2014. február 12., szerda

17.) Sextant maritime use and astronomy navigation - a szeksztáns használata

Sextant maritime use and astronomy navigation - a szeksztáns használata. Celestial - Csillagászati navigation. Jewelry. Pizza. Kopár István & Helen Hunt & Taylor Swift

18+Refreshed! to-108%: -27.05.2019.-Regulated++++++:+:+
above: NoHigher! Fregatt Captain measures with sextant

above: NEWMedRes! Pin Up Girl's Sextant legs in Octant angle
above: NEW! MedRes! captain Edward Vernon by Francis Hayman
above: NEW! NoHigher! The follower - A követő  'Hentai' draw by Nayuta No Kiseki
above: NEW! HiRes! US-Maritime Comission Sextant

above: NEW! NoHigher! a Vintage sextant
above: NEW Pics: The-junior officer on the right is using a sextant to take a navigational reading a task referred to aboard ship as shooting the sun. 
above: New! Alaska's Chief Quartermaster John P. Overholt took a sun sighting with a sextant, off Iwo Jima, 6 Mar 1945      below: NEW!

aboveNEWHiRes Big! US. Navy USN

above: NEW! HiRes! US Navy Master Chief Quartermaster: Jonathan Myers teaches midshipmen how to use a sextant for celestial navigation. - A fedélzetmester tanítja a Szextáns használatát a csillagászati navigációhoz.  source: USN

aboveNEW! NoHigher! Swiss: Favre-Leuba Geneve "Sea-Sky" GMT Chrono, Late 1960's. The pointers are Sextant angle position.  Very cool!

aboveNEW! MedRes!  During sailing

above: NEW! NoHigher! Hungarian, István Kopár sailing / koparsailing földkerülő goldengloberace vitorlázás  source: hajozas.hu
Hu. text: ... nem vihetnek magukal GPS-t, autopilotot, tehát szextánssal papírtérképeken navigálva kell vitorlázniuk, és a hajójuk kormányzásához csak mechanikus szélkormányt használhatnak ...
http://hajozas.hu/magazin/vitorlazas/kopar-istvan-golden-globe-race-foldkoruli-vitorlas-versenyen-indul/
aboveNEWNoHigher! Hungarian, Germán szextáns fadobozban 24 cm Ajándéktárgy - Gift
http://hajomodell.hu/navigacio-szextans-c-92_40.html
above: MedRes! Article - Írás    below: MedRes! Princip - Alapelvek
NEWabove Two: MedRes! Polaris Altitude   below: NoHigher! Princip
aboveNEW! MedRes! Study Demonstrator - Oktató tanszer: Hungarian made by Marx és Mérei - M & M -Budapest-   source: www.tanszertar.hu

aboveNoHigherA very world famous model from Playboy, faboulus cestina Paulina Porizkova without lacked Roger Dubuis watch over mesosphere at Ozone-layer - Ózonréteg O3 border.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ozone_layer
Paulina Porizkova (born Pavlína Pořízková; Czech pronunciation: [ˈpavliːna ˈpor̝iːskovaː]; 9 April 1965) is a Czech, -Prostéjov- born model, actress and author, who holds dual U.S. and Swedish citizenship. At 18 years old, in 1984, she became the first woman from Central Europe to be on the cover of the Sports Illustrated swimsuit issue. She was the second woman (after Christie Brinkley) to be featured on the swimsuit issue's front cover consecutive times (1984 and 1985). She joined judging in America's Next Top Model in Cycles 10–12.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Paulina_Porizkova
above: NEW! MedRes! Shadow - Árnyék
above  & below: MedRes!  Angles - Szögek
above: NEW! NoHigher! Hu. Text: basic astronomy  by Hack
18+above: NEW! NoHigher! Sun position on horizon behind  sextantstar Helen Hunt
above: MedRes! Vision
A szextáns rövid leírása és kezelése
Forrás:
Aleksander Kaszowski: Tengerészeti navigáció (Nawigacja dla żeglarzy)
Wydawnicto Morskie, Gdańsk, 1989. pp. 322-329.
Hu. text: Fordította és némileg gördülékenyebbé átdolgozta: Németh Ferenc


A kishajózás során végzendő csillagászati megfigyelések döntő többsége a Nap magasságának mérésén alapul. E méréseket a szextánsnak nevezett navigációs műszerrel végezzük. (A latin sextans szó hatodrészt jelent.)
Egy égitest magasságának mérése azon látószög meghatározását jelenti, ami a rajta átmenő égi hosszúsági körön, az égitestből kiindulva a láthatárral való metszéspontig terjed.
Princip of Measuring of Sextant: a szeksztáns mérési elve  below: NEW! Hu. Text:
A műszer síkjához arra merőlegesen két tükröt erősítettek: egy állót (N) és egy mozgathatót (M - lásd a 252. ábrát!). A mozgó tükör forgástengelye annak közepán megy át, és merőleges a fősíkra. Ugyane síkhoz látcső van rögzítve, melynek hossztengelye az álló tükörrel állandó β (kb. 75° nagyságú) szöget zár be. Az AMNO fényút MN szakasza az N álló tükörrel (a visszaverődés törvénye miatt) β szöget, az M mozgó tükörrel pedig α szöget zár be. Ez utóbbi szög nagysága a mozgó tükör állásától függ. Az álló tükör egyik fele ablaküveg, melyen át a láthatár W pontját szemlélhetjük, másik fele foncsorozott, és benne az M mozgatható tükör közvetítésével az A égitestet látjuk.
Jelöljük az AOW szöget ω-val: ez éppen a W és A pontok közti emelkedési szög. Jelöljük továbbá γ-val a tükrök által bezárt MBN szöget. Az MNO háromszögből;
2 β = 2 α + ω adódik.
Hasonlóképp az NMB háromszögből;
β = α + γ
2 β = 2 α + 2 γ
Ezeket összevetve:  ω = 2 γ
Ez azt jelenti, hogy a műszerről leolvasható szög a keresett emelkedési szög fele. Ha tehát a leolvasás pontosságának javítása végett a skálát kétszeres sűrűségben látjuk el beosztással, akkor egy 60°-os ív birtokában 120°-ot is mérhetünk.
A szextáns (253. ábra) részei: keret a skálával (a), alhidádé (b), forgódob a szögmásodperc-beosztással (c), tükrök (d), látcső (e) és sötétítő üvegek (f).
A készülék kerete 60°-os középponti szögű körcikket formáz. Az egyik oldalról három láb van ráerősítve, melyeken a saját fadobozában nyugszik, illetve egy fanyél, melynél fogva mérés közben tartjuk. A másik oldalához kapcsolódik az alhidádé, a tükrök és a látcső. A keret ívébe van belemetszve a fokbeosztás, más néven limbusz.
Az alhidádé egy tengelyre erősített fémlemez, ami a skála íve által meghatározott körben foroghat. Ugyanezen tengely körül forog az álló tükör is, ami az alhidádé felső végén nyugszik.
Az alhidádé másik vége keretet formáz, amely körülfogja a skála ívének egy darabját és túlnyúlik rajta. E keret alsó felén nyomófogantyú van kiképezve, oldalához pedig mikrométer-beosztású forgódob csatlakozik. A dob egy teljes fordulata 1°-kal tolja el az alhidádét a skála mentén.
Az álló tükör merőlegesen rögzül a szextáns keretére, és a látcső tengelyével β szöget zár be. A tükörnek a kerethez közelebbi fele foncsorozva van, a távolabb eső fele pedig közönséges ablaküveg.
A látcsövet a kerethez gyűrűforma hordozócsavar fogja hozzá. Optikai tengelye éppen az álló tükör foncsorozott és átlátszó fele közti határvonalon megy át. A szextánsban rendszerint univerzális látcsövet használnak, ami csillagászati és földi, nappali és éjszakai használatra egyaránt alkalmas.
A szextánshoz még tartozik két készletre való sötétítő üveg is. Ezek egyike a forgó és az álló tükör között, az őket összekötő egyenesre merőlegesen áll, másika az álló tükör mögött van, és síkja merőleges a látcső tengelyére.
253. ábra: a szextáns részei
A dobbal ellátott szextánsokon a szög leolvasása egyszerű és könnyű. A skála osztásköze 1°, a mikrométerdob kerületének beosztása pedig ugyanennyinek, azaz 60 szögpercnek felel meg. Ha a dobon található 0 a mutatónyílnál áll, akkor az alhidádé mutatója pontosan a főskála valamelyik egész fokot jelző osztásához fog simulni. Ilyen állapotban akárhová helyezzük is az alhidádét, a fogantyújának elengedésekor a mutatója mindig megmarad valamelyik egész foknál. Az alhidádé beállítását a dob segítségével végezzük. A végleges méréskor az egész fokokat a skálán, a szögperceket a dobon olvassuk le – mindkét helyen a mutatónál. A szögértékek percnél finomabb részét szemmértékkel becsüljük; a gyakorlatban 0,2' pontosság már elegendő.
A szextáns precíziós műszer, és különösen a kishajókon gondos bánásmódot igényel. Óvni kell mindenféle ütéstől és rázkódástól. Dobozából csak mérés végett szabad kivenni, mégpedig az erre szolgáló fogantyúval. A mérés után flanellronggyal letöröljük róla a nedvességet, a sötétítőüvegeket belülre hajtjuk, és így tesszük be a dobozba, melyet ezután satuszerű pofákkal leszorítunk. Az alhidádé rögzítőfogantyúját, a mikrométercsavart és a dobot savmentes olajjal időnként át kell kenni. Soha nem szabad a szextánst házilag javítani.
Noha a szextánsokat különös gonddal készítik, nem mentesek bizonyos hibáktól. Ezek némelyike a gyártás pontatlanságaiból fakad, és megszüntetni nem lehet. Értéküket a dobozban lévő tanúsítványon adják meg. E hibák általában igen kicsik, töredékei magának a mérési hibának, és bízvást elhanyagolhatjuk őket.

Egy másik csoportot alkotnak a bizonyos alkatrészek helytelen beállításából fakadó hibák. Ide tartozik:
- a forgó tükör függőlegességének hibája,
- az álló tükör függőlegességének hibája,
- a látcső párhuzamosságának hibája,
- az index hibája (nullhiba).


Mindenekelőtt a forgó tükör függőlegességi hibáját kell kipuhatolni. Evégett állítsuk az alhidádét a skála közepéhez, és helyezzük a szextánst vízszintesbe úgy, hogy a skála egyszerre legyen látható a forgó tükörből és szabad szemmel. Ha a keresett hiba nem áll fenn, akkor a tükörben látszó és a szabad szemmel látható skála egymáshoz képest nem tolódik el (254/a. ábra). De ha a tükör nem függőleges, akkor a benne látható skála a szabad szemmel látszó helyzetéhez képest fölfelé vagy lefelé eltolva figyelhető meg (254/b. ábra). E hibát a forgó tükör hátulján lévő igazítócsavarral küszöböljük ki.
254. ábra: parallaxis hiba
Az álló tükör függőlegességének hibáját úgy derítjü
k fel, hogy az alhidádét és a forgódobot nullára állítjuk, és a látcsövet valamely távoli tárgyra irányítjuk. Ha a megfigyelt tárgy megkettőzve látható, akkor az álló tükör nem függőleges. E hibát a hátulján lévő felső igazítócsavarral küszöböljük ki.

A látcső párhuzamosságának hibáját is ki lehet határozni, de a kishajózás körülményei között a kiküszöbölése nem remélhető. Értékének megállapítása végett a szextánst vízszintesen tartjuk úgy, hogy álló tükre a megfigyelő felé néz, az alhidádé pedig a nulla közelében áll. Az álló tükör középvonalának egybe kell esnie a mozgó tükörben keletkező képének középvonalával. A látcső mindkét tükörben látható középpontjának ekkor mindkét tükör középvonalára kell esnie. Ellenkező esetben a látcsőnek párhuzamossági hibája van.

Az index hibája (i) az említett hibák legfontosabbika, mert minden leolvasott értéket egyöntetűen befolyásol. Ezért mind a nagyságát, mind az előjelét pontosan meg kell határozni. Az index hibáját a kishajózási gyakorlatban a láthatáron állapítjuk meg a következőképpen. Az alhidádét és a forgódobot nullára állítjuk. A látcsövet a szemünk élességéhez igazítjuk. Átnézünk rajta, és a szextánst függőleges síkban tartva a láthatár vonalára irányozzuk. Ha az indexhiba nulla, akkor az egyes tükrökben látható vonaldarabok folytonosan illeszkednek egymáshoz (255/a. ábra). Ha pedig nem nulla, akkor a láthatár vonalai egymáshoz képest eltolódnak (255/b. ábra).
255. ábra Az index hibája
Az index hibájának meghatározásához a szögperc-beosztású dobot addig forgatjuk, míg a láthatárnak az egyes tükrökben szemlélt szakaszai folytonos érintkezésbe nem jutnak. Ha e pillanatban az alhidádé a skála nullájától balra áll, akkor az index hibája negatív, és nagyságát a dobról egyszerűen leolvashatjuk. Ha pedig az alhidádé a skála nullájától jobbra áll, akkor az index hibája pozitív, és értékét úgy állapítjuk meg, hogy a dobon leolvassuk, hány szögperc esik a nulla és a dob melletti nyíl mutatta érték között. Ha a dobon olvassuk le az értéket, akkor ezt 60'-ből ki kell vonni. Az index hibáját több mérés átlagolásával állapítjuk meg. Ajánlatos sűrűn mérni - a megfigyelés napján feltétlenül.
A csillagászati navigáció során a legkomolyabb gyakorlati feladat az égitestek magasságának helyes mérése. A tengerhajózásban leggyakrabban a Nap, néha pedig a Hold vagy a Sarkcsillag magasságát mérjük. A földrajzi helyzetmeghatározás pontossága jelentősen függ a mérés helyes végrehajtásától és a mérési időpont pontos följegyzésétől. Másfelől e "rejtelmes" számítások csak egy bevett séma gépies követését igénylik, és az egész agymunka kimerül néhány szám összeadásában ill. kivonásában.
Ugyanakkor az égitestek magasságának mérése és a mérési pillanat megállapítása bizonyos gyakorlatot igényel. Ezért minden kínálkozó alkalommal érdemes gyakorolni a csillagászati navigációt: nem csupán az óceánra való kihajózás esetén, hanem minden tengerhajózáskor. Emellett sok hajósklubban található szextáns (még a szárazföldiekben is) oktatási célokra, napmagasság-mérésre, esetleg szárazföldi tárgyak magasságának mérésére. Ha a tapasztalatot már ekképpen megszereztük, a hajózási idényben könnyebb dolgunk lesz.

A Nap vagy a Hold magasságának mérésekor az alábbi útmutatásokat kell követni:

A szextánst jobb kézzel fogjuk. Szemünkhöz illesztjük a látcsövét, a láthatárra irányozzuk, és bal kézzel a látásunk élességéhez igazítjuk. Ezután a Napra (Holdra) irányítjuk, és a Nap esetén a fényéhez mérten behajtunk elé egy vagy több sötétítő üveget. Bal kezünkkel megfogjuk az alhidádé nyomófogantyúját, és a szextánst a látószög függőleges síkjában tartva a Nap alsó peremének képét az alhidádé fokozatos mozgatásával a láthatár fölé visszük. Ekkor rányomjuk a skálára alhidádé fogantyúját, és bal kézzel a forgódob mikrométercsavarját fogjuk meg. Jobb kézzel ingamozgásba hozzuk a szextánst a látcső tengelye körül. Így könnyűszerrel megállapíthatjuk a Nap legalacsonyabb helyzetét abban a pillanatban, mikor a szextáns éppen függőleges helyzetben van (256/a. ábra). A mikrométercsavar tekerésével igyekszünk a Nap (Hold) alsó peremét fedésbe hozni a láthatár vonalával (256/b ábra). Mikor a korong alsó pereme érinti a láthatárnak a (másik tükörben látható) vonalát, megállítjuk a másodpercek mérését, és feljegyezzük a mérés pillanatát.
A gyakorlatban használatos magasságmérésnek van egy másik módszere is. Ha a Nap még a delelője előtt jár, az alhidádé mozgatásával vigyük a Nap alsó peremének képét a láthatár vonala alá (256/c. ábra). Azután ingaszerűen mozgatjuk a szextánst, nem mozdítjuk az alhidádét és a mikrométercsavart, és megvárjuk, hogy a Nap megváltoztassa magasságát, és az alsó peremével elérje a láthatár vonalát. Ekkor följegyezzük a pillanatot és a mért magasságot.
256. ábra: a Magasságmérés módszere
A delelőn túljutott Nap (Hold) magasságát e módszer fordítottjával mérjük. Alsó peremét a láthatár fölé visszük, és a szextánst ingaszerűen mozgatva megvárjuk azt a pillanatot, amikor Nap alsó pereme eléri a láthatár vonalát. E módszer rendszerint pontosabb értéket ad.

Előfordulhat, hogy a Nap (Hold) alsó pereme nem látható. Ekkor magasságát a felső peremének megfigyelésével mérhetjük úgy, hogy a korongjának képét a láthatár alá visszük (mintegy a vízbe merítjük). Ezután a mikrométercsavart tekerve érintkezésbe hozzuk a Nap felső peremét a láthatár vonalával (257. ábra). A felső peremet általában akkor használjuk magasságmérésre, ha az ég borult, és csak a napkorong felső része látszik át a felhőrétegen.
257. ábra: Felső perem megfigyelése
Az ilyen mérést minél gyorsabban végezzük, és ekkor ne alkalmazzuk azt a módszert, amelyben a Nap (Hold) peremét a láthatár fölé visszük, és megvárjuk azt a pillanatot, amikor eléri a láthatár vonalát.
Már tudjuk, hogy minden méréskor fellépnek a készülék hibái, valamint hogy a gyakorlatban a készülék állandó hibáját elhanyagoljuk, viszont mindig figyelembe vesszük az index hibáját (i). Ez utóbbi mellett minden mérés bizonytalanságát növelik a következő okból fellépő hibák:
- a láthatár süllyedése,
- a csillagászati törés,
- a parallaxis,
- a Nap látszó átmérője.

A láthatár süllyedését már ismerjük. Emlékezhetünk, hogy ez az a függőleges síkban lévő szög, amelyet a látszó horizont és a láthatár iránya zár be. Ezért az égitest (Nap) mért magassága mindig nagyobb a valóságosnál, a láthatársüllyedés miatti kiigazítás mindig negatív előjelű. Nagysága néhány szögpercre rúg.
A csillagászati törés (latin szóval: refrakció) az égitest látszólagos és valódi iránya által bezárt szög. Ezt a légkör (helyről helyre) változó sűrűsége okozza, amely folytán a napfény a föld felé domborodó íven halad. A törési hiba annál nagyobb, minél alacsonyabban jár az illető égitest. Ezért nem szabad a Nap magasságát mérni, ha kevesebb, mint 10°-kal van a láthatár fölött.
A parallaxis (a görög szó jelentése: elhajlás) az a szög, amit az égitestet a megfigyelővel összekötő egyenes bezár az égitestet a Föld középpontjával összekötő egyenessel. Minél kisebb az égitest magassága, annál nagyobb a parallaxis, és minél távolabb van a Földtől, annál kisebb. A láthatár magasságában álló Nap parallaxisa 9''.
Elvben a Nap (Hold) magasságát a korongjának közepétől kell mérnünk, ami nem lehetséges, ha e középpontot nem határozzuk meg. Ha tehát az alsó peremének a magasságát mérjük, és a kelleténél kisebb értéket kapunk, akkor a magasságot a Nap látszólagos sugarával növelnünk kell, így e korrekció pozitív előjelű. Ha a felső peremen mérünk magasságot, akkor ez túl nagynak adódik, és a korrekció negatív.


[Ezután a könyv leírja, hogy a fenti korrekciókat nem kell egyenként végrehajtani, hanem érdemesebb az eredményeket táblázatból vett átlagértékekkel korrigálni. Valóságosan figyelembe venni (meghatározni) csak az index hibáját, vagyis a nullhibát kell. – Ezután következik az óraszög mérése, az égitestek kelte, nyugta, delelése, a navigációs évkönyvek használata. Ez nem tartozik a szextáns szárazföldi használatához, ezért mellőzöm. - NF]
above: NEW! NoHigher! Natural Horizon - Természetes Horizont  source: Pinterest.com
above: HiRes! US Navy Quartermaster 2nd Class Martineau, from USS "Blue Ridge" LCC-1
above: NEW! HiRes! depositphotosstock illustration astronomy set: how to use the sextant?
www.depositphotos.com
above: NEW! MedRes! Lunars-star map
above: NEW! NoHigher! Celestial   source: www.stefangrosjean.com

   above: NEW! NoHigher! Cyrillic Celestial view

above: NEW! MedRes! Sextant Uraniae

Csillagászati navigáció

Hu. text: A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Elsősorban a nyílt tengeri hajózásban és nagy távolságú repülésben alkalmazott tájékozódási módszerek csoportja, célja a jármű helyzetének meghatározása az égitestek látszólagos elhelyezkedése alapján.
Az elmúlt évtizedekben az elektronikus navigációs rendszerek, mindenekelőtt a műholdas helymeghatározó berendezések kiszorították a napi használatból. Hajókon ma már többnyire csak tartalék gyanánt, azaz az elektronikus eszközök meghibásodása vagy a műholdas rendszerek működési zavara esetén használják. Repülőgépeken való alkalmazása teljesen eltűnt. Mai napig tartó jelentőségét az adja, hogy szükség esetén teljesen autonóm helymeghatározási lehetőséget biztosít a hajók számára, mert működése nem függ sem a parton és a világűrben kiépített infrastruktúrától, sem elektronikus (tehát érzékeny) berendezések működőképességétől.
Legfontosabb eszközei a szextáns, a hajózási almanach és a kronométer. Egyes elterjedt eljárások alkalmazásánál az előreszámítást is figyelembe kell venni, ezért gyakran a jármű irányításához amúgy is nélkülözhetetlen tájolóra és logra is szükség van.

Szélesség

A szélességet egy égitest delelési magasságának (kulmináció, meridián átmenet) lemérésével határozhatjuk meg.
A meridiánt kitűző észak-déli irányt az iránytűvel, a kulminációt a szögmérővel (a szextánssal) határozzák meg, a csillag vagy a Nap deklinációját a csillagászati táblázatok tartalmazzák.
Az iránytűvel (tájolóval) végzett méréseket azonban mindenkor pontosítani kell a mágneses deklináció (mágneses elhajlás) adataival, mégpedig az elhajlás irányával ellentétesen, tehát azzal mindig ellentétes előjellel, mely előjel mindig az elhajlás irányára, számértéke pedig mindig annak mértékére utal. Ezeket az adatokat nagy pontosságú térképekről lehet leolvasni (katonai, tereptani, tengerészeti térképekről), és a pontosságnál fontos a kiadási év is, mert az északi, és a déli mágneses pólusok mindig odébb vándorolnak egy kissé (de általában mindig csak egy kis, viszonylag szűknek mondható (kb.: 1000×1000 km-es) területen belül). Ez a vándorlás azonban akár már 10 év alatt is 40–50 km-es távolságot tehet ki. (A szextáns rendkívül nagy pontosságú, tükrözésen alapuló csillagászati szögmérő műszer, amelynek előállítási ára igen magas, 60 000-100 000 Ft-os érték között váltakozhat. Kényes, finom műszer, nagy gonddal kell vigyázni rá, koccanás, ütődés, pára, nedvesség, stb. nem érheti.) A szextáns a tengerészek, hajósok nélkülözhetetlen, nagy pontosságú műszere. Helyes használatához nagyon sok csillagászati, földrajzi, fizikai, és matematikai ismeretet kell igen magas fokon elsajátítani.

Északi féltekén

Az északi féltekén a Sarkcsillag (Polaris) horizont feletti magassága közelítőleg egyezik a hely szélességével. Az eltérés oka az, hogy a Sarkcsillag nem pontosan az égi póluson van. A Sarkcsillag nem pontosan az északi égi pólusnál van, hanem 0° 44’ 09’’-cel eltér, és időben lassan változik is.
(Megjegyzés: a Sarkcsillagot úgy a legkönnyebb megtalálni, hogy a Nagy Medve (Ursa Maior) csillagkép fejrészén lévő két utolsó, vagyis "α" és "β" csillagjai közti távolságot ötször felmérjük képzeletben a "β" csillag irányából az "α" csillag irányába, az ötszörös távolságot azonban mindig az "α" csillagtól kezdve kell felmérni a Nagy Medve (Ursa Maior) csillagképtől távolodva. Ekkor megtaláljuk a Sarkcsillagot (azaz a Polarist), amely a Kis Medve (Ursa Minor) csillagkép "farkának" legutolsó csillagja. (A Nagy Medve csillagképben annak az "α" csillagja mindig a Nagy Medve csillagkép "rúdjának" a kissé, de fordított "s" alakban ívelt folytatásában elöl áll, míg annak a "β" csillagja pedig a "rúd" vonala mögött, annak az átlós, nyílegyenes folytatásában foglal helyet.) Ez ugyanis a Sarkcsillag megtalálásának másik módja, tehát, ha egyből a Kis Medve csillagképben keressük.)

Déli féltekén

A déli féltekén a Dél Keresztje (Crux Australis) csillagkép Acrux (α) csillagjának horizont feletti magassága a déli égi pólustól jó közelítéssel 27°-kal tér el, így a szextánssal lemért szögértékhez ezt a 27°-ot még hozzá kell adni, és az így kapott eredmény közelítőleg egyezik a hely szélességével. Az eltérés oka: a Dél Keresztje csillagkép Acrux (α) csillagjának a déli égi pólustól való eltérése nem pontosan 27°, hanem 26° 54’ 04’’, és időben lassan változik.
(Megjegyzés: a Dél Keresztje csillagképben az Acrux (α) csillag mindig a csillagkép alsó felén látszik, a csillagképnek egy Krisztus-feszületre emlékeztető alakja van (innen a neve), amely keresztnek a függőleges és vízszintes tengelyei két-két végén van a négy csillag; ez a kereszt egy kissé jobbra dől, felső csillagja az alsótól kissé jobbra áll, míg a bal oldali csillag kissé feljebb áll, mint a jobb oldalsó csillagja. A négy közül a legerősebb fényű az alsó csillag, ez az Acrux (α) csillag. (Egy csillagkép legfényesebb csillagát a görög ábécé "α" betűjével jelölik.) Erre a csillagra érvényes az itt megadott érték, ez a tájékozódási pont.)

Hosszúság

A hosszúságot a helyi (közép-)idő és a világidő különbsége egyértelműen meghatározza:
A három mennyiséget azonos szögmértékben kell megadni: átszámítással. A mérést rendszerint a Nap delelése (kulminációja) idején végzik, amikor a helyi Nap-idő pontosan 12:00:00. A mérést a Hajózási Almanachban közölt időegyenlettel (e) kell korrigálni:
Az időegyenlet az év során kb -14..+16 perc intervallumban változik. Figyelmen kívül hagyása 3-4 hosszúsági fok hibát eredményezhet. (A Bécs–Budapest különbség ~2,5° (!>>= ~2° 30’ 00’’!).)

Útvonal tervezése

Ismerni kell a kiindulási és a rendeltetési hely földrajzi koordinátáit:
Amennyiben a két pont íve akadályt tartalmaz, akkor a közbenső állomások beiktatásával szakaszonként kell az utat megtervezni. A gyakorlatban legtöbbször menet közben is meg kell határozni a helyzetet és ha ez nem a tervezett útvonalon fekszik, akkor pályamódosítást kell végrehajtani.
Az útvonal vagy a loxodroma íve vagy az ortodroma íve lehet.


Loxodroma ív: (képletek nélkül!)
A kiindulási U1 és a célállomás U2 között haladó loxodromát és az ehhez tartozó α irányszöget (kurzus) kell meghatározni.
A szögtartó térképről leolvasható α, λ=x és a megnövelt szélesség .
Ellenőrzéshez, pontosításhoz az összefüggés:
, ahol:
A két pont közötti loxodroma-ív hossza - !a térképről nem mérhető! :
ahol: p= Földsugár ,.
Megjegyzés: ha a Δφ különbséget ívpercben adjuk meg, akkor az L-et tengeri mérföld egységben kapjuk, de R-et is így kell megadni. 1 tengeri mérföld = 1 meridián-perc hossza = 1852 km.
Ortodroma ív
A keresett ív egy olyan gömbháromszög (navigációs háromszög) oldala, amelynek szemközti csúcsa a pólus. A két hely pólustávolsága
és a háromszögnek a pólusnál fekvő szöge:
Az ortodroma hossza a gömbháromszög oldalakra vonatkozó koszinusz-tételéből:
Az indulási szög a szinusz-tételből adódik:
Különleges esetek:
Ha a két állomás azonos hosszúságon fekszik, akkor mindkét útvonal a meridián íve. A kurzus 0° vagy 180°. A távolság:.
Ha a két állomás azonos szélességen fekszik, a kurzus ±90°. A loxodroma a paralelkör íve:.
Az ortodroma hosszát megadó összefüggés:
Források:
Szász Pál: A differenciál- és integrálszámítás elemei - Közoktatásügyi Kiadó, Budapest,1951.
Bartsch, Hans-Jochen: Matematische Formeln - VEB Fachbuchverlag, Leipzig, 1967.
Steinert, K.-G.: Sphärische Trigonometrie - Teubner Verlagsgeselschaft, Leipzig, 1977.

George Graham (7 July 1673 – 20 November 1751) was an English clockmaker, inventor, and geophysicist, and a Fellow of the Royal Society.
He was born in Kirklinton, Cumberland. A Friend (Quaker) like his mentor Thomas Tompion, Graham left Cumberland in 1688 for London to work with Tompion. He later married Tompion's niece, Elizabeth Tompion.  ...

PATENTED CHRONOGRAPH SYSTEM
The distinctive start and stop lever on the left of the case is the renowned GRAHAM Chronofighter signature which enables to activate the chronograph functions. The system recalls early stopwatches used by World War 2 flying officers which were just large pocket watches strapped over bomber jackets. Instinctive and precise, it is a fail-safe system which does not distract the wearer because the lever on the left of the case is effortlessly reached with the right hand. The thumb, the fastest of all fingers, starts and stops the chronograph. The result is precise timing.

above: NEW! NoHigher! 'Graham' celestial watch
above: NoHigher! Moonlight Roses   painter: Gil Elvgren
Gil Elvgren (March 15, 1914 – February 29, 1980; born Gillette Elvgren) was an American painter of pin-up girls, advertising and illustration. Best known for his pin-up paintings for Brown & Bigelow, Elvgren studied at the American Academy of Art.
He was strongly influenced by the early "pretty girl" illustrators, such as Charles Dana Gibson, Andrew Loomis, and Howard Chandler Christy. Other influences included the Brandywine School founded by Howard Pyle.  ... https://en.wikipedia.org/wiki/Gil_Elvgren
above: NEW! NoHigher! Nautical Geography Teachers
above: NEW! NoHigher! Space relation of The Earth (Antiaircraft artillery princip)
above: NEW! HiRes! Disco PartyGirl with prismatic spaceglobe
 above: stronomy table on PC   below: NEW! HiRes!  Celestial Calendar Table
Hu. text article - cikk: A Fekete-tengeren zajló navigációs problémák azt jelzik, Oroszország vélhetően egy új kiberfegyvert tesztel, amellyel a műholdakról érkező GPS-jelet hamisítják meg. Ha valóban ezért látják úgy az arra haladó hajók, hogy épp egy repülőtéren hasítanak, az a kiberhadviselés új módszere lehet az ellenség teljes megzavarására.  ...

above: NEW! NoHigher! Basic stars: singer, Taylor Swift in "Love Story"

Távolságmérő Kvadráns torpedóvetéshez skála
above: New! Sextant sight    below: NEW! MedRes! Compass and angle-measure half-circle
18+NEW! above: MedRes! "Sextant" Compass Angle Plotter - Szögfelrakó körző 
above: NEW! NoHigher!   below: NEW! HiRes! Throughton sextant 1790.
NEWabove:  MedRes! Classical decor Sextant     below: Earrings  Right: MedRes!
above: NEW! NoHigher! Sextant necklace - nyaklánc  Erin photo
aboveNEWNoHigher! For jewelry - Ékszernek. Watercolor paint


above: NewGrace Kelly-April 1956-American actress  on the way to be married in Monaco

18+above: NEW! MedRes! Sextant angle stabile positure on stormy sea
18+above: NEW! NoHigher! Sextant by Vítězslav Koneval
above: NEW!  Medresbelow: NoHigher!  Practicing
   below: NEW! NoHigher! Practice exercise - Használati gyakorlás

above: New! Steampunk Girl with Sextant "in free handling maintenance" - A szextáns szabadkézi karbantartása -  below: NEW!

above: NEW! Sextant science pre-examination to sextant red-vine

above : NEW! NoHigher! Sextant shape Pizza-Hut or Cake on Yachting party - Palacsinta   source: mellbimbo.eu/tumblr

above: NEW! MedRes! This is a piece in his hand no sextant but filmcamera. Paint Oil on Canvas 1973. by artist: Peregine Heatcote https://peregrineheathcote.com/paintings/  source: Pinterest/Tutt'Art
above: NEW! NoHigher! Sextant legs on Yacht's party - Szextánslábak  with vine optics and backround green-light Sun
18+above: NEW! NoHigher! Sextant Party in night with yacht navigator drinks vine, Charlotte Dawson  source: www.mellbimbo.eu
above: NEW! NoHigher! Astro Rubin crystal  - ŰrRubinkristály  instead vine  - bor helyett  source: tumblr
above: NEW! MedRes! Orions-Belt stars and Flame Nebula by Constellation-guide
 above: NEW! HiRes! (Only max Ve 1300 px):  Milky-Way - Tejút galaxis 2018 august from M1 Highway close to Győr in Hungary.   photo: Hu. Mr. Bence Paksi 'Strange Contrast' photography  source: facebook/Paksi Bence
Hu. text: Paksi Bence 'Strange Contrast' photography Tegnap, 2018.08.16.13:57
Rohanó világunk..
A képet az M1-es autópálya felett készítettem Győrben. :)
Erre egy évet kellett várnom, hiszen a tejút az augusztusi hónapra fordul olyan helyzetbe, hogy az autópálya felett rajzolódjon ki. Nagyjából 1 hetem volt az elkészítésére, hiszen a Hold pár nap múlva a visszavert fényével kitakarná a tejutat, szeptemberben pedig már túlságosan a kép jobb oldalán helyezkedne el.
Leírás azoknak, akik kicsit beleásták már magukat a fotózás világába:
A fénymérték különbségeket 3 ugyanabban a pozícióban készített képpel tudtam kiküszöbölni. (Ha egy képet készítek, akkor vagy az égbolt lenne korom sötét, vagy az autópálya lenne egy fehér paca.)
Az elsőn az autók lámpáit próbáltam helyesen exponálni, (ISO 100, 15sec)
a másodikon az autópálya környezetét, (ISO 100, 30sec) a harmadikon pedig a tejutat (ISO 1600, 20sec). Utána ezt a 3 képet Photoshopban maszkoltam össze, valamint röpke 4 óra utómunka várt még rám.
Bár nem vagyok teljesen elégedett, de azért a tavalyi képemnél talán jobb lett.
source: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2018844911510967&set=a.872283782833758&type=3&theater
 aboveNEWHiRes! (Only max Hz 1600 px):  Eclipse of the Moon - Holdfogyatkozás 2018 august from M1 Highway close to Győr in Hungary.   photo: Hu. Mr. Bence Paksi 'Strange Contrast' photography  source: facebook/Paksi Bence
Hu. text: Elég rossz látási viszonyok voltak tegnap a holdfogyatkozás megfigyeléséhez. Ennyit azért sikerült kihozni belőle.   source: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1987501131312012&set=a.872283782833758&type=3&theater
above: NEW! NoHigher! Japanese self fan as sextant simulator


above: New! Californian quality 'Sextant' red-vine  for detemine of Sea-Level

Szextásns nélküli legegyszerűbb mérési módszer a NAVY-nél. - Very simple measuring mode at NAVY without sextant instrument (J.A.G. - US Navy's Judge Advocate General's office. Catherine Bell) "The object"

aboveNEWNoHigher! Celestial target: Sextant mirror simulator at home  source photo: Tarasov
aboveNEWHiRes! USN Sextant - US Navy Szextáns - Szextant    : Sea-level Horizon
Sextant instrument: http://szextant.blogspot.hu/2014/02/sextant-instrument.html
above: NEW! HiRes! Paint Light/Maritime signal-Tower - Világítótorony festmény
Sextants & Octants for celestial - aerial navigation. Astrodome on classical airplanes, cutaway. Astronomie: ://szextant.blogspot.hu/2017/04/196-sextants-octants-for-celestial.html
above: NEW! NoHigher! Sexytant standing for sextant measurement  by VirtuaGirlHD
above: NEW! NoHigher! Vintage Sextant 'Plath' Hamburg
above: NEW! NoHigher! fashion designer, Ralph-Lauren's A modern flair for military style, embodied in the DB Officer's Jacket. source: Pinterest.com
Ralph Lauren, KBE (né Lifshitz; born October 14, 1939) is an American fashion designer, philanthropist, and business executive, best known for the Ralph Lauren Corporation, a global multibillion-dollar enterprise. He has also become well known for his collection of rare automobiles, some of which have been displayed in museum exhibits. Lauren stepped down as CEO of the company in September 2015 but remains executive chairman and chief creative officer. As of 2018, Forbes estimates his wealth at $7.2 billion, which makes Ralph Lauren the 91st richest person in America.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Lauren
FIN!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése