! MedRes! Demonstration at an artillery barracks in the early 1990s. From the left is the second, late General Lieutenant Béla Gyuricza In Memoriam! with the visiting group. On the demonstration table, camp artillery fire control tools; TBK Telephone Cable Drum, AK-3 Map Angle Gauge, NDK Carl Zeiss, Jena EDF-70 Binoculars, 39/49M "Bézard" Compass (MOM's model -41-) Circular Gauge 'Gamma' -42- and PUO-9 Fire Conductor. -  Bemutató egy tüzér-laktanyában az 1990-es évek elején. Balról a második, néhai Gyuricza Béla altábornagy a látogató csoporttal. A bemutató asztalon tábori tüzér tűzvezetési eszközök; TBK Telefonkábeldob, AK-3 térképszögmérő, NDK "Carl Zeiss, Jena" gyártmányú EDF-70 távcső, 39/49M "Bézárd" tájoló (MOM 41 gyártmány) körívmérő "Gamma" és PUO-9 tűzvezető műszer. - Демонстрация в артиллерийских казармах в начале 1990-х годов. Слева - второй покойный генерал-лейтенант Бела Гюричча с приглашенной группой. На демонстрационном столе лагерная артиллерия, средства управления огнем; Барабан телефонного кабеля TBK, измеритель угла карты AK-3, бинокль NDK Carl Zeiss, Jena EDF-70, бежевый компас 39 / 49M (модель MOM -41-), 'гамма'-42- индикатор и огненный проводник ПУО-9  Прибор Управление Огном.<Demonstratsiya v artilleriyskikh kazarmakh v nachale 1990-kh godov. Sleva - vtoroy pokoynyy general-leytenant Bela Gyurichcha s priglashennoy gruppoy. Na demonstratsionnom stole lagernaya >  source: facebook.com
above: NEW! NoHigher! In Memoriam, late General Lieutenant Béla Gyuricza IMemoriam! Hu.DF commander of land Forces HQ in Székesfehérvár-city early 1990s - néhai Gyuricza Béla altbgy., MH SzCsP - Szárazföldi Csapatok Parancsnoksága parancsnok Emlékezünk Rá! R.I.P.
Only Hu. text: Gyuricza Béla Bálint (Endrőd, 1939. március 23. – Budapest, 1999. május 24.) katonatiszt, altábornagy, a hadtudomány kandidátusa, politikus. 1991 és 1994 között a Magyar Honvédség szárazföldi csapatainak parancsnoka. 1994-től haláláig országgyűlési képviselő, valamint 1998-tól haláláig a Miniszterelnöki Hivatal védelmi és nemzetbiztonsági ügyekkel foglalkozó politikai államtitkára.  ...  https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyuricza_B%C3%A9la
above: NEW! MedRes! ret. Army General Col. Gen.Lt. Dr. (PhD.) Béla Gyuricza altbgy. nyá.vezds.
above: NEW! HiRes! Lieutenant General Béla Gyuricza cmdr. of L F (Army) - Commander of the Land Teams (as a former scout LRR and former commander) at a demonstration at the 34th Special "LRRP - Long Range Reconnaissance Patrol" attalion in Szolnok garrison, where Colonel Kálmán Furkó, Chief Physical Officer, Military Military Training Coach reports, and future HDF's CoS Gen.Maj. Végh Ferenc -   Gyuricza Béla altábornagy SzCsPk. - Szárazföldi Csapatok Parancsnokság parancsnoka (mint volt mélységi felderítő és annak régi parancsnoka) egy bemutatón a MH 34. különleges "Mélységi" felderítő zászlóaljnál Szolnok helyőrségben, ahol Furkó Kálmán alezredes testbnevelő főtiszt, MH közelharc fő kiképzője tesz jelentést és Végh Ferenc vörgy. majdani Hvkf. - Генерал-лейтенант Бела Гюрича ЩКПК. - Командующий Сухопутными отрядами (бывший разведчик и бывший командир) на демонстрации в 34-м батальоне специального батальона "Батальон" в гарнизоне Сольнок, где сообщил главный физический офицер полковник Кальман Фурко, тренер по военной подготовке, Будущий начальник штаба генерал-майор Ференц Вег Ференц  >General-leytenant Bela Gyuricha - Komanduyushchiy Sukhoputnymi otryadami (byvshiy razvedchik i byvshiy komandir) na demonstratsii v 34-m batal'one spetsial'nogo batal'ona "Batallion",Budushchiy nachal'nik shtaba general-mayor Ferents Veg < early 1990s
above: NEW! HiRes! WP - Warsaw Pact - VSz - Varsó Szerződés, HuPA - Hungarian People Army - MN - Magyar Néphadsereg: Enlisted Team of Arty Observer Point -on Várpalota arty fire range - tüzérségi lőtéren. - TüFIP - zér Figyelőpont sorkatona csapata  late 1970 - 1980's  Donor - Adományozó: Chuck Jeager tumblr.com - source: Fortepan.hu
aboveNEWNoHigher! Original HuPA - MN photo from early 1970s: aboveNEWNoHigher! Original HuPA - MN photo from eaerly 1970s: Hu. Officer Higher School name of "Kossuth Lajos" Katonai Főiskola - KLKF -Budapest, XIV. ker. Zách-utca - street/Szentendre-city Major (Lieutenant Colonel) Sándor Bartók R.I.P. 2019./I was my late class teacher m1973-1977/ will sometimes teach his quarter-year-old Rocket and Camp Artillery students the use of the PUO-9 fire control instrument on EM-61 metal box. In the background, an EM-61 stereometer is practiced by the artillery-audible.
Hu. text: A negyed éves Rakéta és Tábori tüzér szakos hallgatóit a Lövéstan (Tüzér Ballisztika) főtanára néhei Bartók Sándor őrnagy (alez.) 2019. Ny.B. /néhai volt osztályfőnököm 1973-1977/ oktatja a PUO-9 tűzvezető műszer használatára az EM-61 fém-ládáján. A háttérben egy EM-61 sztereotávmérő használatát gyakorolják a tüzér-hallhatók. In Memoriam   source: facebook/a Tüzérségnél szolgáltam     source: facebook/a Tüzérségnél szolgáltam
161.) EM-61 Entfernungsmeßgerät - GDR Carl Zeiss Jena: NVA-W.P. Optische Artillery Stereoscopic Rangefinder - NDK gyártmányú táb. tüzérségi optikai sztereotávmérő: https://szextant.blogspot.com/2015/06/161-em-61-entfernungsmegerat-gdr-carl.html
above: NEW! NoHigher! Our Class Teacher bosses Lt. Colonels on KLKF Rock. & Field arty dept.
Tájékoztató a Magyar Néphadsereg Katonai Főiskoláiról 1972. - Military Higher Schools (Officer Colleges) of People's Army
above & below: Juci'bacsi's scanned collection: HiRes! Training for KLKF Military Higher School's 3rd. years-grade students with PUO-9 teaching stand early 1972- (In  Szentendre 'Kossuth Lajos' Military Higher School, accomodation building 1st floor 5th bty. social KiSz club, Arty tactics & I.M. ballistics FC teacher Lt.Col. Kiss András alez. R.I.P. educations the PUO' theory at black board - Tüzér harcászat és Lövéstan-Tűzvezetés szaktanár a PUO-9 használatát oktatja a Kossuth Lajos Katonai Főiskola (KLKF - Szentendre) - Rakéta és Tábori-tüzér tanszék harmad-éves tüzér hallgatóinak egy oktató sztenddel, a szállóépület 1. em. 5.ü. KISz klub helyiségében 1972.
aboveNEWMedRes! New Kossuth Lajos Army Officers College (~ Katonai Főiskola  KLKF) at Szentendre in 1977. (1973 - 1977) /:Juci: second row middle vefore Kossuth's statue:/ A 'Vörös Csillag'érdemrenddel kitüntett KLKF - Honoured of 'Red Star' order - The Arty cabinet building was mid. - Középen volt a Rak. Táb. tü. tantermi épület
Tájékoztató a Magyar Néphadsereg Katonai Főiskoláiról 1972. - Military Higher Schools (Officer Colleges) of People's Army: https://szextant.blogspot.com/2017/04/197-tajekoztato-magyar-nephadsereg.html
aboveNEWHiRes! Original - Authenic photo: IMemoriam Rocket  & FieldArtillery department's Fire-Control & Ballistic head-teacher ret.Lt.Col. Zsebők "Zsiga'bácsi" Zsigmond ny.alez.-re a Rak. és Táb.tü. tanszék, Lövéstan-Ballisztika főtanárra/Osztályfőnökre R.I.P.: Fire-Control education in cabinet of mid. building 2nd floor on KLKF, left side the PUO-9 and PTTM arty bussol 1976-78?.  source: facebook/A tüzérségnél szolgáltam csop.
43.) PTTM - Periszkópos Tüzér Tájoló Műszer - Artillery Bussol (Survey Theodolite) Hungary: Gamma, MOM: https://szextant.blogspot.com/2014/03/43-pttm-periszkopos-tuzer-tajolo-muszer.html
above: NEW! HiRes! (Crop! due max res. 1600px) Juci'bácsi's digital collection: Hu. Military "Gauss Krüger" projectile - vetületű map - térkép scale - Méretarány M=1:10.000 about part of city of  Szentendre (close to capital city of Budapest to North beside river Danube) "KL" Military Higher School -  KLKF  - Kossuth Lajos Katonai Főiskola and it's Ordnance pool - Tüfe. TH. & Officer club - Tiszti klub. marke with Pink  source/map owner: My school mate & friend from 1973-1977 former armor commander ret. Lt.Col. Szollár "Szögagy - Pinbrain" János ny.pc.alez. He was temp. cmdr. HHDF 1st "Klapka György" arm./inf. bde. -Tata- MH 1. "K. Gy." hk./gl. dd. mb. parancsnok és jóbarát.
NEW! above: MedRes! Budapest area marked with Pink the KLKF MHS & Csobánka-u. ER   below: NoHigher! Mil. Map Service's Relief map - Dombortérkép MH.TI. source: http://www.hmzrinyi.hu/
above: NEW! NoHigher! Book cover: ret.Gen.Maj. Dr. (Ph.D.) M. Szabó Miklós ny.vőrgy. former ZMKA - 'Zrínyi Miklós' Katonai Akadémia - Military Academy/College -Budapest- former commander: "History of  the name Kossuth Lajos Military Higher-school/College 1967-1996" HuMoD - HM 'Zrínyi' kiadó - publisher -Budapest-  source: facebook/Miklós Borsi/A tüzérség ma is él - The artillery is still alive today
above: HiRes! Juci'bácsi's scan collection 1972.:page from TMNKF booklet: KLKF's arty students at Higher School's Exercise Range Csobánkai Főiskolai Gyakorlótéren. Behind the megafon PUO-9 and M1939 122 mm towing howitzer - vo.tar. - vontatott tarack from KLKF's ordnance service - tüfe. szolgálattól (Rózsa utcai - street Telephelyről - ordnance pool). You can see in backround; closer Kerekes-hegy - hill usually AOP and far the Kiskevély-hill close to Szentendre and Budapest.
aboveNEWHiRes! (Crop! due max res. 1600px) Juci'bácsi's digital collection: Hu. Military "GaK" projectile - vetületű map - térkép scale - Méretarány M=1:10.000 about part of area of village  Csobánka nagyközség (close to Szentendre - village and city of Budapest to North-West in 'Pilis'-hegységben - in mountain chain) "KL" KLKF's Exercise Range - a Főiskola Gyakorlótere/Bázisa "Csobánka-utca - street"  marked with Pink  source/map owner: My school mate & friend from 1973-1977 former armor commander ret. Lt.Col. Szollár "Szögagy - Pinbrain" János ny.pc.alez. He was temp. cmdr. HHDF 1st "Klapka György" arm./inf. bde. -TataMH 1. "K. Gy." hk./gl. dd. mb. parancsnok és jóbarát.
aboveNEWHiResJuci'bacsi's scanned collection: Hu. M 1:25.000 Csobánka (a Pilis-hg-benTüzér Kislőtér vázlat. - Sketch of the Arty Attrap simulator terrain of firerange.
Blogger megjegyzéseHu. text: az Atrap lövészethez amit egy M39 122 mm-es tarack háromlábú állványra szerelt irányzéktömbje a PG-1-es panoráma lövegtávcsővel és a hozzá párhuzamosított 12,7 mm Cseh kispuskával ami ködlövedéket lőtt ki egészen a Nagykevély-hegy felső harmadáig. A települések és a fő tereptárgyak méretarányosan kőből szépen kidolgozottan voltak elkészítve. Vagyis egy nagy terepasztal volt. A domborzat a reális környzetet ábrázolja M 1:10.000-es méretarányban, de a löv miatt az 1:25.000 kellett. A térképelemek ábráit; TÁS, FIP, Ai. nem radíroztam le. Élvezetes, érdekes és igen hasznos gyakorlás volt ami az éleslövészetek előtti vizsgáztatást is biztosította. A Várpalotai lőtéren a Kincsestábor mellett is volt egy hasonló ilyen méretarányú attraplőtér, ahol szintén ment a formábahozás és vizsgáztatás és csak utána lehetett gyakorló éleslövészetre menni. A tüzérlaktanyákban is volt attrap lőtér de kissebb méretarányban és 5,5-ös kispuskával.
aboveNEWNoHigher!"Arty-cottage" on Csobánkai KLKF Gyakorlótér - Exercise range, Kerekes-hegy É-i oldala: Tüzér-tanszék Atrap lőtér "Tüzér-villa"; Hu. text: figyelőtorony , slőadóterem és raktár eszközöknek: 11 mm Cseh-kispuska és M39 122 mm irányzótömb állványok, terepasztal berendezései, stb.  source: forum.index.hu
above: NEW! MedRes! Bored PUO-9 data processing lady in Artillery Villa - Скучающая леди по обработке данных PUO-9 в артиллерийской вилле >Skuchayushchaya ledi po obrabotke dannykh PUO-9 v artilleriyskoy ville - Unatkozó PUO-9 adatfeldolgozó hölgy a Tüzér-villában  source: facebook/Andrey Bogdanov/Album
above: NEW! MedRes! Arty cottage nowadays - Tüzérvilla mostanában   source: facebook/kihalt laktanyák
193.) CsapatJelkulcs GAK Térképjelek tereptani ismeretek-I. - Topograph & Terrain study: map symbols in MN/MH & W.P.: https://szextant.blogspot.com/2017/02/193-csapatjelkulcs-gak-terkepjelek.html
aboveNEWNoHigher! "Caretaker of the abandoned Arty Cottage in "narrow fork" standing - A bezárt Tüzérvilla Gondnoka "szűkvilla" (1 hk. - hosszúsági közepes a Lőtáblában) állásban"
aboveNEWMedRes! Inside condition nowadays  source: facebook/kihalt laktanyák
aboveNEWMedRes!Arty cottage nowadays - Tüzérvilla mostanában  from approach ground road the back side - az odavezető talajút felől a hátoldala  source: facebook/kihalt laktanyák
above: NEW! HiRes! (Crop up!) "Arty Observation Point work supervisor and examiner in a Arty-arm party dress. - Tüzér Figyelőpont munkafelügyelő és vizsgabiztos Tüzér fegyvernemi báli ruhában."  photo by. Österreiche - Austrian Cristoph Koch photography  source: facebook &
above: NEW! NoHigher! Hu. Arty Observer Point - Tü. FiP  source: PDF - Tüzérfigyelő 2013.1-2
above: NEWNoHigher! Hungarian arty "Topo" GAZ.-66 in work by Officier Higher School four grade students - GAZ-66 "Topo" bemérőgépkocsin gyakorolnak a tts. és ti-i hallgatók. early 1990's
above: NEW! HiRes! Retro from early 1980s: AFCP - Arty Fire Control Point with PUO - TVP - Tűzvezető pont pct.á.o-nak megosztott lövészetre PUO-val: MN 36. ö. pct.tü.e. Kiskunhalas - HuPA 36th AT Arty Regiment: battery cmdr. capt. Géczi László szds. ü.pk. - ütegparancsnok   source: facebook/Miklós Borsi/A tüzérség ma is él - The artillery is still alive today
above: NEW! NoHigher! Live firing Fire-Control Exam of Field arty student officer of NKE on Kőrös-hegy-hill sector of Várpalota fire-range 2019.  photo: Snoj Péter  source: honvedelem.hu

above: NEW! HiRes! "Inspector of the Fire Data Processing - a Lőelemképzés ellenőre": American actress, #Olivia#Wilde sexy for Instyle-magazine US by: Pamela Hanson february-2020.  source: celebsdump.com

En. text: Olivia Wilde (born Olivia Jane Cockburn; March 10, 1984. -age 36- New York City, New York, U.S.) is an Irish and American actress, producer, director, and activist. She is known for her role as Remy "Thirteen" Hadley on the medical-drama television series House (2007–2012), and her roles in the films Conversations with Other Women (2005), Alpha Dog (2007), Tron: Legacy (2010), Cowboys & Aliens (2011), Butter (2011), Drinking Buddies (2013), The Incredible Burt Wonderstone (2013), Rush (2013), The Lazarus Effect (2015), Love the Coopers (2015), and Meadowland (2015). In 2017, Wilde made her Broadway debut, playing the role of Julia in 1984. In 2019, she directed her first film, the teen comedy Booksmart, to critical acclaim.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Olivia_Wilde

Hu. text: Olivia Jane Cockburn, ismertebb nevén Olivia Wilde (New York, 1984. március 10. –) amerikai-ír színésznő, filmrendező, filmproducer és aktivista.
Legismertebb televíziós alakítása Remy "Tizenhármas" Hadley volt a Doktor House című orvosi drámasorozatban (2007–2012). Filmes szerepei közé tartozik A nő másik arca (2005), az Alpha Dog (2007), a Tron: Örökség (2010), a Cowboyok és űrlények (2011), a Vaj (2011), a Hajsza a győzelemért (2013), a Káosz karácsonyra (2015) és a Richard Jewell balladája (2019). 2017-ben debütált a Broadwayen az 1984 című regény színpadi feldolgozásában, Julia szerepében. 2019-ben rendezte meg első nagyjátékfilmjét, az Éretlenségi című tinivígjátékot, mely kedvező kritikákat kapott.  ...
NoHigherabove: 'Thornton' design table  

aboveNEWHiRes! (Vert. Crop!Foreadvert - Előzetes hírverés; Book from HuMoD - HM 'Zrínyi' military publisher - katonai kiadó: 100 years of The Hungarian Military Mapping/Chartography 1919-2019 - A Magyar katonai térképészet 100 éve.  source: facebook - http://www.hmzrinyi.hu/termekek/konyvek

above: NEW! NoHigher! PUO-9 set  source: facebook/Borsi Miklós/A tüzérség ma is él
aboveNoHigher! The pack weight cca.: 15 kg.
NEW! (Cropped!aboveNoHigher! Nature empty PUO-9 table      belowMedRes! PUO-9 with summarization inner ballistic metal table - Belső-ballisztikai összasítő táblázattal.   source: facebook/Miklós.BorsiA tüzérség ma is él
above: HiRes! Afghan artillery officer practises the PUO-9  
below: Nowadays Russian Fire Controller
18+above: NEW! NoHigher! "A visitor interested in the PUO device on press day of Arty Exercise - A PUO eszköz iránt érdeklődő látogató a Tüzérgyakorlat sajtónapján. source: amateur sexy girls
aboveNoHigher!   below:  Top two: NEW! NoHigherLeft: the set NoHigher!  RightSmall!


above: NEW! MedRes! (Crop!Left: Ruler for designing arty. class closing fire with a scale of 1: 25,000 / 1: 50,000 maps as PUO accessories - Vonalzó a tüzérosztály zárótüzének tervezéséhez 1:25.000/1:50.000 térkép méretarányhoz mint PUO-tartozék     Right: Map Work-forward-forward-defining ruler base on measure of Moving Traget Recon Radar SzNAR-10 - Térképmunkához-előretartás-előremetszés meghatározó vonalzó a SzNAR-10 MCFL - Mozgócél Felderítő Lokátor mérései alapján  source: facebook.com/Miklós Borsi/"A tüzérség ma is él" album
aboveNEWMedRes! (Crop!) Soviet made Hu standatized (This is the last 2020.) Moving Traget Recon Radar SzNAR-10 MCFL - Mozgócél Felderítő Lokátor on MT-LB universal light armoured tractor chassis - páncélozott alvázon source: facebook.com/Miklós Borsi/"A tüzérség ma is él" album
En. text: The MT-LB (Russian: Многоцелевой Тягач Легкий Бронированный, Mnogotselevoy Tyagach Legky Bronirovanny / Multi-Purpose Towing Vehicle Light Armoured) is a Soviet multi-purpose fully amphibious auxiliary armored tracked vehicle, which was first introduced in the 1950s. It is also produced in Poland, where (starting mid-1990s) its YaMZ engine was replaced by a Polish one.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/MT-LB

Hu. text: Az MT–LB (oroszul: МТ–ЛБ – Многоцелевой Тягач Лёгкий Бронированный, magyar átírásban: mnogocelevoj tyagacs ljogkij bronyirovannij, magyarul: többcélú könnyű páncélozott vontató) szovjet gyártmányú többcélú, kétéltű páncélozott szállító jármű, amelyet 1964-ben rendszeresítettek. Nyugaton M 1970 jelzéssel is ismert. A Varsói Szerződés hadseregeinek egyik legsokoldalúbb, nagy számban alkalmazott lánctalpas vonató és páncélozott szállító járműve volt, melynek alvázán számos speciális feladatkörre szánt járművet alakítottak ki. Polgári használatra készült változata a HTZ–3H.  ...

Ru. text: МТ-ЛБ (многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный, «Объект 6») — советская боевая машина, многоцелевой плавающий бронетранспортёр (БТР).
Многоцелевой транспортёр создан для транспортировки (перевозки) людей и грузов, также широко используется в роли артиллерийского тягача (в некоторых частях используется для перевозки личного состава мотострелковых подразделений, хотя и не предназначался для этой роли, в отличие от принятых ранее на вооружение БТР-40, БТР-152, БТР-50, БТР-60).  ...
above: NEW! NoHigher! Distance stacking Compass for Map work - Távolságfelrakó Körző térképmunkához with it's wooden case - a fatokjával on Hu. 4 color printed camo textil.  source: facebook.com/Miklós Borsi/"A tüzérség ma is él" album
above: NEW! HiRes! "Knees distance meter?" Retro: Former Hungarian supermodel Ms. Bíró Ica kneels on the PUO pattern co-ordinate grid shape on the pool tile - Ica PUO koordináta háló mintájú medencecsempén térdelsource: facebook/Szedres Mariann former suprmodel/60-as, 70-es évek manökenjei

Hu. text: #Bíró#Ica (született: Borúzs Ilona) (#Budapest, 1957. május 30. –) #fitnesz-szakértő, #modell, színésznő, énekesnő. Kártyanaptár-királynőként említik.  ...  https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADr%C3%B3_Ica

above: NEW! HiRes! Juci'bacsi's collection also Courtesy FREE! PUO-9 with ∆X elevation & distance (Km) ruler - irányzék és távolságvonalzóval on BHTA's exhibition in Hajmáskér
above & below: Juci'bacsi's HiRes! photos of collection.  It's material is Aluminium with spec elox. The using-pencil writing is very easy and rubbergum also. Elevating ruler.
above: NEW! NoHigher! "Superwoman on the co-ordinate grid - Szupernő a koordináta hálón." Hu. retro supermodel, Pataki Ági sunbaths by the pool - napozik a medence mellett  photo: Mr. Bara István  souurce: facebook/Szedres Mariann former szupermodell/a 60-as, 70-es évek manökenjei
En. text: Ági Pataki (born Ágnes Pataki, September 5, 1951) is a Hungarian model, mannequin, poster child, Béla Balázs award-winning film producer. The Kőbánya Pharmaceuticals' Fabulon product line had an poster child for about two decades. Ágnes Pataki, often referred to as the top model and the Hungarian supermodel, promoted not only Fabulon but also world brands such as Pepsi, Philip Morris, L'Oréal Professionnel or Semperit. In 2019, at age 67, she became the poster face of Helia-D's Cell Concept anti-wrinkle product line.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%81gi_Pataki

Hu. text: Pataki Ági eredeti nevén Pataki Ágnes (Budapest, 1951. szeptember 5. –) magyar modell, manöken, reklámarc, Balázs Béla-díjas filmproducer. A Kőbányai Gyógyszerárugyár „Fabulon” nevű termékcsaládjának reklámarca volt mintegy két évtizeden át. A sokszor topmodellnek és magyar szupermodellnek nevezett Pataki Ágnes a Fabulon mellett olyan világmárkákat is népszerűsített, mint a Pepsi, a Philip Morris, a L'Oréal Professionnel vagy a Semperit. 2019-ben, 67 évesen a Helia-D új Cell Concept ránctalanító termékcsaládjának arca lett.  ...
Прибор Управления Огнём-9
above: NEW! HiRes! "PUO Fire Data Developer's crazy room - PUÓ-s Lőelem-Kidolgozó diliszobája": supermodel Kendall Jenner sexy for fashion designer, Calvin Klein february-2020.  source: celebsdump.com
En. text: Kendall Nicole Jenner (born November 3, 1995. -age 24- Los Angeles, California, U.S.) is an American model and media personality. She is best known for her role in the reality television show Keeping Up with the Kardashians.
After working in commercial print ad campaigns and photoshoots, Jenner had breakout seasons in 2014 and 2015, walking the runways for high-fashion designers during the New York, Milan, and Paris fashion weeks. Jenner has done multiple editorials and cover shoots for LOVE and various international Vogue editions, and is a brand ambassador for Estée Lauder.
Jenner made her debut at No. 16 on Forbes magazine's 2015 list of top-earning models, with an estimated annual income of US$4 million. In 2017, Jenner was named the world's highest-paid model by Forbes.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Kendall_Jenner

Hu. text: Kendall Nicole Jenner (Los Angeles, Kalifornia, 1995. november 3. –) amerikai divatmodell és valóságshow személyiség. Kendall először az E! televíziós valóságshowjában jelent meg a nyilvánosság előtt a Keeping Up with the Kardashians-ban (K mint, Kardashian) anyai féltestvérével és húgával.
Modellkedett a Harper's Bazaar-nak és a Vogue-nak is. Évek múlva a sok reklám modellkedés után, megjelent a New York-i, párizsi és milánói Divat Hetek kifutóján is.  ...

En. text: Calvin Richard Klein (born November 19, 1942. -age 77- New York City, Bronx, U.S.) is an American fashion designer who launched the company that would later become Calvin Klein Inc., in 1968. In addition to clothing, he also has given his name to a range of perfumes, watches, and jewellery.   ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Calvin_Klein

De. text: Das von Klein 1968 gegründete, international tätige Bekleidungsunternehmen Calvin Klein, Inc. existiert bis heute, wird allerdings seit der Übernahme 2003 durch Phillips-Van Heusen ohne Klein geführt. Unter dem Markennamen „Calvin Klein“ werden weltweit über eigene Ladengeschäfte, eigene Online-Shops und den internationalen Einzelhandel unter anderem Bekleidung einschließlich Unterwäsche für Damen, Herren und Kinder sowie Schuhe, Accessoires, Parfüm, Schmuck, Uhren und Heimartikel im gehobenen Preissegment verkauft.   ...

Hu. text: Calvin Klein (Bronx, 1942. november 19. –) magyar származású amerikai divattervező. 1968-ban alapította azt a vállalatot, amely később Calvin Klein Inc.-re változtatta a nevét. Calvin Richard Kleinként született zsidó-magyar bevándorlók gyermekeként, Bronxban. Az Industrial Art Középiskolába járt, majd beiratkozott a New York's Fashion Institute of Technologyra, de soha sem diplomázott. 1962-ben fejezte be tanulmányait. Ezután öt évig New York-i butikoknál volt tervező. Klein egy volt a sok tervező közül, akit felemeltek a zsidó bevándorló közösségből , Bronx- ban. Ilyen volt még például Robert Denning és Ralph Lauren. Majd 1968-ban egy gyerekkori barátjával, Barry Schwartzcal elindította első vállalatát, ahol először csak kabátokat és ruhákat gyártottak.  ...
NEW!: above: The definition of range calculation and correction of direction by traversal slide on main ruler - A távolság kiszámítás meghatározása és az oldal javítás a fővonalzón az oldalcsúszka segítségével.
above & below: Elements of charge depend to range. - A töltetnek megfelelő tényezők a távolság függvényében.
ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ ПУО-9М
Прибор управления огнем ПУО-9М, индекс 2Ц32, предназначен для решения задач, связанных с определением исходных данных для стрельбы и управления огнем батареи и дивизиона.  ...
Прибор Управления Огнем (ПУО)
прибор, предназначенный для определения топографических данных и исчисленных установок для стрельбы, определения корректур при стрельбе, обработки результатов засечки и подготовки данных для целеуказания.    https://studfiles.net/preview/4411247/
above: NEW! MedRes! PUO-9M 'Charlie21' gyűjteménye - collection. Table with fire range ('elevation' - 'irányzék') ∆X=50 m & m (Km) scale rulers - vonalzókkal  source: facebook.com
above: NEW! MedRes! Hu. Army's nickname - MN/MH beceneve: The PUO case is "Turtle - Tortoise armor - Teknősbéka páncél" (Testudines or - vagy Chelonia)
above: NoHigher! Juci'bacsi's photo about BHTA's collect: "Tortoise" handbag BHTA's coll. - "Teknőspáncél" kézi láda/doboz     
above: NEW! NoHigher! Inner side of tin box  source: facebook/Borsi M.    below: Polish: PUO-9U http://archiwumallegro.com.pl/puo+9u+st%C3%B3%C5%82+artyleryjski+kierowanie+ogniem-1_2335584925.html - below: The "Tortoise Armor" - A "Teknősbéka-páncél"
below: NEWs+!  Juci'bacsi's PUO graphics
above: NEW+NoHigher! Cleaned & Colorized PUO-9 by Juci'bácsi  also Courtesy FREE!
 NEW+Mixture Battle Education & Training Map (Scale 1:25.000 GaK)  "Szegvár" (original sorroundings and former Hu. town before "Trianon" aggrement the Nitra - Nyitra in Slovakia) Oktató és gyakorlótérkép by Juci'bácsiaboveNoHigherbelowHiRes! WP & little NATO map symbols for PUO's princip of procedures
aboveNEW+!  MedRes! The Mixture Situ Map on PUO and spcial III./2. quarter available to 45-00
aboveNEW+NoHigher! Princip of Quarters -1/4- of 3600=6000' Mils - Vonás (W.P., the NATO mils of ring 6400")  Észak - North,  Kelet - East, Dél - South, Nyugat - West. Change of x - y coordinates 
aboveNEW+NoHigher! Juci'bacsi's colorized & edited work: Cleaned & Colorized PUO-9 by Juci'bácsi's graphic: Upper "Map of Mixture Battle" conversion for Fire Control skeetch in III. quarter 'Standart'.  also Courtesy FREE!
aboveNEW+NoHigher! Juci'bacsi's edit: Transformation Angles of  Target between JTAC & Arty FOP & Air Force CAS actions  by: Juci'bacsialso Courtesy FREE!
Blogger remark: I had organized an one PUO-9 from ordnance depo as official in 1995 for Our FAC/TACP at HuDF 87th Combat Helicopter Regiment LHSA Szentkirálszabadja Helikopter Base. We had changed the outer angle measuring mils dial to degrees (3600). It was very succesful. I had remanin in 2000 My follower Recon Officer "Füles" - "Earses". - I don't know what about the instrument since 2000. - Hivatalosan szereztem egy PUO-9-et 1995-ben a Tüzér Fegyverzeti Raktárból az MH 87. Bakony Harcihelikopter Ezred FAC/HiCs (FUG/BTR-60PU) részére. A külső szögmérő vonásskálát átcseréltük fokosra. Nagyon sikeres volt. "000-ben hátrahagytam az utód FEF-re "Fülesre". Azóta nem tudom mi van a műszerrel Szolnokon.
NEW+! the Magnetic Deviation - a Mágneses Elhajlás
193.) CsapatJelkulcs GAK Térképjelek tereptani ismeretek-I. - Topograph & Terrain study: map symbols in MN/MH & W.P.: https://szextant.blogspot.com/2017/02/193-csapatjelkulcs-gak-terkepjelek.html
above: NoHigher! PUO-32 Fire-Control Plotter with paralell arms similar to marine navigation plotter.
Re: Artillery Doctrine
#112 Post  by Art » 23 Oct 2011, 15:33
Regarding this mysterious PUO-32, I didn't finish with it, but basically it was used for measuring distances and angles on the map to pin targets located from observation posts or to determine firing data. The instrument had a pantograph attached to a map (chart), a circle with scale in mils and a ruler (straightedge on the picture posted) were attached to a pantograph's triangle. The circle was used to measure or draw angles, the ruler - to measure distances or range settings. The right edge of the ruler had a scale graduated in kilometers and seconds (relative to the speed of sound, for cases when a time span between the flash and a sound of burst was measured). The ruler's face had a set of diagonal lines for ΔX measurement. A slide could be moved along the ruler, the outer edge of pointer was set on a target, for example. Distance in kilometers (second) was read from position marked by slide's outer edge on the ruler's scale. The slide also had to marks near its outer edge. One corresponded to ΔX=50 meters, the other to ΔX=140 feet=42,7 meters (used in old pre-metric gunsights). The reading from a diagonal line closest to the mark was the range in ΔX, that range settings could be commanded to the firing position. There were graphical firing table used for corrections, but I haven't understand how it worked yet. The instrument could be used for transfer of fire from a check point by K-transfer. For that the ruler and slide's pointer were set on the check point first. A mark was made on a slide using a pencil, for example, opposite to the diagonal line corresponding the range found by registration. That the ruler with the pointer was set on the target to be engaged. Range was read from a diagonal line opposite to the mark made and commanded to guns. 
The instrument was to be used with a small piece of dense paper (called "passport") attached to the map under the pantograph. Pivot of the pantograph was placed successively on observation points and firing positions marked on the map and they were pinned (literally) on the passport with a pantograph pin, that was made to quickly setruler's zero on needed OP of firing position. Apparently using the instrument required accurate enough positioning of observation points and firing positions on the map from survey data.  ...
above: NEW! MedRes! HuPA (W.P. era) late 1970's MN 36th "Gábor Áron" Independent AT Arty Regiment in Kiskunhalas: Arty "Atrap" shooting area indirect sight simulation terrain garden - Tüzér "Atrap" lőtér a közvetett irányzású tűzvezetés gyakorlásához. (volt még egy fedett atrap az éjszakai lövészethez) MN8920 MN/MH. 36. "Gábor Áron" ö.pct.tü.e./dd. (MN 5.HDS közv.)
Blogger's remark - megjegyzése: This redirect Fire Control "simulator" for training and exam  equipped wit Czech "small-rifle"4,5 mm barrel D-44 sighting mass (3rd highest row three building with opened windows for shoot. The large area (left-hand) the terrain-table scale 1:10 it was furnished with targets and terrai-things. Lower buildings were the Observer Points: 1st row (3): batteryies 2nd row -mid- battalions (classes) or Regiment's OPs. equipped with optical instruments and PUO-9 FC board-plotter - A közvetett (megosztott)- irányzású TüzVezetés gyakorlásához és vizsgáztatáshoz és fel volt szerelve 4,5 mm-es cseh-kispuskával é a 85mm ho.á. irányzótömbjével ezek a felső épületben voltak. Elől a M 1:10 méretarányú terepasztal kordináta hálóval és célokkal, tereptárgyakkal berendezve.  A középső sor a tü.o. - tüzér osztály vagy ezred FiP - Figyelőpontok míg az alsók az üteg FiP-ok voltak felszerelve optikai műszerekkel (ÁSzT, PAB-2) és PUO-9 tűzvezető műszerrel.
Field-gas eruption -1979.01.25.- Zsanai gázkitörés & Kiskunhalas MN 36. Ö. Pct.tü.e.:   https://szextant.blogspot.com/2019/01/217-zsanai-gazkitores-40-eve.html

aboveNEWNoHigher! "Nowadays"? the Guardien of the Atrap shooting guardien in the summer  - az Atrap lőtér gondnoka nyáron.

above: Juci'bacsi's made: Kiskunhalas abandoned HuPA/HuDF - MN8920 MN/MH. 36. "Gábor Áron" ö.pct.tü.e./dd. kasarne Orange color is the exercise hill for rangefinders for watching out over fence- Távmérő gyakorló domb a kerítésen túli átnézéshez. Blue marker: The parade AT gun beside study building - kékkel: a 45 mm díszágyú a tantermi épület mellett.  source: Google Earth    below: NEW! NoHigher! Carl-Zeiss Jena (DDR) EM-61 similar to DSz-1 Arty Stereo Rangefinder - Tüzér Sztereótávmérő  sorcue: Solidery.eu

EM-61 Entfernungsmeßgerät - GDR Carl Zeiss Jena - DDR Optische Artillery Stereoscopic Rangefinderhttps://szextant.blogspot.com/2015/06/161-em-61-entfernungsmegerat-gdr-carl.html

above: NEW! Russian Army's  name of "Mihalovskaya" (former "Kalinin") Artillery Academy at St. Petersburg (Leningrad) on shore of Neva river - Михайловская военная артиллерийская академия представит свои достижения на «Армии-2018» Представители Михайловской военной артиллерийской академии продемонстрируют свои достижения на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».  ...  В Михайловской военной артиллерийской академии проходят конкурсные вступительные испытания  ...
История академии:
1820 г., 25 ноября (7 декабря) — официальное открытие артиллерийского училища, офицерские классы которого стали первым высшим артиллерийским учебным заведением в России. Приказ генерал-фельдцейхмейстера от 26 ноября 1820 г. № 805. С этого дня отмечается День части.  ...
1967 г., 05 октября — приказом Министра обороны СССР № 230 академия стала именоваться Военной артиллерийской ордена Ленина Краснознамённой академией имени М.И. Калинина.  ...  2012 г., февраль-март — разработка Концепции развития Михайловской военной артиллерийской академии.  ...
NEW! MedRes! above: Arty Recon Kabinet equipment with LASER rangefinder LPR-2 (1D18-1) PUO-9M & PAB-2M - ПАБ-2ПЕРИСКОПИЧЕСКАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ БУССОЛЬ Periszkópos Tüzér-Tájoló Műszer (PTTM) - arty bussol/Arty Theodolite     below: AFC - Arty Fire Control "Ballistic" classroom
CAS-Close Air Support - Közeli Légitámogatás: https://szextant.blogspot.com/2016/09/186-cas-close-air-support-air-combat.html
aboveNEWNoHigher! the Rigorous Ballistics Teacher - a Szigorú Ballisztika Tanárnő
above: MedRes! Balti Flot's Marines/Marine Infantry's arty students
above: NEW! NoHigher! "A ballistic knowledge teaching assistant teaches the use of the PUO-9 in a horizontal combat position in accordance with the Firearms Regulations. -  A Ballisztikai ismeretek tanársegéd a Lőszabályzat alapján oktatja a PUO-9 fekvő harci helyzetű használatát. - Ассистент по обучению баллистическим знаниям обучает использованию ПУО-9 в горизонтальной боевой позиции в соответствии с Положением об огнестрельном оружии. >Assistent po obucheniyu ballisticheskim znaniyam obuchayet ispol'zovaniyu PUO-9 v gorizontal'noy boyevoy pozitsii v sootvetstvii s Polozheniyem ob ognestrel'nom oruzhii."< English actress Helen Flanagan source: Pincelebs.net
Helen Joyce Gabriel Flanagan (born 7 August 1990. -age 29- Bury, Greater Manchester, England) is an English actress. She is best known for playing the role of Rosie Webster in the ITV soap opera Coronation Street from 2000–2012; she reprised the role in 2017, before going on maternity leave on 8 June 2018.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Helen_Flanagan
Почти 1500 юношей, решивших стать артиллеристами и ракетчиками, прибыли в  Михайловскую военную артиллерийскую академию для проведения профессионального отбора. География мест, откуда приехали поступающие, представлена всеми регионами страны. Наибольшее число прибыло из Кабанского района Республики Бурятия  –– 21 человек.
Презентация достижений будет представлена на одном из выставочных павильонов КВЦ парка «Патриот» в виде учебно-тренировочных средств и программных продуктов.
above: NoHigher! Arty Fire Control Symulator cabinet on HigherSchool/Academy

above: NEW! HiRes! "#Furnisher #Camo-#Stylist of the AOP - Arty Observer Point"-"a Tü.FIP kamóstílus berendezője": #American #supermodel Ms. #Emily#Ratajkowski

Hu. text: Emily O'Hara Ratajkowski (rætəˈkaʊski, lengyelül: ratajˈkɔfskʲi; született 1991. június 7. -28 éves- Westminster, London  Anglia) amerikai modell és színésznő. Londonban született és San Diegóban nevelkedett, Ratajkowski először a treats! című erotikus magazinban jelent meg a 2012. márciusi szám borítóján, valamint megjelent két zenei videóban - a "Blurred Lines"-ban és a Maroon 5 "Love Somebody"-ban.
Ratajkowski gyerekként kezdett szerepelni San Diegóban, mielőtt ismétlődő szerepet kapott a Nickelodeonon játszódó iCarly sorozatban (2009–2010). Játékfilmjeként Ben Affleck karakterének szeretője volt a 2014-es Holtodiglan című filmben. Ratajkowski további szerepeket töltött be a Törtetők (2015), a Miénk a világ (2015), a Túl szexi lány (2018) és Az otthon melege (2018) filmekben, valamint a The Spoils Before Dying (2015) és az Easy (2016) című antológiás sorozatokban.  ...  https://hu.wikipedia.org/wiki/Emily_Ratajkowski
 NEW! MedRes! above & below:  Practice on 'Luga' - Луга (close to St. Petersburg ca. 100 km toward South) arty strelbise - firerange - lőtéren in AFOP - Arty Fire Control Observer Position - Tü.FiP-on
DSz-2M Tüzérségi Sztereotávmérő – Soviet arty stereo rangefinder ДС-2М Артиллерийские стереодальномер : https://szextant.blogspot.com/2014/04/63-dsz-2m-tuzersegi-sztereotavmero.html

Учебно-материальная база - Практические объекты:
В академии оборудовано более 80 специализированных классов практической направленности, оборудованы объекты полевой учебно-материальной базы в учебном центре академии
(г. Луга).
Специализированные классы академии предназначены для привития практических навыков курсантам в выполнении задач по должностному предназначению (выполнению огневых задач), а также по управлению подчинёнными частями и подразделениями при ведении боевых действий.
Применение подразделений артиллерии в соединениях и частях морской пехоты
Применение подразделений артиллерии в соединениях и частях Воздушно-десантных войск
aboveNEWHiRes! "This is a much better Watch Point equipmnet with Stella - Ez egy sokkal jobb Figyelő Pont berendezés Stellával source: www.mellbimbo.eu
above: NEW! MedRes! It was the ideal experimental sorround: St. Petersburg (Leningrad) Neva-river opposit the Soviet/Russian Military CAOK "Mihalovskaya" (former "Kalinhin") Field-Artillery College & University. - Михайловская военная артиллерийская академия представит свои достижения на «Армии-2018»  http://mvaa.mil.ru/more/Novosti/2/
above: NEW! MedRes! "Mashenka" behind the Russian cyrillic writed coloumns - "Másenyka" az oszlopok mögött   via: www.FemJoy.com
above: NEW! MedRes! 'Meteor' hydrofil' boat on river Neva opposit the Arty. Academy
Civil Hydrofoil Boats - Soviet made (СПК) Судно на подводных крыльях - Szárnyashajók a MAHART-nálhttps://szextant.blogspot.com/2017/08/202-hydrofoil-boats-hu-szarnyashajok.html
above: NEW! HiRes! Screen shoot - Képernyőkép: St. Petersburg "Mihalovskaya" VAA - Voennaya (Military) Artillery Academy (former Kalinhin) nowadays - "Mihalovszkaja" (volt "Kalinyin" LeningrádbanKatonai Tüzérakadémia mostanában 2019. - on the Arsenalnaya naberezhnaya - Neva-river bank - A Néva-folyó partján  az Arzenál/Fegyvertár úton. - Санкт-Петербургская "Михаловская" (был "Калинин" в бывшем Ленинграде ), ВАА - Военная артиллерийская академия недавно 2019 г. - на Арсенальной набережной  на берегах Невы в Арсенале / Оружие. source: former Khalinin Academy's student 1980s ret.arty Lt.Col. Salgó "Artyman" Béla nyá.tü.alez. volt Akadémiai hallgató.  source: Artyman
aboveNEWNoHigher! My Arty friend ret.Lt.Col. Salgó "Artycsóka" Béla nyá.tüz.alez. in 9K72 missile komplex as programmer operator with Her "Nintendo" in late 1970's.  source: from Him.
Blogger's remark - megjegyzése: Why, there is the Civil Artillery Academy? - Miért, Polgári Tüzérakadémia van?
75.) Bunker - в/ч пп 16205 A nagyvázsonyi Szovjet atomraktár (Úrkút) - Nuclear Warhead Storage Shelter-Base in WP member Hungary _ Scud-B (SS-1c), OKA (SS-23) _Hu & English language: https://szextant.blogspot.com/2014/04/74-bunker-16205-nagyvazsonyi-szovjet.html
aboveNEWHiRes! The MVAA is a Soviet badge "Ironcunt", certifying academic qualifications - A MVAA Akadémiai végzettséget igazoló jelvény a Szovjet "Vaspina" - MBAA - Cоветский знак, "Железнопизда", подтверждающий академическую квалификацию. >MVAA - Soviet znak, "Zheleznopizda" podtverzhdayushchiy akademicheskuyu kvalifikatsiyu<  source: Wikipedia
MedResabove: Google-earth: CAOK 'Kalinhin' arty academy from Liteny prospekt - Google earth
above: NEW! NoHigher! Miss. "PuonhitsaPuónyica", After take one's Cartographer degree - Térképész-diploma szerzés után  source: Pinterest.com

above: NEW+! NoHigher! In future #targeting #application of the #Pokemon-Go for #smart #handy

above: NEW! HiRes! Bird-Eye tourist map about St. Petersburg - Madártávlati turistatérkép
above: NEW! MedRes! Sunset photo about Academy
above: NEW! NoHigher! "Mihalovskaya's/CAOK's Secretary Lady in building - Titkárnő az épületben"   source: pinterest
above: NEW! HiRes! Map of Leningrad
St. Petersburg - Szent-Pétervár/Leningrad, 'Kronverk' Arty & Comm troops' Museum: http://szextant.blogspot.hu/2014/10/137-st-petrersburg-leningrad-kronverk.html
aboveNEW! Juci'bacsi's scanned MedRes! original My CAOK-2 graduation certificate for Juhasz JanosuOklevél a Részemre kiállítva -Leningrád- 1978.
NEWabove: MedRes! Vintage hand-coordination drawtoy "PUOToys"  www.babaszoba.hu
aboveNEW! NoHigher! British civilian collector's "PUO"
aboveNoHigher! "Super PUO": MOM made, Ma-1 meassuring table equipment - mérőasztal-felszerelés: Sztereograf: Topography-Aerial photo Drawing table - Rajzasztal SzC-1
above & below: NEW! NoHigher! "Super PUO" MOM - Magyar Optikai Művek - Hungarian Optical Works made AK-1 cartography stereograph (Electronic control drawing table - elektronikus vezérlésű rajzasztal)  source: MOM Emlékalapítvány
56.) MOM (Magyar Optikai Művek - Hungarian Optical Works/Factory) Budapest _ Geodesy műszerek: Theodolite, Szintező, Levels, Tájoló, Labor műszerek, Haditechnika _ Optics, Military Technics _ MOM-Alapítvány-Foundation: https://szextant.blogspot.com/2014/03/56-mom-magyar-optikai-muvek-hungarian.html

above & below: Juci'bácsi's collection: The best famous Hungarian Artillery book! "The Artillery is living up to now."
above: NEW! NoHigher! The cyclic quarters: change the X & Y co-ordinates at edge vinkel rulers depend the Main Fire Angle. - A tábla szélén lévő vonalzók x- y értékeinek körkörös cserélődése a kör 4 negyedében a lövészeti alapirány (Ai) függvényében.
above: NEW+! NoHigher! the Teacher's clock - a Matektanár órája
aboveNEWNoHigher! Degree - Radian conversion table  source: Pinterest.com
above: NEW! NoHigher! Trigonometry - "Pythagoras" thesis - tétel
aboveNEWMedRes! Hungarian development and made: Trigonometry Calculator & Demonstrator

above: NEW! MedRes! Co-ordinates of prize of Lottery - Lottónyeremény koordináták but only X! Card calendar with Hu. supermodels early from 1980's; Left: Miss. #Bálint#Ági  Right: Miss. #Komjáthy#Ági a "#Skálakópé". -Sportfogadási és Lottó Igazgatóság ma #Szerencsjáték ZRt.- Similar to PUO & ATK table. sourcehttp://retromagyarfotomodellek.blogspot.hu/2016/01/komjathy-agi-szupermodell.html

NEW! Artíllery Quarters- Tüzérségi térnegyedek
 
above: NEW! The Changes of Quarters - A Térnegyedek változásai
above: NEW! NoHigher! Demonstration of the Corner co-ordinates by arty Pin-Up Girl - A sarok-összrendezők szemléltetése tüzér Tűzd-Fel Csajjalsource: HSK productions - hátsó.sor.közepe.hu
NEWaboveNoHigher! Very Intelligent     below: USN's marine fe. ofc. measures with sextant
above: NEW! different angles of circle - a teljes kör különböző szögei - fajtái
above: Juci'bacsi's scanned collection from early 1970's HiRes!: sheet table of  initial fire elements of battery.
above: NoHigher! Range-Finder-and-Chart-Attachment
above: NEWNoHigher! "Süss"-féle Topográfiai Szögfelrakó - Topography angle plotter
above & belowNEWHiRes! Hu. collector, Mr. Temesi János’ A rare valuable masterpice: High Precision Topography Angle-angular-measure/protractor & plotter 360 -MOM-Budapest- Egy ritka értékes mesterdarab: Nagypontosságú Térképészeti szögmérő és felrakó from 1960's    belowZoom! source: 2019. febr: RF of MOM Emlékalapítvány Budapest    Courtesy FREE!
Blogger's Remark - Megjegyzése: High valuable rare masterpiece cca.: 700,-€. The high accuracy with precisin screw mechanism 'Vernier' scale 1 angle minute. The main dial marked with 20' inner 1 degree. But maybe the other angle base-sidebow lack for Zero? - Negyértékű ritka mesterdarab kb. 220.000,-HUF értékű. A nagypontosság, 20 szögperces beosztásokkal és a precíziós csavarorsós 'Nóniusz' ('Vernier') skálával az 1 szögperces leolvasási pontosság érhető el. Bár úgy tűnik a báziszögszár hiányzik a 0 fokhoz? - Otherwise it may be mechanic measure intrument too. - Egyébiránt lehet gépészeti mérőeszköz is. - I didn't see this one - Én még nem láttam ilyet.
56.) MOM (Magyar Optikai Művek - Hungarian Optical Works/Factory) Budapest _ Geodesy műszerek: Theodolite, Szintező, Levels, Tájoló, Labor műszerek, Haditechnika _ Optics, Military Technics _ MOM-Alapítvány-Foundation: https://szextant.blogspot.com/2014/03/56-mom-magyar-optikai-muvek-hungarian.html

above: NoHigher! #M.G.O.34 #Triangle-Measuring-Equipment for #M.G.34 machine gun

Observation and Measuring Equipment - WW2 Military Issue
Beobachtungs- und Vermessungsgerät Heft 3 - Observation and Measuring Equipment, Vol. 3.  Description and use manual for the M.G. Telescopic Sight (MG. Z.), M.G. Aiming Circle, M.G. Aiming Fixture, M.G. Measuring Triangle, M.G. Aiming Assembly, Measuring Triangle 34, Aiming fixture 35, Emergency Sight for the 3.7 cm Pak, and the Aiming Fixture for the Light Mortar (1936 production).  62 pages, 8.5"H x 5.5"W.  This manual provides a thorough description and limited instructions for use of the above equipment.  
Please reference "HDv. 448/3" on your order.
$14 – includes U.S. first class postage.  ...  https://www.germanmanuals.com/manuals.html
above: NEW! MedRes! Measuring Triangle 34  source: germanmanuals.com
above & below Two: NEW! MedRes! #M.G.O.34 #Gebrüder HAFF G.M.B.H. PF Ronten  source: Talicest/Morphy Auctions
Das indirekte Richten der schweren Maschinengewehre - Indirect Aiming of the heavy Machinegun.:
We all knew the MGZ and MGZ 40 telescopic sights could do a lot more than just aim at the target. 
This manual explains the need for the telescopic sight to pivot fully around and how that is used for indirect fire. 
It is not specifically written as an MGZ manual, 
but a lot of questions are answered about the extra capabilities the lafette mounted scopes have. 
This manual also gives some detail about how to set up the searching fire mechanism, how the aiming circle is used and set up, 
how to use the measuring triangle (the complicated aluminum double disk device with extended legs) for plotting, aiming stakes, 
and the deckungswinkelmesser (cover slope measurer). 
The most interesting moment was when the author realized how the mebdreieck (aluminum measuring triangle) actually worked. 
What a neat piece of equipment: Algebra can be used to find the length of the other two sides of a triangle. 
If you know the length of one side and two angles. We used to do that in our high school math classes. 
The measuring triangle is a triangulation slide rule, made for determining the distance to the target for precise 
ranging by using an aiming circle and an MGZ to determine two angles, 
and measuring one side by stepping it off or using the distance measurer. 
About 8.5" H x 7" W. As the manual lays open, the left page has two descriptions which are 
associated with the two illustrations on the right page.  ... http://www.pascocoins.net/book/book.htm
 NEW! above: HiRes! (Crop!below: MedRes! MGO-34 Turkish M.G. Indirect Fire Calculator
PG-1 arty panoramic sight, Cutaway & M.G.Z.40 zielfernrohr for Indirect Fire:    https://szextant.blogspot.com/2014/07/122-1m-pg-1m-pg-2s-artillery-panoramic.html
MG 42 Indirect Aiming Manual - WW2 German Issue
Das indirekte Richten der schweren Maschinengewehre - Indirect Aiming of the heavy Machinegun.  We all knew the MGZ and MGZ 40 telescopic sights could do a lot more than just aim at the target.  This manual explains the need for the telescopic sight to pivot fully around and how that is used for indirect fire.  It's not specifically written as an MGZ manual, but a lot of questions are answered about the extra capabilities the lafette mounted scopes have.
This manual also gives some detail about how to set up the searching fire mechanism, how the aiming circle is used and set up, how to use the measuring triangle (the complicated aluminum double disk device with extended legs) for plotting, aiming stakes, and the deckungswinkelmesser (cover slope measurer).  
The most interesting moment was when I realized how the meßdreieck (aluminum measuring triangle) actually works.  What a neat piece of equipment:  Algebra can be used to find the length of the other two sides of a  triangle if you know the length of one side and two angles.  I used to do that in my high school math class.  The measuring triangle is a triangulation slide rule, made for determining the distance to the target for precise ranging by using an aiming circle and an MGZ to determine two angles, and measuring one side by stepping it off or using the distance measurer.  About 8.5" H x 7" W.  As the manual lays open, the left page has two descriptions which are associated with the two illustrations on the right page.  There are 86 illustrations.  92 pages total.
Please reference "Indirect Aiming" on your order.
$20 – includes U.S. first class postage.
above: NoHigher! WW-Two Left: L.: British and German Plotter for artillery and M.G.42 machine gun. Right G.Appel 1937

aboveNEWNoHigher! "The mathematics teacher #Amy#Adams for arty ballistic princip and method." in film "#American#Hustle - Amerikai Botrány" c. filmben

Amy Lou Adams (born August 20, 1974) is an American actress. She is known for both her comedic and dramatic performances, and as of 2017 is among the highest-paid actresses in the world. She has received several awards, including two Golden Globes, and has been nominated for five Academy Awards and six British Academy Film Awards.  ... en.wikipedia.org/wiki/Amy_Adams
 above & below: HiRes! Mongolian arty instructor educates to Afghan arty officers.

above: NEW! Left: MedRes! Goniometer plotters for U-Boot torpedo fire.
 NEW18+above: MedRes!  Angle Compass Plotter "Sextant"

above: NEW! NoHigher! Submarine Attack Course Finder for launch of torpedo, Angle calculator - Tengeralattjáró Támadási Irány Meghatározó torpedóvetéshez, Szögszámító/mérő.

aboveNEW+NoHigher! "Span of procractor - Felrakónyílás" demo by #Hollywood star actress & Fitness tutor, #Jane#Fonda  source: tumblr.com

En. text: Jane Seymour Fonda (born December 21, 1937) is an American actress, writer, political activist, former fashion model and fitness guru. She is the recipient of various accolades including two Academy Awards, two BAFTA Awards, four Golden Globe Awards, a Primetime Emmy Award, the AFI Life Achievement Award, and the Honorary Golden Lion.
Born to actor Henry Fonda and socialite Frances Ford Seymour, Fonda made her Broadway debut in the 1960 play There Was a Little Girl, for which she received the first of two Tony Award nominations, and made her screen debut later the same year in Tall Story. She rose to prominence in 1960s with such films as Period of Adjustment (1962), Sunday in New York (1963), Cat Ballou (1965), Barefoot in the Park (1967) and Barbarella (1968). Her first husband was Barbarella director Roger Vadim. A seven-time Academy Award nominee, she received her first nomination for They Shoot Horses, Don't They? (1969) and went on to win two Best Actress Oscars in the 1970s for Klute (1971) and Coming Home (1978). Her other nominations were for Julia (1977), The China Syndrome (1979), On Golden Pond (1981) and The Morning After (1986). Consecutive hits Fun with Dick and Jane (1977), California Suite (1978), The Electric Horseman (1979) and 9 to 5 (1980) sustained Fonda's box-office drawing power, and she won an Primetime Emmy Award for her performance in the 1984 TV film The Dollmaker.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Fonda

Hu. text: Lady Jayne Seymour Fonda (New York, 1937. december 21.–) kétszeres Oscar-díjas amerikai színésznő, édesapja Henry Fonda színész. Öccse (Peter Fonda), valamint unokahúga (Bridget Fonda) szintén színészek.  ...
above: NEW! NoHigher! Woman's Place in War Army Corps  source: Pinterest.com

above: NEW! Top: Vintage German-Swedish brass procractor 1720. - Left: HiRes! Juci'bacsi1s Germany 'Rotring' yellow clear angle-measure 360 degrees.

above: Palalelogram Rangefinder
above: NEW! NoHigher! Cyrillic text: Marine Sextant - Szextáns  source: Pinterest

above: NEW! WW-two British RAF Vickers "Wellington" bomber's navigation dashboard.

aboveNEWHiRes! Miss "Curvella" in the navigator's station of the Douglas C-47 "Skytrain"/" Dakota".
photo: Mark Greenmantle Photography: http://www.greenmantle.biz/  source: Google G+ Hu. collector: Mr. Bányiczki Zoltán
Astronavigation Sextants & Octants, Celestial navigation - Csillagászati navigáció, Szeksztáns és Oktáns. Bubble-Astrodomes and Aircraft's cockpits & cutaways IL-14
https://szextant.blogspot.com/2017/04/196-sextants-octants-for-celestial.html
 above & below: Similar function plotters; USN Ship navigation and South Korean arty plotter

above: NEW! The 'PUO' (analoque-mechanic Fire Control Calculation) of NAVY battleship.

above: NEW! NoHigher! Vintage Maritime Chart parallel distance & direction measure

below: Step-paralell ruler made from ivory.   - Léptetős párhuzam vonalzó elefántcsontból.  Middle: Brass Compass - Körző rézből.   Bottom: Navigation set from 1800s

above: NoHigher! Traverse Scale Measuring - Átlós Aránymérték 
above: NEW! NoHigher! Metal (Chrome covered brass) circular string meter with compass made by Hu. 'Gamma' works - Fém (Krómmal bevont sárgaréz) körzős húrmérő 'Gamma'-művek -Budapest- gyártmány 1960s  source: facebook/Miklós Borsi/A tüzérség ma is él

above: Other design plotters; classic and 'Rotring' A3 size plastic table

above: NEW! Juci'bacsi's scan collect: MedRes! Liener György: Autótipusok 1964. Műszaki Könyvkiadó Budapest.; Stuttgart Mercedes Works' planner section. Other boarding rulers. Mercedes 190SL Cabriolet.

Mercedes Gullwing - SLK: http://szextant.blogspot.hu/2014/02/mercedes-benz-slk-car-salon-at-veszprem.html
above: NEW+! NoHigher! DDR industry from early 960's: Planner at drawing-table - Tervező a rajztáblánál.  TheUpper scanned pics from Juci'bacsi's collect from early 1960's: "Nagy Barkácskönyv" - "Nagy Barkácskönyv - Carpenter Big book" DDR issue 1959  NEW+HiRes! Mixed scan: Courtesy FREE!
above: NEW! NoHigher! Hungarian 'Gamma' Worksn 42. Budapest: Arty curve, distance & angle chromed brass plotter/ruler - Körívmérő, szög és távolságfelrakó krómozott rézvonalzó 1951.
  NEWNoHigherabove: Traverse Scale Measuring - Átlós Aránymérték (Gamma)  below: Basic Scalemeter of Mp - Egyszerű Térkép Aránymérték
aboveNEWHiResÜrmös's photo of Juci'bacsi's collection: Curve measuring line - Pi=3,14 & compass in leather basket - Körívmérő vonalzó és körző bőrtasakban. 42. 'Gamma' Courtesy FREE!
Soviet (WP) AK-4 Artillery Angle of Mapping Plotter & measure equipment.
aboveNEWHiRes! Juci'bácsi's collect: Ürmös photo (below: Linie) AK-4:  Courtesy FREE!
above: NoHigher! Juci'bácsi's scan collect: Drawing of AK-4 arty procrator from, Col. Enzsöl Gyula ezds. R.I.P. "A tüzérség ma is él - The artillery is still alive today" 'Zrínyi' published Hu. book 1973.


above & belowMedRes! Artillery nylon transparency angle plotter - AK-4 Tüzér Térképszögmérő Артиллерийский круг АК-4
aboveNEWMedRes! HuDF Arty Ex. on Várpalota fire range: "Dynamic Front": FAC with EDF-70 26.11. 2018.  source: www.honvedelem.hu 
above pics Hu. text article: Vasököl 2018, Dynamic Front 2019: Lt. Kapás Viktor hdgy.
A hideg, ködös idő sem akadályozta meg az MH 25. Klapka György Lövészdandár 101. Tüzérosztályát abban, hogy szakmai feladatokat hajtson végre a MH Bakony Harckiképző Központ Központi Gyakorló- és Lőterén, Várpalotán. Ezekkel egy időben megkezdték a felkészülést a 2019-es évre tervezett Dynamic Front 2019 elnevezésű nemzetközi gyakorlatra.
Nem kímélte az időjárás a tatai tüzéreket a Vasököl 2018 gyakorlat során. Éleslövészet keretében végrehajtották a lövegek beszabályozottság ellenőrzését, illetve létesítettek egy rögzítőpontot, amivel megszervezték a tűzrendszert. Utóbbi jelentősége, hogy távolsági- és oldaljavításokat számolnak belőle, amit a lőelemek meghatározásánál is figyelembe kell venni mint alapjavításokat.  ...
https://honvedelem.hu/cikk/113574_vasokol_2018_dynamic_front_2019
above: NEW! NoHigher! "Fire Data Control PUO-man's Wife at home behind the similar AK-4 shape window."  source: facebook/Andrey Bogdanov/Album
above: NEW+! MedRes! AK-4M on the scale 1:50.000 MGRS map Tata in 2018.nov.16. occasion of Fire Control Exercise "Iron Fist" - "Vasököl" Tűzvezetési gyakorlaton  Photo - Fotó: Petrovics Renáta és Lt. Kapás Viktor hadnagy  source: https://honvedelem.hu/cikk/113409_kesz_lesujtani_a_vasokol
Arty surveying - Tüzér Bemérés: AK-4 big-good: http://szextant.blogspot.hu/2015/03/154-bemeresi-modszerek-tuzersegnel.html
above: NEW! NoHigher! AK-4M arty procractor - tüzér felrakó  source: facebook/Borsi Miklós
above: MedRes! Hungarian Army MH.1. "Klapka György" Motorized Infantry Brigade's (-Tata-) task-dictate/meet of Arty battalion's cmdr. for exercise at Várpalota Firing-Range on 1:25.000 map with PUO-9 and AK-4 2012-2013. - Zászlóaljparancsnoki feladatszabás a csapatnálPhoto: www.honvedelem.hu
above: NEW! NoHigher! "In Other much higher level office MOD: Task dictate. - Egy sokkal magasabb szintű irodában a Védelmi Minisztériumban a feladatszabás."
above: NEW! NoHigher! Hu. ZMNE-NKE issue: "Tüzérfigyelő" Pdf. Simulation Centre at Várpalota "Mandulás - Almondy": Fire Control Exercise by "Baglyas" arty simulator Computers nowadays.
above: NEW+! NoHigher! "Librarian in Symulation Centre" scene of  movie Tammy Regrets in Once again
Tammy is a 2014 American comedy film directed and co-written by Ben Falcone and produced, co-written by, and starring Melissa McCarthy as the title character. The film also stars Susan Sarandon, Allison Janney, Gary Cole, Mark Duplass, with Dan Aykroyd, and Kathy Bates. It was released on July 2, 2014. The film received negative reviews from critics, but was a box office success, grossing over $100 million from a $20 million budget.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Tammy_(film)
above: NEW+! MedRes! HuDF Symulation Centre in MH 25th "Klapka György" Inf.bde. barracks -Tata- occasion of 14th Fire Control competition 06.12.2018.  photo by: Lt. Kapás Viktor hdgy.
Honvedelem.hu: 2018.dec.06.: Kapás Viktor István hdgy.
Hu. text: Kilenc csapat mérte össze tudását a tüzér lövésszaki versenyen
A napokban immár a tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Magyar Honvédség tüzér lövésszaki versenyét,  ezúttal Tatán, az MH 25. Klapka György Lövészdandár laktanyájában.  ...  https://honvedelem.hu/cikk/113712_kilenc_csapat_merte_ossze_tudasat_a_tuzer_lovesszaki_versenyen
aboveNEWNoHigher! "an idealMap table"
above: NEW! NoHigher! Warsaw Pact's arty situtation sheet / map
above: NEW! NoHigher! Layout of the Arty Observer Points on terrain
above: MedRes! Intermediately Summary Repeat of AK-4  (Artilleryskye Kurs)
above: NEW! NoHigher! AK-4 on scale 1:25000 UTM map in Hungarian Army MH. 1. "Klapka György" Gl.dd. -Tata-  Inf. rgt. 101.st. arty. btn. - tü. o. D20 152 mm Gun-Howitzer 2016.  source: www.honvedelem.hu
aboveNEWNoHigherVárpalota Artillery Fire-range - Tüzérségi Lőtér with shooting positions - TÁS - Tüzelőllások helyeivel  source: facebook/Borsi Miklós
213.) Arty. Live Firing Exercise at Hu. Várpalota fire-range 2018.05.31. Tüzérségi éleslövészet, Kőröshegyi szektorban.: https://szextant.blogspot.com/2018/06/213-arty-live-firing-exercise-at-hu.html
aboveNEWMedRes! Hungarian Field Arty Fire Control Planning Map scale 1:50,000 for "Árpád" FCS in PUO style.
NEW! NoHigherabove Two: Soviet, Orientation Sketch - Range Card from FACP - Tájékozódási Pont Vázlat: A tereptárgyak Iránya - Távolsága a Tü.FiP-ról. & below: U.S. Army range card
above: NEW! Clipart: The determine of orienting points and terrain nickname - A tájékozódási pontok és a tereprejtjelzés meghatározása. 

above: NEW! Juci'bacsi's dia/slidde repro scan from 1975. MoD Library of Science of Military in Military History Institute & Museum at Budai-vár Kapisztrán-tér-square 2-4.-HM HIM-Hadtudományi Könyvtár akkor Nádor Ferenc ezds. igazgatóval HiRes! Soviet arty officer in Observer Post during fire-commanding - Tűzparancs közben  (Soviet'Voruzhenye Technics' Review - 'Haditechnika' magazin.)

aboveNEWNoHigher! Under net camo; Hungarian Retro from 1980's: Miss. Holzhauser Steffi, Photo - Fotó: Ms. Baricz KatalinHu. advert - Reklám: "Hélia-D Különleges - Special"  source: Mr. Szeredi Attila/facebook/Manökenek a (80-as évekből)
aboveNEWHiRes! Soviet arty fire planner sheet with the different  kind of fire.
above: Juci'bácsi's collect: Hungarian People Army (Warsaw pact) Forward Arty Observer Point (FAP) with EM-61 base 90 cm inner base stereo rangefinder - Entfernung Messgerät-61 and Right the AK-4 arty plotter/procractor - MN Tüzérfigyelőpont (FIP) early 1970's at Trans-Danubian district city of Várpalotaer Firing Range.
EM-61 Entfernungsmeßgerät field arty stereo rangefinder DDR - Carl Zeiss Jena:    http://szextant.blogspot.hu/2015/06/161-em-61-entfernungsmegerat-gdr-carl.html
aboveNEW+NoHigher! Hungarian Army Humour/Cartoon-Caricatura - Karikatúra: Flow of Administration - Az adminisztráció ömlése  by: NOL.hu (Magyar Nemzet Online)

above: NEW+! NoHigher! Delta X - 𝚫X=50m Demonstrator: #Mila#Kunis  hollywood star actress  source: skins.be

En. text: Milena Markovna "Mila" Kunis (/ˈmiːlə ˈkuːnɪs/; born August 14, 1983) is an American actress. In 1991, at the age of seven, she moved from Soviet Ukraine to the United States with her family. After being enrolled in acting classes as an after-school activity, she was soon discovered by an agent. She appeared in several television series and commercials, before acquiring her first significant role at age 14, playing Jackie Burkhart on the television series That '70s Show (1998–2006). Since 1999, she has voiced Meg Griffin on the animated series Family Guy.
Kunis' breakout film role came in 2008, playing Rachel in the romantic comedy Forgetting Sarah Marshall. She gained further critical acclaim and accolades for her performance in the psychological thriller Black Swan (2010), for which she received the Marcello Mastroianni Award for Best Young Actor or Actress, and nominations for the SAG Award and the Golden Globe Award for Best Supporting Actress. Her other major films include the neo-noir action film Max Payne (2008), the post-apocalyptic action film The Book of Eli (2010), the romantic comedy film Friends with Benefits (2011), the comedy film Ted (2012), the fantasy film Oz the Great and Powerful (2013) as the Wicked Witch of the West, and the comedy film Bad Moms (2016).  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Mila_Kunis

Uk. text: Мі́ла Ку́ніс, Міле́на Ма́рківна Ку́ніс (англ. Milena Markivna Kunis; англ. Mila Kunis; івр. מילה קוניס‎; нар. 14 серпня 1983, Чернівці, Чернівецька область, УРСР) — американська акторка.
Акторську кар'єру почала 1994 року, знявшись у рекламних роликах. Того ж року дебютувала в кіно в епізоді мильної опери «Дні нашого життя». Однак її проривом в кар'єрі стала роль у фільмі «В прольоті». Також відома озвучуванням Мег Гріффін в мультиплікаційному серіалі «Гріффіни». Однією з найвідоміших ролей акторки в кіно є роль балерини Лілі у фільмі «Чорний лебідь», за яку її нагородили премією «Сатурн» і номінували на «Золотий глобус» і Премію Гільдії кіноакторів США за найкращу жіночу роль другого плану.
Крім кіно, Куніс активно працює і в модельному бізнесі — її фотографії неодноразово з'являлися на обкладинках багатьох журналів. З 2012 року співпрацює з будинком моди Christian Dior.  ...

Hu. text: Milena Markovna "Mila" Kunis (ukránul Мiлена Марківна Кунiс, oroszul Милена Маркοвна Кунис; Csernyivci, Szovjetunió, 1983. augusztus 14. –) ukrán származású amerikai színésznő.  ...
above: Juci'bacsi's scanned collection from early 1970's HiRes!: Fire Control sheet table for MBT  T-55 company's indirect fire task. ( IM ret. maj. Paul "Tanky" Zsolt nyá. pc. őrgy-tól)
aboveNEWNoHigher! She is an Test-sheet filler pupil - Ő egy Tesztlap kitöltő diák  source: www.mellbimbo.eu
aboveNoHigher! Soviet Lineyka Officerskaya - neylon plotter - tiszti sablonvonalzó


aboveLeft: HiRes! Western made Graphical directors    below: MedRes!

aboveNoHigher! Planchette Topographique "Chaix" - Planset    below: NoHigher!

above: M10 Field Plottingboard

aboveHires! ex Yugoslavian plotter for 82 mm mortar
above: NEW! NoHigher! (Crop!) Hungarian development ballistic counter disk  source: Borsi M.
aboveNEWNoHigher! (Crop!) Outer ballistic counter quarter disk  source: Borsi M.
above: MedRes! Streckenzugtafel 'A'- Sextant-Quarter angle director BM-21 122 mm sorozatvetőhöz

above: NEW! MedRes! Charlie's collection: Soviet BM-21 (MLRS - Multipurpose Launcher Rocket System) "Grad" fire control quadrant plotter.  source: facebook  'Charlie collection'
above: British Arty Fire Control WW-Two  in arty HQ
above: NEW! MedRes! USN Quartermaster Seaman Apprentice with ruler - Fedélzetmester értékelés
above: NEW! HiRes! Proudfoot plots courses on a maneuvering board with Republic of Singapore Navy officers on the bridge of the guided-missile destroyer USS 'Chung-Hoon' (DDG-93)  source: US Navy photo
above & belowNEWHiRes! NAVY Maneuvering Board sheet

above: NEW! HiRes! "In a warm situation a Lady before maneuvering board-table"  source: facebook/Andrey Bogdanov/Album
above: NEW! Bottom: NoHigher! PC screen on MB
above: NEW! MedRes! US NAVY Study training for Maneuvering Board sheet. source: USN

above: NEW! NoHigher! #Erwin#Rommel #feldmarschal - fieldmarshall in #Africa-Corps

225.) Bölcseletek és jó bemondások nagy katonai vezetőktől! - Philosophies & sayings from great mility leaders: Colin Powell: https://szextant.blogspot.com/2020/02/225-bolcseletek-es-jo-bemondasok-nagy.html 
above: MedRes! USA FDC Fire Direction Center has got similar equipment for "Long Tom" heavy canone and      below: Firing chart. MedRes!
above: NEW! NoHigher! Fire Control Room of Air Defense fortress artillery "Flak-Turm"

above: NoHigher! Hummm! He was similar little to #Jean#Claude-#Van#Damme belgian karate actor

Jean-Claude Camille François van Varenberg (born 18 October 1960. -age 59- Sint-Agatha-Berchem, Brussels, Belgium), known professionally as Jean-Claude van Damme (French pronunciation: ​[ʒɑ̃ klod vɑ̃ dam], Dutch: [vɑn ˈdɑmə]), and as JCVD, is a Belgian actor and retired martial artist best known for his martial arts action films. His most popular projects include Bloodsport (1988), Cyborg (1989), Kickboxer (1989), Lionheart (1990), Death Warrant (1990), Double Impact (1991), Universal Soldier (1992), Nowhere to Run (1993), Hard Target (1993), Timecop (1994), Street Fighter (1994), Sudden Death (1995), The Quest (1996), Maximum Risk (1996), JCVD (2008), Jean-Claude van Johnson (2016–2017 series) and The Bouncer (2018).  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Van_Damme
above: NEW! NoHigher! Data receiving manager at other end of communication line.

above: NEW! NoHigher! Future designed, Drafting Table Accessories-This restored drafting table was made by 'Nike Hydraulics' 

above: HiRes! Range measure plotters & Procractors
above: NEW+! NoHigher! The procractor uses in Vietnam war in Arty Fire Control room
above: NEW! NoHigher! Retro: Weather Forecast Girl at South-Vietnam table early 1970's

АП-7 Артиллерийский  Поправчик  

No Higher! ZLG's made Artilleriyskye Popravchik-7

АП-7 Артиллерийский  Поправчик 

above: NEW! NoHigher! AP-7="Hurdy-Gurdy - шарманка - Tekerőlant"
Hu. text: A tekerőlant (tekerő, nyenyere, nyekerő, szentlélekmuzsika, kolduslant, forgólant) a vonós hangszerek működési elve alapján megszolaló zeneszerszám, melynek összes húrját egy begyantázott fakorong forgatásával hoz rezgésbe a játékos, miközben a billentyűzeten játssza a dallamot. Jellegzetes hangzását az állandóan megszólaló kísérőhúrok, burdonhúrok adják, és fontos szerepet kap a tekerőlant sajátos ritmushangja, a reccsentő hangok is.
A tekerőlant a középkorban gyakran zengett templomokban, a 18. századig főurak, úrhölgyek, arisztokraták kedvelt hangszere volt, így több neves zeneszerző – köztük Antonio Vivaldi, Leopold és Wolfgang Amadeus Mozart – írtak műveket erre a hangszerre is. A 19. században már leginkább parasztzenészek, kolduszenészek hangszerévé vált, míg napjainkban újra reneszánszát éli, szinte minden zenei műfajban. ...
En. text: The hurdy-gurdy is a stringed instrument that produces sound by a hand crank-turned, rosined wheel rubbing against the strings. The wheel functions much like a violin bow, and single notes played on the instrument sound similar to those of a violin. Melodies are played on a keyboard that presses tangents—small wedges, typically made of wood—against one or more of the strings to change their pitch. Like most other acoustic stringed instruments, it has a sound board and hollow cavity to make the vibration of the strings audible.
Most hurdy-gurdies have multiple drone strings, which give a constant pitch accompaniment to the melody, resulting in a sound similar to that of bagpipes. For this reason, the hurdy-gurdy is often used interchangeably or along with bagpipes, particularly in Occitan, Catalan, Cajun French and contemporary Asturian, Cantabric, Galician, and Hungarian folk music.
Many folk music festivals in Europe feature music groups with hurdy-gurdy players. The most famous has been held since 1976 at Saint-Chartier in the Indre département in Central France. In 2009, it relocated nearby to the Château d'Ars at La Châtre, where it continues to take place during the week nearest July 14 (Bastille Day).  ...

De. text: Die Drehleier (auch: Radleier) ist ein Streichinstrument, bei dem die Saiten von einem eingebauten Rad angestrichen werden, das mittels einer Kurbel gedreht wird. Die schwingende Länge einer oder mehrerer Melodiesaiten wird mechanisch über Tasten verkürzt, um die Tonhöhe zu verändern.
Meist klingen eine oder mehrere Bordunsaiten auf konstanter Tonhöhe mit. Die Drehleier wird daher wie die Sackpfeife zu den Borduninstrumenten gezählt. Zum Erzeugen von rhythmischen Schnarrlauten dient oft ein Schnarrsteg.
Die in Museen erhaltenen böhmischen Instrumente haben keine Bordunsaiten, die traditionellen Instrumente aus Galicien keinen Schnarrsteg.
Die Drehleier wird unter anderem in der traditionellen Musik, der Alten Musik, im Jazz, Industrial, in der Rockmusik und in der Neuen Musik verwendet.  ...

Ru. text: Колёсная ли́ра (рыля) — струнный фрикционный музыкальный инструмент. Встречается у многих народов, в том числе и у славян, в особенности у восточных славян.  ...
above: NEW! MedRes! (Crop - Edited!) Music instrument collection -Leskowsky- Hangszergyűjtemény
above: NEW! MedRes! A Hu. tradition keeper on Buda-castle beside Mathias church plays on hurdy-gurdy - Egy korhű jelmezben játszó tekerőlantos a Mátyás templom mellett   source: Országalbum
NEW! Juci'bacsi's collect: above & bottom: HiRes!  AP-7 with in the foldered metal Table sheet & DSzP-30 coincidental Combat-Engineer's rangefinderДСП-30 Дальномер САПЕРНЫЕ прибор DSP-30 - DSzP-30 Utásztávmérő: https://szextant.blogspot.com/2017/02/192-30-dszp-30-utasztavmero-combat.html

above: NEWMedRes! "Women's artillery-officer school student as shooter in winter camouflage outfit, adjusts the Scrolling Instrument - Női tüzér-tisztiiskolás hallgató, mint lövő téli álca ruhában, beállítja a Tekerő-műszert - Студентка артиллерии в роли стрелка в зимнем камуфляжном костюме корректирует поворотный стол< >Studentka artillerii v roli strelka v zimnem kamuflyazhnom kostyume korrektiruyet povorotnyy stol<": actress #Ashley#Benson The scene Director of Freuekörper nudist situation - A  jelenet Rendezője  source: mellbimbo.eu

Ashley Victoria Benson (born December 18, 1989) is an American actress and model, known for her role as Hanna Marin on the mystery television series Pretty Little Liars. She has also portrayed Abigail Deveraux on the NBC soap opera Days of Our Lives, Mia Torcoletti on the supernatural television series Eastwick, and Brit in the 2012 crime thriller film Spring Breakers. ... wiki/Ashley
 aboveNoHigherCyrillic text Calculator Alu. correction table sheet  also Courtesy FREE!

above: NEW! NoHigher! (Cropped vertical!) Table pattern shirt on: #German #Worldwide #supermodel #Lena#Gercke sexy for "#Elle"-magazine in #Bulgarian edition june-2019  source: Celebsdump.com

En. text: Lena Johanna Gercke (born 29 February 1988) is a German fashion model and television host. She won the first cycle of Germany's Next Topmodel and was the host of Austria's Next Topmodel.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Lena_Gercke

De. text: Lena Johanna Gercke (* 29. Februar 1988 in Marburg) ist ein deutsches Model und Fernsehmoderatorin. Sie gewann 2006 die erste Staffel von Germany’s Next Topmodel und moderierte von 2009 bis 2012 die ersten vier Staffeln von Austria’s Next Topmodel.  ...
above: NEW! HiRes! AP-7 style American made 'Devon' luxury digital watch
Devon Motorworks was an industrial design house based in Los Angeles, California that specialized in the development of premium lifestyle products. The company was notable for being the sole bidder for the Dodge Viper....  https://en.wikipedia.org/wiki/Devon_Motorworks

above: NEW! AP-7 style wrist watches: Left: band system  Right: linear dial system 'UrWerk'

URWERK is an award-winning watch brand based in Geneva, Switzerland, known for its avant-garde designs and new indications and complications. URWERK was founded in 1995 by watchmaker brothers Felix and Thomas Baumgartner and artist Martin Frei (Thomas Baumgartner left in 2004). They presented their first timepiece with the Academy of Independent Watchmakers (AHCI) at Baselworld in 1997. The URWERK collection has grown to include several series of timepieces including the 110, the 103, the 200, the 1001 and LAB. The UR-110 was awarded the prize for ‘Best Design Watch’ at the 2011 Grand Prix d'Horlogerie de Genève. URWERK also created the Opus V forHarry Winston.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Urwerk
http://www.urwerk.com/en/
above & below: NEW! HiRes! Juci'bácsi's NIKON 'Coolpix' photo about AP-7 also Courtesy FREE!
above: Wind vectors analyser dial - Szélvektor feldolgozó tárcsa
above: NEW! NoHigher! (Crop!) Meteorology & charge fixes definition folder - Meteorológia és töltet javítások meghatározásának mappája.  source: facebook/Miklós Borsi/A tüzérség ma is él

above: NEW!Awarded 'Grammy' singer; LeftMedRes! #Katy#Perry - '#Cosmopolitan' Magazine July 2014.  Right: MedResKaty Perry as the steaming hot Sophia Masterson in 'The Third Lover.

Katheryn Elizabeth Hudson (born October 25, 1984. -age 35- Santa Barbara, California, U.S.), known professionally as Katy Perry, is an American singer, songwriter, and television judge. After singing in church during her childhood, she pursued a career in gospel music as a teenager. Perry signed with Red Hill Records and released her debut studio album Katy Hudson under her birth name in 2001, which was commercially unsuccessful. She moved to Los Angeles the following year to venture into secular music after Red Hill ceased operations and she subsequently began working with producers Glen Ballard, Dr. Luke, and Max Martin. After adopting the stage name Katy Perry and being dropped by The Island Def Jam Music Group and Columbia Records, she signed a recording contract with Capitol Records in April 2007.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Katy_Perry

above: NEW! HiRes! #Ballon #champion: #Paris#Hilton sexy posing for 'Cosmopolitan'-magazine, #Spain, december 2019.  source: celebsdump.com

En. text: Paris Whitney Hilton (born February 17, 1981. -age 39 New York City, U.S.) is an American media personality, businesswoman, socialite, model, singer, actress, fashion designer and DJ. Hilton is a great-granddaughter of Conrad Hilton, the founder of Hilton Hotels. Born in New York City and raised there and in Beverly Hills, California, she began her modeling career as a teenager when she signed with New York-based modeling development agency Trump Model Management. Her late-night persona made her a fixture of tabloid journalism, and Hilton was proclaimed "New York's leading It Girl" in 2001. In 2003, a leaked 2001 sex tape with her then-boyfriend Rick Salomon, later released as 1 Night in Paris, catapulted her into global fame, and the reality television series The Simple Life, in which she starred with her socialite counterpart Nicole Richie, started its five-year run with 13 million viewers, on FOX.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Hilton

Hu. text: Paris Whitney Hilton (New York, 1981. február 17. –) amerikai énekesnő, színésznő.
Hírnevére a The Simple Life című valóságshow-val tett szert, s szintén ismert a 2003-ban az internetre felkerült 1 Night in Paris című szexvideóról. Sokhelyütt feltűnt azóta, s 2006 augusztusában Paris című albumával megjelent a popzenében is.  ...
above: NEW! "Artybird" Russian Meterological baloon

above: NEW! NoHigher! #Boss of #Weather#Forecast#Service in #tent on #Savanna in #Kenya by: Timeless #Ralph#Lauren #safari #style via: "Rose & born"

Ralph Lauren Corporation is an American fashion company producing products ranging from the mid-range to the luxury segments. They are known for the clothing, marketing and distribution of products in four categories: apparel, home, accessories, and fragrances. The Company's brands include the mid-range Chaps brand, to the sub-premium Lauren Ralph Lauren brand, to the premium Polo Ralph Lauren, Double RL, Ralph Lauren Childrenswear, Denim & Supply Ralph Lauren, and Club Monaco brands, up to the full luxury Ralph Lauren Purple Label and Ralph Lauren Collection brands. Ralph Lauren Corporation is an American, publicly traded holding company headquartered in New York City, and founded in 1967 by American fashion designer Ralph Lauren.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Lauren_Corporation
above: NEW! NoHigher! Managing of tables: Hungarian vintage card-calendar, Lottery - Pintér Mária "Pintyőke" Lottóretro-Kartyanaptarak.facebook.blog.hu Pintyőke-1978.
 above & below: Juci'bacsi's scanned collection from early 1970's from KLKF HiRes!: Due Weather Condition (Meteorological) corrections calculating for battery. Three Direction and six Distance. METEO-011
above: NEW! HiRes! Commander signaturing of Fire order - a Tűzparancs aláírása  Jen-Garner.net  no!


above: NEW! Left: Juci'bacsi's coll: MedRes! Hu. M38 122 mm howitzer during mortar angle fire at Várpalota Fire Range. source: Magyar Honvéd 1990's " Arty exam"   Right: NoH! The 122 mm ammo
above three pics: NEW! Bottom: US ARMY 1st Cavalry Division's M109 155 mm SP Howitzer.
above: NoHigher! US ARMY & USMC M777 155 mm field howitzer & pin-up girl
above: NEW! The 155 mm shell on initial trajectory after Fire! - gránát kilövés után

NEW! above: NoHigher! below: MedRes! #Soviet '#Slava' - #Часы́ '#Cлава', meaning  '#Glory/#Honour' #stopwatch for measure of  flight time endurance of shell - Szláva stopper a lövedék repülési idejének mérésére


above two: HiRes! source: Hu. Book:"The artillery is still alive today"-"A tüzérség ma is él"
above: Wind vectors - Szélvektorok
aboveNEWHiRes! Juci'bácsi's NIKON 'Coolpix' photo about AP-7 also Courtesy FREE!
above: Juci'bacsi's scanned collection from early 1970's HiRes!: sheet - diagram of  summary correction & calculated correction of battery
aboveNEWNoHigher! "FCDSFE - Fire Control Data-Sheet Filler Expert"
aboveNEWHiRes! Juci'bácsi's NIKON 'Coolpix' photo about AP-7 "Balls" Courtesy FREE!

above: NEW! MedRes! #Hi-Tech "Green" ballistic Shell simulator by biliard  xposed.com

"Hurdy-Gurdy - шарманка - Tekerőlant"

above Four: NEWHiRes! Juci'bácsi's NIKON 'Coolpix' photo about ZLG made AP-7 KM-30  also Courtesy FREE!
above: NEW! NoHigher! HGG - Hurdy-Gurdy Girls:
Tickets cost a dollar each, dances lasted from five to fifteen minutes, and a good hurdy-gurdy girl could average fifty dances a night  source:  History Imagined - WordPress.com

above: NEW! NoHigher! The #Nike tennis-ball Hit on the target. Yeee the ballistic! Into Hit!

belowHiRes! Juci'bacsi's collection photos: AP-7. Summarization Corrector-creator  -  Összesített Javításképző


above & below: Juci'bacsi's photo by Nikon Coolpix 4300: BHTA's collection Hires!АП-7 Артиллерийские Поправочник - AP-7 javításképző műszer (ballisztikai) "Tekerőlant" -Ballistic Data Corrector Slide Instrument.
above: Juci'bá's photos:  The rolling strip changeable from that arty weapon. also FREE!

above: NEW! HiRes! Juci'bácsi's NIKON 'Coolpix' photo about AP-7 also Courtesy FREE!
above: NEW! HiRes! Juci'bácsi's NIKON photo about "Hurdy-Gurdy" AP-7 also Courtesy FREE!


above: NEW! MedRes! Swiss URWERK EMC special watches similar to AP-7
URWERK is an award-winning watch brand based in Geneva, Switzerland, known for its avant-garde designs and new indications and complications. URWERK was founded in 1995 by watchmaker brothers Felix and Thomas Baumgartner and artist Martin Frei (Thomas Baumgartner left in 2004). They presented their first timepiece with the Academy of Independent Watchmakers (AHCI) at Baselworld in 1997. The URWERK collection has grown to include several series of timepieces including the 110, the 103, the 200, the 1001 and LAB. The UR-110 was awarded the prize for ‘Best Design Watch’ at the 2011 Grand Prix d'Horlogerie de Genève. URWERK also created the Opus V forHarry Winston.  ...  en.wikipedia.org/wiki/Urwerk
above: NEW! NoHigher! Stencil Copying 1913. stencil sokszorositás
above & below Four: NEWHiRes! Szextant Juci'bácsi's NIKON 'Coolpix' photo about inner parts of AP-7 also Courtesy FREE!

above: NEW! NoHigher! Thomas Prescher "Nemo Sub" -Watch Is Steampunk Submersible 
above: HiRes! Juci'bácsi's photo: Aluminium Tablica for PUO-9
above: NEW! MedRes! Russian 34th Mountain Brigade: Arty Fire Control class room
above: NEW! HiRes! She studies the Tü/31 Arty Firecontrol Regulation - A Lőszabályzat tanumányozása
Hu. text: Ez a tűzképesség problémaköre, teljes választ adni lehetetlen egy fórum keretei között.
http://forum.index.hu/Article/showArticle?na_order=&na_start=360&na_step=30&t=9155176
De alapjaiban:
1., Számvetéseknél a nem megfigyelhető álló célokra számolunk, minden más helyzet ugyanis kedvezőbb (de csak álló célok esetében). továbbiakban ez az alap.
2., a lefogás VSZ elvek szerint csoportos célban 30% veszteség okozása,
egyes cél esetén a megsemmisítés valószínűsége 50%. Erre vannak adataink. A NATO ennél jóval alább adja, de ott van az a rengeteg repülő, ami kipótolja a különbözetet.

A megosztott irányzású tüzérség tűzképessége alapvetően az adott célok megkövetelt mértékű pusztításához szükséges lőszerfelhasználástól függ, tehát:

Ø a cél jellegétől (nyílt élőerő, harckocsik stb.);
Ø a cél méretétől (csoportos célok esetében a lőszerfelhasználás egyenesen arányos a cél területével, de a konkrét lőszer-felhasználású célok esetében is befolyásoló tényező lehet, pl.: ha az ÜTEG arcvonalszélessége több, mint 200 m, a lőszerfelhasználás másfélszeresére emelkedik);
Ø a cél védettségétől (ha a NYÍLT cél FEDETT-é válik, a lőszer-felhasználási norma a cél jellegétől függően többszörösére növekszik);
Ø a hatástűz feladatától (a megsemmisítéshez a lefogási norma többszöröse szükséges);
Ø az adott tűznem lövésére előírt tűz alatt tartási módtól (tűzlegyező térköz);
Ø a bevonható lövegek számától, tűzgyorsaságától, űrméretétől;
Ø az alkalmazható lőszer fajtájától, mennyiségétől;
Ø a lőelem-előkészítés módjától (a rövidített előkészítés 1,5-szörösére emeli a lőszer-felhasználási normákat);
Ø a lőtávolságtól;
Ø a cél megfigyelhetőségétől;
Ø az alkalmazott lefogási sűrűségtől;
Ø és a tűzcsapás időtartamától.

Változatai az egyidejű tűzképesség, valamint a rendelkezésre álló összlőszer alapján megállapított tűzképesség,.
Az egyidejű tűzképesség azt fejezi ki, hogy az adott tüzérségi csoportosítás egyszerre, egyidőben, vagylagosan:

Ø Hány hektár (mekkora területű és milyen méretű) csoportos célt képes pusztítani (egy tüzérosztály fedéssel legfeljebb 16 hektárt, illetve elosztással (felosztással) annyiszor 6 hektárt, amennyi az üteg[1] állományában található);

Ø milyen széles terepszakaszt tud tűz alatt tartani (a zárótűz tűz alatt tartásának módja szerint);
Ø hány azonos típusú célt tud pusztítani a lőszabályzat előírásai szerint (álló és mozgó, megfigyelhető és nem megfigyelhető célok pusztítására meghatározott bevonandó tüzérség).

A harci napra kiutalt összlőszer alapján megállapított tűzképesség az adott harctevékenységre jellemző típuscélok, valamint azok várható mennyisége és azok pusztítására szükséges lőszerfelhasználás alapján határozható meg egyfajta modellezés alapján a tűzképesség.
Pl.: védelmi harcra jellemző célok (tűzfeladatok):

Ø menetoszlopok (0,1 ja/tü.o.);
Ø zárótüzek (0,1 ja/tü.o./terepszakaszonkénti 2 perc tüzelési idővel);
Ø nyílt av., sv., tü., lé. ütegek (megsemmisítési norma);
Ø páncélozott ütegek (lefogási norma);
Ø nyílt élőerő, tűzeszközök, vezetési pontok;
Ø rohamozó PSZH-k és harckocsik.

Ennek alapján az önjáró tüzérosztály (6 lg/ü) a kiutalt 3,0 ja lőszerrel képes (változat):

Ø két–három nem páncélozott menetoszlop (700 m-ig) pusztítására (0,2-0,3 ja);
Ø két–három 450 m széles mozgó zárótűz (MOZT) lövésére, összesen 4–6 terepszakaszon (0,4–0,6 ja);
Ø négy–öt nyílt, vontatott üteg megsemmisítésére (0,7–0,9 ja);
Ø egy páncélozott önjáró üteg lefogására (0,5 ja);
Ø négy–öt 900 m széles merev zárótűz (MEZT) lövésére (0,4–0,5 ja);
Ø 16 ha
Ø ha nyílt élőerő megsemmisítésére (0,5 ja).
Mindez összesen: 2,7–3,3 ja.

 above & below: NEW! NoHigher! US patent. Ballistics Trajectory profiles
 NEW+! NoHigherabove: Types of trajectories   below: Direct & Indirect fire  bottom: Montain howitzer shooting difference.

above: NEW! HiRes! Hungarian Miss Szász Emese fencing champion (Right) - vívóbajnok in #Rio De Janeiro, Brazil - Olympiade 2016. augusztus 09. Olimpia  source: photo: MTI

Following: Filling of the calculation tables

above: NEW+! MedRes! Shooting Table for 155 mm howitzer
aboveNEWHiRes! Szextant Juci'bácsi's NIKON 'Coolpix' photo about AP-7 also Courtesy FREE!
above: Juci'bacsi's scanned collection: HiRes! Plastic Nomogram for summary correction - Tablyca
below: Juci'bacsi's scanned collection from early 1970's HiRes!: Hu. text: Sheet for howitzer/gun's ballistic Correction for calculation of bty.
below:  HiRes! The Soviet ballistic table-book - Szovjet Lőtábla (könyv)
aboveHiRes! Western Arty 105 mm Howitzer' graphhicon for fire data correction.
above: HiRes! Australian fuze-charge rule-disk. 395 mm in diameter. aluminum. 
This is the mother of all circular rules in both diameter and weight (note US penny on the rule for scale), consisting of three aluminum plates, and allegedly of Australian make (unconfirmed). It is huge! This rule is part of a two-rule set that comes in an army-green metal case. This rule is for charges 6-7 and the companion rule is for charges 1-5. Note the compound cursor that is positioned first along the circumference of the rule and then along the radius.
above: NEW! MedRes! Hyperbolic Ballistic Graphicon Expert Artygirl  in SH "assesment" Swimsuit
above: HiRes! Japanese? Fire Control slide-ruler computer from WW-Two?
above: NEW! HiRes!  Fiske distance-meter  - Távolságmérő

above: NEW! MedRes! Soviet Logarythm Pocket Calculator Disk in Watch-size/style
aboveHiRes! Fowler's calculator disc.below: Soviet Arty Fire Divergence Correction Instrument - (Slide-Disc)

belowNEW! Madmosilles: LeftMedRes!  RightMedRes! with necesser #Gezilecek#Yerle


below: Arty Ranging/Bracketing Instrument-discBelövő Műszer  PRK-69 - Прибор расчета корректур ПРК-69

above: NEW+! NoHigher! Hollywood #star-actress, #Gwyneth#Paltrow with similar shape handbag

En. text: Gwyneth Paltrow (/ˈpæltroʊ/; born September 27, 1972) is an American actress, businesswoman, socialite, lifestyle guru, singer, and food writer. She has won various accolades, including an Academy Award, a Golden Globe Award, a Primetime Emmy Award and two Screen Actors Guild Awards.
Paltrow has been the face of Estée Lauder's Pleasures perfume since 2005. She is also the face of American fashion brand Coach, owner of a lifestyle company, Goop, and author of several cookbooks.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Gwyneth_Paltrow

Hu. text: Gwyneth Kate Paltrow (Los Angeles, 1972. szeptember 27. –) Oscar-díjas amerikai színésznő. Édesapja Bruce Paltrow, orosz zsidó származású, sikeres rendező és producer. Édesanyja Blythe Danner, pennsylvaniai, holland származású kvéker, ismert színésznő (Apádra ütök). A család 1983-tól él Los Angelesben. Gwyneth a Kaliforniai Egyetemen tanult művészettörténetet, de tanulmányait nem fejezte be.  ...

above & below Two: NEWHiRes! Sextant's collection Juci'bácsi's Macro- Nikon photo Courtesy FREE!: Hungarian Army's edition instrument

 aboveHiRes! FDCI - Hu.: #Belövő-Műszer (#Logartárcsa) BLM a MEA (Mért Eltérések Alapján) és a REMA (Robbanópontok Előjeleinek Megfigyelése Alapján) történő belövő eljárásokhoz. 1957.

above: NEW! NoHigher! Joy Capita Enteritos Mujer 2015 otono de los mamelucos Womens mono de manga larga elegante. 2017. Women in Jumpsuits Rompers with, "Arty Ranging/Bracketing Instrument-disc"
above: NEW! HiRes! 1970's Original Hu. labelled Collect of arty ret.Lt.Col. Bóna Pál ny.tü.alez. Magyar feliratos kollekciója  source: facebook/A tüzérségnél szolgáltam csop.
aboveHiRes! PRK-69 Nijnyaya chast pribora dlya rasscheta korrektur - BLM  - Belövő Műszer
above: NEW! HiRes! Polish edition instrument - Lengyel belövőműszer - PRZYRZAD DO WSTRZELIWANIA Logarytmiczna - Military Artillery Circular from 1987: fold1 sliderulermuseum
aboveNEWHiRes! Hu. Ranging discs and counter windows and writing surfaces FREE!
above: NEW! NoHigher! "Graduate field arty officer-school Voman student before the Arty Fire Control state exam Committee . - Végzős táb.tü. tisztiiskolás Nő a Tűzvezetés Államvizsga Bizottság előtt. source: pinterest.com

above: NEW! NoHigher! #Victoria#Beckham with #Shooting #Corrector #Instrument

Victoria Caroline Beckham OBE (née Adams; born 17 April 1974) is an English businesswoman, fashion designer, model, and singer. In the late 1990s, Beckham rose to fame with the all-female pop group Spice Girls, and was dubbed Posh Spice by the July 1996 issue of the British music magazine Top of the Pops. After the Spice Girls split, she was signed to Virgin Records and Telstar Records and had four UK Top 10 singles. Her first release, "Out of Your Mind", reached number 2 in the UK Singles Chart.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_Beckham

above: NEW! MedRes! The arty experts with exlusive Fire Cilcular accessorie from JFC's HQ: Left: Volupte Cuire  Right: Glamour wall. - "#Árbelövőműszer gyakorlati alkalmazása ..."

above: NEW! HiRes! Similar outer fashion: '#JEPPESEN'® Pilot #Logbook (JAR-FCL)

above: NEW! MedRes! Logbook writing: by #Scarlett#Johansson #Hollywoood star actress fills the Eaxam sheet     

En. text: Scarlett Ingrid Johansson (/dʒoʊˈhænsən/; born November 22, 1984. -age 35- New York City, New York, U.S.) is an American actress and singer. The world's highest-paid actress since 2018, she has made multiple appearances in the Forbes Celebrity 100. Her films have grossed over $14.3 billion worldwide, making Johansson the third-highest-grossing box office star of all time. She is the recipient of numerous accolades, including a Tony Award and a BAFTA Award, as well as nominations for two Academy Awards and five Golden Globe Awards.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Scarlett_Johansson

Hu. text: Scarlett Ingrid Johansson (New York, 1984. november 22. –) Golden Globe-díjra és kétszeres Oscar-díjra jelölt amerikai színésznő, énekesnő és modell. Pályafutását A suttogó című 1998-as filmmel alapozta meg. Legismertebb szerepei közé tartozik Natasha Romanoff/Fekete Özvegy megformálása a Marvel Studios Bosszúállók-szuperhősfilmjeiben.

2008. május 20-án jelent meg első zenei albuma, „Anywhere I Lay My Head” címmel.  ...


aboveNEWMedResJuci'bácsi's collect: Hu. text: KLKF's Reason of #Arty #Government-Exam Live Firing sheet - Tüzérségi vizsga, #államvizsga #éleslövészet indoklása from late 1970's

above Two: NEWMedRes! HuPA Arty. Regulations handbooks: Left: Tü/31: A tüzérség lő és tűzvezetési szabályzata (Osztály, üteg, szakasz, löveg) I. rész  Honvédelmi Minisztérium Kiadványa 1986 "Szolgálati használatra" - "For Service Use" Artillery shoot and fire control regulations (Battalion, battery, platoon, gun) 1st chapter Publication of the Ministry of Defense 1986    Right: Tüzérségi Lőutasítás (Logaritmus) - Artillery Shooting Command regulation (Logarithm)    source: facebook/Borsi Miklós/A tüzérség ma is él, Album 
above: NEW! NoHigher! The Ballistic Assistant Teacher teaches the calculation of Meteorological Corrections based on the Regulations. - A Ballisztikai ismeretek tanársegéd a Lőszabályzat alapján oktatja a Meteorológiai helyesbítések kiszámítását. - Ассистент по обучению баллистическим знаниям обучает расчету метеорологических поправок на основании Правил. >Assistent po obucheniyu ballisticheskim znaniyam obuchayet raschetu meteorologicheskikh popravok na osnovanii Pravil.<  English actress Helen Flanagan  source: Pincelebs.net
Хелен Джойс Габриэль Флэнаган (англ. Helen Joyce Gabriel Flanagan; род. 7 августа 1990) — британская актриса, фотомодель и телеведущая. Наиболее известна своей ролью Рози Уэбстер (англ.)русск. в мыльной опере канала ITV Coronation Street, в которой снималась с 2000 по 2012 годы. В 2013 году была признана самой привлекательной британской знаменитостью по результатам опроса FHM «100 самых сексуальных женщин мира».  ...  https://ru.wikipedia.org/wiki/Helen-Flanagan-english-actress_Ru
above: NEWNoHigher! Hu. People Army Artillery Command - Magyar Néphadsereg (MN) Tüzér Parancsnokság: Field Artillery Officers Artillery Shooting Notepad - Tábori tüzér tisztek Tüzér Lövésszaki jegyzettömbje 1956  source: facebook/Borsi Miklós/A tüzérség ma is él, Album
18+above: NEW! NoHigher! "A "Steel Cube" Warrant Officer student Miss. Myata studies the Arty Fire Control Regulations in the Dormitory Building after the cover. - Az "Acélkocka" tiszthelyettes Myata-jeány növendék/hallgató a takarodó után tanulmányozza a Tüzér Lőszabályzatot a Kollégiumi épületben.source: ??
above: Arty ballistic Education in WW-Two ??
above & below: Juci'bacsi's scanned collection from early 1970's HiRes!: Fire Control sheet schema or MBT  T-55 calculate fire correction of company's indirect fire task. ( IM ret. maj. Paul "Tanky" Zsolt nyá. pc. őrgy-tól)
above: NEW! NoHigher! Juci'bacsi's scan coll. from 1974. KLKF: also Courtesy FREE! Hu. text. basically Firecontrol ballistic method. - Lövéstani alapeljárások belövési feladathoz 'REMA' módszerrel.; A lényeg, hogy a megfigyelőnek/tűzvezetőnek a Figyelővonalra kell hozni az újabb robbanópontokat a Lövészeti Egggyütthatóval (E), majd a II. átszámítási tényezővel azon kell tartania.
 NEW! Soviet Method of Fire Control.     below Right: MedRes!

above: NEW! NoHigher! Bracketing  - a megfigyelő vonalon tartása a becsapódási pontoknak a Lövészeti Együtthatóval (Eh)  és a II. átszámítási tényezővel a belövés során a távolsági helyesbítésekhez.
above @ below Five: NEW! HiRes! Hungarian edition 'Belövőműszer' PRK-69 Bracketing Counting Instrument inner working board  source: Sextant.Blog's collection 2018.


above: MedRes! Swiss 'Leonidas' Hungarian People Army (MN) - WP: standart Telemeter watch for fire control by blast sound. Back wind direction & speed correction for spreading of sound 330m/s
above: NEW+! HOROSWISS compass watch

above: NEW! MedRes! Barrack of MN-MH independent AT 36th regiment-brigade #Kiskunhalas and statue gun (blue) - MN8920-MH 36. Gábor Áron önálló páncéltörő tüzérezred-dandár díszágyúja;

OEM-2: 182.) OEM-2 Optische Entfernungsmeßgerät - in GDR Carl Zeiss Jena: NVA-W.P. Electro-Optical Artillery Stereoscopic Rangefinder - NDK gyártmányú hord. táb. tüzérségi elektro-optikai sztereotávmérő - MN8920 MH.36. "G.Á." ö.pct.tü.e.-dd. Kiskunhalas helyőrség - HuDF 36.th indp. AT.arty. reg.
above: NEW! MedRes! Juci'bácsi's photo collect: as AT-3 "Sagger" "Maljutka" battery commander Lt. Juci hdgy. at HPA 5th ARMY .Székesfehérvár- direct subordinated MN8920 36th independent antitank artillery regiment Kiskunhalas 1978. before study building beside M42 AT. gun. - Az MN 5.HDS közvetlen alárendeltségében lévő 36. Gábor Áron önálló pct. tüzérezred tantermi épületénél egy szovjet gyártmányú M42 45 mm pct. ágyú mellett a tantermi épület előtt.
below: NEW! The 'Certina' pilot watch on my wrist  - Az akkori kedvenc svájci Certina 'Chronolympic" DS-2 repülős karórával a csuklómon.

above: NEW! NoHigher! #Swiss-made '#CERTINA' "#Chronolympic" DS-2 #pilot #wristwatch  1974.  www.vintagecertinas.ch

 above: NEW! NoHigher! Juci'bacsi's scan coll: also Courtesy FREE! Unfortunately only it remands as only parts My watch; It's dial - A számlapja, sajnos csak alkatrészekben maradt meg.
 NEW! above: NoHigher! www.chrono24.com     below: MedRes! The it's movement mechanism
http://www.certina.com/
aboveNEW! NoHigher! Vintage Swiss made 'Certina' Telemeter & Tachymeter stopwatch
above: NEW! NoHigher! Vintage 'Girard Perregaux' arty stop watch chronograph with blast-sound rangefinder outer 'blue' -"Telemeter" dial scale & "Tachymeter" 'red' scale with 1000 m base - Öreg Tüzér stopperóra 'kék' robbanás hang távolságmérő és a 'vörös' sebességmérő skálákkal.
above: NEW! NoHigher! Vintage Soviet made '#Poljot' Telemeter & Tachymeter stopwatch
En. text: Poljot (Russian: Полёт, literally meaning "flight"), is a brand of Soviet/Russian wristwatches, produced since 1964 by the First Moscow Watch Factory (Russian: Первый Московский Часовой Завод, ПМЧЗ, Perviy Moskovskiy Chasovoy Zavod). The flagship brand of the USSR's watch industry, Poljot produced numerous historical watches used in many important space missions, including the world's first space watch worn by Yuri Gagarin.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Poljot
Ru. text: «Полёт» — марка советских и российских часов, которые изготавливал Первый Московский часовой завод (Часовой завод Полёт), начиная с 1960-х годов. В 1964 году часы 1-го MЧЗ начали маркироваться зарегистрированным товарным знаком «Полёт» («Poljot»). На сегодняшний день эти товарные знаки зарегистрированы более чем в 90 странах и хорошо[источник не указан 3185 дней] известны во всём мире. ...  https://www.watch-wiki.net/index.php?title=Poljot

above: NEW! Telemeter stoppers: Left: MedRes! Breitling Three-Tone Dial  Right: Hanhart-stop-watch-danish-military artillery stop watch


above:  MedRes! #Swiss #ROLEX vintage wrist-watch stopper Chronograph from 1953. It has got Telemeter for sound of blast measure and Tachymeter. Hungarian arty officers had'nt equipped with it.

Rolex SA is a Swiss luxury watchmaker. The company and its subsidiary Montres Tudor SA design, manufacture, distribute and service wristwatches sold under the Rolex and Tudor brands. Founded by Hans Wilsdorf and Alfred Davis in London, England in 1905 as Wilsdorf and Davis, Rolex moved its base of operations to Geneva, Switzerland in 1919.
Forbes ranked Rolex No.64 on its 2016 list of the world's most powerful global brands. Rolex is the largest single luxury watch brand, producing about 2,000 watches per day, with estimated 2012 revenues of US$7.7 billion.
The company is owned by the Hans Wilsdorf Foundation, a family private trust which does not pay corporate tax. ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Rolex

Rolex SA (произносится Ролекс) — швейцарская часовая компания, выпускающая наручные часы и аксессуары под торговой маркой Ролекс. В год Rolex выпускает от полумиллиона часов.
below three: NEWLeft: MedRes! 'Alpina' Geneve   Right: Med! Dubey index mobile with telemeter.  Bottom: Longines and British watch dial of Royal Artillery Corps. 

above: NEW! NoHigher! 'Curren-Genuine' 2015 new watches-chronograph for men military watch fashion business watchman leather-strap casual Wristwatches.

aboveNEW+HiRes#Hollywood star actres #Kristen#Bell learns to the method (to the #scenario book - #forgatókönyvet) with #Swiss-made '#Fossil' hybrid #smart-watch  source: www.all-nude-celebrities.net

En. text: Kristen Anne Bell (born July 18, 1980) is an American actress. She began her acting career by starring in stage productions while attending the Tisch School of the Arts in New York. In 2001, she made her Broadway debut as Becky Thatcher in The Adventures of Tom Sawyer and starred in the Broadway revival of The Crucible the following year. In 2004, she appeared in the film Spartan and won praise for her performance in Gracie's Choice.
Bell's first major role was as the title character in the teen noir drama television series Veronica Mars (2004–07), for which she was awarded a Saturn Award for Best Actress on Television. She reprised the eponymous role in the 2014 film continuation of the series. During her time on Veronica Mars, Bell starred as Mary Lane in the film Reefer Madness: The Movie Musical (2005), a reprise of the role she had played in the New York musical upon which the film was based. From 2007 to 2008, Bell starred as Elle Bishop in the sci-fi drama series Heroes. From 2007 to 2012, she voiced the titular narrator in the teen drama television series Gossip Girl.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Kristen_Bell

Hu. text: Kristen Anne Bell (Huntington Woods, Michigan, 1980. július 18. –) amerikai színésznő, leginkább a Pulse című horrorból és a Veronica Mars című sorozatból ismert; elnyerte a Satellite Awardot és a Szaturnusz-díjat, valamint jelölték a Television Critics Association Awardra és a Teen Choice Awardra.  ...
above: NEW! NoHigher! Tin-toy cassa 'Geobra' "Hurdy Gurdy"- Lemezjáték kassza "Tekerőlant"
above: NEW! NoHigher! New style Submarine Torpedo Handling Control Unit

above: NEW! MedRes! #Kriegsmarine #U-Boot plotting for #torpedo fire #WW-Two

 NEW! above: MedRes! Submarine Torpedo Attack user    below: NoHigher! The first Nuclear Submarine USS "Nautilus" Torpedo Control Panel.
18+above: NEW! MedRes! Amber and Natalie rear torpedo launcher tubes crew - vetőcsőnél by enigma
above: NEW! MedRes! U-Boot PC szimulator - Game - Játék
U-Boot TR-1700 catastrophe in Argentinian NAVY A.R.A. 2017.nov. - Torpedo launch method:
above & below: NEW! NoHigher! German Coastal artillery Observer point with stereo rangefinder
above: NEW! NoHigher! USN - U.S. Navy Mk III Torpedo Data Computer, the standard US Navy torpedo fire control computer during World War II. Later in World War II (1943), the TDC Mk III was replaced by the TDC Mk IV, which was an improved and larger version of the Mk III.
  source: wikipedia
above: NEW! NoHigher! German Coastal Arty: Target Data Adjusting Control Panel

above: NEW! NoHigher! Mechanical Forest Gun Computer - Erődágyú/löveg lőelemképző

aboveNEWNoHigher! The "Flow of Data" chart for the horizontal-base method of range-finding for naval coastal artillery battery - Adatáramlási blokkséma a vízszintes távolságmérésnél a Partvédelmi tüzérségi ütegnél.
above: NEW! MedRes! WW-Two USS "Hornet" Acf. Carrier Navigation Chart table
above: NEW! MedRes! USS CV-2 (Carrier Vessel) "Lexington" Aircraft Carrier, CIC - Combat Information Center, Navigation Plotting Room - Térképszoba - Harci Információs Központ

above: NEW! NoHigher! "#NAVY Position #Board recorder Women in Co-ordinate #grid-pattern party dress. - #Haditengerészeti Helyzet-#Táblafelíró nő #koordináta-mintás #báli-ruhában.": #Sara#Paxton by: Marisa-Chafetz's photoshoot for W-magazine on november 2018.  source: celebsdump.com

Sara Paxton (born April 25, 1988. -age 31- os Angeles, California, U.S.) is an American actress, voice artist, and singer. She is best known for her role as Mari Collingwood in the horror film The Last House on the Left (2009). She grew up in California and began acting at an early age, appearing in many minor roles in both films and television shows, before rising to fame in 2004, after playing the titular role in the television series Darcy's Wild Life (2004-2006) and Sarah Borden in Summerland (2004).
Paxton's other films include Aquamarine (2006), Return to Halloweentown (2006), Sydney White (2007), Superhero Movie (2008) and The Innkeepers (2011). In 2017, Paxton had a guest appearance in David Lynch's Twin Peaks revival series, and in 2018 portrayed Donna Rice in the film The Front Runner.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Sara_Paxton
above: Juci'bacsi's scanned collection from early 1970's HiRes!: sheet - diagram & remark of  ranging fire correction for battery
aboveNEW! Juci'bacsi's photo: HiResalso FREE! Wrecked Mi-24D's Chart bay & plotter of SAU 'Doppler' navigation system - Az útíró térképtartója a SzAU radarsugaras navigációs rendszerhez.
above: NEW! NoHigher! She is graphicon analysator - Ő a függvény análizátor
above: NEW! NoHigher! Baldessano: Plotting Fire Mission B1 77th FDC Artillery Vietnam 1970
aboveHiRes! paper U.S. Army Artillery firing-ballistic slide-ruler for 8 inch 203,2 mm M110 SP Howitzer.
above: NEW! HiRes! Ballistic Calculator Ruler for 76 mm howitzer M41, M42 shell 1952.
above: NEW! HiRes! "Slip Sticks"  source:  http://robert-carolann.blogspot.hu/2014/05/time-travel.htmlabove: MedRes! Swedish M55 203,2 mm heavy Howitzer's calculation slide ruler.

aboveHiRes! #Slide-Ruler for FRG #Bundeswehr #M109 155 mm #PzH - #Panzer-Haubitze - #Self #Propelled#Howitzer - #Önjáró#Tarack.

aboveMedRes! Slide-ruler     below: NEW! NoHigher! Cylinder ruler-calculetor
above: NEW! MedRes! Very old Veteranian Artyman Lt.Gen. - altbgy. from SU/Russian 'Kalinin' arty college/academy in St. Petersburg (Leningrad) during shooting practice
St. Petersburg/Leningrad - Kronverk: arty & comm & comb. eng. museum:   https://szextant.blogspot.com/2014/10/137-st-petrersburg-leningrad-kronverk.html
above: NEW! MedRes! typewriter of Fire exam sheet - A Lővizsga lap gépelője
aboveNEWNoHigher!  Qualitet antique '#Mercedes' "Prima" typewriter from 1920's (This photo from Internet)
above: NEW! NoHigher! SUU-9PZ?

above: NoHigher! Germany '#Rhenimetal' mechanical #calculator

HiResabove: "Hamann - Manus R" De-Te-We-mp3h0651   belowTriumph-Tor cee7 
above: NEW! NoHigherMechanical calculator blue rotatable - Mit einer derartigen mechanischen Rechenmaschine Feliks wurden die Anfangsaufgaben für das Schießen der Batterien der Raketentruppen berechnet.  source: Wikipedia
above: Hungarian Arty Soviet made mechanical calculators: Mechanikus számológépek. A Magyar tüzérség a "Félikszet" (1/2X) használta.
above: NEW! HiRes! Calculator divisumma       below: NEW! NoHigher! Hu. Retro: Cash register - Pénztárgép
above: NEW! NoHigher! Juci'bácsi's scan collect: Hu. issue Technika magazine t3/1 1973. Cassa
 NoHigherabove: NEW! oldy CASSA       below: Manual old-timer calculator
below: NEW! HiRes! Vintage Typewriter 1960's with electronic device.

#TEXTRONIX

above: NEW! NoHigher! Diagram of science #MECHATRONICS - #MECHATRONIKA

aboveMedRes! The transition of evolution: HP (#Hewlett-#Packard)  mathematics / scientific pocket electronic digital counter/computer Left: #HP-71,  Right: HP-41

En. text: The Hewlett-Packard Company (commonly referred to as HP) was an American multinational informationtechnology company headquartered in Palo Alto, California. It developed and provided a wide variety of hardware components as well as software and related services to consumers, small- and medium-sized businesses (SMBs) and large enterprises, including customers in the government, health and education sectors.
Hu. text: A Hewlett-Packard Company (NYSE: HPQ), röviden HP, jelenleg a világ legnagyobb IT-vállalata, amely a PC-iről és nyomtatóiról lett világhírű. Központja a kaliforniai Palo Altóban van, de világszerte képviseli magát a számítógépes, nyomtatási, fényképészeti termékeivel, valamint a kapcsolódó szoftverekkel és szolgáltatásokkal. Az a cég, amely hajdanában a nagyvállalatok, gyárak és az egészségügy piacai számára termelt, ma főleg háztartási elektronikai eszközöket forgalmaz, mint a fényképezőgépek és a nyomtatókazetták, amelyek bármely bevásárlóközpontban kaphatóak.
A cég részvénye egyike annak a harminc részvényből álló kosárnak, amelyből a Dow Jones Ipari Átlagot számítják.
2006-ban a HP-nek 91,7 milliárd USD forgalma volt – az IBM-et (91,4 milliárd USD) megelőzve –, ezzel a világ első technológiai vállalata a forgalom tekintetében. A HP világelső a PC-gyártásban is, megelőzve a Dell-t, a Gartner és IDC piackutató cégek 2006. októberi jelentései szerint.
http://www8.hp.com/hu/hu/home.html

above: NEW! NoHigher!TI-59 /PTK-1096- #Texas-Instrument-58 Scientifics pocket calculator - Tudományos zsebszámológép (The Arty chair of KLKF college has got some PTK-1011? pieces TIs in  late 1976 by the way avoid the #COCOM list. We used for ballistic FC and surveyor calculation. from 1977  source: pinterest.com

Texas Instruments Inc. (TI) is an American technology company that designs and manufactures semiconductors and various integrated circuits, which it sells to electronics designers and manufacturers globally. Headquartered in Dallas, Texas, United States, TI is one of the top ten semiconductor companies worldwide, based on sales volume. Texas Instruments's focus is on developing analog chips and embedded processors, which accounts for more than 80% of their revenue. TI also produces TI digital light processing (DLP) technology and education technology products including calculators, microcontrollers and multi-core processors. To date, TI has more than 43,000 patents worldwide.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Texas_Instruments

En. text: The Coordinating Committee for Multilateral Export Controls (CoCom) was established by Western bloc powers in the first five years after the end of World War II, during the Cold War, to put an arms embargo on Comecon countries. CoCom ceased to function on March 31, 1994, and the then-current control list of embargoed goods was retained by the member nations until the successor, the Wassenaar Arrangement, was established.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Coordinating_Committee_for_Multilateral_Export_Controls

De. text: Das Coordinating Committee on Multilateral Export Controls (dt. Koordinationsausschuss für multilaterale Ausfuhrkontrollen, anfangs Coordinating Committee for East West Trade Policy, dt. Koordinationsausschuss für Ost-West-Handel, meist kurz CoCom) diente im Kalten Krieg der Regulierung des Exports westlicher Technologie in die Staaten des Ostblocks.  ...

Hu. text: A COCOM-lista egy, a keleti blokk országait sújtó, multilaterális kereskedelmi embargó volt. A lista az embargót koordináló 1947-ben alapított bizottság, a Coordinating Committee for Multilateral Export Controls első két szavának rövidítéséből kapta nevét. A COCOM-lista egy csúcstechnológiai termékeket tartalmazó feketelista volt. A listán szereplő termékeket tilos volt az embargó alatt álló országokba (KGST, Kína) exportálni, hogy azok így egyre inkább lemaradjanak a fegyverkezési versenyben. A COCOM-listát ezért a hidegháborús gazdasági hadviselés egyik formájának is lehet tekinteni.  ...

Ru. text: Координационный комитет по экспортному контролю, более известный как КоКом или КОКОМ (англ. Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, CoCom) — международная организация, созданная в 1949 году для многостороннего контроля над экспортом в СССР и другие социалистические страны; штаб-квартира в Париже. В эпоху холодной войны КоКом составлял перечни «стратегических» товаров и технологий, не подлежащих экспорту в страны «восточного блока», а также устанавливал ограничения по использованию товаров и технологий, разрешённых для поставки в виде исключения. Комитет разработал стратегию «контролируемого технологического отставания»
В перестроечную и постперестроечную эпохи подход КоКом к экспорту товаров в страны СНГ и Восточной Европы смягчился. Организация прекратила свою деятельность 31 марта 1994 года. Взамен КОКОМ было создано Вассенаарское соглашение.  ...

Chinese: 维基百科,自由的百科全书
跳到导航跳到搜索
巴黎统筹委员会简称巴统,正式名称为输出管制统筹委员会(英语:Coordinating Committee for Multilateral Export Controls,英文缩写为 CoCom)。是二战结束后的冷战时期,西方发达国家建立的一个针对经济互助委员会国家实行禁运和贸易限制的、不公开对外的、没有条约的非正式国际组织[1][2][3]。该委员会于1950年1月开始活动。

巴黎统筹委员会于1994年3月31日正式宣布解散,它所制定的禁运物品列表后来被瓦森纳协定所继承。...
 NEW! above: NoHigher! & below: MedRes! Hu. text 'Texas Instruments' TI-59 /PTK-1096   TEXAS Instrument: PTK-1096 with magnetic card, can be manually programmed in 960 steps calculator - TEXAS Instrument: PTK-1096 mágneskártyával, manulisan 960 lépésre programozható
számológép.
above: NEW! NoHigher! (Edited!) Hu. Retro: Hungarian made PTK-1072 by: Telecommunications-Technics Cooperative - Híradástechnika Szövetkezet - HT  source: facebook/Borsi Miklós
above: NEW! HiRes! #Colleen#Camp with Home-Computing  from: Poster Girls 1970's  via: Pinterest.com  source: tumblr.com
En. text: Colleen Celeste Camp (born June 7, 1953) is an American character actress, comedian and producer. After appearing in several bit parts, she had a lead role in the comedy The Swinging Cheerleaders (1974), followed by roles in two installments of the Police Academy series. Camp appeared in supporting parts in Apocalypse Now (1979) and The Seduction (1982), after which she played Yvette the Maid in the 1985 comedy Clue. Camp has continued to have minor and supporting roles in various independent and studio films, including Election (1999), Factory Girl (2006), Palo Alto (2013), and American Hustle (2013).
Hu. text: Colleen Celeste Camp (1953. június 7. –) amerikai színésznő. Legismertebb szerepe Kirkland őrmester volt a Rendőrakadémia-sorozat 2-4. részében.
San Franciscoban született. 1975-ben már szerepelt filmben, a Funny Ladyben Barbra Streisanddal.
1986-ban hozzáment John Goldwynhez, a Paramount filmcég igazgatójához. Egy lányuk van.
above: Better HiRes! than previous! Repeat!
above: Juci'bacsi's scanned collection from early 1970's HiRes!: sheet - table of  last calculated elements of battery.
aboveNEWNoHigher! Hu. text: Hungarian topmodel Takács Éva in VIDEOTON advert  source: facebook/Horváth Zsolt/60-70-80-as évek manökenjei/Szedres Mariann
above: NEW! MedRes! VIDEOTON PC late 1980's in the Commodore & ZX term. On the red-silk Wall-Flag: "Socialist Brigade" - "Szocialista Brigád" felirat a vörösselyem falizászlón source: FORTEPAN.hu

above: NEW! NoHigher! Cover of Hungarian "Technics" almanach 1971.- Technika Évkönyv

above: NEW! NoHigher! Processor from Poster Girls 1970's  source: tumblr
above: NEW! NoHigher! IBM System 370
above: NEW! NoHigher! IBM System 360 Model
above: NoHigher! The FADAC operator's wife with second generation civil computer at university

 NEWNoHigheraboveLeft: 1982. '#Commodore'   Right: #IBM 5120 The 5120 integrated system was the last evolution of the 5100 and 5110 portable series.     below: MedRes! Left: 1981. '#Sinclair'  ZX81  Right: gavilan

aboveNEWNoHigher! Computer Club  from: Poster Girls 1970's  via: Pinterest.com  source: tumblr.com
above: NEW! NoHigher! PC - Personal Computer, Block Diagram
NEWNoHigherabove: Hu. topmodel Bíró Ica in VIDEOTON advert  source: facebook/Horváth Zsolt/60-70-80-as évek manökenjei/Szedres Mariann  below: Hu. text: Alaplap blokkséma

above: NEW+! NoHigher! Hungarian made '#VIDEOTON' művek - #Székesfehérvár advert 1980's

above: NEW! NoHigher! shematic: Motherboard - Alaplap

above: NEW! NoHigher! Vintage advert to 1981. '#Sinclair' #ZX81  English singer: #Samantha#Fox

En. text: Samantha Karen Fox (born 15 April 1966) is an English singer, songwriter, actress, and former glamour model. In 1983, at age 16, she began appearing as a topless model on Page 3 of British tabloid newspaper The Sun, and continued as a Page 3 girl until 1986. During this time, she became the most popular pin-up girl of her era, as well as one of the most photographed British women of the 1980s.
In 1986, she launched her pop music career with her debut single "Touch Me (I Want Your Body)", which peaked at #1 in 17 countries. In 1988, Fox received a Brit Award nomination for Best British Female Artist. She has also appeared in a number of films and reality television shows, and has occasionally worked as a television presenter.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Samantha_Fox

Hu. text: Samantha Fox, Samantha Karen Fox (London, 1966. április 15. –) brit énekesnő, modell.
Pályafutása:
16 évesen kezdett modellkedni, hamar népszerű lett Nagy-Britanniában és lemezszerződést is ajánlottak neki. 1986-ban jelent meg első kislemeze Touch Me (I Want Your Body) címmel. Amerikában is hasonló sikert aratott, a Touch Me címmel kiadott első lemeze aranylemez lett, a címadó dal pedig 17 országban is első helyezést ért el a toplistákon. Színészkedett is, több filmben és tévésorozatban is megjelent. Népszerűsége miatt reklámokban is szerepelt az 1980-as években. 1988-ban BRIT Awards díjra jelölték. 2009-ben feltűnt az I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!, a Celebrity Wife Swap és Celebrity Come Dine With Me című műsorokban, 2016-ban pedig a Celebrity Big Brother valóságshow-ban. Hét stúdióalbumot, valamint két válogatáslemezt adott ki. ...
NEWabove: NoHigher! Diagram of Mother Board - Alaplap   below: Kernel Hu. text:

above: NEW! ...and vintage portabloe - OSBORNE desktop variant
above: USA BRL61 FADAC workstation; Photo Control Panel of the Computer photo by U.S.
Army The matrix switches (A) allow the operator to enter fire control parameters or select prestored ... APPLICATIONS: FADAC -Field Artillery Digital Automatic Computer is a rugged, general purpose, portable computer developed under the sponsorship of Frankford Arsenal. FADAC design is based on the existing requirements for solving gunnery problems of tube artillery, free rockets, and missiles. Extreme computations related to surveying, counter battery, fire versatility also enables solution of field artillery support planning, flash and sound ranging, reduction of Mechanization of FADAC is based on solution of the meteorological data, and master control and programming for automatic checkout of missile systems. differential equations of projectile motion from firing to manually or by tape reader) are entered by means of a impact. Necessary input data such as target location, powder temperature, gun location, meteorological data (inserted simplified keyboard. FADAC training time for experienced charge are displayed in decimal form. fire control personnel is extremely short. When all data are entered, depression of a button initiates computation; gun order comprising deflection, quadrant elevation, fuze time, and PROGRAMMING AND NUMERICAL SYSTEM A high-speed automatic logic tester and a component tester are also available with FADAC; these are in addition to the self-checking features within the computer. Internal number system Binary Binary digits/instruction 35 Binary digits/word 35 Instructions/word 1 Instruction type 1 plus 1 Arithmetic system Fixed point Address of operand and next instruction.

above: NEW+! NoHigher! In Vietnam early 1970's
above: NEW! NoHigherFADAC webdoc.sub.gwdg.de MAJOR GENERAL, THEN COLONEL, DAVID E. OTT, 25TH DIVISION ARTILLERY COMMANDER (RIGHT, DEMONSTRATES FADAC TO MAJOR GENERAL TILLSON, 25TH INFANTRY DIVISION COMMANDER, July 1967.
The Buildup (1965-1967) South Vietnam
The Buildup Begins and Early Actions Around Saigon:
sic message gleaned from these trips was that although the over-all state of training of artillery personnel assigned to Vietnam was excellent, increased Vietnam-oriented training was required. Specifically, it was determined that increased emphasis was necessary in 6,400-mil fire direction center procedures; counterguerrilla reconnaissance, selection, and occupation of position training; and fire support coordination responsibilities at all levels, particularly those of the artillery liaison officer.
By mid-1967, the Artillery School had begun to make significant progress in implementing changes in instructional programs to satisfy Vietnam requirements. A field artillery officer's Vietnam orientation course (FAOVOC) was instituted in July 1967. Four to five weeks long, the course concentrated solely on tactics and techniques used in Vietnam. In fiscal year 1968, 239 officers completed the course; in fiscal year 1969, over 1,000. The course was offered in addition to the officer basic schooling and was designed better to prepare officers for Vietnam service. The officer basic course was increased from 9 to 12 weeks, and the Artillery Officer Candidate School enrollment increased from 3,000 in fiscal year 1966 to 9,600
above: NEW! NoHigher! "a Vintage mini FADAC operator": Tipewriter: Gay straight lesbian sleazy vintage pulp novel pins for all
above: Big-MedRes! USA M18 FADAC early 1964 Field Artillery Digital Automatic Computer
below: VIDEOM18 Field Artillery Digital Automatic Computer from R&D Progress Report No 5 1964 US Army   

above: MedRes! Right: I think this is the infamous FADAC (Field Artillery Digital Automatic Computer) – it ended up in the Engineers cuz the Artillery folks could not integrate it into a field environment. Someone in Dept Army created a bunch of programs for FADAC hoping to replace we stalwart 82E Topo Computers. Many spent more time cleaning the stupid air filters than performing survey computations. The six we had were still on hand in the mid 1970s but gone by 1977. The operator is probably a student told to dress up that day!!  source: Defensemappingschool.com/http://www.belvoirdms.org/template-21.html
above & below Three: NEW! HiRes! FADAC-RBM-8577  source: "The Road Goes On Forever and the Party Never Ends"
The museum’s FADAC is the only one remaining in existence. At some point in time, after I had left the Army, all of the FADACs were rounded up by the U.S. Department of Energy and disposed of as HAZARDOUS WASTE because of the use of radium (a radioactive element) on the dials. So, in addition to Agent Orange and god knows what else, I have also been exposed to ionizing radiation. Hopefully, in such small amounts as to cause no harm.
After leaving the museum we drove to the Food Court (open to civilians) at the main PX. There were about half a dozen fast food outlets and several shops at the entrance to the PX. It was similar to a shopping mall with the PX being one of the mall’s anchor stores. There was nothing like this in 1969. But I do remember walking to a much smaller PX with my buddies, sitting at a picnic table in the beer garden, and drinking from quart bottles of Coors Beer (3.2% military) under the cottonwoods in the afternoon after classes. In some respects I miss that. After all, it was my youth, and it completely changed my life.
Posted by Robert & Carol Ann Martin at 9:36 PM 
source: http://robert-carolann.blogspot.com2014/05/time-travel.html
above: HiRes! The Input data keyboard of FADAC
FADAC - Field Artillery Digital Automatic Computer.  FADAC was first fielded in 1960, and was the first semiconductor-based digital electronics field artillery computer.  I learned all about FADAC during Advanced Individual Training (AIT) at Fort Sill, OK in 1972. This computer created a technical solution only creating a target solution and gun data.  2d Battalion never fielded a FADAC but we were always promised one.  We did borrow one from the Oklahoma National Guard for a few years in the mid 70's. 
above: Fernandez working 'Freddie' with a fan and fridge nearby at FSB Veghel  Photo: Don Aird
above: HiRes! M18 FADAC operator with 'Marlboro' cigarette  - in Vietnam War. 
above: nowadays "FADAC Input Operators" much charming than - a mai adatbeviteli operátorok sokkal bájosabbak mint akkoriban.
above: NEW! NoHigher! After the Plei-Ku battle
below: VIDEO: US 25th Infantry Division makes use of FADAC at Division Headquarters in Cu Chi, ...HD Stock Footage   
A Fire Direction Center specialist prepares to feed target information into the Field Artillery Digital Automatic Computer (FADAC). Within seconds, firing data will be displayed on the computer, which has been named "Freddie" by redleg operators

above: #NEW! HiRes! "#Night-Guard Girl before the hut entry of AFCC - Arty Fire Control Centre in #South#Vietnam not to far from the '#Ho#Shi#Minh#Trail/Path'."#Lithuanian #world-star #supermodel #Edita#Vilkeviciute in #sexy #dress for '#Vogue'-#magazine #Turkey, october-2011.  source: CelebsDump.com

En. text: Edita Vilkevičiūtė (born 1 January 1989) is a Lithuanian model. - Vilkevičiūtė was born on 1 January 1989 in Kaunas. According to a recent interview for the telegraph, she attended a model casting organised by D-Max models management while she was on vacation with her parents on the Lithuanian seaside. - After her discovery, Vilkevičiūtė signed to Women Management in Milan at the age of 16 years, and later, VIVA in Paris in 2006. Her runway debut was at Just Cavalli for the spring/summer 2006 shows in Milan. The following month, she featured in her first Vogue Paris editorial, shot by Katja Rahlwes, followed by another in February 2007 by Mark Segal.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Edita_Vilkevi%C4%8Di%C5%ABt%C4%97
Lt. text: Edita Vilkevičiūtė (g. 1989 m. sausio 1 d. Kaune) – Lietuvos modelis. Dabartinis „Karl Lagerfeld“, „Gap“ Japonijoje, „Christian Dior“, „Armani“ ir „Calvin Klein“ reklamos veidas.  ...
aboveNEWMedRes! Juci'bacsi's scan collection from 'Italeri' catalogue 1981. US Army's M101 105 mm toving howitzer
En. text: Italeri Incorporated is an Italian manufacturer of plastic scale models of airplanes, military vehicles, helicopters, ships, trucks, and cars. The company was founded in 1962 by Giuliano Malservisi and Gian Pietro Parmeggiani to produce accurate scale model kits with attention to detail.
It. text: La Italeri è un'azienda italiana produttrice di modellini in plastica di aeroplani, mezzi militari, elicotteri, navi, camion, automobili e action figures.  ...
aboveNEWNoHigher! Aussie M2A1 (M101A1) 105 mm field howitzer - tábori tarack with mass of panorama sight director.  sourcePinterest/Australian War Memorial
PG-1 panoramic gunsight -ПГ-1M  артиллерийская Перископическая орудийный прицел:   https://szextant.blogspot.com/2014/07/122-1m-pg-1m-pg-2s-artillery-panoramic.html

above: NEW! Vintage Adverts of Computers: Left: MedRes! SOROC Technology INC.  Right: MedRes! Hungarian Card-Calendar from early 1980s: Foto-Elektronik: Halász Ilona retro-Kartyanaptarak-facebook.blog.hu
aboveNoHigher! nowadays the FADAC in Arty Command Post APC

below: MedRes! Left: Finnish KT-KRH "Laskin"  Right: KRH-LASKIN_tykkipaate
above: NEW! Measuring of Launched shell's velocity meter.

above1V520 Arty Topograph correction CPU - ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧИЛИТЕЛЬ 1В520 "Сачек"
aboveNEWNoHigher! #Kirstie#Alley  from: Poster Girls 1970's  via: Pinterest.com  source: tumblr.com
En. text: Kirstie Louise Alley (born January 12, 1951) is an American actress and spokesmodel. Her big break came in 1982 playing Lieutenant JG Saavik in the science fiction film Star Trek II: The Wrath of Khan. Alley is best known for her role as Rebecca Howe in the NBC sitcom Cheers, in which she starred from 1987 to 1993, winning the Primetime Emmy Award for Outstanding Lead Actress in a Comedy Series and Golden Globe Award for Best Actress – Television Series Musical or Comedy in 1991. She has also starred in several movies, including Summer School (1987), Shoot to Kill (1988), Look Who's Talking (1989) and its two sequels, Sibling Rivalry (1990), It Takes Two (1995), Deconstructing Harry (1997), and Drop-Dead Gorgeous (1999). She received her second Emmy for David's Mother for Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie.
From 1997 to 2000, Alley starred as the leading character in the NBC sitcom Veronica's Closet, for which she received additional Emmy and Golden Globe Award nominations. In the 2000s, she has appeared in reality shows revolving around her life. In 2013, she returned to acting with the title role on the short-lived TV Land sitcom Kirstie, and in 2016 joined the second season of the Fox horror-comedy Scream Queens, playing Ingrid Hoffel.  ...https://en.wikipedia.org/wiki/Kirstie_Alley

Hu. text: Kirsten Louise "Kirstie" Alley (1951. január 12. – ) Emmy-díj-as amerikai színésznő, producer. Leghíresebb szerepe Rebecca Howe a Cheers című sorozatból, amely alakításáért 1991-ben Golden Globe-díjjal jutalmazták. A Szcientológiai Egyház tagja.

Lillian Mickie háztartásbeli és Robert Deal Alley fűrészáru vállalat tulajdonosának lánya, két testvére van: Colette és Craig. 1981-ben szülei súlyos autóbalesetet szenvedtek, melyben anyja meghalt, apja pedig súlyosan megsérült. Kirstie a Wichita Southeast High School-ban járt, ahol pompomlány volt. Azután a kansasi egyetemre járt, majd a második év után otthagyta, hogy színész lehessen.

Első szerepét 1982-ben kapta (Saavik hadnagy) a híres Star Trek-sorozat második darabjában. A sorozat folytatását azonban már nem vállalta.

1983. december 22-én férjhez ment Parker Stevenson színészhez, házasságuk 1997-ig tartott. Kirstie vetélése, majd a halva született babájuk után, örökbe fogadtak két gyereket: William True-t és Lillie Price-t. Elismerte, hogy 1976 és 1979 között kokainfüggő volt, amelyből a Szcientológiai Egyház egyik drog ellenes programja segítségével tudott talpra állni. Kirstie metodista vallású volt, majd barátai John Travolta és felesége, Kelly Preston hatására belépett a Szcientológiai Egyház kötelékébe. Azóta ő lett a szcientológiai egyház drog ellenes kampányának képviselője és jelentős összegekkel támogatja az egyházat.  ...

above: NEW! She is the counting fire planner expert

aboveMedRes! Russian digitalised FCS   below Four: NEW! MedRes! Russ Army's arty Equipment.

18+above: NEW! MedRes! Red Army's Transmission of Fire order by wire communication phone from hidden camo position. - Tűzparancs továbbítása TBK-val rejtett álcázott pozícióból. below: NoHigher!

above: NEW! HiRes!
above: NEW! NoHigher! Vanguard datascribe

above: Juci'bacsi's PRACTICA FX-2 repro-slide-diafilm early 1980 from Germany GFR 'Soldat und Technik' Magazin copyied-photo collection: HiBig! FRG - German Bundeswehr's Field Artillery Electronic Digital Fire Control Computer. Name?? ADLER?? Artillerie Feuerleith ...Geräte?


above: NEW! NoHigher! Hu. Retro: Hungarian '#ORION' made ADP-2052 PC from 1980's  source: Lazarbibi.Blog.hu

Hu. text article: Dr. Szentgyörgyi ZsuzsaHová tűnt a magyar elektronikai ipar a rendszerváltás után? by: lazarbibi.blog.hu/index.hu - 
Meghalt, vagy megölték
Előszó:
1994-ben fejeztem be a magyar elektronikai ipar rendszerváltás utáni sorsáról szóló tanulmányomat. Könyvben is megjelent (Fejezetek a magyar mikroelektronika történetéből), jóval később, 2001-ben. Ennek egyszerű oka volt, ugyanis a kötet életre hívójának és szerkesztőjének, az azóta tragikus módon eltávozott Dr. Mojzes Imre műegyetemi professzornak addigra sikerült összeszednie pályázati pénzeket a kiadáshoz. A címben feltett kérdésem – Magyar elektronikai ipar: meghalt vagy megölték? – drámai hangot üt meg. A megíráskor még nyitva hagytam az egyértelmű választ. Ám most, negyedszázad múltán, amikor e sorokat írom, már egyértelműen kijelenthetem: bizony, megölték. A rendszerváltás utáni privatizáció a mindenkor is gyászos magyar történelem egyik tragikus fejezete lett. Teljes hozzá nem értés, elfogult és megrögzött politikai nézetektől, nemkülönben hatalmas korrupciótól vezérelt folyamatok és döntések jellemezték. A kivásárló külföldi vállalatok elsődleges célja a piacszerzés volt, de hozzájárult a technológiák (berendezések, felszerelések és tudások) majdnem ingyen történő megszerzése is. Fennmaradt ugyan egy-két vállalat, de azok sosem szerezték vissza korábbi piacképességüket, volumeneiket és innovációs készségüket. Ebben a gyászos folyamatban nemcsak az – egyébként világszinten csak részlegesen előremutató - magyar elektronikai ipar esett el, hanem például az egyébként versenyképes magyar cukor-, vagy étolajipar is. A könyv megjelenése óta közel két évtized telt el. Nagyon sok minden megváltozott. Talán a legfontosabb, hogy tagjai lettünk egy nagy érték-közösségnek, az Európai Uniónak. Iparunkban is változások, szerkezeti alakulások következtek be, az EU tagságunk pedig azt garantálja, hogy immár ismét egy hatalmas vámunió tagjai lehetünk (az előző a Monarchia közös piaca volt). Amellett a technológia, sőt technológiák hatalmas változáson, fejlődésen mentek át. Előretört az infokommunikáció és e téren ígéretes hazai eredményekről lehet beszámolni. Várom és remélem, hogy egy ifjú férfi vagy nő folytassa, aktualizálja az én korábbi helyzetkép-vázlatomat. Immár pozitív hangnemben, eredményekről, fejlődésről beszámolva.
Dr. Szentgyörgyi Zsuzsa villamosmérnök, a Magyar Mérnök Akadémia tagja  2020.02.16.  ...
above: British FV432 FACE432 Computer system   below: "A new teleprinter operator"
above: FACE consol   below: "Classic Feminin Teleprinter Operator (CFTO)"
above: NoHigher! #DATACOMP
above: NEW! M95 MFCS     below: MAGNAVOX
above: Hu. text: NKE (ZMNE) Dr.(PhD.) arty. Col. Felházi Sándor tüzér ezredes
208.) Harcászati Célfelderítés és Célmegjelölés f. alapelvek Juci'bácsitól a Közeli Légitámogatás CAS & Recon témához: https://szextant.blogspot.com/2018/01/208-harcaszati-celfelderites-es.html
aboveNEWHiResEnhanced Position Location and Reporting System (EPLRS) - Hu. text: KHJR Kiterjesztett Helymeghatározó és Jelentő Rendszer 

above: Hu. text: "Árpád" M2 magyar fejlesztésű és gyártású tűzvezető számítógép rendszer mely rendszeresítése megakadt.
aboveNEWNoHigher! Hungarian developed and made "Árpád"-M2 Digital Fire Control - Gun Command Display accessorie.
1V13 "Masina" FCC - Tü.Vez.p. & 2S1 'Gvozdhika' 122 mm SPH - öj.tar.á.:   http://szextant.blogspot.hu/2014/09/136-21-sph-2s1-gvozdhika-2sz1-gvozgyika.html
above: NEW! MedRes! Y-axis mechanism (Electronic Puo)
below six pics: NEW! Juci'bacsi's 'Olympus' "Camedia" photos HiRes! from 2005. occasion of MATASz (Magyar Tartalékosok Szövetsége - Organisation Hungarian Reservisten in CIOR) study excursion to Várpalota MH Szimulációs Központ - Simulation Centre ('Artiflex' Kft. - Ltd.) in "Mandulás" park.
above: NEW! MedRes! 'MARCUS' DiStaff screen in "Mandulás"
above: Juci'bácsi's photos: In Memoriam Ret.Lt.Col. -Col. Kovács "Csatti-Kovex" László nyá.alez-ezds. (I.M.2007) President of Veszpremer Group VeMSz is studiing the PUO-9 in "Baglyas"-hill field arty simulation room by Officier Student from ZMNE (name of "Zrínyi" Nemzetvédelmi Egyetem - Defense University Budapest now (NKE - Nemzeti Közszolgálati Egyetem - University of National Administration).
belowJuci'bácsi's photos: Introduction by president of MATASz Dr.(Ph.D.) Ret.Col. Czuprák Ottó nyá.ezds. and demonstrator was Dr.(Ph.D.) arty Lt.Col. Furján Attila tüz. alez. from ZMNE's F.Arty. chair Arty Fire Ctrl.-Ballistic main lecturer. - Tüzér tanszék lövéstan főtanár.
191.) KSz-19 100 mm. Anti Aircraft Gun - Légvédelmi Ágyú, -  КС-12  85-мм зенитная пушка или 52-К 1939M. "Csatti" - MATASz Bp. 'M.Kir.Hv.' 106.th Hagyományőrző tüzér üteg - Arty Tradition Keeper bty. of Assoc of  Hu. Reservists, Pákozd: https://szextant.blogspot.com/2017/01/191-ksz-19-100-mm-anti-aircraft-gun.html


above: Juci's Hu developed "Baglyas"-hill Target's Screen of Field Arty Fire Control Simulator.
above: NEWNoHigher! Russian arty Fire Control with conventional PUO-9s - Tűzvezetési - simulator room St.Petersburg CAOK nowadays.
aboveNEWHiRes! "She is PUO table Teacher": #Olivia#Wilde in 2015.06.11.
Hu. text: Olivia Jane Wilde, született Olivia Jane Cockburn (New York, 1984. március 10. –) amerikai színésznő, legismertebb alakítása a Doktor House „Tizenhármasa”.  ...

aboveNEWMedRes! "Matilda in military khaki color fashion suit as the General Advisor from Russian Artillery Simulation Study Centre" after chang a clots.  source: www.mellbimbo.eu

above: MedRes! Other method for counter error." -  "A hibaelhárítás egyik módja a Colt M16-os használatával"
18+above: NEW! NoHigher! Computerized Stress in RASSC
above: NEW! NoHigher! PC Ergonomy: Computer Workstation Variables

aboveHiRes! US #M109 'Paladin' 155 mm #SPH's FCS    below: #M109A5Ö FCS

aboveNoHigherVirtuaGirlHD's Baby with Procy book  source: http://gallery.virtuagirlhd.com/
aboveNEWMedRes! She is anadministrative Documenter lady for data booklets  www.mellbimbo.eu

below: Juci'bacsi's scanned collection: Hires! Arty tables writing books - Pk-i Előjegyzés

above: Juci'bácsi's #Battery First Officer's tables for word of command in fire zone at #canones - #Üteg elsőtiszti Előjegyzés a TÁS-ban

below: Juci'bácsi's writing Table for fire controlling Battery Commander or Fire Controller usually at FACP- Ütegparancsnoki (tűzvezető) Előjegyzés a FIP-on
aboveNEWNoHigher! The arty bty. cmdr. fire data book filling only pencil! - Az ütegparancsnoki lőelőjegyzési  füzet csak ceruzával tölthető ki!  & below: Learning the procedure Dokuments
above: Juci'bacsi's scanned collection from early 1970's HiRes!: sheet (boil downed due large wide size four pages); Explanation of  Live Shooting of Closing Goverment Artilleryst Exam.

above: Juci'bacsi's scanned coll.: NEW! HiRes!...and other; table : pair of opening page about  battery's Log or agenda book - ... Egy másik táblázat/előjegyzés: Üteg (alegység) Napló from 1980s

above: NoHigher! The arty btn's assigned as 'Input makeress' with tradition method - no digital - receiving the ballistic data" - A tüzérosztály 'adatbeviteli' beosztottja a hagyományos módon is tudja venni a ballisztikai adatokat."     below: NEW! HiRes! Windows User Evolution
Below: NEWa 2014-es LEP-CsRP Találkozón kitelepült tüzérműszereink
below: photos: fotó: Nikon-Coolpix: Salgóné "Zolotájocska" Zsóka-mama-drága
Az idő hiányában nem tudtuk otthon összeragasztani a szelvényeket, így erre a terepen került sor a régi szovjet térképtáskámba lezsírozott terepi Ápisz készlettel. Nagy segítségemre volt erre, a sátorból hozzám irányított Salgó "Artycsóka" Béla nyá. tüz. alez. barátom (koczkás ingben) és a BHTA oszlopos tagja a missziókat megjárt volt szerz. katona és most fővonali Mozdonyvezető Jancsek Laci (rövidnadrágban) is. A deóstiftes összeragasztás után végrehajtottuk az álláspont meghatározást, és a körzős húrmérővel Béluska feltette az egységsugarú körívet, majd tájoltuk a PUO-9-cest is. Az egyik középiskolás csoportból odatévedett pechére az I'Phonos Zsótér Martin militista (katonagyerek) is akit egyből el kezdünk nyaggatni és Béluska még a PAB-2 "Delta-AM" meghatározást is elvégeztette vele.
above: Juci'bácsi's photo collect: "Artycsóka" - béluska - aki előttem végzett egy évfolyammal - a mai napig hobby szinten űzi a tüzértudományokat mint volt ceglédi tarackos majd tapolcai nagyrakettyás tüzér a "Gábor Áron" Tüzér hagyományőrző Egyesület oszlopos tagjaként és nyeri nyakra-főre az MH tüzér-lövésszaki elméleti - atrapp versenyeket. Na Ő mindig tud nekem régi - újakat mondani mert sokat felejtettem a szakmából már amit nem is tanultam meg anno sem.
aboveNEWNoHigher! She would have been good with his desk too - Ő is jó lett volna segítségnek az asztalával együtt: Hungarian retro supermodel from 1970's, Ms. Tálas Kati  source: retromagyarfotomodellek.blogspot.com
above: fent: Zsóka-mama  (nyá. tzls. CsRP-SzCsP HDM admin) a fényképezési dokumentálást befejezvén, hathatós origami szaktudásával végül is összeragasztódott a térkép, amit a gyerekek is nézegettek tágra nyílt szemekkel. A többség nagyjából be tudta lőnnyi a tartózkodási helyünket. Többekben felmerült az igény ilyen "turísta"-térkép iránt.

above: HiRes! Juci'bácsi's collect: 'NBC coy. cmdr's Working Map'
Az eredeti elképzelésben benne volt egy kis térképmunka, vagyis a valóságos terep egyeztetése a térképpel. Mivel csak ennyi megmentett M 1:25000 térképem volt a környékről, előtte nap csütörtökön a Bup-en ügyintéző BHTA-val több szelvény friss 25ezreseket vetettem amin már rajta van a velünk szemben elhelyezkedő táj is.

aboveNEWHiRes! Juci'bácsi's collect: Hu. text: -Hasonló a tájpontvázlathoz: - A "Veszprémi 7Domb Hagyományőrző és Kultúrális Egyesület" (Rácz Kati elnökletével) szervezésében résztvettünk ezeken a "Jutasi Őrmester KÖrjárat" országosan jegyzett éves túraversenyen mint állomás programbiztosítók. (made by 'Air Art Grafika')
EM-61: http://szextant.blogspot.hu/2015/06/161-em-61-entfernungsmegerat-gdr-carl.html

PTTM: http://szextant.blogspot.hu/2014/03/pttm-periszkopos-tuzer-tajolo-muszer.html

above: NEW+! HiRes! The ideal Field Table for Fire Control Plotters & Weight for Map - Ideális Tábori Asztal a PUO és n ehezék a Térkép részére, with a cup of Erdinger beer - pohár sörrel

En. text: The Privatbrauerei Erdinger Weißbräu Werner Brombach GmbH (also known as Erdinger Weißbräu) is a brewery in Erding, Germany. Its best-known products are its namesake Weißbiers (wheat beer). ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Erdinger

De. text: Die Privatbrauerei Erdinger Weißbräu Werner Brombach GmbH, kurz Erdinger Weißbräu, ist eine Brauerei in Erding, nordöstlich von München. Bekanntestes Produkt ist das Erdinger Weißbier. Mit einem jährlichen Ausstoß von ungefähr 1,8 Mio. hl ist Erdinger Weißbräu nach eigenen Angaben die größte Weißbierbrauerei der Welt, sie vergibt keine Lizenzen. Einziger Standort ist Erding. Von dort aus wird das Weißbier in über 95 Länder weltweit exportiert. http://int.erdinger.de/beer/weissbier.html

 #Budweiser  #USB

above: NEW! HiRes! Miss. Katie Banks in Fire Control Room  source: www.katiebanks.com
above: HiRes! Juci'bacsi's scan & mix: Repeat Summary of  basic of ballistic trajectory
below: Russian Arty Ballistic game. -It is very good and interesting!-http://deti.mil.by/flash/?id=2
above: NEW! NoHigher! Simulatorian Consulens   source: facebook.com
above: NEW! NoHigher! Fire Control Systems enhance engagement Indo14-Day3 by: janes.com.
above: NEW! HiRes! "Hurdy-Gurdy" Calculator 'Facit'
aboveNEWHiRes! Juci'bácsi's NIKON 'Coolpix' photo about AP-7 also Courtesy FREE!

above Three and Below some: NEW! HiRes! (1600 pix) Juci'bacsi's SEXTANT Blog's 'Nikon' photos
PUO-9 tin case


above & below: NEW! HiRes! (Cropped Hz.!) PUO-9 chassis pattern dress on: Venezuelan actress,  Gaby Espino in cleavage dress at NBC Universal upfront presentation in New York-city on may-14-2018.  source: celebsdump.com
En. text: María Gabriela Espino Rugero (born November 15, 1977. -age 42- Maracay, Venezuela), better known as Gaby Espino, is a Venezuelan actress, model and presenter. She is best known for her roles in telenovelas.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Gaby_Espino

Es. text: María Gabriela Espino Rugero (Maracay; 15 de noviembre de 19762​), más conocida como Gaby Espino, es una actriz, modelo y presentadora venezolana.

Hu. text: María Gabriela Espino Rugero (Venezuela, Caracas, 1977. november 15. –) venezuelai színésznő és modell. Főként a telenovella szerepeiről híres.  ...

 above & below: NEW! HiRes! (Cropped!) "a PUO-table pattern #dress - egy PUÓ-tábla mintás #ruhaköltemény": #Hollywood's #star #actress, Bulgarian #Nina#Dobrev for #CBS "#Watch" magazine #photoshoot by Jason Kim, march-april of 2019.  source: Celebsdump.com

Nikolina Kamenova Dobreva (pronounced [ˈnikolinɐ ˈdɔbrɛvɐ]; born January 9, 1989 -age 31- Sofia, Bulgaria), known professionally as Nina Dobrev (/ˈdoʊbrɛv/ DOH-brev), is a Canadian actress and model. Her first acting role was as Mia Jones in the drama series Degrassi: The Next Generation. She later became known for portraying Elena Gilbert and Katherine Pierce on The CW's supernatural drama series The Vampire Diaries. Dobrev has also appeared in several feature films, including the 2012 coming-of-age drama The Perks of Being a Wallflower, the 2014 action comedy Let's Be Cops, the 2015 horror comedy The Final Girls, the 2017 action thriller XXX: Return of Xander Cage, and the 2017 science-fiction drama Flatliners. She was born in Bulgaria but immigrated with her family to Canada at age two and grew up in Toronto. She studied sociology at Ryerson University, but left early to pursue her acting career.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Nina_Dobrev

 NEWaboveNoHigher! Vintage WW-Two Japanese marine sextant    below: HiRes! same as Nautical Sextant in wooden box: My dial curve Know-How idea  for Polish firma: PZO or Pagacz i Synowie Sp. z o.o.
Military Theodolites & Gyros - Nivellers - Artillery & Topography Surveyors: Wild, Kern, Askania, Carl-Zeiss Jena, PZO & MOM Teodolitok

above: NEW! HiRes! Left: Moulded chassis @ brass dial  Right: DDR made sextant

above: NEW! HiRes! a #Lilliput view: Emily is on the edge of the PUO equipment - Emília a PUO eszköz szélén áll.": #Emily#Ratajkowski, sexy for #Nastygal X-Emrata collection 2019.  source: celebsdump.com

Emily O'Hara Ratajkowski (/ˌrætəˈkaʊski/, Polish: [ratajˈkɔfskʲi]; born June 7, 1991. -age 28-
Westminster, London, England) is an American model and actress. Born in London and raised in San Diego, Ratajkowski first appeared on the cover of the March 2012 issue of the erotic magazine treats!, which led to her being asked to appear in two music videos – "Blurred Lines" (the number-one song of the year in several countries) and Maroon 5's "Love Somebody". She appeared in the 2014 and 2015 Sports Illustrated swimsuit issues. Ratajkowski made her professional runway modeling debut for Marc Jacobs at New York Fashion Week in 2015 and has since walked on the Paris Fashion Week runway for Miu Miu and Milan Fashion Week for Bottega Veneta, Dolce & Gabbana and Versace. She appeared in a Buick Super Bowl commercial during Super Bowl 50. She has become the spokesperson for brands such as DKNY, The Frye Company, Kerastase, Paco Rabanne and DL1961.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Emily_Ratajkowski

NEW! above: NoHigher! because is it original blur   below: HiRes! Macro of Angle measure head
18+above: NEW! NoHigher! (Cropped right!) "a Lady in a hat squats on a large atrap PUOstylecoordinate board - egy kalapos Hölgy guggol a nagyméretű atrap PUO-féle koordináta táblánsource: Juci'bácsi's archive

 above & below: Juci'bácsi's macro-photo Clutch of table - Táblarögzítő
 above: Hinge of table - Táblazsanér
 Label & Close device of case - Címke és doboz zárószerkezet

above: NEW! NoHigher!  American singer, #Christina #Aguilera's goldened bracelet made from PUO latches - ~ Énekesnő aranyozott karperece PUÓ-zárból készült

En. text: Christina María Aguilera (born December 18, 1980) is an American singer, songwriter, actress, and television personality. Born in Staten Island, New York and raised in Rochester and Wexford, Pennsylvania, she appeared on the television series Star Search and The Mickey Mouse Club in her early years. After recording "Reflection", the theme for Disney's 1998 film Mulan, Aguilera signed with RCA Records.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Christina_Aguilera

Hu. text: Christina Maria Aguilera (New York, 1980. december 18. –) hatszoros Grammy-díjas amerikai popénekesnő és dalszövegíró. A televízióban először a Star Search program jelöltjeként mutatkozott be, majd a Disney Channel The New Mickey Mouse Club című műsorában szerepelt 1994-ig. 1998-ban miután elkészítette a Mulan című Disney rajzfilm betétdalát, a "Reflection" című felvételt, az énekesnő lemezszerződést kötött az RCA Records kiadóval.  ...
 above & below Two:  Angle & Distance measuring base ruler - Szög és Távolságmérő alapvonalzó
aboveNEWNoHigher! PUO table cleaner - tisztító
above: NEW! HiRes! Juci'bacsi's SEXTANT PUO's photos FIN! also all Courtesy FREE!
above: NEW! MedRes! Instead after ret. Lt.Col. Kiss András the new auxiliary arty ballistic & survey teacher without PUO-9 educational stand.  - Kisegítő lövéstan és bemérés tanár a Kiss alez. helyett-után     below: NEW! Ideal PUO education blackboard Drafting table

above: NEW! MedRes! Wiring diagram Memory Map of: #Processor and IO, ISA #Interface

above: NEW! MedRes! Juci'bácsi's scan collect from Hu. issued Technika magazin  t68/1 1968. "Super PUO": Computer controlled cutter for bikini swimwear design.
aboveNEWHiRes! "Empty work-table desk in GAZ-66 TOPO": Summer Glau sexy for FHM magazine U.K. 2011.  source: celbsdump.com
En. text: Summer Lyn Glau (/ˈɡlaʊ/; born July 24, 1981. -age 38.- San Antonio, Texas, U.S.) is an American actress best known for her roles in science fiction and fantasy television series; as River Tam in Firefly (2002) and its continuation film Serenity (2005), as Tess Doerner in The 4400 (2005–2007), as Cameron in Terminator: The Sarah Connor Chronicles (2008–2009), as Bennett Halverson in Dollhouse (2009–2010), as Skylar Adams in Alphas (2011–2012) and as Isabel Rochev/Ravager in Arrow (2013–2014).  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Summer_Glau

Hu. text: Summer Lyn Glau (San Antonio, Texas, 1981. július 24. –) amerikai színésznő. Legismertebb szerepei River Tam a Firefly című sci-fi sorozatban és az azt követő mozifilmben, a Serenity-ben, valamint Cameron Phillips a Terminátor – Sarah Connor krónikái című sorozatban.  ...
above: NEW! MedRes! HuDF. PUO-plotterman in 'Topo' GAZ-66 FCS/Command vehicle/van 10th D-20 Arty battery of MH 25th K.Gy. inf.bde. from -Tata- on Várpalota /Bakony mountain-chainlive firing exercise in 2018. may  source: www.honvedelem.hu
below: NEW+! MedRes! Hu.DF MH.25. D-20 bty. FCC - Fire Control Centre on "Iron Fist" Fire Control Ex. in a staff bus - Törzsbuszban  photo: Ms. Petrovics Renáta  source: www.honvedelem.hu

Honvédelem.hu: : 2018.nov.16.: Bartók Barnabás őrgy., Kapás Viktor hdgy.
Hu. text: "Kész lesújtani a Vasököl" Ellenőrző tűzvezetés a 101. tü.o-nál:
Ellenőrző tűzvezetést hajtott végre a napokban a tatai MH 25. Klapka György Lövészdandár 101. Tüzérosztálya. Az ellenőrzés során a figyelőpontok, a tűzvezető pontok, illetve a tűzlépcső állománya is bizonyíthatta, hogy felkészültek a „Vasököl 2018” elnevezésű gyakorlatra. 
A foglalkozást a tüzérosztály előretolt vezetési eleme és tűzvezető pontja által meghatározott rendben hajtották végre a katonák. A megosztott irányzású tüzérség kiképzésének egyik fontos eleme az ellenőrző tűzvezetés, aminek az eredményes teljesítése nélkül éleslövészet nem hajtható végre. Éppen ezért ennek a mozzanatnak magában kell foglalnia a rendszer minden elemét, kivéve az éleslövedékek célba juttatását.
A rendszer „szemének” számító figyelőpontok tevékenységének ellenőrzéséhez az osztály előretolt vezetési eleme határozta meg a célokat. A pontosság ellenőrzését követően a céladatokat továbbították az „agyat” megtestesítő tűzvezető pontoknak. A tűzlépcsőben, az üteg tűzvezető ponton kiszámították a lövegkezelők nyelvére lefordítva a céladatokat, az úgynevezett lőelemeket. Ugyanúgy, mint éles végrehajtáskor, a lőelemek számításának pontosságát az osztály tűzvezető pont ellenőrzi.
A lőelemek lövegeken történő állítását követően „szárazon” (azaz lövés kiváltása nélkül) végrehajtották a gránátok célba juttatásához szükséges tevékenységeket. Természetesen a tűzlépcső tevékenységének minden összetevőjét, többek között a tüzelőállások elfoglalását és elhagyását, a bemérést, a tűzvezetés előkészítését, az irányzást is ellenőrizték. Gyakorolták továbbá a tűzhelyesbítés folyamatát is. ...

aboveNEW+NoHigher! #Marilyn#Monroe calls to FCC and She wondering on quickly fire-open

En. text: Marilyn Monroe (born Norma Jeane Mortenson; June 1, 1926 – August 5, 1962) was an American actress, model, and singer. Famous for playing comic "blonde bombshell" characters, she became one of the most popular sex symbols of the 1950s and was emblematic of the era's attitudes towards sexuality. Although she was a top-billed actress for only a decade, her films grossed $200 million by the time of her unexpected death in 1962 (equivalent to $2 billion in 2017). More than half a century later, she continues to be a major popular culture icon.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe

Hu. text: Marilyn Monroe (született Norma Jeane Mortenson; Los Angeles, 1926. június 1. – Los Angeles, 1962. augusztus 5.) amerikai színész, fotómodell, énekesnő. Az 1950-es évek egyik legismertebb szexszimbóluma volt, aki „buta szöszi” filmszerepeivel szerzett hírnevet. Színésznőként körülbelül egy évtizedig volt aktív, ezalatt filmjeiből kétszázmillió dolláros bevétel folyt be. Marilyn Monroe a mai napig a popkultúra egyik legismertebb, ikonikus egyénisége.  ...
belowNEWHiRes! Danish NATO Fire Control (Communication) centre from 1970's with Pin-Up Woman.  Source: Google G+ Hu. collector: Mr. Bányiczki Zoltán Pin-Up expert. Danska photographer: Egon Hyehttps://www.facebook.com/egon.hye/media
FIN!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése