2014. március 25., kedd

56.) MOM (Magyar Optikai Művek - Hungarian Optical Works/Factory) Budapest _ Geodesy műszerek: Theodolite, Szintező, Levels, Tájoló, Labor műszerek, Haditechnika _ Optics, Military Technics _ MOM-Alapítvány-Foundation

MOM (Magyar Optikai Művek - Hungarian Optical Works) Budapest. Geodesy műszerek: Theodolite, Szintezők - Levels, Tájoló, Labor műszerek, Haditechnika, Optics, Military Technics. MOM Emlékalapítvány - Remembrance Foundation

Uploaded to-123% Refreshed: 30.10.2020.:   ++++++++++++++++++++++++++:++:++++++:+:+++:+:++:+++:+++
For MOM Remember Foundation's Pics-Restore
This post is about My Hungarian proud MOMetta heart - a MOMnevelt szívemről szól ez.
above: HiRes! Juci'bacsi's original collection sheet: MOM Te-C1 FREE! forrás: Juci'bácsi  kollekció
Juci 1971-'2 MOM era 
aboveNEWNoHigher! Panorama View of MOM works in Budapest, Csörsz-utca-street from Sas-hegy - Eagle-hill early 1980's - Látvány a MOM-ról
above: NEW! MedRes! Hu. Diafilm middle 1960's
below: NEW! News:
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxvzKkvdDcnjZmmmcClTHGtqJsGZ?projector=1
Itt a krónika  (7:17 és 7:35 között.) 170 éve született Süss Nándor Emlékülés - Remembrance Meet.
https://www.youtube.com/watch?v=gFYju3eax8c
above: Kolozsvár Scientifics Universitry - Ferdinand Süss (Süß) meghívást kap Kolozsvári Tudományegyetem dékánjától az egyetemi mechanikusi állás betöltésére Süss Nándor 1876-ban áttelepül Kolozsvárra
above: after  Left: pesti Mozsár utca 4. second workpool Right: 1891. Budapest, Alkotás utca 9.
Hu. text: Süss Nándor, németországi mechanikus, a kolozsvári egyetemen töltött kutatói évei alatt, az ott kialakított mûhely megszervezése során − báró Eötvös Loránd ajánlásával − megbízást kapott az akkori kormányzattól egy budapesti mechanikai tanmûhely létrehozására és vezetésére. Az egy-két oktatóval mûködõ tanintézmény vetette meg a késõbbi, 8000 fõt foglalkoztató MOM vállalat alapjait. A finommechanikai képzés elsõ otthona Budapesten, a Mozsár utca 4. szám alatt mûködött 1884-tõl – „amely idõben e szakmában még nem voltak kiképzett mûszerészek”. Négyéves képzésen vettek részt a 14-18 év közötti tanulók, napi 10 órában elméleti és gyakorlati tárgyakat elsajátítva, vasárnapi rajzórákkal.„A jelenlegi önálló mesterek úgyszólván mind az õ gyári tanintézetében nevelkedtek […] és ma a mechanikai szakma legjelesebb mívelõi." írja a Magyar Gyáripar címû periodika az 1934-ben, a tanmûhely 50 éves jubileuma alkalmából megjelent cikk. Süss mûhelyérõl. Felvételi követelmény volt: 4 reál vagy polgári osztály
• vizsga: szeptemberben, miniszteri biztosok előtt
• korlátozott a felvételi létszám
• az állami támogatás kevés: bérmunkával egészítik ki
• az épület így szűknek bizonyult
Az intézet gyorsan fejlõdött, 1891-ben Süss az Alkotás út 9. szám alatti ingatlanba költöztette a tanmûhelyt. Néhány éven belül azonban körülnõtte a város e korábban külterületnek számító épületét (villamosvasutat létesítettek az Alkotás utcában, ami felsõvezetékével zavarta a mûszerek szabályozását). Ezért Süss úgydöntött, megvásárolja a Csörsz utca 39-es számú telket, és elkészíttette a felépítendõ gyár tervét. Itt néhány villa állt csupán a szántóföldekkel és szõlõssel övezett, dûlõs területen, valamint az 1885-ben létesült Németvölgyi Temetõ (a mai Gesztenyés kert helyén 1912-ig mûködött).  source: Hegyvidék Magazin
„Hogy a műhely valóban tanműhely legyen, őrizkedünk a munkák gyárszerű előállításától, a fősúlyt arra fektetve, hogy tanítványaink minél magasabb fokú kézügyességet sajátítsanak el és az intézet készítményei rendeltetésüknek teljesen megfeleljenek.”

above: Süss Nándor féle Pracisio Mechanikai Intézet/Institute 1905. Budapest, Csörsz utca 39.  below: NEW! NoHigherFöldmérő egy Süss-sortie - féle brass theo. - réz teodolittal, 1910.     source: index.hu photo - FotóMagyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Adattára (Leltári szám: 2007.2.16.) 

above: NEW! NoHigher! Süss' price list - árjegyzéke 1897. Alkotás utca 9.

Brand: SRT    Abbreviation: suess   Products: Model types Others
Summary: Nandor Süss, Pracizios Mechanikai Intezet, Budapest. Company produced precision optic mechnics mainly, between 1926-1932 some radio models too.
Founded: 1900     Closed: 1990
History: Suss Nandor (1848-1921) founded company "Suss Nandor fele Praecizios Mechanikai Intezet" in 1900, headquarter on Alkotas utca, Budapest. The company produced optical and geodetic devices. Later, in 1905 company moved to Csorsz utca 39 to bigger buildings. Caused by finance problem the company was transformed in 1918 to "Suss Nandor Praecizios Mechanikai Rt." After his death by traffic accident in 1921 the origin Hungarian development was inhibited. Company was renamed to "Suss Nandor Praecizios Mechanikai es Optikai Intezet Rt." The company got under ifluence of Carl Zeiss Jena and C.P. Goerz. Between 1926 and 1932 company produced radio models too. In 1934 company was renamed to "Magyar Optikai Muvek Rt." In 1937 company produced some optical devices for GB Army, during WW2 for German Army, for example some tank`s optics. Between 1945-1952 under Soviet management, company was in very poor situation. Since 1955 the production was growing up, since 1960 began production of laboratory equipment too. Since 1971 the company joined to the computer technology too, they produced peripheries for perforated tape and according to French licence magnetic disk units too. The company was splitted up in 1990 to many little companies.  
sourcewww.radiomuseum.org/hersteller_detail
above: Süss' Logo 1918.
En. text: Name: Süss Nándor SRT); Budapest (H)

above: NEWNoHigherHu. text: A kép a MOM elődjében, Süss Nándor gyárában készült teodolit-tahimétert ábrázolja.  source: A kép forrása: Teodolit-tahimeter 1903. In: Magyar művészet. 1890-1912. II. (A szecesszió iparművészete. Ipari formatervezés) Budapest, Akad. K., 1981. p. 467./facebook.com/https://www.facebook.com/pg/eotvoskiallitas/posts/
above: NEW++! NoHigher! ~1910 Csörsz utca-street - optical Theodolite pool - műhely  source: index.hu photo - Fotó: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Adattára (Leltári szám: 2007.2.16.)
Hu. textA műhely csakhamar szűknek bizonyult, ezért Süss 1905-ben átköltöztette vállalatát egy Csörsz utcai új telephelyre, ahol 1918-ig vezette az intézetet. 1921-ben a cég megvette a Goerz vállalattól az optikaiüveg-csiszolás licencét, nevét pedig egyidejűleg "Süss Nándor Praecisios Mechanikai és Optikai Intézet Rt.-re" változtatta. A két világháború között konjunkturális és dekonjunkturális korszakok váltogatták egymást, 1944-re - az öt évvel korábban Magyar Optikai Művek Rt.-re átnevezett - cég végül is nagyvállalattá fejlődött, és fokozatosan német érdekeltségi körbe került.  ...  https://hvg.hu/magyarmarka/20050329mom
Hu. text: 1918-ban részvénytársasággá alakult a Süss gyár, folyamatosan bõvített és fejlesztett csarnokokkal, termékkínálattal. Bár Süss az 1910-es évek végén nyugdíjba vonult, a fejlõdés töretlen volt. Az út- és vasútépítés, valamint a bányászat igényeit szolgálták ki leginkább a szakmunkások által készített geodéziai és egyéb távcsövekkel ellátott modern mûszerek, szerszámok, gépek. Nagyszériás rádió- és vízóra-, valamint optikai üveg gyártásával, csiszolásával bõvítette profilját a vállalat a két háború között, majd német kényszerre – ahogy korábban, 1914-ben monarchiás nyomásra is – rövid idõre a hadiipart szolgálta a gyár. 6000 fõt foglalkoztatott ekkor az üzem – mely 1938-tól a Magyar Optikai Mûvek Rt. nevet viselte. 1930. Tulajdonosok: Magyar Állam, M.Kir. Honvédelmi Minisztérium >50%, Carl Zeis-Jéna 40%
above: NEWMedRes! Süss works - művek, adjusting workpool - szabályozó műhely  source: facebook
above & below: NEW! MedRes! Dial dividing pool - Süss Nándor-féle Preciziós Mechanikai Intézet, osztó terem, 1917.  Leltári szám2007.2.14.  source: Fortepan.hu
above: NoHigher! MOM a kiépült budai Csörsz utca 39. gyártelep 1940 körül  
source: Hu.: 'Hegyvidék Újság': "Az energia nem vész el" cikk. 
Hu. text: A második világháborús találatok a gyár 30%-ának épület- és gépállományát felszámolták. Hamar beindult a termelés a helyreállítást követõen az úgynevezett törzsgyárban, szovjet irányítás alatt, mozdonyarmatúrákkal, szemüveglencsékkel és ébresztõórákkal. Ahogy az Óbudai Gázgyár és a századfordulón kiépülõ Ganz telep esetében történt, a MOM-nál is szükség volt kiegészítõ szolgáltatások telepítésére. Létrehoztak egy, a dolgozók számára fenntartott fogászati rendelõt és további 10 féle szakrendelést, 400 gyermeket befogadó óvodát és bölcsödét, valamint sporttelepet az egykori temetõ helyén (a mai Kongresszusi Központ területén), valamint 1967-ben a Németvölgyi úton a 137 családnak otthont adó MOM lakótelepet.
below: Hu. text: Az épület Csörsz utcai frontján kialakított posztamensen egy íjazó szobor látható. Az „F” épület homlokzati tervrajzán be van jelölve, hogy oda egy az égbolt felé íjazó alak szobra fog kerülni, mely az épületben folyó tevékenységet, az égre irányuló védelmet szimbolizálja, az angoloknak gyártott légvédelmi lövedék óraműves gyujtók gyártása okán. Az „F” épület tetején álló íjazó szobor, mely a háborút átvészelte a béke áldozata lett. Ráfogták, hogy nyilas jelkép, és 1945/46 telén ledöntik az épület tetejéről. source: Kisfalusi Gábor levéltári kutatásai az óraműves gyújtó gyártása és a műalkotás történetéről. "A fény éve" Ea.: Homolya András BME általános- és felsőgeodézia tanszék. Európai földmérők és geoinformatikusok napja 2015. március 19. alkalmából.


Hu. text article: A Magyar Optikai története: ...  A gazdasági válság a vállalatot is megvielte, de utána a háborús készülődés gyorsan fellendítette. 1937 -ben egy érdekes és nagy üzletet kötöttek Londonban Igy történhetett meg az, hogy a német szövetségeseink ellen az angol hadsereg magyar gyártmányú optikai eszközökkel harcolt.
A gyár 1938-ban vette fel a Magyar Optikai Művek RT. nevet melynek részvényeinek többsége ekkor már német tulajdonban volt. A II. világháború kitőrése előtt a gyár vezetősége lépésről-lépésre de teljesen át állt a haditermelésre. Speciális programot inditottak a Csaba, Toldi, Nimród harckocsi optikák, légvédelmi gépágyú irányzékok,lövedék alkatrészek és egyéb harcászati eszközök nagy tömegű gyártására.
1944 novemberében már az egyre kritukusabb és kilátástalannak tünő harctéri helyzet miatt a Honvédelmi Minisztérium rendelkezésére elkezdték a gyár áttelepítését Sopron – Lövőre. Az akkori hatezres létszámú vállalatnál 300 fő kapott felszólitást arra, hogy munkáját új helyen végezze.
A légitámadások miatt 1944 januárjában főleg gyúlékony anyagok tárolására Diósdon kibéreltek egy helyiséget. Ezt követően májusban Juhász Zoltán Fejér megyei birtokán lévő kastélyának alagsorában és a Szeszgyár egyes helyiségeiben több mint 30 tonna félkész árut raktároztak el. 1944-ben Budatétényben a sziklapince pedig mintegy 5 millió pengő értékű anyag, félkész árú és gépek raktározását szolgálta. Ide került kitelepítésre a forgácsoló II. üzem és a maróműhely gépeinek zöme. Juhász István Budatétényben lévő villájának első emeleti könyvtárszobájában alakitották ki a mérőszobát ahol 6-8 fő dolgozott.
A nyilas kormányzat 1944.november 14-én megállapodást írt alá a háború folytatására és a fontos iparágak Németországba való kitelepítéséről.
1944 végére Budapest hadszíntérré vált. December 26-tól 1945 február 11.éig a gyár területe a frontvonalon volt. A gyár a harcok alatt két ízben is gazdát cserélt.
1945 február 13-án került Buda és ezzel együtt a vállalt is szovjet kézbe. A háború során a gyár épületeinek egyharmada megsemmisül. Gépparkjának, felszerelésének nagy részét a német hadsereg nyugatra vitte viszontsegítségként a német finommechanika ipar számára.
Mikor az emberek kezdtek feleszmélni, a gyárban is, mint az ország más területein, elkezdődött a romok eltakarítása és lassan megindult az élet és a termelés.
Az ideiglesen rendbehozott gépeken jármű és geodéziai műszereket kezdtek el gyártani az újjáépítési és jóvátételi feladatok elvégzéséhez. A potzdami egyezmény és a Gazdasági Főtanács határozata értelmében a Magyar Optikai Művek Rt.-nek német tulajdonában lévő részvényeit a Szovjetunió kormányának kellett átadnia.
1946-ban kezdödött meg újabb háborús jóvátételkét ébresztőórák és szemüveglencsék gyártása, amit elsősorban Szovjetunióba szállitottak.
1947 -ben a szovjet Nyikoláj Romanov lett az igazgató, őt pedig 1949-ben Konstantin Szmirnov követte. Ő építette a MOM jellegzetes kerek épületét.
A Szovjetunió kormánya államközi megállapodás alapján 1952. október 1-jével lemondott a Magyar Optikai művek Rt.-beli érdekeltségéről, így a vállalat teljesen a Magyar Állam tulajdonába került. Az RT. jelölést elhagyva a Magyar Optikai Művekként működik tovább.  ...
above: the Archer sculpture as emblem badge 1939 az Íjazó szobor MOM jelvénye
aboveNEW++! NoHigher! Hu. text: Az angol támogatásból épült korszerű műhelyépület a légv. gyújtók gyártásához circa. 1938-'39   source: index.hu  Fotó: Magyar Optikai Művek (MOM) Emlékalapítvány
aboveNEWHiResJuci'bacsi's photo: Copied former MOM's staue in 1939 - 1945 "Archer - Íjász" or "Star shooter - Csillaglövő"  also Courtesy FREE

above & below: NEW+! Juci'bacsi's photos: MedResReportage about Programme of MOM Remember Foundation - Emlékalapítvány on Monday - Hétfő 05.12.2016. Hu. Text; photos: SONY-ERICSSON "Yari" non smart handy - nem okostelefon. A mai Süss Nándor sétány az Emlékművel és az Íjazó szoborral

Hu. text: Húsz éve lett földdel egyenlővé a MOM 

Nagy Attila Károly : 2016.10.10. 14:28
Technikatörténet, ipartörténet, országtörténet – a Magyar Optikai Művek (MOM) circa 120 évéről bármelyik aspektusból hosszan lehetne értekezni. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (MMKM) Műszaki Tanulmánytárában tartott október 5-i előadásában Kisfalusi Gábor, a MOM tervezőmérnöke leginkább e három irányból nézve elevenítette fel a gyár emlékét, hogy aztán a Tanulmánytár elképesztően gazdag gyűjteményében megbúvó tárgyak révén kézzelfogható képet kaphassunk a MOM fontosságáról, és hogy egyúttal érezhessük fájó hiányát. ..
.

NEW! Hu.text: A maguk nemében meglepő, bár Magyarországon is egyre terjedő állításokkal állt elő a minap napjaink leghíresebb közgazdásza, a francia Thomas Piketty: a baloldal világsztárja szerint nem is igazán éri meg Magyarországnak és a többi kelet-közép-európai országnak az európai uniós tagság, mert ezzel csak külföldi cégek bérmunkás kifizetőhelyévé váltunk, amelyek zsákszámra lapátolják ki tőlünk a pénzt. A teljes kép azonban egy fokkal bonyolultabb, mint azt az elsőre amúgy jól hangzó narratíva sugallja.
Vélhetően nem sok minden van, amiben Thomas Piketty francia egyenlőtlenségkutató, a baloldal világszerte ünnepelt sztárközgazdásza és Lázár “akinek nincs semmije, az annyit is ér” János egyetértenek, ám úgy tűnik, legalább egy közös témájuk azért akad. Ez a közös téma pedig elég nagy horderejű: konkrétan az, hogy Magyarországnak tényleg megéri-e az európai uniós tagság.
Ezzel kapcsolatban a minap Piketty elég meglepő blogbejegyzéssel állt elő, amelynek nagyjából az az üzenete, hogy annyira  ...

 Ungarische Optische Werke Hungary - Magyar Optikai Művek - MOM Budapest XII. kerület, Csörsz utca 35-43.  Hungarian Optical Works/Factory HOW  www.hotdog.hu   www.mult-kor.hu forrás: Juci'bácsi  összeállítás

Magyar Optikai Művek   Hu. text:

Budapest XII. kerület lebontott gyárépület Cím: Csörsz utca 35-47 GPS: 47.490593 - 19.022136
Beküldte: multbanezo50 2012:09:18 01:08
A MOM Emlékalapítvány a gyár történetéről: Bevezetés a MOM történetéhez
A történetírók a gyár alapítása időpontjának 1876 július 1.-ét tekintik. Az ekkor kelt miniszteri leiratban Trefort Ákos vallás-és közoktatási miniszter Süss Nándor marburgi egyetemi mechanikust a Kolozsvári Egyetemre (hosszosztó minőségben) kinevezte és részére egy mechanikai műhely felszerelését anyagilag támogatta. - 1884-ben Budapestre hívták a német származású, a kolozsvári egyetemen mechanikusként dolgozó Ferdinand Süsst, hogy alapítson egy tanműhelyt magyar (finom)-mechanikusok képzésére. Amikor 1900-ban az állami támogatás megszűnt és a tanműhely feloszlott, "Süss Nándor Féle Praecisios Mechanikai Intézet" néven finommechanikai vállalatot alapított Budán az Alkotás u. 9. szám alatt. Az elektrotechnikainál még kedvezőtlenebb helyzetben volt a mechanikai műszergyártás. A műszergyártó cégek száma szaporodott, de versenyképesen csupán a Süss-féle vállalkozás fejlődött. A többiek a tömeggyártás hiányában inkább a műszerek javításával foglalkoztak. Süss 1905-ben átköltöztette vállalatát egy Csörsz utcai új telephelyre, ahol 1918-ig vezette az intézetet. 1921-ben a cég megvette a Goerz vállalattól az optikaiüveg-csiszolás licencét, 1939-ben pedig felvette a Magyar Optikai Művek Rt. elnevezést. A második világháború kirobbanása előtt lépésről-lépésre haditermelésre specializálták a vállalatot.
A Kolozsvári Egyetemtől a Magyar Optikai Művek megszűnéséig tartó út főbb állomásai:
1876 - Kolozsvári Egyetem (műszergyártás, műszerészképzés)
1884 - Mechanikai Tanműhely (Államilag segélyezett), Bp. Mozsár u. 8. 1891-től Bp. Alkotás u. 9.
1900 - Süss Nándor-féle Precíziós Mechanikai Intézet, Bp. Alkotás u. 9. 1905-től Bp. Csörsz u. 39.
1918 - Süss Nándor Precíziós Mechanikai Intézet Részvénytársaság
1922 - Süss Nándor Precíziós Mechanikai és Optikai Intézet Rt.
1939 - Magyar Optikai Művek Rt.
1952 - Magyar Optikai Művek
1998 - A Magyar Optikai Művek jogutód nélkül megszűnik
Kolozsvár, majd Budapesten a Mozsár utca és az Alkotás utca voltak a cég előző telephelyei. A Németvölgyben, a mai Alkotás utca 2×3 útpályás forgalmát tekintve különösnek tűnik, hogy az utolsó helyszínt éppen a villamos által keltett rezgések miatt kellett elhagyni. Így települt a vállalat a mai Csörsz utcai terület egy részére. 3-4 évtized alatt, folyamatos fejlesztések hatására foglalta el az Alkotás utca, Csörsz utca, Nagy Jenő utca és Dolgos utca által határolt területet. A nyolcvanas évek közepéig állandóan bővült, megújult az épületegyüttes. Az utolsó beruházások egy része kényszerűségből született, mivel a második világháború előtt készült épületek a gyors kötést biztosító bauxit betonból készültek, már a hatvanas évek elején állandó figyelést, statikus megerősítést igényeltek. A hatvanas évek végén készült a négyemeletes korszerű raktárépület, valamint a ma már FOTEX Rt. tulajdonban lévő optikai toronyház. Az országban kevés vállalat települt ilyen gyönyörű környezetben. Az itt dolgozók nap mint nap gyönyörködhettek a Sas-hegy, Gellért-hegy, Széchenyi-hegy látványában. Az első kapavágások idején a Budai vár, a Rózsadomb és a Hármashatárhegy is a panoráma része volt.
Az 1997-ben megkezdett bontási műveletek szívszorító látványt nyújtottak az arra járóknak. A közel százéves műemlék jellegű épületek mellett alig tíz éve átadott vasbeton szerkezetű műhelyek is bontási romhalmazzá váltak. Nemcsak az egykori MOM dolgozók könnyezték meg a fizikai megsemmisülést, hiszen enyészetté vált a több mint száz év alatt kialakult, világszínvonalra jutó magyar finommechanikai ipar is.
Budapest ostromában a Csörsz utcai épületek 30 százaléka, a gépek és berendezések körülbelül 50 százaléka elpusztult. A gyár a háború után szovjet kézbe került, és így a MOM 1946-tól főként szovjet jóvátételi szállításokra precíziós tolómérőket, mikrométereket, szemüveglencséket, ébresztőórákat gyártott. 1952-ben ismét magyar állami tulajdonba vették, és a cég újra műszeripari nagyvállalattá fejlődött.
A 80-as évek végére a MOM csődhelyzetbe került, a vállalatot feldarabolták, az utódcégek jelentős része megszűnt. A cégtöredékek közül a mátészalkai optikailencse-gyár a belga Buchmané lett. Ezt a Buchmann-MOM Rt.-t a Hoya csoport vásárolta fel 1999-ben, a Hoya Lens Hungary Zrt. szérialencséket gyártásába kezdett Mátészalkán. Az asztali órákat és különféle mérlegeket gyártó dunaújvárosi MOMERT Rt. a menedzsment és a dolgozók kezébe került a rendszerváltás után, ma már konyhai kisgépekkel bővült a termékkínálatuk. A központi vállalat Csörsz utcai központi telepét egy német ingatlanfejlesztő vállalkozás, a Bajor Házépítők Kft. fémjelezte konzorcium vette meg, itt épült meg a MOM Park bevásárlóközpont.
A MOM épületeit 1998 elején kezdte bontani a német konzorcium, a következő évben láttak neki az építkezésnek, amely 2001-ben fejeződött be. A három irodatoronyot (Gellért, Gesztenyés, Sas) a fejlesztő cégcsoporttól 2003-ban megvásárolta a német Deutsche Bank. A mintegy 30 ezer négyzetméteres bevásárlóközpontból és a hozzávetőlegesen 17 250 négyzetméternyi irodából álló épületegyüttest a PBW Real Estate Fund NV vásárolta meg 2005 májusában, jelenleg pedig az AEW Europe tulajdonában van.
A Magyar Optikai Művek 120 éves működése alatt számtalan nemzetközileg is elismert, kitűnő minőségű termék született, mely elsősorban a kiváló, saját képzésű szakembergárdának volt köszönhető, továbbá hogy generációkon keresztül adták tovább a finommechanikai és optikai gyártáskultúrát a gyár dolgozói.
A MOM története kerek-évfordulós MOM kiadványokban (pl. SZÁZÉVES A MAGYAR OPTIKAI MŰVEK), számos újságban és egyéb kiadványokban megjelent, különböző szerzőktől. Az utolsó mintegy 20 év története még nincsen hitelesen feldolgozva. Forráswww.mombudapest.hu
above: NEW! HiRes! Budapest city-map early 1930's: Süss' Transfers from -to: Mozsár-utca - Alkotás-utca - Csörsz-utca - street
 above: MedRes! The office building of the MOM-Budapest crossing corner of Alkotás 53 - 55. & Csörsz-street 35.th in Buda XII.nd district, photo from line of 61st tram..  source: http://egykor.hu/budapest-xii
above: NoHigher! Viewing from Sas-hegy - Eagle-hill 1970's
above: NEW! HiRes! Dia/slide film: 1959. Hungary - Magyarország, Budapest XII. ker. - distr. Buda látképe a Sas-hegyről a MOM-al - View of Buda with MOM - HOW from Sas - Eagle-hill.  Donator - Adományozó: Mr. Heinzely Béla  source: www.fortepan.hu
    above: NEW+! MedRes! Juci'bacsi's "Yari" photo about Memorial place behind the former Optical building - Optika épület (a szépia kép bal oldalán) nowadays FOTEX HQ building - székház
aboveNoHigher! Antiquitat Süss theodolite
above: Memorial table of Süss Nándor by the MOM remember foundation
above: NoHigher! Süss Nándor -1921. april 1. grave - sírja Budán a Farkasréti temetőben
NEW! Hu. text slide by Pdf.: Süss Nándor hagyományai és mai követői Ünnepi emlékezés a Magyar Optikai Művek elődjének alapítójára születésének 170. évfordulóján Imre László, Magyar György, Nádudvari Zoltán Budapest, MOM Kulturális Központ 2018. szeptember 22. 
  above & belowNEW+MedRes! Juci'bacsi's "Yari" photo about Memorial in 05.12.2016.


above: Left: NoHigher! a MOM - by Foundation donated badge (own) - Emlékalapítvány által adományozott jelvény (sajátom)  Right: NoHigher! Old modernised ~ factory - a régi felfejlesztett Süss Nándor Művek

 Венгерский Оптический Завод ВОЗ-МОМ-Vengersky Optichesky Zavod VOZ  source: forrás:?

 Hungarian Optical Works HOW - Ungarische Optische Werke UOW  (WEB) - card-calendar

above: HiRes! Hungary Budapest: MOM Central Factory of Works; XII. ker. Csörsz utca 35-43., & MOM-Kalibergyár subdivision Caliber-plant, XIII. ker. "Angyalföld" Rózsafa utca 13. and former  'Gamma' Művek Rt., XI. ker. Fehérvári út 89.  forrás: Internet - Juci'bácsi szerk.

aboveHiRes! NEW! Photo-copy vintage map about Buda by Hu. collector: Mr. Balázs Miklós

above: NEWNoHigher! Part of vintage #city-map from 1910. edited by #Kugotowicz-ManóBudapest #székes-főváros egész területének térképe scale M=1:25000 by: 'Hungarian Topography Institute' - 'Magyar #Földrajzi Intézet'. The original size of MOM was 'Erzsébet'-kórház - 'Elizabeth' Hospital. The 'Panther' wreck site Light Blue mark in #Retek-u.

 above & belowMedRes! Sitemap of MOM from 1950's  source, forrás: www.arcanum.hu
above: NEW! MedRes! Tabáni temető - cemetery and Csörsz-street with Süss' factory
above: New! HiRes! Layout of the MOM werke/works/factory
 aboveNEWNoHigher! MOM-park (Business Center & Housing park) Today
above: NEW+! HiRes! Juci'bácsi's Viewing to Csörsz str. nowadays 05.12.2016. from before MOM Cultur Centre occasion of 140th anniversary of found of Süss factory - ~ gyáralapítási évforduló alkalmából
aboveMedRes! "A Hungarian steampunk style building with moaring cupol": Hungarian Optical Works' - Magyar Optikai Művek - MOM Kultúrház (former name: "Szakasits ÁrpádMOM Művháza) Culture House in Budapest XII. ker. - distr. Csörsz-utca - street 18. in 1976,.  source: www.ujkor.hu/Fortepan.hu
Blogger's remark - megjegyzése: I lived 100 m (right up) from this building on Csörsz u. and at the corner of Böszörményi Road from 1962 to 1977, and from MOM, I as an Optical Mechanic from 1969 to 1973 on the 5th Geodetic Instrument Assembly Department. I went to cinemas and other cultural events very much. I still attend MOM Memorial Foundation events today. - 
Ettől az épülettől 100 m-re (jobbra fel) laktam a Csörsz u. és Böszörményi út sarkán 1962 - 1977-ig valamint a MOM-ban dolgoztam mint optimechanikai műszerész 1969-től 1973-ig az 5-ös geodéziai-műszer szerelőosztályon. Nagyon sokat jártam ide moziba és egyéb kultúrális rendezvényekre. manapság is járok ide a MOM Emlékalapítvány rendezvényeire.
Mercedes Benz SLK and Retro "Gullwing" and Celebs:  http://szextant.blogspot.hu/2014/02/mercedes-benz-slk-car-salon-at-veszprem.html
223.) Airships - Léghajók: "Zeppelin" Friedrichshafen & vintage Ladies! & Landscapes: Budapest and Stockholm: https://szextant.blogspot.com/2019/08/223-airships-leghajok-zeppelin.html
above: NEW! HiRes! MOM's Culture House - "A Magyar Optikai Művek Művelődési Háza a Csörsz utca 18-ban" 1957 - MOM Szakasits Árpád Művelődési Központ 1950-51 & may be Škoda 'Superb' or Mercedes ? elegante TAXI car. source: A kép forrása az Egykor gyűjteményben: 1958 | | Forrás: Saját - Utazz velünk! útikönyv Ády | 2012-01-16 / facebook/Kozma Endre/Budapest régi képeken
above: MOM Remembering Foundation  forrás: MOM Emlékalapítvány

Hu. text: Őrizzük együtt a MOM, a híres gyár emlékét!

Az alapítvány nemcsak a tárgyi emlékek őrzését, hanem az egykori kiváló munkahelyi közösség tagjaival a kapcsolat tartását is fontos feladatának tekinti. Ezért jó, hogy minden évben nosztalgiaestet szervez a gyár egykori kultúrházában, a mai MOM Kulturális Központban. Köszönjük minden résztvevőnek, hogy az idén is együtt emlékezhetünk egykori munkahelyünkre, munkatársainkra, barátainkra. 
Az emlékfal, az Íjazó szobor felállítása és a SÜSS Nándor síremlékének a felújítása után, archiválni és felújítani szeretnénk a filmarchívumban lévő filmeket, videó felvételeket DVD-re másolunk át, digitalizáltatjuk a centenáriumi és egyéb kiadványokat. 
Idén emlékezünk arra, hogy 75 éve vette fel az üzem a Magyar Optikai Művek nevet és lett MOM, amely fogalommá vált és ezért még ma is sokan használják és ismerik. Jövőre lesz 110 éve annak, hogy a Süss Nándor-féle Precízió Mechanikai Intézet az Alkotás utca 9. alól a Csörsz utca 39. szám alatti, Süss Nándor által tervezett új épületbe költözött. 
A kuratórium törekvése, hogy kellő anyagi alappal, a jubileum alkalmából üzemtörténeti könyvet és ismertetőt jelentessen meg a gyár múltjáról. Ehhez mindenfajta történeti, anyagi, erkölcsi támogatást szívesen fogadunk, és köszönjük, hogy eddig is hozzájárultak működésünkhöz. 
Köszönjük, hogy eljött nosztalgia estünkre és szívesen látunk minden érdeklődőt a Maros utca 1. alatt található MOM Emlékszobában, amely előzetes telefonos időpont-egyeztetéssel látogatható, 06 30 908 8375, vagy a 06 70 212 3930 telefonszámon. Az emlékalapítvány működéséről további információk a www.mombudapest.hu címen. Budapest 2014.09.20. A kuratórium nevében: Sörös Antal elnök
FEJEZETEK A MAGYAR OPTIKAI MŰVEK ÉS UTÓDAI TÖRTÉNETÉBŐL
A „MOM” (Magyar Optikai Művek) emlékét idézik itt egykori dolgozói, valamint azok a vállalatok, intézmények, civil szervezetek, amelyek máig őrzik a hagyományait. A kötet írásai a közös történetet és a személyes élményeket is idézik, ahogy a „Süss” és a „MOM” védjegy világszerte hírnevet szerzett. Köszönet illeti a MOM Emlékalapítványt, a kötet kiadóját, és az önzetlen támogatókat, valamint a szerzőket, hogy ez a méltó tiszteletadás a gyárnak – útjára bocsátható. Főhajtás illeti az ott nevelkedett nemzedékeket és alkotásaikat, a kiváló csapatszellemet, mind Budapesten, mind az egykori nagyvállalat vidéki üzemeiben.
Kapitel aus der Geschichte der Ungarischen Optischen Werke und seiner Nachfolger
An die "MOM" (Ungarischen Optischen Werke) erinnern sich ihre ehemalige Mitarbeiter, sowie verschiedene Unternehmen, Institutionen und Non-Profit-Organisationen, die bis heute die MOM-Tradition bewahren. Die Geschichten handeln sowohl von persönlichen als auch von gemeinsamen Erlebnissen und zeigen wie die "Süss" und die "MOM“ zu international anerkannten Handelsmarken geworden sind. Wir bedanken uns bei der MOM-Gedächtnisstiftung, beim Herausgeber dieses Bandes, wie bei den großzügigen Unterstützern und ausserdem bei den Authoren für das bezeigen ihrer Verehrung der MOM durch dieses Band. Wir sind Respekt schuldig den in der MOM aufgewachsenen Generationen, sowie ihren Werken, und dem hervorragenden Teamgeist in den Niederlassungen der ehemaligen Großunternehmen nicht nur in Budapest sondern auch in den anderen ungarischen Städten.

CHAPTERS FROM THE HISTORY OF THE HUNGARIAN OPTICAL WORKS AND ITS SUCCESSORS
Memories of the Hungarian Optical Works (“MOM”) are recalled by its former employees; as well as by companies, institutes and by non-profit organisations who preserve its tradition still nowadays. The writings in this volume describe personal and common experiences about how the ”Süss” and the ”MOM” have become internationally recognized trademarks. We express our thanks to the MOM Foundation, the publisher of this volume, and to the generous donators, as well as to the authors for showing the well-deserved respect to the factory by the means of this book. We are grateful to the generation grown up at MOM, to their works and creations, as well as to the excellent team spirit at the offices of the former company both in Budapest and in the other Hungarian cities.

Главы из истории Венгерского Оптического Завода и его преемники
В альбоме даются очерки истории Венгерского Оптического Завода бывшими сотрудниками фирмы, а также других предприятий, учреждений и неправительственных организаций кто до сегонящего дня хранят традиции завода. Том включает себя фрагменты истории заводского коллектива, а также персональные воспоминания, которые выражают имена "Süss" и "МОМ" ставшие широко известными торговыми марками по всему миру. Мы выражаем благодарность издателю тома Фонду Памяти Завода "МОМ", а также авторам и донорам. Без них такого выражения уважения к заводу не стало бы возможным. Следует особенно отметить неустанный труд целого ряда поколений сотрудников, работавших на будапештском заводе и его дочерных предприятиях во многих других венгерских городах.

A 2015.12.12-én debütált emlékkötet, hozzáférhető az Alapítvány támogatására befizetett 2.500, Ft-al.
Emlékalapítvány- MOM Foundation: http://www.mombudapest.hu/
írta: Kollár Ernő Rádiómúzeum.hu  sourcehttps://www.facebook.com/
Hu. text: Az oktatáshoz felhasználható tárgyi emlékek a MOM Emlékalapítvány gondozásában:
A Budapesten levő MOM Emlékszoba létesítése a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény által kínált lehetőségnek köszönhető. A MOM Emlékalapítvány szakmai rendezvényeinek színhelye a MOM Emlékszoba, a meghirdetett programok a MOM Kulturális Központ műsorfüzetében is olvashatók. A MOM Emlékszoba (Budapest XII., Maros utca 1.) felkereshető minden hét szerda délután 13 és 17 óra között. A gyártörténet tárgyi emlékeinek tárlata várja az érdeklődőket, elsősorban a tanulókat, a műszaki képzés hallgatóit. A MOM Emlékszoba látogatói megismerhetik az egykor gyártott Süss és MOM termékeket, ezen belül a geodéziai műszerek széles választékát is.
above: NEW! NoHigher! Organisation of the MOM - A MOM Szervezete 1985.  Hu. text: MOM Emlékkönyv 2015.: a Szervezeti struktúrát szerkesztette: Nádudvari Zoltán nyá. esztergályos, mérnök-közgazdász statisztikus (2018. marc. 80 éves-years old! Kongratulation!: Emlékkötet Felelős szerkesztő - aktivista - activist.

MOM-book: http://szextant.blogspot.hu/2014/03/konyv-ajanlo-books-promotion-soviet-air.html

XXIX.209: Magyar Optikai Művek iratai (Átadva a MOL-nak)

PPT: Nádudvari Zoltán mű.fejl. ov. ea. MOM-A műszaki fejlesztés keretei 2013.: 
PPT: Molnár Károly: MOM és a számítástechnika: http://slideplayer.hu/slide/2011529/
above: NEW! NoHigher! Cover of New Book: Familiarization of The Fine Mechanics Industry in Hungary:  Drafting History of Hungarian Optical Works - HOW - Mr. Kisfalusi Gábor: A Finommechanikai Ipar Meghonosítása MagyarországonA Magyar Optikai Művek (MOM) Vázlatos Története  Publisher: Unicus Műhely Budapest 2018.
Hu. text: A szerző előszavával - OMI Optika
2018. szept. 25. - UNICUS MŰHELY. BUDAPEST . 2018 ... Kisfalusi Gábor. Magyar Optikai Művek (MOM) Emlékalapítvány ... Bánsághi László, G. Szabó István és Kisfalusi Gábor felvételei .... Budapest, 2018. február 06. A MOM alapítója Süss ...
Kiállításra Meghívó - Invitation to Exhibition & MOM Alapítvány Kiadvány - Book:


above: Left: MedRes! diagrams MechaTroNics   Right: Hu. text. similar MOM's profile;
Nowadays We call it's summary profile as MECHATRONICS
Hu. text: Magyar Optikai Művek főbb termékei: MECHATRONIKAikatonai távcsövek, távmérők, irányzékok, infrák, tájolók valamint fényképezőgépek, szintezők, teodolitok, gíróteodolitok, vízóra, óra, ébresztőóra, szemüveglencse, mérőeszközök, fékkar, laborműszerek, számítógép perifériák, ...
above: MedResGyártmányok - Products of Made by MOM Hungary  forrás: vegyes, Juci'bácsi szerk

Hu. - En. text: "Az iparstatisztikai előírásokhoz igazodva csoportosítottuk a MOM hagyományos (nagyobb) termékcsaládjainak kódrendszerét, ebben a fontosabb egységek a következők voltak, figyelembe véve az ipari termék jegyzék (ITJ) osztályozását i"s: Classification of the Code Number of industrial products for statistic;

1.   Speciális (haditechnikai) termékek (41 sz. hadiüzem - Mily. factory) - Military products
2.   Járműalkatrészek - Parts of vehicles
3.   Gyógyászati vizsgáló és kezelő berendezések - Therapy-Medical examining & treating equipments
4.   Látszerészeti és optikai eszközök - Spectactle & optical instruments
5.   Szemüveglencse - Glasseslens, Spactactle-lenses
6.   Mechanikai elven működő tér- és alak meghatározó eszközök - Mech. space & shape measures equipments
7.   Optikai elven működő tér-és alak meghatározó eszközök - Optical 
space & shape measures equipm.
8.   Számítástechnikai eszközök
- Computer-tecnics devices, equipments
9.   Folyadékmérők - Fluid measure equipments
10. Időmérők - Time measurement, timing equipments
11. Laboratóriumi műszerek. - Laboratory instruments, equipments
12. Komplex elven működő különleges eszközök (UCF, derivatográf) - Complex principal; Ultracentrifuga
13. Irányítástechnikai eszközök - Control-technics eguipments
14. Egyéb termékek - Other products
Emlékszem az évenként készített gyártmánygazdaságossági vizsgálatokra...: Sörös Antal,dr. Gulya Ernőné Herczeg Edit. MOM Emlékkötet 2015.

Hadiipar és haditechnikai termelés Magyarországon 1945 és 1980 között

http://lazarbibi.blog.hu/2016/04/15/a_magyar_kozepgepipar_585

above: NEW! NoHigher! #Retro Hu. #Modelgirl with #MOM ring-#clock late 1960's (I have this one plastic house in neon-green color)

 above: forrás: MOM Emlékalapítvány       below: NEW! NoHigher! MOM Clocks - Wekkerek
above: forrás: http://galeriasavaria.hu/

above:: Wallclock MedRes! & wekker-alarm clock NoHigher!   below: NoHi! Chess-clock/timer - Sakk időmérő óra
above: MedRes! MOM's dosimeter clock-timer? - Doziméter óra? forrás: www.index.forum.hu

DIGITOR vekker - Magyar Optikai Művek (MOM)

Közzététel: 2013. ápr. 14. Órák, vekkerek gyűjteménye: http://odora.uw.hu
above: MedRes! Digitalized alarm-clock      below: NoHigher! Conventional analog alarm-clock
above: NEW! NoHigher! MOM Wekker  photo: Füles magazin: Tóth József   source: http://retrofotomdellek.blogspot.hu
Hu. text index article with photos: Ms. Matalin Dóra 2019.02.15. 23:0
... "Tóth elvtárs! Nagyon meg vagyunk magával elégedve! Ha így folytatja, itt még betanított munkás is lehet". Ezzel biztatta egyik főnöke Tóth József Fülest az ötvenes évek végén, amikor a Gamma Művekben november 7-re, ... (A Legendás fotómodellek a XX. századból - Tóth József Füles című kiállítás ingyenesen látogatható a Klebelsberg Kultúrkúriában, II. kerület, Templom utca 2-10, március 3-ig.)

above: NoHigher! Retro! Agnes#Pataki#Ági popular Hungarian #Top-model from 1970-1980's

En. text: Ági Pataki (born Ágnes Pataki, September 5, 1951) is a Hungarian model and film producer. She was featured in posters for the Kőbánya Pharmaceuticals' Fabulon product line for about two decades. She also appeared in promotions for brands such as Pepsi, Philip Morris, L'Oréal Professionnel, and Semperit. In 2019, at age 67, she became the poster face of Helia-D's Cell Concept anti-wrinkle product line. ...  https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%81gi_Pataki

Hu. text: Pataki Ági eredeti nevén Pataki Ágnes (Budapest, 1951. szeptember 5. –) magyar modell, manöken, reklámarc, Balázs Béla-díjas filmproducer. A Kőbányai Gyógyszerárugyár „Fabulon” nevű termékcsaládjának reklámarca volt mintegy két évtizeden át. A sokszor topmodellnek és magyar szupermodellnek nevezett Pataki Ágnes a Fabulon mellett olyan világmárkákat is népszerűsített, mint a Pepsi, a Philip Morris, a L'Oréal Professionnel vagy a Semperit. 2019-ben, 67 évesen a Helia-D új Cell Concept ránctalanító termékcsaládjának arca lett.  ...  https://hu.wikipedia.org/wiki/Pataki_%C3%81gi

above: Left: Juci'bacsi's scanned collection. NoHigher! about finded lens paper bag fro Esztergomi (Mátészalkai?) subdiv -gyáregységforrás: Juci'bácsi kollekció   Right: OFOTÉRT (Optika FotÉrtékesítő vállalat) (Photo Dealer Firma - PDF) retro advert with sunglasses - MOM?

'Hoya' Lens Manufacturing Hungary (HMHU) Brief History

About the history of Hoya, you can read by clicking here. Our factory has past and background from a different thread as well. Hoya Lens Manufacturing Hungary private Co. has been established in 1999 when HOYA Corporation had acquired former Buchmann Holdings’ five factories, however history of our local Hungarian company has begun many decades before.
1876, the Hungarian government assigned Mr Nandor Suss to organise and manage a newly established vocational training centre in Budapest, capital of Hungary. Some years later the famous Eotvos-torsion-balance instrument was manufactured in this firm. 
1921, ophthalmic production has been started in Hungary, as this precision mechanical institution bought the patent of optical glass manufacturing from German Goerz company, and with the same time its name became "Suss Nandor Precision Mechanical and Optical Institution". For the time of World War II, the company had been remarkable business corporation in Europe with the name “Hungarian Optical Works” (M.O.M.).
1970s', a new affiliate company was set up at Mátészalka (east side of Hungary). MOM Mateszalka CO. made several products at that time. Water-meters, precision instruments such as compass for military purpose, mechanical parts and plastic injection of spare-parts, mineral lenses.
1973, when plastic lens production has been implemented. 
1991, Buchmann Optical Industries acquired plastic lens department from M.O.M. for Buchmann Group. Some years later plastic and mineral mass-production was centralized in the factory of Mateszalka
above: NEW! MedRes! "Lenswoman - Lencsenő": Joey King for Rogue-magazine
Joey Lynn King (born July 30, 1999) is an American actress. She starred as Ramona Quimby in Ramona and Beezus, the 2010 adaptation of Beverly Cleary's book series with the same title. She has also appeared in the films Oz the Great and Powerful, The Conjuring, White House Down, The Kissing Booth, Wish Upon, The Suite Life of Zack and Cody, The Act, and Slender Man.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Joey_King
En. text: Barbie is a fashion doll manufactured by the American toy company Mattel, Inc. and launched in March 1959. American businesswoman Ruth Handler is credited with the creation of the doll using a German doll called Bild Lilli as her inspiration.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Barbie

Hu. text: Barbie egyike a legkelendőbb divatbabáknak. Előállítója a Mattel Inc; az 1959-ben indított játék mai napig jelentős bevételi forrása. A teremtőjének egy amerikai üzletasszonyt, Ruth Handlert (1916–2002) tartják, akit egy német baba, a Bild Lilli ihletett meg. Barbie majd 50 éven keresztül volt a játékpiac fontos része, több vita és per témája, ami során több alkalommal parodizálták a baba köré épített fiktív életmódot. Megteremtése óta a Barbie-nak is egyre több konkurenciával kellett szembenéznie a saját kategóriájában.  ...

above: NEW! NoHigher! U.S. #Mattel's #Barbie-doll - #Barbi-baba from vintage XIX. late of century by Tyler repaint and Edwardian outfit by Renee. Hat by Peggy Feltrope

De. text: Süss Nándor (Ferdinand Süss) Gründer des Ungarischen Optischen Werkes (MOM) (Rechtsvorgänger Ferdinand Süss AG) wurde am 25-ten September 1848 in Marburg geboren. Er starb am 21-ten April 1921 in Budapest (Ungarn). Anlässlich des 90. Jahrestages seines Todes am 21. April 2011 schlägt die Ungarische Optische Werke (MOM) Gedenkstiftung die Anbringung einer Gedenktafel an das Geburtshaus von Süss, Nándor in Marburg. -Das Geburtshaus Das Geburtshaus befindet sich am Schuhmarkt Nr.1 in Marburg. Die Aufnahme wurde von Wolf, Nándor, von den Sohn Süss, Nándor‘s Schwester, im Jahre 1966 gemacht worden. Wolf, Nándor arbeitete in der Firma ab 1901 bis 1940. Die 3 Fenster auf der rechten Seite des Erdgeschosses sind von der Werkstatt von Gottlieb Schubart (Großvater von Süss, Nándor mütterlicherseits). Bis zur Auswanderung nach Ungarn wohnte Süss, Nándor im Mansardenzimmer. -Süss Nándor kommt nach Budapest im 1884 In Budapest beauftragt ihn die ungarische Regierung mit der Gründung einer Lehrwerkstatt für Mechaniker und mit derer Leitung. Aus der Lehrwerkstatt wird eine Privatfirma, namentlich „Süss, Nándor féle Präcisio Mechanikai Intézet“ im 1900. Das Institut („Intézet“) zieht auf die neuerstellte Produktionsstätte in der Csörsz Strasse im 1905 um. Aus dieser entwickelte sich die Fabrikanlage MOM. Das obere Bild zeigt das erste Gebäude in der Csörsz Strasse, welches anhand der eigenhändigen Zeichnung von Süss Nándor (siehe das untere Bild) erstellt wurde. -Von dem Institut bis zur Großfirma Aus dem Institut Süss wurde eine Aktiengesellschaft im 1918. Die deutsche Name der Gesellschaft lautete: Ferdinand Süss Präzisio-Mechanischen Institut AG. Die Fachleitung der Firma bleibt in der Hand von Süss, Nándor bis zu seinem Tode. Die Firma entwickelt sich ab und zu mit Schwankungen ununterbrochen und sie machte eine Name weltweit. Sie erweitert sich immer wieder mit neuen Gebäude. Im 1939 ändert sich die Firmenname auf Ungarische Optische Werke (Magyar Optikai Művek). Die Produkte von der Firma Süss, Nándor bzw. MOM fanden zahlreiche internationale Anerkennung. Aus dieser sind zwei besonders nennenswert: der Großpreis der Weltausstellung in Brüssel im Jahre 1897 und 1958. Im 1998 blieb die Firma ohne Rechtsnachfolger. Der Name MOM wird aber in einigen kleineren neugegründeten Firmennamen bis heute weitergeführt. rstellte Produktionsstätte in der Csörsz Strasse im 1905 um. Aus dieser entwickelte sich die Fabrikanlage MOM. Das obere Bild zeigt das erste Gebäude in der Csörsz Strasse, welches anhand der eigenhändigen Zeichnung von Süss, Nándor.  
above: NEW! NoHigher! Memorial Book

Pioneering Initial - Úttörő kezdet:

Hu. text: Süss Nándor vállalata a Süss Präcíziós Mechanikai Rt. (később Magyar Optikai Művek) gyártotta, többek között az Eötvös Lóránd által tervezett torziós ingát. Az Eötvös-inga Eötvös Lóránd (1848-1919) fizikus, egyetemi tanár által kifejlesztett nagy érzékenységű torziós inga, amellyel a nehézségi erőigen kis térbeli változását meg lehet mérni, pontosságának nagyságrendje 10-9cgs, azaz 1 eötvös. Ezt a pontosságot csak az 1970-es években tudták túlhaladni. Az ingával pontos geofizikai méréseket lehet végezni, például olaj előfordulások meghatározására. Eötvös tanítványa Pekár Dezső (1873-1953) kidolgozta a műszer nehéz terepen is jól szállítható változatát: az Eötvös-Pekár féle variométert. Eötvös munkatársa Rybár István (1886-1971) egyetemi tanár újfajta torziós szállal és fotografikus regisztrálással továbbfejlesztette az ingát, amelyet Süss Nándor (Magyar Optikai Művek jogelődjének) üzemében gyártottak. Az E54 jelű típus 1958-ban, a brüsszeli világkiállításon nagydíjat nyert.
above: MedRes! Hu. text: Eötvös Loránd és a gravitáció, torziós-inga source: sideplayer.hu.
below: Left: "Eötvös"-pendulum - inga 1898.    Right: Modern "Eötvös" pendulum for geodesy research and mining seeking. It was representation of Word-famous - a MOM kiemelkedő világhírű reprezentánsa volt
Hu. text: A MOM Emlékalapítvány, az Eötvös Loránd Centenáriumi Év előzményeként
2018 szeptemberében Süss Nándor emlékülést rendezett. Az emlékülésen a
Magyar Optikai Művek egykori dolgozói, a MOM eszmei utódszervezetei az 1848-ban született alapítóra emlékeztek.:
A 2019-es újabb rendezvényünk fő mondanivalója, hogy a Süss Nándor által alapított cég története egyben a geodéziai műszerek fejlődésének története is az indulástól kezdve Tisztelettel emlékezünk itt az Eötvös ingára, amely Süss Nándor Intézetében készült, kezdetektől fogva. Ez a kötetünk azt
tanúsíthatja, hogy a tudós feltaláló (az Ész, az Elmélet) úgy jutott maradandó eredményeihez, hogy társat talált az alkotását kivitelezőkkel (a Kézzel).
Reméljük az írások érzékeltetni tudják a magyar műszeripar kimagasló teljesítményét, Eötvös és Süss alkotó együttműködése előtt tisztelegve, amely megalapozta a geofizikai és geodéziai innovációk sikeres pályáját.
Esély van arra, hogy az ipartörténeti kötet eljut korunk fiatal vállalkozóihoz, feltalálóihoz, és különösen a képzésben résztvevő hallgatókhoz.
Kétségtelen, hogy napjaink digitális forradalma már túlhaladta a 130 éve indult technikatörténetet. A térképet okos eszköz készíti, a műhold és a dron kiszoríthatja Eötvös Loránd korának optikai finommechanikai, optikai műszereit a legtöbb felmérési feladatban. De a kötetünk utal arra a sok  elévülhetetlen tapasztalatra, amelyeket a mai alkotói is hasznosíthat.
Vállalt küldetése a MOM Emlékalapítványnak a közösség megtartása, a gyári hagyományok ápolása, ezért ezt a történeti visszatekintést magunknak is készítettük. Remélhető azonban, hogy olyanokhoz is eljut a kötetünk, akik a szereplőket korábban nem ismerték, az említett alkotásaikkal csak a
MOM Emlékszoba tárlatain találkozhatnak kiállítási tárgyként.
Budapest, 2019. március
Mr. Imre László
A MOM Emlékalapítvány Kuratóriumának elnöke


above: Hu. text: Left: Eotvos-inga  source: hungarikum.net   Right: princip  source: puskas.hu
above: NoHigher! Hu. text: Eötvös-féle torziós inga  source: sideplayer.hu
below: Left: Eotvos-inga, cikk11  source: tudtor.kfki.hu   Right: Magyar-Tudomany

aboveNoHigher! Pendulum of Eötvös    below: part of  Inga  source: inno-anno.blog.hu
A pontosság bűvöletében - Eötvös Loránd élete és munkássága
above: NEW! MedRes! Producing of Eötvös pendulum/balance az Eötvös inga gyártása in Süss workaz Eötvös inga gyártása
Hu. text: A kezdetben államilag is támogatott gyár egyik fő feladata a tudósok támogatása volt, korszerű, pontos műszerek, felszerelések, készülékek gyártásával. Így került képbe Eötvös Lóránd fizikus, akinek világhírű torziós ingája is Süss Nándor finommechanikai műhelyében készült, mely precíziós műszer pár évvel később gyökerestül változtatta meg az olajkutatást, majd úgy en bloc a nyersanyagkutató geofizikát.  ... cikk:  index.hu/ Nagy Attila KárolyHúsz éve lett földdel egyenlővé a MOM  ...
Hu. text: Süss Nándor 1921. április 1-én szerencsétlenség áldozata lett, elütötte egy villamos. Pekár Dezső így méltatta személyét, munkásságát:
„A tanműhely kezdetben a mechanikussághoz tartozó min[den]féle műveletekkel foglalkozott, később azonban kizárólag csak a praecisiós mechanika körébe vágó munkákat vállalt, nevezetesen geodéziai, erdészeti, bányászati, tengerészeti, csillagászati és egyéb szigorúan pontos tudományos műszereket gyártott... Fokozatosan megbízható és valóban kiváló mechanikus generácziót nevelt...
Süss Nándor veleszületett kiváló mechanikus érzékkel, lankadatlan szorgalommal és- igaz lelkesedéssel dolgozott. Egyrészt ő maga számos műszert konstruált, másrészt a kutató tudósok kívánsága szerint a legkülönbözőbb rendeltetésű eszközöket állította elő, így különösen nagy segítségére volt nemrég elhunyt kiváló fizikusunknak, báró Eötvös Lorándnak, a kinek intézetében az eszközök egész sorát ő készítette... Ezen eszközök készítése és fokozatos tökéletesítése közben számtalanszor tapasztalhattam azon igazán szeretetteljes gondosságot, amelylyel Süss maga fáradtságot nem kiméivé dolgozott azokon.
Igazi becsvágygyal az egyre nagyobb tökéletesség elérésére törekedett, a mint azt mindinkább kiváló műszerei fényesen igazolják…
Csendben, szorgalmas munkájával többet használt hazánknak, mint sok hangos hazafi. Az ő soha el nem évülő érdeme, hogy nálunk a praecisiós mechanikát meghonosította és hazánkat e téren a művelt nyugati államok sorába emelte.”
Forrás: Pekár Dezső: Süss Nándor. Mathematikai és physikai lapok, 1921. 28. 1–8. 23–26.
above: NEW! MedRes!  Eötvös sortie torsion balance in Ság-hill geophysical museum (close to Celldömölk city) - Eötvös-inga a Sághegyi Múzeumban (közel Celldömölkhöz)  source: Wikipedia

Bussols, Compasses - Tájolók, Iránytűk:

above: NEW! HiRes! Muzeologist beside the huge compass circle glass: Hollywood star-actress, #Gwineth#Paltrow.

Gwyneth Paltrow Martin (born Gwyneth Kate Paltrow; /ˈpæltroʊ/; born September 27, 1972. -age 47- Los Angeles, California, U.S.) is an American actress, singer, author, and businesswoman. She has received numerous accolades for her work, including an Academy Award, a Golden Globe Award, and a Primetime Emmy Award. Her films have grossed $3.3 billion at the U.S. box office and $8.8 billion worldwide.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Gwyneth_Paltrow
NEW! above & below four: MedRes! also Courtesy FREE! photos: from retired microbiologist Mr. Herczeg Tamás (64 years old) member of Association of Hu. Astronomy's SunDial group - nyá. Molekuláris biológus és a Magyar Csillagászati Egyesület - Napóra szakcsoportjának tagja. - Till now I did'nt see tis one.
Hu. text: A redipugliai (Italy) I. Világháborús temető kiállításán fotózva a ritka eddig általam nem látott magyar Ipartörténeti remekmű -  Exhibition of WW-One in Museum of Redipuglia: Hungarian Süss made Artillery Bussole - Tüzérségi tájoló I. Világháború.
Compasses - Bussols - Tájolók: http://szextant.blogspot.hu/2014/02/tajolok.html

above: Hu. text: Blogger;  Ami fényképet küldött még egy általam sem látott nagyon kurrens felvétel egy igen ritka és értékes tájolóműszerről ami; nem 'Gamma' (mert akkor még nem létezett. 
http://szextant.blogspot.hu/2015/10/169-gamma-muvek-rt-budapest-42-hadiuzem.html ) hanem egy MOM elődje a 'Süss Nándor Mechanikai Rt.- Budapest' (Csörsz utca) által gyártott 6400' vonásos (64-00') precíziós M15 típusjelölésű Első Világháborús tábori-tüzér vagy műszaki-utász (erődítési - katonai geodéziai ill. térképészeti) iránytű - Bussole - Tájoló. Sajnos az ..nt elejét nem látni, 10 vonásos beosztás pontossággal 50 von-ként hosszabítva 100 v-ként számozva 00-05 vonás megítélési pontossággal !! és ehhez a vízszintben tartáshoz szükséges szelencés libellával. North-Nord - South ill. Sud megjelöléssel a mágnestű. Valóban a fedelében pedig egy Gauss-Krüger kúpvetületű gravírozott térképvázlatra jelölve az akkori Mágneses deviációs (eltérések) vonalak a hálózati Északtól. - Ez még a legnagyobb Compass gyűjteményben itt sem   létezik! Uniqum! many Thanks:  http://compassmuseum.com/          http://compassmuseum.com/geo/geo_1.htm
188.) Napórából iránytű: a Nap-iránytű - from Sun-dial to Solar Compasses for navigation - MARS vehicle Curiosity: https://szextant.blogspot.com/2016/10/188-naporabol-iranytu-nap-iranytu-from.html
above & belowNoHigher!:  MOM Prismatic compass from postwar (Own collect
above: This prismatic fluid compass looks like a British MK3 Compass. There are differences. The fluid container is completely closed. No possibility to fill it in case of bubbles. It's a large compass, larger than the MK3. It contains a clinometer (watch the steel bullet) This compass was also produced by MOM (Magyar Optikai Művek, Hungarian Optical Works) in Budapest. sourcewww.freewebs.com/tedbrink1
NEW! NoHigher! Hu. Collector: Mr. Tóth Gyula's MOM WW-Two wrist compass 360 degrees and Germany 'Paul Konrad' Slide-Rule

below: 39/49M compass by Research wreck - Roncskutatás.hu


above: NEW! MedRes! (Lightened!Left: before WW-Two 1939. 30M by Süss    Right: during WW-Two 39M by MOM compasses with 64-00 mils dial/compass rose
above & below Two: NEW! NoHigher! (Cropped Hz.!) Two srtie products from one site: Süss Nándor R.T. Budapest & WW-Two MOM 39/49 "Bézárd" sytem compasses.  below: The keyhole on foldable cover for fixation to measure rod - A kulcslyuk a lehajtható fedélen a mérőrúdhoz való rögzítésre szolgált.  source: research wreckRoncskutatas.hu
Hu. text quotes on forum: 39/49 tájoló téma a Roncskutatáson
A segítségeteket szeretném kérni a képen látható tájoló közelebbi beazonosításában.
A tájoló 6400 vonásbeosztású, 39 M. Tájoló megnevezésű. A szelence bakelit, bemosódott zöld-barna színezetű. Hátoldalán domború 41 gyártókód látható (az általam látott 39/49 M. tájolóknál a 41 számkód egy jól látható körben helyezkedik el, ezen a darabon viszont magában van). Tokja halványbarna bőr, patentos záródású, alján kétoldalt szegeccsel erősített. 
A 41-es gyártói kódszám már az egységes, szovjet alárendeltségű hadiiparhoz van kötve, kb.1949-ben jelent meg, a kérdéses időszak itt 1945-48.
A 39M tájolót gyártották egészen 49-ig. Valószínű, hogy ez már háború utáni gyártás. 1951-ig működött részvénytársaságként.
A kérdéses darab fentiek szerint 1945. után készült (sőt, ha a 41-es gyártókód bevezetése 1949. akkor az után), de a rendszeresített 6000 helyett 6400 vonásbeosztással, mindezt úgy, hogy nem a 39/49 M. Tájoló megnevezés szerepel rajta, hanem csak a 39 M. Ez az elképzelés mennyire reális? Lehet, hogy csak utólagos mókolású 39/49 M. tájoló, amihez felhasználtak egy 39 M. feliratú üveglapot?
Amit eddig sikerült megtudni:
- 6400 vonásbeosztás 1945-ig volt rendszerben
- 41 gyártókód a MOM Magyar Optikai Művek szovjet rendszerű hadiüzem-kódja, amit elvileg 1949-től használtak.

Itt a roncson már volt egy ilyen darab fent, de ott a hátoldalon a MOM kerek logója van:
Segítőkész ember, csak kissé - miként is mondjam - fura.
Amúgy ez a 41 és 42 sokakat becsap - illetve sajnos még ma is sokakat megvezetnek vele. Nekem is hoztak már Gammás (42) jelű PTTM-et, hogy "háborús példány, űberritka-űberdrága, de csak itt és most neked..."
Összegzésképp elmondható, hogy nem volt éles határvonal a 6200 és 6400 gyártása/kiosztása/használata közt, akár párhuzamosan is futhattak. További újdonság számomra, hogy a 39. mintájú tájolók gyártása folytatódhatott a 80-as évekig.  
Az viszontt tudom, hogy például az 1983-ban készült TMF-2-es Gamma meteorológiai állomásomban gyárilag 6400-as tájoló volt. Okát nem tudom, de majd megpróbálom kinézni az eredeti dokumentumokból.
73!
A teljes készlet egyébként ezekből áll:
- papírdoboz
- a tájoló a bőrtokban, köztük vékony zöld perlonkötél, hogy ne vesszen el egyik sem laugh
- leírás
- vonalzó semelypapírba csomagolva
19.) Tájolók; 39/49M Bézárd MOM tájoló, Lensatic & Prismatic compasses "Cammenga", Watch sun-compassing., TIMEX watches: https://szextant.blogspot.com/2014/02/19-tajolok-3949m-bezard-mom-tajolo.html
above: NEW! NoHigher! (Cropped down & Lightened!) Hu. text: MOM gyártmányú 39M 64-00 vonásos tájoló II. Világháború során - WW-Two  by: Roncskutatás    source: roncskutatas.hu
above RightMedRes! 'Bézárd' system 39/49M with 60-00 mils dial (Warsaw Pact) compass this made in 5th geo. assembly subdivision.
below: No: 203668: This is a nice fluid Bezard copy. The manufacturer is MOM.(Magyar Optikai Művek, Hungarian Optical Works in Budapest) It's capsule casing and lid are made of aluminum. The base is made of bakelite. It has a fluid damped needle.It was made after 1949. Dial with the typical 6000 mils divisions used in the Warsaw Pact. This compass is supposed to have been issued to the North-Vietnamese troops during the independance wars (fought first against France, then against the USA) despite the language used for the word DIRECTION (IRÁNY) and the cardinal points. (courtesy compassmuseum.com) sourcewww.freewebs.com/tedbrink1
above: NEW! HiRes! Hungarian MOM 5th geo. assy. div's - 5-ös geodéziai szerelőosztály: ‘Bézárd’ system 39/49M compass - tájoló & K 440 duplex angle prism - szögprizma for geodesy work from 1970’s. Hu. photo & collector; forest eng. Mr. Fénesi László erdőmk. Vésztő  Courtesy FREE! via: https://szextant.blogspot.hu
above: NEW! NoHigher! Compass leather bag on 'Steampunk' style clothes  photo: Greg de Stefano
above: HiRes! & below: Left: The first series 'Bézárd' system compass had been made  as 39M in Hungarian "Gamma" factory (.th military works) at #Budapest WW-Two and before after the manufactured product transfered it is No True! (Tehe production flowed like parallel betwween 'Gamma' and Süss/MOM   Right: MedRes! sourcehttp://www.emvhg.hu/borze.php

aboveMedRes! The Brother firma - A Testvér vállalat: Other very important and big firma Mechanics: Buildings of  "GammaMűvek - Works G.M.B.H - Rt. Budapest - Kelenföld XI. ker. Fehérvári-út-alley 89. sourcewww.egykor.hu

Hu. text: a MOM Gyártmány profilja(MECHATRONIKAi): tájoló, geodéziai műszerek; szintező, teodolit, légv. lőelemképző, katonai ABV műszerek, nukleáris-ipari műszerek, geológiai műszerek, iskolai és labor mikroszkóp, távcső, színház karókkali látcső, fényképezőgép, kisfilmes vetítőgép, elektrónikai kristály, logarléc, ...


Dr. Fialovszky Lajos Nagybecskerek,  1898. november 18. – Budapest, 1987 hadmérnök,  a Haditechnikai Intézet igazgatóhelyettese, mérnökkari ezredes, a MOM tudományos főmunkatársa, MTA doktor, egyetemi tanár a "Geodéziai műszerek" c. könyv szerzője. 
source  forrás: 
https://books.google.hu/books=hungarian+optical+works+mom
Hu. text: A Gamma Optikai Művek (GOM) a múlt század 60-as éveiben állami döntés szerint megbízást kapott a nukleáris műszerek fejlesztésére, gyártására, és ekkor a Magyar Optikai Művek átvette az optikai, valamint geodéziai műszerek gyártási profilját. A profilváltozás után (GOM helyett) Gamma Művek lett a vállalat neve. Ez az állami döntés a Magyar Optikai Művekhez csatolta a korábbi Központi Optikai Kutató Laboratóriumot is. MOM Emlékalapítvány kiadvány

Nivellers-levels - Szintezők:aboveTop two: NoHigher! Süss nivellers   BottomLeft: old Süss niveller (szintező)  RightNoHigher! Other contemporary vintage level
NEWabove: HiRes! Juci'bácsi's Nikon photo marc of 2018.: In MOM Remembrance Foundation's exhibition room - MOM Emlékalapítvány kiállítási szoba, XII. ker. - distr. Maros-utca - street 1.: Süss' niveller in vitrin.   below: No! Juci'bácsi in action  photo by: Mr. Telek György member of RF    
MOM Emlékalapítvány - Remebrance Foundation in XII. Maros u.1. Exhibition - Kiállítás:
aboveNoHigherDeu. text: Parts of nivel
Budapesti Műszaki Egyetem:  http://www.agt.bme.hu/alhidade.html   Bp. Technical University

above: Left: NoHigher! Soviet "Nivelnhyca" poster   Right: HiRes! Soviet communist surveyor's sculpture a like Vera Muhina 'Mosfilm' monument whic edited to "Krashnaya" ploshadh.
NEW! above & below: NoHigher! (Cropped!) Old timer very rare MOM 31D (Ni-D3) "D"-classe  niveller from early 1950s (Original design was by 'Gamma'-művek - works Budapest.  After the profile clearing passed over the production to MOM) - szintező & box  source: Mr. Mil. Tradition keeper MATASZ member res.arty.sgt. Valkóczi "Dunyhás" Balázs tart. tü.őrmCourtesy FREE! 
above: NEW! MedRes! Niveller MOM 31D  Magnifying telescope -24x- Távcső nagyítása, Focal length -175 mm- Gyujtótávolsága/Fókusz távolsága, Objective diameter -⍉40 mm- Objektív átmérő,  Standing multiplier -100 - Szorzóállandó, Nivel Glass-tube Libelles/Levelling -30"- Szintezőlibella  source: Mr. Mil. Tradition keeper MATASZ - Magyar Tartalékosok Szövetsége -Budapest- - Assoc. of Hu. Reservists oldy member res.arty.sgt. Valkóczi "Dunyhás" Balázs tart. tü.őrm.  Courtesy FREE!
NEW! MedRes! WW-Two in Hungary, Budapest XVIII. ker.-distr. 'Pestszentlőrinc' - 'Pest-St. Laurence', LHBP 'Ferihegy' airfield - repülőtér: above:  Workers Service members level for construction of comcrete Runway - Szintezési munkálatok a beton kifutópálya építéshez. Munkaszolgálatos földmérő, háttérben az épülő nagyhangárral.    below: Hu. MKir. soldier  source: Fortepan.hu

above: NEW! MedRes! Grader machine with 'Kirovetsh' towing tracked tractor and the surveyor measures with Level instrument. -early 1970s- Földgyalu 'Kirovec" lánctalpas vontatótraktorral és a geodéta szintezőműszerrel mér. Hu. text: Erdőspusztai pihenőövezetek története az 1970-es évektől napjainkig  photo by: Erdőspusztai Horgász portál
above: NEW! HiRes! Load test on Elizabeth Bridge 1964. Budapest V. ker. az Erzsébet híd terheléspróbája  Donator - Adományozó: Mr. Nagy Gyula  source: Fortepan.hu
above: NoHigher! Gamma's construction after MOM Vintage Ni-B1 "B"-classe - Oldtájmer szintező

above: NoHigher! Left: MOM 5th geo. subdiv. Ni-B1  Right: Ni-B3
NEW!: above & below: HiRes! Gamma's construction after MOM Ni-B1 from early 1960's  by 5th Geodesy Assembly Division - 5-ös Geodéziai Szerelőosztály    bottom Two: Left: NoHigherRight: MedRes!  source: www.vatera.hu & www.jofogas.hu


aboveNEWHiRes! (Edited & Cropped due max 1600px!) Ni-D7 - Ni-E3 & Nivellers data sheet  original prospecte/leporello  by: Szextant scan source: MOM Emlékalapítvány - Rem. Found.  also Courtesy FREE!
NEWaboveNoHigher! Ni-B3 mid 1960's   belowMedRes! in wooden box  by: jofogas.hu
above: HiRes! Ni-B3 niveller - szintezőműszer with 'Amox' paint     below: origin NoHigher!

above: Left: NoHigher! Balatonfüred Hotel 'Marina' 1970's  Right & below: MedRes! Ni-B3
above: source: Russian geodesy & surveying site: http://theodoliteclub.com/   
above & belowNEWHiRes! (Edited & Cropped due max 1600px!) Ni-A31 & Ni-B3  below: Li Te & Li Ni LASER pointer accessories original prospecte/leporello  by: Szextant scan source: MOM Emlékalapítvány - Rem. Found.  also Courtesy FREE!
above: Ni-A1 family: High Accuracy Levelling -"A"- Nagypontosságú szintező család

above: NEWHiRes! (Edited & Cropped due max 1600px!) #Niveller-#Geräte original prospecte/leporello  by: Szextant scan source: MOM Emlékalapítvány - Rem. Found.  also Courtesy FREE!


above: Left: Juci'bácsi's collection source: Maptack

above: MedRes! Juci'bácsi's collection: MOM Ni-E2 niveller  at "Vérmező"="Bloodfield"-park near the Budai-Castle on top the Hu-MoD's Mililitary History Institute & Museum (HIM) opposit Déli-pu. Southern railway terminal.  also Courtesy FREE!  source: Juci'bácsi collection 

above: NEW! NoHigher! "A geodesy mate in fashion designer Ralph Lauren's khaki-geo costume as surveying object on Vérmező beside stone chess-table - sakkasztal mellettsource: Este es un Blog para modistas 
Ralph Lauren, KBE (né Lifshitz; born October 14, 1939. -age 80- The Bronx, New York, U.S.) is an American fashion designer, philanthropist, and billionaire businessman, best known for the Ralph Lauren Corporation, a global multibillion-dollar enterprise. He has become well known for his collection of rare automobiles, some of which have been displayed in museum exhibits. Lauren stepped down as CEO of the company in September 2015 but remains executive chairman and chief creative officer. As of 2019, Forbes estimates his wealth at $6.3 billion, which makes Ralph Lauren the 102nd richest person in America.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Lauren

aboveMedRes! from 1960s! Back: Hu. MoD HM HIM, Blood-field and Southern Railway terminal main building and 60th tram- A Vérmezőn a Déli pályaudvar közelében, háttérben a Budai-vár a Hadtörténeti Múzeummal és az FVV-3722-es Füzesi főműhely "Bengáli" kétirányú csuklós villamoskocsi  60-as villamossal (Keleti pu. - Erzsébet híd - Lékai J.-tér.) 1961-től. Pink arrow shows site of Ni-E2

above: HiRes! Vérmező - 'Bloodfield' 1945  source: FORTEPAN  facebook    below: 1960's
above: HiRes! source: Juci'bacsi's Nikon 'Coolpix-4300' photo 2014.aug.: Ni-E2 presumable place. In blur Backround you can see the MOM-Tower "Fotex" before Sas-/Eagle-hill.
aboveNEWMedRes! Juci'bacsi's NIKON "Coolpix-4300" photo 2014. august: Opposit landscape close; Bloodfield-park after behind is the Southern Railway terminal - Déli pu. at Alkotás street - utca, far is Eagle-hill - Sas-hegy az volt "Arany János" gimivel - with school buildingMOM in Buda XII. ker
above: NEW! MedRes! a from RightHand: Third HA5KDR Miki's Demo Team - DJa-6-os bemutató csapata with MOM 41. made DYa-6 AA-Arty 3m stereo rangefinder
Hungarian MOM made Anti-Air Arty Stereo Rangefinders: DJa-6 3m Дальномер ДЯ-6 & ZDN 1m зенитный стереод.мер ЗДН - Légvédelmi Tüzér - Optikai Sztereotávmérők:
above & belowHiRes! above: Juci'bácsi's photo: DYa-6 Contents of boxes - яашик 

aboveNoHigherThe Hu.made by  MOM - Magyar Optikai Művek - Hungarian Optical Works - Ungarische Optische Werke -Budapest-: ADA - Air Defense Artillery DJa-6 - DYa-6 3 m base Optical Stereo Rangefinder middle section in tin box for licenced Hu. made DiGép -Miskolc- Sz-60 ADA macine cannon batteryies, in to MALÉV HA-MOI cargo IL-18V in late 1960's or early 1970's during Arab - Israeli conflict. The Blogger text.

People republic covered goverment military Export to Egyipt or Syria from Hungarian MOM during in, ~ - hatnapos háború ideje alatt amely 1967. június 5-étől június 10-éig zajlott Izrael és négy arab állam között.

The Six-Day War (Hebrew: מלחמת ששת הימים, Milhemet Sheshet Ha Yamim; Arabic: النكسة, an-Naksah, "The Setback" or حرب 1967, Ḥarb 1967, "War of 1967"), also known as the June War, 1967 Arab–Israeli War, or Third Arab–Israeli War, was fought between 5 and 10 June 1967 by Israel and the neighboring states of Egypt (known at the time as the United Arab Republic), Jordan, and Syria.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Six-Day_War


The Six-Day War (Hebrew: מלחמת ששת הימים, Milhemet Sheshet Ha Yamim; Arabic: النكسة, an-Naksah, "The Setback" or حرب 1967, Ḥarb 1967, "War of 1967"), also known as the June War, 1967 Arab–Israeli War, or Third Arab–Israeli War, was fought between 5 and 10 June 1967 by Israel and the neighboring states of Egypt (known at the time as the United Arab Republic), Jordan, and Syria.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Six-Day_War
above: NEW! MedRes! Hu. text: Esztergom-tábor, ismerkedés a MOM 38.M 125 cm-es optikai távmérővel - optical rangefinder, 1940.
ADOMÁNYOZÓ: Ludovika KÉPSZÁM: 43956 Találat: 1 / 23
source: index.hu ... cikk:  index.huNagy Attila KárolyHúsz éve lett földdel egyenlővé a MOM  ... photo - FotóMagyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Adattára (Leltári szám: 2007.2.16.) 
above: Vrecked MOM World War Two spring of 1945. after Soviet Red Army's siege of Budapest - tavaszán a gyár épülete romokban, Bp. Szovjet Vörös-hadsereg  ostroma után.
Hu. text: Budapest ostromában a Csörsz utcai épületek 30 százaléka, a gépek és berendezések körülbelül 50 százaléka elpusztult. A gyár a háború után szovjet kézbe került, és így a MOM 1946-tól főként szovjet jóvátételi szállításokra precíziós tolómérőket, mikrométereket, szemüveglencséket, ébresztőórákat gyártott. 1952-ben ismét magyar állami tulajdonba vették, és a cég újra műszeripari nagyvállalattá fejlődött.
A Magyar Optikai Művek az 1960-as években az ország egyik jelentős ipari nagyvállalata volt. Az ország 30 legnagyobb feldolgozóipari vállalata között létszámban a 30-ik és exportban a 25-ik helyre sorolták, jelentős nyugati kivitele akkor sokat számított. Hagyományos termékei közé tartoztak a geodéziai műszerek, ezek egyik típusával egy nyugati kiállításon aranyérmet nyertek. Ebben az időben alakult ki új termékcsoportként a laboratóriumi műszerek gyártása, amelyek közé jól beilleszthető volt a színmérőműszer.
above: MedRes! MOM's sorround from East: Hotel 'Novotel' 1970's from futuring BAH traffic junction far right the Factory-no visible! To far the Széchenyi-hill with TV transmitter tower.
above: NEW! HiRes! "Budapest On Air": Photos by Leslie Angyal László "Angels Wings" AVIATOR: 'Canon' EOS7D. Helicopter from Budaőrs LHBS 2017. július 16-n LT 19:30. ->20 min. Hterrain=100m, for Photoalbum. (Cropped!)
Bup. On Air: http://szextant.blogspot.hu/2017/07/201-budapest-on-air-aerial-photos.html
above: NEW! NoHigher! MOM's Neon lighting advert on house of Beograd-embankment - Belgrád-rakpart 1990s  source: flickr.com

above: HiRes! An beauty Aerial Photo about Buda-side and MOM's sorroundings.   source: Photomaker: ret. avn. eng. Lt.Col. Soós "Luigi" Lajos nyá. rep.mk.alez. MVRSz - president of VREVE elnök-Veszprém & ret. avn.eng. Bartus "Buci" Sanyi nyá.rep.mk.szds. MoVit - Motor-Falke"s pilot (all two former HuAF Antonov An-26's board engineer) 2015. január 11-n. from Tököl LHTL airfield on island-Csepel. source. Juci'bacsi collect (cropped)

aboveMedRes! From East: Blaha Lujza-tér-square and Buda in My young term XII. ker. home & workplace Böszörményi út 44-46., Csörsz u. 35-43. MOM  source: www.pinterest.com Juci'bá edit
above: HiRes! Aerial photo about city of  Budapest 1988. by source: http://www.fentrol.hu/hu/  http://pangea.blog.hu & FÖMI. Top-left marked MOM with light blue.
  above: NEW! MedRes! Aerial photo - Légifénykép from early 1960's  source: Fortrepan.hu
Hu. text: Az intézmény típusa: Kutató, Szakképző, Állami Termelő vállalat
Alapítók: Süss Nándor (1848-1921)
A tevékenység legfontosabb céljai, területei: MECHATRONIKAi: A precíziós finommechanikai műszerek gyártása a lehető legmagasabb műszaki igényességgel, valamint az ehhez nélkülözhetetlen munkaerő képzése. Az oktatás az alapító szerint éppoly nagy hangsúlyt kell kapjon mint maga a termelés, ez a nézet végig meghatározó szerepet játszott a vállalat életében. A MOM legjellemzőbb termékei a Geodéziai eszközök voltak, ezen a területen érték el a legtöbb sikert is.
Jelentős tevékenységű vezérigazgatók:
- Süss Nándor 1876-1919
- Konsztantyin Szmirnov 1949-1952
- Posch Gyula 1956 – 1983
A fontos tudományos/műszaki eredményeket elért munkatársak, a teljesség igénye nélkül:
- Bátor Béla az első Heller–Forgó-féle hűtőelem gépészeti tervezése, erőművek vízveszteségmentes hűtése
- Závodszky Péter biofizikus, hőstabilis fehérjék tervezése -Kmetty József a Kürt Rt. vezérigazgatója -Bezzegh László a MOM Ta-D1 kördiagram tahiméter világszabadalma -Pusztai Ferenc a giroteodolit fejlesztése. MOM giroteodolitokat használtak a budapesti, a varsói, a prágai metróépítkezéseken és a CERN Genf melletti LHC (Nagy Hadron Ütköztető) építésénél is. Rajtuk kívül is szép számmal voltak, Kossuth- , Eötvös Lóránd- és Állami díjasok. Alkalmazottak, vagy az intézményen belül egy-egy jelentősebb számítástechnikai projektben résztvevők száma: A számítástechnikai kutatás és fejlesztés a Videoton alá tartozott, ezért a MOM csak mint beszállító vett részt e területen, tevékenysége a perifériák, föként tárolók, gyártásában merült ki. Az 1960-as években kezdte meg a MOM a számítástechnikai kiegészítők gyártását (szalaglyukasztók és olvasók, mágneslemezes tárolók)
Az intézmény és a számítástechnikai terület főbb projektjeinek vezetői és kulcsszemélyei: X Y ??
Gyártmányok/fejlesztések/termékek/projektek:
A geodéziai műszerfejlesztés nemzetközi elismerést hozott. 1958-ban három műszer a Te-D1 típusú teodolit, a Ni-B1 típusú szintező és az Ma-1 mérőasztalfelszerelés is elnyerte a Brüsszeli Világkiállítás nagydíját. A műszerek tervezői közül Bors Károly 1958-ban, Bezzegh László és Schinagl Ferenc 1960-ban Kossuth-díjat kaptak. 1963-ra készült el a giróteodolit, melynek segítségével a Föld forgástengelyének irányát lehet terepen meghatározni. A műszer kifejlesztéséért Pusztai Ferenc 1963-ban szintén Kossuth-díjat kapott.8
Kiemelkedõ termékei: kisfilmes fényképezõgép, Te-B23 másodperc-teodolit (Bors Károly), Ni-A31 automatikus szintezõ (Tóth Pál), Gi-B2 giroteodolit, 1958-ban a brüsszeli világkiállításon Grand Prix-t nyert (Pusztai Ferenc, kördiagramos tahiméter (Bezzegh László), mikrohullámú távmérõ, SPEKTROMOM laboratóriumi spektrofotóméter-család az ultraibolya látható infravörös hullámhossztartományban (Balog András), Derivatograph termogravimetriás anyagvizsgáló berendezés (Paulik Ferenc-Paulik Jenõ), 60000 fordulat/min-es laboratóriumi ultracentrifuga (Rohonci Ferenc), MOMCOLOR színmérõcsalád (Lukács Gyula), száloptika gyártása és száloptikai rendszerek (Lisziewicz Antal, Hegyessy Géza, Besskó Dezsõ, Állami Díjban részesültek), He-Ne iránykitüzõ lézer, szalag- és szélperforált kártyalyukasztó, kártyaolvasó, mágnestárcsás tároló. Mindezek mellett foglalkoztak még hadi (optikai), egészségügyi laborműszerek, sőt jármű alkatrészek (olajfék, gőzmozdony-kenő-armatúra) gyártásával is.

szerző: OE-NIK 2015. Andrási Levente
Források: 1. Bőhm István: A magyar műszeripar 25 éve (Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesület. 1975)
2. http://www.mombudapest.hu/tortenet.html
3. http://hu.wikipedia.org/wiki/Bátor_Béla
4. http://hu.wikipedia.org/wiki/Závodszky_Péter
5. Kossuth-díjasok és Állami Díjasok almanachja 1948–1985. Szerk. Darvas Pálné, Klement Tamás, Terjék József. Budapest: Akadémiai. 1988. 332. o. ISBN 963-05-4420-2
6. Emlékezés Pusztai Ferenc főkonstruktőrre 80. születésnapján (Geodézia és Kartográfia) http://www.fomi.hu/honlap/magyar/szaklap/2003/12/6.pdf
7. http://www.mombudapest.hu/muvhazas_tortenet.html
8. http://www.mombudapest.hu/muvhazas_tortenet.html

aboveMedRes! Cyrillic russian text about part of nivel

above: HiRes! GDR made in Carl Zeiss-Jena: Ni025 Niveller 1970's. ("Very cubic design sharps!") source: www.geokomp.hu

above: NEW! NoHigher! MOM alapítvány  helyiség Budapest, XII. Maros-u. 1.
below: source: Juci'bá  MOM: Automatisces Präzionsnivellier Typ Ni-A3 early 1970's ("Ferrari of nivellers!")    below: NEW! HiRes! Juci'bácsi'sphoto: Ni-A31 in Maros u.

above: NEW! HiRes! "Ni-A3 Quality Controller - MEO-s": #Olivia#Culpo sexy at #Amazon's belei skincare line-launch in #NYC march 19 2019.  source: CelebsDump.com

En.text: Olivia Frances Culpo (born May 8, 1992) is an American model, actress and former beauty pageant title holder. After winning the Miss Rhode Island USA competition, the first pageant she entered, she went on to be crowned Miss USA, and then Miss Universe in 2012 becoming the first winner from the United States since 1997. ... https://en.wikipedia.org/wiki/Olivia_Culpo
A osztályú Szintező
Hu. text: Tóth Pál főkonstruktőri tevékenységét jól jellemzi előbb a Ni-A1 szintező, majd a Ni-A3 jelű automatikus szintező szabadalmakkal védett megalkotása. A legpontosabb szintező az „A” osztályú, ennek hagyományos típusa optikai távcsőt és nagy érzékenységű libellát tartalmazott (NI-A1), a felhasználók a talpcsavarral állíthatták vízszintesbe az optikai tengelyt, amely a vízszintes irányt kitűzi. Újdonság volt akkoriban a másik, az úgynevezett automatikus szintező. Itt az optikai távcső ingára (a kompenzátorra) függesztett optikai elemet tartalmaz és ezzel az irányvonal vízszintessé tehető. Így a Ni-A3 szintező talpcsavarjaival csak közelítőleg végezhető. (pl. doboz/szelencés/kör-libellával) kiszintezés.
Hu. text: Mr. Tóth Pál, a MOM főkonstruktőre az ötvenes évek közepén tervezte a kompenzációs szintezőműszert. A Ni A31 felsőrendű szintező 1970-ben a Tavaszi Lipcsei Vásáron aranyérmet nyert. Tóth Pált 1975-ben Akadémiai Díjjal tüntették ki életműve elismeréseként. - Academic Award

above: Ni-A3 precision "A" class - 1st rate automatic niveller, Golden award instrument at Leipzig messe

Hu. text: a MOM Ni-A31 szabatos első rendű kompenzátoros szintezőműszer. A ma már sajnos nem létező Magyar Optikai Művek kompenzátoros szerkezeti felépítésű műszertípusa volt. Újszerű szerkezeti megoldásai: a kompenzátort arretáló kar, speciális mikrométer csavar, a műszerhez fejlesztett rezgést csökkentő műszerláb miatt kedvelt volt a geodéták körében. A magyar felsőrendű magassági alapponthálózat mérésében 1970-től sokáig szinte kizárólagosan ezt használták (Busics 2010). Az újszerű szép egyedi dizájnjáról nem is beszélve! Nuccio Bertone vagy Luigi Colani is tervezhette volna.

above & belowNEWHiRes! (Edited & Cropped due max 1600px!) Ni-A31 compensatored high accuracy levelling - kompenzátoros nagypontosságú szintező: original prospecte/leporello  by: Szextant scan source: MOM Emlékalapítvány - Rem. Found.  also Courtesy FREE!
above: HiRes! MOM Ni-A3 in wooden box with 1 + two variable focus eyepieces
below: NoHigher!  MOM automatic Ni-C4  1988 - Ez Mezey László díjazott formaterve 1989-ben és a Zalaegerszeg-i gyáregységben gyártották ahol a száloptikák is készültek.
above: NEW! HiRes! (Edited & Cropped due max 1600px!) Ni-A31 original prospecte/leporello  by: Szextant scan source: MOM Emlékalapítvány - Rem. Found.  also Courtesy FREE!

aboveNEW! HiRes! Juci'bacsi's brainstorming retro design create half-work: Hungarian "MAM" (desired MOM 41. it's shape similar Ni-A3 nivel) periscopic LLDR from eraly 1990's LBT-2Only Photoshop tools! Excuse Me!, but I have lost the My designer motivation. - also Courtesy FREE! for developing.

above: NoHigher! Hu. text: Ni-C4 automatikus szintező formatervezéséért. Sok más MOM műszer is formatervezett kivitelben készült.
above: NoHigher! Ni-C4 optical niveller set & Transdanubian-district Zala county Zalaegerszeg subdiv. plant - A Du.túli zalaegerszegi gyáregység
Hu. text: A zalaegerszegi geodéziai műszergyártás hagyományai:
A MOM egykori zalaegerszegi gyárának technológiai tapasztalatait hasznosítja a Magyar Optikai Művek vezető mérnökei, valamint a németországi Gottlieb Nestle GmbH. menedzsmentje által alapított Euro- Geo Kft.. A társaság munkatársai elősegítették a MOM geodéziai gyártmányainak a nyugat-európai exportját, kooperációs ügyeleteket alapoztak meg az egykori MOM Műszeripari Rt. termékei bázisán.
A társaság fő profilja kezdettől a földmérő és az építőiparban használatos műszerállvány, sok egyéb mérőeszköz gyártása, forgalmazása. A kínálat részei a szintező műszerek, teodolitok, távolságmérők, pont- és vonallézerek, forgólézerek, csatornakitűző lézerek, sokféle térmérési tartozik, pl. mérőszalag, mérőkerék, kitűző rúd, szintezőléc, szintezőrúd, prizma, állvány, szögmérő, telekhatárjel, jelzőháromszög stb. Az értékesítés választéka saját előállítású termékeket tartalmaz, továbbá a Gottlieb Nestle GmbH. kizárólagos magyarországi forgalmazójaként importált geodéziai és lézeres műszerválasztékot. A társaság kínálatában szerepel a francia FAYNOT- cég határjelölő rendszerének importja is. A társaság zalaegerszegi üzeme saját gyártmány- és gyártóeszköz- fejlesztéssel is rendelkezik. A résztulajdonos német Gottlieb Nestle GmbH. marketing tevékenysége alapozza meg a geodéziai eszközök globális piacán a versenyképes kínálatot, a felhasználók speciális igényeit is kielégítő változatokkal. A zalaegerszegi cég erőssége, hogy gyorsan, rugalmasan képes alkalmazkodni az egyedi és változó piaci igényekhez. A kibocsátott műszerek, tartozékok maximálisan, és kifogástalan minőségben teljesítik a felhasználók egyedi követelményeit. Termékek javítását, szervizelését is végzik.
A legfontosabb külföldi törzsvásárlók neve fémjelzi azt a színvonalat, amely az (US MIL-T-140S1E) USA előírásainak is megfelel. Ezek (a teljesség igénye nélkül: Leica, Trimble Navigation, Pentax, Topcon, BOSCH, Würth, Berner stb.).  source: MOM Emlékalapítvány kiadvány
above: NEW! NoHigher! MOM Nivellers - Szintezők: Ni-B3 - Ni-A3 - Ni-C4 in Maros u. 1. vitrine
above: NEW! HiRes! Juci'bacsi's photo: Real Cutaway of Final adjusting Collimator sortie of Mr. Gyimóthy Kálmán-féle KN-24 végszabályzó kollimátor középső és szögcsövének metszete (mechanic - szerelte: Popa László) in Maros u. 1 vitrine
above: NoHigher! adjusment collimator with nowadays foreign made nivel in workpool
 above: NEW+! NoHigher! Princip of the Level - A szintező elve
above: NoHigher! Süss: Types of level measure -lath/-batten/-slat/-spline - szintező Mérőlécekabove: princip of measure with lathe by nivel and theodolite

aboveNEWHiRes! (Edited & Cropped due max 1600px!)  Theodolite-Niveller Te-Ni3 original prospecte/leporello  by: Szextant scan source: MOM Emlékalapítvány - Rem. Found.  also Courtesy FREE!
aboveNoHigher! Measuring accessories

above: HiRes! Accesories: Left: MOM Targets - céltáblák   Right: "Amox" color Base-plate with leveling screws - alaplap a szintezőcsavarokkal. source:  Russian collector: Stanyslaw Istahov - Коллекция геодезических приборов Станислава Истахова  http://istahowgeo.3dn.ru/photo/?page4
above: NEW! HiRes! Juci'bacsi's photo: MOM RF's Vitrine in Maros u. 1
aboveNEWHiRes! (Edited & Cropped due max 1600px!) Statives original prospecte/leporello  by: Szextant scan source: MOM Emlékalapítvány - Rem. Found.  also Courtesy FREE!
aboveHiRes! MOM made metal - stainless steel measuring tape - rozsdamentes acél (no USA anyag!) geodéziai földmérő mérőszalag.
aboveNoHigher! "Süss"-féle Topográfiai Szögfelrakó - Topography angle plotter
above & belowNEWHiRes! Hu. collector, Mr. Temesi János’ A rare valuable masterpice: High Precision Topography Angle-angular-measure/protractor & plotter 360 -MOM-Budapest- Egy ritka értékes mesterdarab: Nagypontosságú Térképészeti szögmérő és felrakó from 1960's    belowZoom! source: 2019. febr: RF of MOM Emlékalapítvány Budapest    Courtesy FREE!
Blogger's Remark - Megjegyzése: High valuable rare masterpiece cca.: 700,-€. The high accuracy with precisin screw mechanism 'Vernier' scale 1 angle minute. The main dial marked with 20' inner 1 degree. But maybe the other angle base-sidebow lack for Zero? - Negyértékű ritka mesterdarab kb. 220.000,-HUF értékű. A nagypontosság, 20 szögperces beosztásokkal és a precíziós csavarorsós 'Nóniusz' ('Vernier') skálával az 1 szögperces leolvasási pontosság érhető el. Bár úgy tűnik a báziszögszár hiányzik a 0 fokhoz? - Otherwise it may be mechanic measure intrument too. - Egyébiránt lehet gépészeti mérőeszköz is. - I didn't see this one - Én még nem láttam ilyet.
PUO-9 Field-Arty Fire Control Plotter - Táb.-tüzér Tűzvezető Műszer ПУО-9 1960's:
belowNoHigher! Süss-féle távcsöves szögfelrakó térképészeti munkákhoz - Suss-sort vintage golden covered Topography angle plotter with telescope.
below: Hu. text: A Magyar Optikai Művek innovációi, 1952-től:
A 20. század ötvenes éveitől kezdve töretlenül fejlődött a geodéziai, térképészeti és más földmérő műszerek konstrukciója, ezeket a gyártmányokat a 4001–4999 egységes rajzszám jelölte a MOM-ban. A Süss gyár és a háború előtti MOM nemzetközileg is elismert geodéziai hagyománya tette lehetővé az ötvenes évek második felében például az MA-1 típusú mérőasztal-felszerelés sorozatgyártását kínai megrendelésre.
A geodéziai szerkesztés az új műszerek műszaki követelményeit a budapesti és a soproni egyetem geodéziai tanszékeivel együttműködve állította össze. Nemzetközi mértékkel is korszerűek voltak az üvegkörös új műszerek, felváltották a negyvenes évekig alkalmazott ezüstkörös típusokat. A tervcélban a műszergazda összehasonlította a javasolt MOM-termék műszaki adatait a mértékadó külföldi típusokéval. A felhasználók (itt elsősorban a geodéták) rendszeresen részt vettek szintezők, teodolitok, különféle műszeregységek és tartozékok terveinek véleményezésében, majd a MOM-ban elkészült prototípus ellenőrző és minősítő méréseiben terepviszonyok között is.
A térmérés legegyszerűbb eszköze a libella, csak üveget és folyadékot kell a foglalatba helyezni, osztásokkal ellátni. Egyszerű eszköz az osztásos mérőléc is.

above: NEW! MedRes! Hu. MOM MA-1 Távcsöves/Tahiméteres térképész vonalzó 1960-as évek
CsapatJelkulcs GAK Térképjelek tereptani ismeretek-I.- Topograph & Terrain study- map symbols & 'Gauss-Krüger': https://szextant.blogspot.com/2017/02/193-csapatjelkulcs-gak-terkepjelek.html

above & belowNEWHiRes! (Vert. Crop!Foreadvert - Előzetes hírverés; Book from HuMoD - HM 'Zrínyi' military publisher - katonai kiadó: 100 years of The Hungarian Military #Mapping 1919-2019 - A Magyar katonai térképészet 100 éve.  source: facebook - http://www.hmzrinyi.hu/termekek/konyvek

aboveNEWMedRes!  100years (History) of Hu. Military Mapping Service book 1919-2019. - A Magyar Katonai Térképészet Száz Éve könyv by: HM 'Zrínyi' Military Publisher -Budapest-
Hu. text: Hiánypótló alkotást mutattak be: 2019.jan.30. Takács Vivien
Bemutatták A magyar katonai térképészet 100 éve 1919-2019 című könyvet Budapesten, a Stefánia Palota-Honvéd Kulturális Központban január 29-én. A rendezvényen elsőként dr. Isaszegi János nyugállományú vezérőrnagy, a Zrínyi Kiadó vezetője, az esemény moderátora szólt a kiadó aktuális kiadványairól. Ezután Buga László ezredes, a mű alkotószerkesztője mutatta be a magyar katonai térképészetről szóló kötetet. Megtudtuk: a közel ötszáz oldalas könyvet öt fejezetre osztották, amelyek a magyar katonai térképészet különböző korszakait mutatják be, 1919-től egészen napjainkig. Az első rész kitér a múltra és az elődökre is. A könyvben 42 egész oldalas illusztrált térképrészlet, 41 táblázat és 335 kép, valamint fotórészlet található. A színes és hiánypótló alkotásból nem hiányozhat a DVD-melléklet sem, amelyen szintén érdekes információk és térképek találhatók. A könyv továbbá szól még a szervezet változásairól, a műszaki technológiai eredményekről, valamint a térképészeti termékekről is.  ...  FotóTischler Zoltán  https://honvedelem.hu/cikk/114414_hianypotlo_alkotast_mutattak_be
above: NEW! NoHigher! Retro: "Walking in the Future": Hu. supermodel Ms. Komjáthy Ági in 1970's at 'SKÁLA' store-house  source: facebook/70-es 80-as évek manökenjei/Szedres Mariann
Hu. text only: Komjáthy Ágnes (Budapest, 1953. március 14. -67 éves-) magyar modell. Sokáig csak „Skála Ágiként” említették.  ...  https://hu.wikipedia.org/wiki/Komj%C3%A1thy_%C3%81gnes

Antique Surveying Equipment,LLC and Optical Tooling Equipment

above: NEW! HiRes! also Courtesy FREE! photo of Collector Mr. Demeter Márton: MOM topography - geodesy-surveyor plotter brass triangle ruler and glass billet-prism with very low visibility marker scale for ?? 1950's - MSz 15591 ?? ... az üveghasábon van egy hosszanti, elképesztően finom beosztású skála az aljától a tetejéig. Szabad szemmel nem olvasható.
above: NEW! MedRes! MOM Poláris Planiméter 1957. Collector: Demeter Márton 2016.jan.03.
above & below: NoHigher! MOM Polaris Planimeter
A planimeter, also known as a platometer, is a measuring instrument used to determine the area of an arbitrary two-dimensional shape. There are several kinds of planimeters, but all operate in a similar way. The precise way in which they are constructed varies, with the main types of mechanical planimeter being polar, linear and Prytz or "hatchet" planimeters. The Swissmathematician Jakob Amsler-Laffon built the first modern planimeter in 1854, the concept having been pioneered by Johann Martin Hermann in 1814. Many developments followed Amsler's famous planimeter, including electronic versions. The Amsler (polar) type consists of a two-bar linkage. ...   sourcewikipedia./Planimeter    below. made factory ??
Hu. text: A legismertebb és általánosan használt eszköz a poláris planiméter, amelynek egyik csúcsa (tengelycsúcs) a mérés során a felülethez rögzített (egy nehezékkel ellátott tű). E körül, mint tengely körül mozog az eszköz. Ezen a tengelykaron található a mérőkerék, melynek távolsága a tengelycsúcstól állítható, a mérendő alakzat nagyságától függően változtatható. A tengelykarba csuklósan illeszkedő másik rész a mérőkar, melynek egyik vége a mérőcsúcs (ezt kell az alakzat határvonalán végigvezetni), másik vége pedig a már említett tengelykaron nyugszik. Az első ilyen eszközt Jacob Amsler szerkesztette Königsbergben 1854-ben, és ez azóta külalakjában nem sokat változott, bár ma már digitális változata is létezik.A poláris planiméterrel való mérés hibalehetőségei a következők: ...  source: http://lazarus.elte.hu/hun/dolgozo/zentail/kartomet/5342.htm
Surveying - Geodéziai Theodolites & Tachymeters:
NEW+! Hungarian Masterpiece Treasure of History of Industrial
Magyar Ipartörténeti Remekmű Kincs - 25. oct. 2016.
NEW+++! HiRes! (all six pics!) Heureca! Hungarian Collector Mr. Balázs Miklós' mechanic  - műszerész Hungarian made, Süss Nándor 'Precisio Mechanic Institut' -Budapest- Csörsz u., authentic original vintage Theodolite - Bussol on wooden tripod, from 1905. cc. min. price is: 7.750,-€ ->2,5m. HUF  Pics Courtesy FREE!  photos: Mr. Michael Balas - Balázs Miklós  source: Sextant E-mail   szextant@gmail.comMedResMiklós' daughter "Theodora" with His Suess theodolite
In My Congratulation For Collector!
above: NoHigher! 'Süss' made; Left: Topography ruler with telescope  Right: Theodolite: First-rate screw-microscoped  with multiplier shaft system - Elsőrendű csavarmikroszkópos teodolit szorzó tengelyrendszerrel from Csörsz-utca 31-35.
aboveNoHigher! parts of Old-Timer Theodolite     below: Juci'bacsi's vintage book. HiRes!
above: NoHigher! Left: MOM  Right: Goerz-Süss theodolite 1930-40's
below: Juci'bacsi's scanned coll.: MedResMit Tudsz a világról? publisher 'Kossuth' Budapest 1956. "What You know about World?

above: NEW! HiRes! Port of Stalin-city (nowadays Danube-newcity) 1953. - Sztálinváros (ma Dunaújváros), kikötő. Donator - Adományozó: Mr. Gallai-Sándor  source: www.fortepan.hu

above: LeftSüss   Right: MedRes! Tachymeter HM Térképészeti Intézet Múzeum - Budapest  (II. ker. Szilágyi Erzsébet-fasor 7-9.) Hu.MoD's (Ministry of Defence) Topographical Museum in HM "Zrínyi" Kommunikációs és Térképészeti Közhasznú KFT.   source: www.honvedelem.hu


above five: Top Left: Süss Tahiméter  Bottom Left: MedRes! MOM Szepessy-sort-féle Tachymeter/Tacheometer theodolite.   below: NoHigher!
a "Szepessy-féle" Tahiméter

below: MedRes! MOM theodolites from late  Left: 1940's Centre: late 1960's Te-C2 & Right: HiRes! 'Szepessy'-sort -féle tachymeter-Theodolite1950's.


aboveNEW! HiResWow! The very rare masterpiece Optical - Military geodesy Instrument history of Hu. Industrial Hungarian made MOM - Magyar Optikai Művek -Budapest- '542' mil. works early 1940’s arty bussol - Nagyon ritka magyar ipartörténeti remekműTTM - Tüzér Tájoló Műszer with circle 64-00’ mils dial - vonás skála 6400' from, Hu. collector & photomaker: Mr. Vidákovich Gábor Courtesy FREE! via edited Sextant Blog 
PTTM - Periszkópos Tüzér Tájolóműszer  Hu. 'Gamma' & MOM- Arty bussols:   https://szextant.blogspot.com/2014/03/pttm-periszkopos-tuzer-tajolo-muszer.html
above: NoHigher! Aiming Circle - Célzó Kör
above: MedRes! MOM "Ikonka"1950 anglemeter - uglometer - szögmérő (amolyan PTTM-es)
above: NEW! HiRes! Juci'bacsi's photo: Vials, Ankle eyepieces, Angle-meters and Theodolites in "Amox" and "Geo" colors in Maros u. 1. vitrine


above: MedRes! cyrillic: ink drawing of classical Theodolites TB-1 & OT-58 theese Soviet made
below: MedResschematics princip drawings of theodolite

Geodesy instruments (Wild, Askania, Zeiss ...) Dutch NL: http://www.dehilster.info/
above: NEW! NoHigher! Stativ/Tripod - Háromlábú Állvány
above & below: NEW! NoHigher! MOM Te-B23 micrometer reading

above Three: NEWNoHigher! Micrometer coincidence adjusment
above: telescope haircros: Left; Theodolite, Med; Tachimeters Right
above: NEW! MedRes! Book: Editor; Dr. Fialovszky Lajos: Geodéziai Műszerek - Geodesy Instruments  Műszaki Könyvkiadó - Technician Publisher, Budapest, 1979. 105,-Ft. (I have got it)
above: NoHigher! Left: Conventional Wooden Tripod  Right-Bottom: Winkel prism reflector
 NEWaboveHiRes! Hungarian MOM Budapest 5th geo. assy. div. - 5-ös geodéziai szerelőosztály: geodesy opt. K 440 duplex angle prism - szögprizma accessories - felszerelés/kiegészítő for Theodolites & Nivellers from 1970’s.   below: it's Hu. MIGÉRT  - Műszer- és Irodap Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Export-Import agency document Hu. photo & collector; forest eng. Mr. Fénesi László erdőmk. Vésztő  Courtesy FREE! via: http://szextant.blogspot.hu
Köszönet! - Thank You! to eng. Mr. Leslie Fénesi László
aboveNEWNoHigher! Hu. Retrospective from mid 1960's: "Boss of Commissary Quality Controller of Military Work - KÜM - Katonai Üzemi Megbízott Minőségellenőrzési főnök a HM HTI - Honvédelmi Minisztérium Haditechnikai Intézettől - from HuMod Institute of Mil. Tech." Hu starmodel: Miss. Zám Edit in OKISZ-Labor - Országos Kisipari Szövetkezet ~1955. - Ipari Szövetkezeti Szervező és Ruházati Laboratórium Vállalat divatruházat - fashion costume.  source: facebook/70-es 80-as évek manökenjei/Szedres Mariann volt topmodell admin

above & belowNoHigher! Winkel mirrors No MOM made (I haven't mom's pics about it)
below:  Ra. Cyrillic: Optical elements, primas and schema: optical system with route of light.
aboveNEWMedRes! Optical elements
general Optical glass elements: above: NoHigher!     below: Right: MedRes!

above: Left: winkel prism  Right: "Dove"-prism  & below: Right: MedRes! prisms

above: MedRes! Optical system of Theodolite: Left: Swiss 'Wild' T1A view of microscope: Horizontal & Vertical    Right: Automatic vertical angle compensator of alhidade.
above: NoHigher!Classical Theodolite Swiss 'Kern' DKM optical schema and glass Limbus circle 360 grade-fok, 6400' NATO-WEu mils-vonás 6000' (WP mils), 400 gon-újfok (Geodesy)          source: -pinterest-   below: NEW+! HiRes! Kern Swiss - Arau: K1-S schnittbild - cutaway
Hu. text: A gradián, más néven újfok a szögek mérésére szolgáló mértékegység. Főként német nyelvterületen használatos. Századrésze az újperc, tízezred része az újmásodperc. Jele: gon
Hasonló a fok nevű szög mértékegységhez, mellyel a kört 360 részre (illetve egy derékszöget 90 részre) lehet felosztani, ám a gradiánnal 400 "fokra" (derékszöget 100-ra), helyesebben gradiánra oszthatjuk fel. A BIPM elsősorban a gon, másodsorban a grad (franciául grade) mértékegységet engedélyezi, mint az SI mellett engedélyezett mértékegységet. Az SI brochure szerint: „A gon (alternatív nevén grad) a síkszög mértékegysége, π/200 formában meghatározva. Különösen értékes a földmérés tudományában, hiszen a Föld egyenlítője és a sarkok közötti távolság megközelítőleg 10 000 km. Ezért a Föld középpontjából a felszín egy kilométernyi távolságához tartozó szög éppen egy centigon.” Az angol szóhasználatban grade a lejtőszög grádiense (tg α), nem tévesztendő össze az újfok fogalmával. 360° = 2π = 400 g Gradián (teljes kör = 400 g) - a számológépen GRAD felirattal jelenik meg.
source: https://en.wikipedia.org/wiki/Gradian
 above & below: NEW! NoHigher! Posters in Foundation of MOM of Museal room at Budapest.
above: Te-B43 in Hungarian People Army (MN) at Operation & Tactical Missile troops' surveyor service - a TE-B43 az Magyar Néphadsereg (MN) Tábori és Rakétatüzér - Rakéta csapatai Bemérő szolgálatánál.    below: Te-B23 origin MOM's brochure photo  late 1960's
aboveNEWHiRes! (Edited & Cropped due max 1600px!) Gi-B2 & Te-B43 original prospecte/leporello  by: Szextant scan source: MOM Emlékalapítvány - Rem. Found.  also Courtesy FREE!

above: Te-B43 (developed Te-B23) with port-handle & standing view & "quazy digital" limbus reading - hordfogantyúval és állóképes távcsővel és "kvázi digitális" optikai körleolvasással.
The chassis of Te-B23 made by mix materials; Aluminium and Brass therefore it was heavy.
A műszer az 1981. évi tavaszi BNV-én vásári díjat kapott.

aboveNEWNoHigher! "41's Commissary of Military QCD high quality expertrix in ... - (41.#KÜM - Katonai Üzemi Megbízott) részleg vezető munkaköpenyben", #Victoria's-Secret South African topmodel, #Candice#Swanepoel in smock/worker cloak

Candice Susan Swanepoel (/ˈswɒnəpuːl/; Afrikaans: [svanɛˈpul]; born 20 October 1988. -age 31- Mooi River, Kwa-Zulu Natal, South Africa ) is a South African model and philanthropist. She is known for her work with Victoria's Secret. In 2016, she was listed 8th on the Forbes top-earning models list.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Candice_Swanepoel
above & below: Juci'bacsi's Nikon "Coolpix" photos My collection; HiRes! Military version Te-B23 second theo.   below: HiRes! My favourite toy at home Te-B43  second" Theo  source: Juci'bacsi collection
below: Juci'bacsi's collect:  Right: broken plastic-box due fall from 2 m to hard metal floor in van because was a wrong pack from LEP-CsRP Találkozó - Meet of Air Force & Aviation for retired members in Veszprém at Sport Centrum 2013. june


above: HiRes! Juci'bacsi's Nikon "Coolpix" photos: above: Moon & Objective haircross.  below: Left: Mini-collimator's Glaring Haircross - a Mini-Kollimátor Durvairányzó szálkeresztje. Right: Microscope eyepiece view wich is consisting the optical micrometer scala.

above: NoHigher! general: Double Coincidence microscope's scale - Kettős koincidenciális leolvasó
above: "Vernier"- reading measuring scale - Hu. text: a Nóniuszos mérő-leolvasás elve
aboveNEWNoHigher! MOM Te-B23 Foot screw for levelling - Talpcsavarok a szintezéshez
above: Glass-tube Libelles: geodesy, astronomy, mangled - Üvegcső Libellák:
above: NEW! NoHigher! Circular level - Szelencés libella (Durva)
Princip of vertical circle index compensator with precision long libelle for vertical axis.
above: NEW! NoHigher! Vertical adjusment
above: NoHigher! Te-B1 second theodolite - with inverse view of objective -  fordított állású távcsőképpel,  szögmásodperc leolvasású teodolit.  source: avito.ru
Hu. text: Tervezője: Bors Károly Kossuth-díjas. 
(Az optikai rendszer tervezője: Schinagl Ferenc Kossuth-díjas.)
(Brüsszelben a Te-D1 típusú szögperc leolvasású teodolit, a Ni-B1 típusú szintező és az Ma-1 típusú mérőasztal felszerelés nyert aranyérmet.)

below Left: HighRes! Te-B2
a TeB-1 továbbfejlesztett változata;
- Bronz öntvények kiváltása alumínium ötvözetűre,
- Mindkét irányban átfordítható egyenes képállású távcső,
- Zeiss- féle kényszerközpontosítás,
- Áttervezett tartozék család,
- (Még fordított képállású távcsővel).
A Te-B2-ből csak kevés készült, mikor elkészült az egyenes képállású távcsöves változat, akkor a Te-B2 típusszáma változott Te-B21-re. Az egyenes képállású távcsővel készült változat a TeB-23 típusszámot kapta.
Tervezők: Hollai Kornél és Széles Vince   
írta: Kisfalusi Gábor Süss díjas mérnök Geodéziai műszertervező, MOM Emlékalapítvány aktíva.

 above: HiRes! Left: source: Russian collector: Stanyslav Istahow - Коллекция геодезических приборов Станислава Истахова http://istahowgeo.3dn.ru/photo/?page4  Te-B23   Right: Te-B2  photo: ??
A Te-B23 Hollai Kornél és Széles Vince továbbfejlesztése volt a Te-B2-ből.


aboveNEWHiRes! (Edited & Cropped due max 1600px!) Te-C13 - Te-D33 & Te-D43 original prospecte/leporello  by: Szextant scan source: MOM Emlékalapítvány - Rem. Found.  also Courtesy FREE!
above: NoHigher! MOM Te-C1 minute' theodolit from origin brochure late 1960's - gyári prospektusból  source: Juci'bácsi collect
aboveNEWHiRes! "Ceralia as Figur-man without measuring rod in wheat  -  Cerália a figurásember mérőléc nélkül a búzában"  source: facebook/Andrey Bogdanov

above: LeftNoHigher! similar shaped Theodolites with geogirl as lazybrake
above: NEW! Reduction Optical Tachymeters: Left: Carl-Zeiss Jena 'Dahlta' 010A- MOM Ta-D4 type típusú optikai redukciós tahiméterek
 NEW! above: MedRes! Hu. text: A teodolit szerkezeti elemei by: sideplayer.hu   below: HiRes! (Edited!) Czech text: by: docplayer.cz
below: Hu. text: a 'Kossuth' Award - Díjjal kitüntetett Bezzegh László tervező műszere;above: Te-C1  Bottom Right: designer Bezzegh László with theodolite  all Courtesy FREE!
above: NEW! HiRes! Geodesy study room of the Roadbuilder Technician School Székesfehérvár name: Jáky József Útépítési Technikum oktatóterme.1971. Righthand: later arty officer "Menyus"  Donator: UVATERV  source: fortepan.hu
aboveHiRes! MOM Te-C1 perc' Teodolit. source:  Demeter Ákos gyűjteménye (Eladó!)
NEWNoHigherabove: T2    below: Wild Heerbrugg MODEL T2-74DEG-TM
above: NEW! Wild-Heerbrugg T2 winkel-ocular - Törtokulár

 NEWabove & below Three: HiRes! Hungarian MOM Budapest 5th geodesy assembly division' products - 5-ös geodéziai szerelőosztály termékei: geodesy eyepiece 90 degree angle K 390 & K 391 - winkel-ocular - Törtokulár accessories with "Amox" paint for Theodolites from 1970’s.  below: 'Rotring' triangle rule and it's document Hu. photo & collector; forest eng. Mr. Leslie Fénesi László erdőmk. Vésztő  Courtesy FREE! via: http://szextant.blogspot.hu

NEWHiResabove:Hungarian MOM Budapest labels and l,eather boxes from 1970’s.  below: His collection from left; K 390, 991 angle eyepiece access, 'Bézárd' system 39/49M compass- tájoló,  K 440 angle prism    Hu. photo & collector; forest eng. Mr. Fénesi László erdőmk. Vésztő  Courtesy FREE! via: http://szextant.blogspot.hu
Thank You for Your Photos! -for eng. Mr. Leslie Fénesi László Köszönöm a Fényképfotókat!

above: NEW! HiRes! Swedish super-modell with "compass bags", #Elsa#Hosk for '#Elle'-magazine-Italia, february 2020.  source: celebsdump.com

Elsa Anna Sofie Hosk (born 7 November 1988. ) -age 31- Stockholm-Bromma, Sweden) is a Swedish model and current Victoria's Secret Angel, who has worked for brands including Dior, Dolce & Gabbana, Free People, Ungaro, H&M, Anna Sui, Lilly Pulitzer and Guess. She modeled for Victoria's Secret, appearing in the brand's annual fashion show from 2011 to 2018. She has also appeared in many of the brand's campaigns, especially for the sub-division PINK. In 2015, she was announced as one of 10 new Victoria's Secret Angels. She has also played professional basketball in Sweden.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Elsa_Hosk
below: Te-C13 360 fokos teodolit faállvánnyal újszerű source: http://redghost.unas.hu/MOM-Te-C13

above: Left: MedRes! Te-C13 source: www.redghost.unas.hu  Right: NoHigher! Ta-D1  fotolia
above: Cz. text: Tacheometer/Tachymeter/Tahiméter view of objective

above: TA-D4 Reduction Tachymeter - Redukáló Tahiméter  RightHiRes!  MapTack
Hu. text: Bezzegh László rendkívül kreatív, termékeny és sikeres műszerkonstruktőr volt. Sikerének titkát tehetségén és hihetetlen munkabírásán túl az a felismerés jelentette, hogy a legfejlettebb nyugat gyárak által alkalmazott és hétpecsétes titokként őrzött fejlett technológiát Magyarországon is megvalósítható, az elvárt mérési pontosságot biztosító megoldásokkal pótolta. Ennek legszemléletesebb példája a MOM Ta-D1 kördiagram-tahiméter, amelynek történetét
Bezzegh László meséli el (PÁPAY GÁBOR (2002.). Idézem:
„Ez a diagram-tahiméter egy nagyon közkedvelt mérnöki mőszer. A nyugati gyárak, a 'Zeiss' is gyártja, mert egyetlen pillantás alatt lehet leolvasni a vízszintes redukált távolságot és a magasságkülönbséget, minden átszámítás nélkül. Na, most ezek a diagramok, amelyeket a mellette lévı lécről le lehet olvasni, meglehetősen bonyolult trigonometriai függvények, és nagy gyártási titok mellett készítik. De tudom, hogy több tízezer mérőpont bemerésével és kisebbített, pantografált átrakással történik ezekben a nyugati gyárakban. Tehát egy olyan technológiával, amelyről nálunk akkor meg szó sem lehetett. Nagyon szerettem a diagram-tahimétereket, mint geodéta, magam is törtem a fejem egy olyan megoldáson, hogy a mi egyszerű technológiánkkal is kellő pontossággal el lehessen készíteni a diagramokat. Akkor tudnánk ilyen diagram-tahimétert is gyártani. És akkor jöttem rá, meglehetősen hoszszas fejtöréssel, hogy azokat a trigonometriai függvényeket, amelyek alapján a diagramok készülnek, kétszeres szögsebességű forgatással át lehet alakítani olyan egyszerű görbékké, amelyek pontosan körökké válnak. És ez pont a kétszeres forgatásnál áll be, tehát tulajdonképpen a trigonometriai ismert képletek alapján a kétalfás képleteket kezdtem használni, és azt próbáltam a gyakorlatba átültetni. Rájöttem arra, hogy különböző középpontból húzott, különböző sugarú körívekkel, teljes pontossággal létre lehet hozni azokat a görbe vonalakat, amelyek a redukált távolság és magasságkülönbség mérésére alkalmasak. Márpedig köröket húzni igen pontosan lehet a legprimitívebb eszközökkel is. Hát persze, mérőmikroszkópon bemértük, és ezeket a számtávolságokat mikronpontossággal vágta. Úgyhogy ugyanolyan megbízhatóságúak voltak a diagram-tahimétereink paraméterei, mint a nyugatiaké, sőt, még megtoldottam azzal is, hogy egy középső mérőkör beiktatásával még a kétszázas szorzóállandót is lehetővé tettem, így nagyobb távolságra is lehetett vele mérni. Szerkesztettem hozzá egy különleges kis lécet, amelyrıél századmilliméter pontossággal lehetett leolvasni, tehát nem kézben tartott, hanem állványra helyezett léc volt, úgyhogy igen nagy pontossággal lehetett mérni távolságokat és magasságkülönbségeket. Egy kiváló sokszögelő műszer lett belőle.”
Bezzegh László (1917 - 1990)
Hu. text: Bezzegh László;1957-1963-ig a Magyar Optikai Művek MOM vezető tervezője illetve osztályvezetője; ahol ebben az időben kezdődött el a már korábban tervezett műszereinek (Te-Dl, a Te-Cl, a Ta-Dl műszerek) gyártása. Az 1959. évi brüsszeli világkiállításon Te-D1 típusú teodolitját a vásár nagydíjával („Grand Prix”) tüntették ki. 1960. március 14-én a Kossuth díj II. fokozatával (a díjat egyenlő arányban megosztva Bezzegh László és Schinagl Ferenc között) tüntették ki a geodéziai műszerek fejlesztése terén kifejtett munkásságáért. Bezzegh László főképpen a Te-C1, Te-D1 és a Ta-D1 műszerek kialakításáért, Schinagl Ferenc a geodéziai műszerek optikai rendszereinek tervezéséért kapta a díjat. Bezzegh László professzor az 1970-es években alkotta meg sztereofotogrammetriai műszerének, a Stereo MOM-nak a prototípusát, amely sajnos, nem került sorozatgyártásra. Erre a sorsra jutott az elvében részletesen kidolgozott radiálortoszkópia elnevezésű egyedülálló ortofotó készítési eljárása is. 1963-ban megkereste az Erdészeti és Faipari Egyetem rektora, hogy felkérje a Földméréstani Tanszék vezetésére, Sébor János utódlására, aki ekkor már 74 éves volt. ... 
book: MÁRKUS ISTVÁN BEZZEGH LÁSZLÓ ((1917–1990)) ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA
above: MedRes! Instrument designers at MOM: Left: Bors Károly  Right: Schinagl Ferenc
Hu. text: Schinagl Ferenc 1920. január 30, – Budapest, 1996. március, a Magyar Optikai Művek optikai főkonstruktőre, a MOM Szervezési és koordinációs főosztályának vezetője, Kossuth díjas A Süss Nándor tanonciskolában 1934-től műszerész szakmát tanult, és Iparkamara kitüntetésével lett a gyár műszerésze.
A MOM Részvénytársaság az optikai gyártási technológiák egyik fejlesztőjeként alkalmazta 1941-től. Megszervezte az üvegoptikai testek sorozatgyártásának minőségellenőrzését. Magánszorgalomból (állami felsőoktatási képesítés nélkül) a háború utáni években felkészült azokból a matematikai, fizikai ismeretekből, amelyek elérhetők voltak a negyvenes évektől a nemzetközi szakirodalomban. Az ötvenes évektől a MOM optikai szerkesztési részlegét irányította, és az optikai rendszerek tervezését, szerkesztését, kísérleti gyártását szervezte a korabeli eszközökkel. A Kossuth díjat Bezzegh László geodéziai műszertervezővel megosztva, 1960-ban kapta „a geodéziai műszerek fejlesztése terén elért kimagasló egyéni eredményeiért, valamint a „C” típusú teodolit közös konstruálásáért”.
above: NoHigher! Nowadays: Similar Optical theodolite ADA PROF-X15 of medium precision. 
Made in Hong Kong: High precision for angle measurements. Theodolite has not any electronic components, so you can use it at a lower temperature in winter. Soft aiming. Vertical and horizontal drives, micrometer knob have smooth thread. Clamps fix the instrument position. Case to protect plate level. Ampule of the tubular level is protected by metal case. Rotary mirror. Big mirror for bright scale illumination. Optical theodolites can be equipped with various kinds of accessories to meet needs of all sorts of surveying work. Price:645.00 EUR (780.45 EUR, VAT)
Horizontal Prof -X1515’’
Vertical Prof-X1515’’
Image formationpositive
Magnification28X
Effective aperture of lens40 mm
Shortest visual range2 m
Graduation interval (V)
Grasuation interval (H)
Working range for vertical circle index±2′
Magnification of optical plummet2,0 X
Range of focusing of optical plummet0,7 m — ∞
Weight of the instrument3 kg
Weight of packing case­2.5 kg
source: http://instrumentucentrs.lv/en/p/65    www.adainstruments.com/optical-theodolite
below: Left: MedRes! Te-E65   Right: MOM Te-E1 NoHigher!
above: Top Left: MedRes!   Right: NoHigher! MOM Te-E65 teodolite from 1980's 
"ALHIDÁDÉ" BME Általános és Felsőgeodézia Tanszék - Geodéziai műszerjavítő műhely http://www.agt.bme.hu/alhidade.html vállalja hagyományos optikai geodéziai műszerek javítását, karbantartását, beszabályozását.
above: NEW! HiRes! MOM- (SIEMENS) LASER VIFI Laserprinter - lézernyomtató + MOM optikák, rotating mirror motor - forgótükör motor, f-teta objektiv 1980's
below four: NEW+! MedRes! Juci'bacsi's "Yari" photos: about MOM Foundation Conference occasion of 140th anniversary in MOM Cultur Centre 2016.12.05. Hu. text:
Hu. text: MOM Emlékalapítvány és az OPAKFI szeretettel meghívja minden munkatársunkat a családjával együtt, valamint minden érdeklődőt az ünnepi rendezvénysorozatra a Magyar Optikai Művek alapításának 140 éves évfordulója alkalmából.
Találkozzunk a MOM Parkban (Budapest XII. Csörsz utca 35-43) a Süss Nándor sétányon az Íjazó szobránál a MOM emléktáblája avatásának kezdetéig:
 above: Presentation: Lupkovics Gábor: Lézerfejlesztések a MOM-ban, együttműködés a KFKI-val
 above: Presentation: Czitrovszky Aladár: A MOM-mal közösen fejlesztett lézerek a KFKI-ban és azok alkalmazása – perspektívák - szegedi szuperlézer
above: Presentation: Fluck Istvánné Katalin - Szalai György: Vékonyréteg kutatás a MOM-ban
above: Presentation: Dr. Szántó Tamás: Inerciális geodéziai rendszerfejlesztés a MOM-ban

above: MOM Ko-B1 Code-theodolite -Kód-teodolit- early 1970's. This was early semi-digital instrument with solution printer capacity.  source: MOM Emlékalapítvány
NoHigher! above: NEW!  Gyro Gi-B1 Poszter: MOM Emlékalapítvány, Budapest XII. Maros-u. 1.   belowNEW! NoHigher! Gyro model in Exhibition room of Foundation  source: MOM EA - RF
A MOM geodéziai műszergyártásának gyors-elemzése és jövőbeni kilátásainak becslése.
Alpar_Gyula.jpg (4733 bytes)
Dr. Alpár Gyula, a műszaki tudományok doktora

Gyro Theodolites - Pörgettyűs teodolitok: made by 29-es osztáy (29th subdiv.) Giróteodolitok

A Magyar Optikai Művek 29 es osztályalbuma bővített kiadás  

above: NEWMedRes! View from Northern-side of Sas-hill 

above: NEW! NoHigher! World Champion of Boxing: Papp Laci boxvilágbajnok volt MOMos szoboravatása a MOM "Gesztenyés"-parkban avolt 7-es Optika épülettel átellenben 2017. március 28. MOM Emlékalapítvány: http://mombudapest.hu/papp-laci-szoboravatas-2017-marcius-28/

En. text: László Papp (25 March 1926 – 16 October 2003) was a Hungarian professional boxer from Budapest. A southpaw, he won gold medals in the 1948 Summer Olympics in London, the 1952 Summer Olympics in Helsinki, and the 1956 Summer Olympics held in Melbourne, Australia. In his final Olympic competition, he became the first boxer in Olympic history to win three successive gold medals. It was a remarkable run of Olympic Boxing supremacy, in that of his 13 Olympic fights, he won 12 of them without losing a round, and dropped only a single round in his last final - to Torres. There would not be another triple gold medalist for 20 years, when Teófilo Stevenson won three, followed by Félix Savón as the latest one of the three men to accomplish the feat.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_Papp

Hu. text: Papp László (közismert nevén Papp Laci, beceneve Görbe), (Budapest, 1926. március 25. – Budapest, 2003. október 16.) háromszoros olimpiai bajnok magyar ökölvívó, edző, sportvezető.  ...  https://hu.wikipedia.org/wiki/Papp_L%C3%A1szl%C3%B3_(%C3%B6k%C3%B6lv%C3%ADv%C3%B3)

above: NEW! MedRes! Hu. text: Boxing World Champion P. L. at standing first row from left 2nd He was with workers of 29th div. -  Papp "Papplaci" László ökölvívó olimpiai világbajnok a 29-es o. dolgozóival

Hu. text article by: index.hu: Papp László 1926. március 25-én született Angyalföldön. Az osztálytársa, Krebs Lajos vitte először az edzőterembe még 1942-ben, aztán később a kedvéért a MOM szakosztály alapított, de Budán nem érezte jól magát, mert a Fóti úttól lényegesen közelebb volt a BVSC Hernád utcai edzőterme. Podány Sándor lett a második edzője, a háború után pedig Adler Zsigmond. Nem sokkal a háború után Romániába mentek a magyar bokszolók, és a román bajnokot kiütéssel intézte el Papp, ez a győzelem is kevés volt azonban ahhoz, hogy ne tegyen egy kitérőt a futball kedvéért.  ...  https://index.hu/sport/alapvonal/2020/03/11/papp_laszlo_1948_elso_olimpiai_gyozelem/

above: NEW! NoHigher! Juci'bá's coll.: Hu. 'Haditechnika' szemle - review 1984./1.sz. Dr. Kalló Péter mk.ezds. a műszaki tudományok kanditusa: A magyar girotájolók (MOM)  www.armedia.hu

above & below Left: NoHigher! Right: MedRes!  MOM Gi-B2 gyrothedolite early 1970's   below: Left: Gi-C11 On mast gyro - Rátét Giro

Gi-B1 Pusztai Ferenc tervező mk.: http://www.fomi.hu/honlap/magyar/szaklap/2003/12/6.pdf
above: NoHigher! Gi-B1 source: http://www.mombudapest.hu/pusztaiferenc.html

above: Left: Gyro mast   Right: Cross-section  source: 'HADITECHNIKA' Review  armedia

above: Left: NoHigher! Gi-B3  Right: MedRes! Gi-B1 with supply device.
above: original MOM issued poster HiRes!   below: Comparison table of Astronomical Azimuth error in angle"sec. Left coloumn = Mearusing sequences   source: Juci'bacsi collection & edit
above: source: 'HADITECHNIKA' Review quarter of year issue.  armedia
above: Pusztai Ferenc (1923 - 1999)
Hu. text: 1952-ben dr. Regõczi Emil igazgatása alatt megalakult Geodéziai és Kartográfiai Intézethez, míg 1954 decemberében a BGTV-hez helyezték. Ez utóbbinál már a laboratórium vezetõje volt. Mivel a geodéziai vállalatok abban az idõben zömmel MOM mûszerekkel voltak felszerelve, ezért a pótalkatrészek beszerzése során kapcsolat alakult ki Pusztai és a gyár között. A MOM-ban többen felfigyeltek tehetségére. Az 1956-os forradalom után – mint ismeretes – sokan nyugatra távoztak a gyárból is, így megüresedés folytán 1957-ben lehetõség nyílt arra, hogy Pusztai – áthelyezéssel – a MOM szerkesztési osztályára kerülhessen. Pusztai Ferenc a MOM-ban elõször a már tervezés alatt álló, TE-D1, Ni-B1 mûszerek kifejlesztésébe kapcsolódott be. Ezeket a mûszereket 1958-ban, a Brüszszeli Világkiállításon nagydíjjal tüntették ki.Pusztai 1960-ban megbízást kapott pörgettyûs (giró)-teodolit kifejlesztésére, melynek sikeres nullszériája, 1962-ben elkészült. Csergõ János, akkori kohó és gépipari miniszter, Pusztai Kossuth-díjra való felterjesztésében a következõket írta: „Pusztai Ferenc vezetõ tervezõ, lelkiismeretes és odaadó munkájának eredménye több, magas igényû geodéziai mûszer konstruálása. Legkiemelkedõbb alkotása a Gi-B1 típusú, pörgettyûs teodolit megszerkesztése. Ilyen mûszert a szocialista országok eddig még nem gyártottak. Gyorsmérés esetén a mûszer mérési pontossága jobb, mint az USA-ban, illetve Nyugat-Németországban gyártott mûszereké. A mûszer jelentõségét növeli az a tény, hogy a szokásos geodéziai felhasználás mellett, nagy jelentõsége van a korszerû haditechnikában is.”
Magyar György, a MOM Mûszaki Fejlesztési Fõosztályának egykori vezetõje a következõ szavakkal méltatta Pusztai érdemeit: -„A pörgettyûs teodolit a magyar finommechanikai-optikai ipar számára olyan világra szóló sikereket hozott, hogy ennek kifejlesztéséért Pusztai Ferenc méltán kaphatta meg 1963-ban a Kossuth-díjat. Számos szabadalmáért »Kiváló Feltaláló« kitüntetésben részesült, de az elismerések alkalmával munkatársaival (Tarcsafalvi, Hollai, Kisfalusi) osztozva – mindig a csapatmunka fontosságát hangsúlyozta” A Magyar Optikai Mûvek, a pörgettyûs teodolit különbözõ típusaiból több mint 3000 darabot gyártott, melynek 99%-a külföldön került értékesítésre. Az önálló exportjoggal rendelkezõ gyárnak ebbõl a termékbõl származó árbevétele (mai árakon) több mint 10 milliárd forint volt. Ismét idézzük Magyar Györgyöt: „– Neki (ti. Pusztainak) volt köszönhetõ, hogy a MOM, a giróteodolitok termelési nagyságrendjében világelsõ volt. – Õ volt az, aki a kiállított mûszerek elsõ példányait üzembe helyezte Németországban, Európa számos más országában, a Szovjetunióban, Kanadában, Mexikóban, Brazíliában, Kínában, Indiában és más, tengerentúli országban is. 1989-tõl, nyugállományban sem hagyta abba a fejlesztõ munkát, a Gi-B11 tipusú giróteodolitot a METRO építkezésekhez alakította át”


above Three: Gi-C1 On tower (mounted) gyro Rátét-giroszkóp  MedResLeft: Supply bloc -Táplálás blokk
belowHu. text schema of Gyrotheodolite princip  source: Hu. MoD 'HadiTechnika - Miltary Technics'

 above c belowNEWHiRes! (Edited & Cropped due max 1600px!) Gi-B3 original prospecte/leporello  by: Szextant scan source: MOM Emlékalapítvány - Rem. Found.  also Courtesy FREE!
Hu. text: A speciális rendeltetésű giroteodolit kizárólagos vevője a Szovjetunió volt. Valamennyi giroteodolit „atyja” Pusztai Ferenc főkonstruktőrünk volt. Az első ilyen műszer (Gi-B1) 1962-ben készült el. A digitális elektronika a Gi-E1 giroteodolitban kapott először szerepet. Az elektronika tervezője Gesztelyi Endre volt. A MOM műszerészei többségének ekkor kellett megismerkedni a digitális alkatrészek és rendszerek működésével. A MOM mérnökei az elméleti és gyakorlati ismereteik kezdetekben tapasztalt hiányosságait célműszer- család kifejlesztésével pótolták. A digitális egységek szélesebb körű csapatmunkát is szükségessé tettek. Ezzel volt elérhető, hogy a fontosabb hazai beszállítók alkatrészei a minőségi előírásoknak és a kötött beszállítási határidőknek megfelelően érkezzenek a műszergyártáshoz. Fejlesztési együttműködés eredményeként a szovjet digitális integrált áramkörökre is elérhető volt a meghibásodás elfogadhatóan kis aránya. Ehhez például a Tungsram Megbízhatósági Laboratórium a megállapodás szerinti speciális eljárásokat alkalmazta.
A MOM giroteodolitjai között a legnagyobb pontosságot és ezzel a legtekintélyesebb nemzetközi elismerést is a Gi-B11 érte el. A Gi-B11-et a European Organization for Nuclear Research (CERN) is megvásárolta, a Genf melletti LHC (Nagy Hadron Ütköztető) megépítéséhez. A műszerben megvalósított finommechanikai és (elektro)optika találmány alkotói a MOM mérnökei: Pusztai Ferenc és Besskó Dezső. A Gi-B11 minden korábbiaknál nagyobb pontossága és a rövidebb mérési idő a HP-41C programozható kalkulátor direkt (on-line) kapcsolatának is köszönhető, a jelfeldolgozásnak ez volt akkor a csúcstechnikai modellje. A geodéziai mérések mind több elektronikus vezérlő, adatgyűjtő és –értékelő egységet igényeltek, a MOM felkészült azok versenyképes fejlesztésére ésorozatgyártására.
A rezsiviselő MOM műszerekből évente sok száz, olykor ezernél is több készült évente, ilyenek voltak például az alapvetően exportra szállított giroteodolitok a Gi-B, a Gi-C, valamint a Gi-E girotájoló. Mind több exkluzív polgári alkalmazás fémjelezte a girotájolók műszaki színvonalát. A girotájolót sikerrel alkalmazták az USA-t és Kanadát összekötő vasúti alagútnál is. A Sziklás hegység alatt mintegy 40 kilométeres nyompályát tűztek ki. A MOM a giro („pörgettyűs”) műszereinek mérési pontossága és az eredmény időigénye kiemelkedően jó, az összes versenytársat megelőző volt. A műszer kibocsátásának éves mennyisége révén „nagyhatalmi” pozíciót ért el, talán világelső volt, amíg fennállt a stabil kereslet lehetőséget adott a sorozatgyártásra a Csörsz utcában.
A MOM számítástechnikai termelésének részesedése több mint 40%-ra nőtt a múlt század hetvenes éveitől a Számítástechnikai Központi Fejlesztési Program feladatainak eredményeként, így a geodéziai műszercsaládok értékaránya 10 és 15% között alakult. A versenyképes geodéziai műszerek döntő része keresett termék volt a dollár-elszámolású piacokon.

above: NoHigher! eng. Mr. Szabó Gergely was measuring with MOM Gi-B3 2004.Basilika cupol
"Giroteodolitok használata a budapesti 4-es metró alapponthálózatában" Diplomamunka: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Általános- és Felsőgeodézia Tanszék
source: http://www.geod.bme.hu/~ecsaba/foldalatti/giro/SzaboGergely_DIPLOMAMUNKA.pdf
Hu.Text!
Szabó Gergely Gi-B3: http://www.fomi.hu/honlap/magyar/szaklap/2005/08/3.pdf
Maximal ConGratulation for your work! - ~ Gratulációm a szép munkához! All the Best!

above: NEWNoHigher! eng. Szabó Gergely during measure with MOM Gi-B2 gyro-theodolite in 2004. from Sas-hegy-hill toward Gellért-hegy-hill    below: Left: HiResRight: MedRes! The first Gyro Gi-B1

Blogger remark - megjegyzése: The Swiss CERN quantum accelerator ring-tunnel was geodesy measure bythis one Hu.  Gi-B11 instrument (Gyro) and control until now. - A Svájci CEERN kvantum gyorsító kör-alagútja csak ezzel a magyar műszerrel lett kimérve és ellenőrizve mind a mai napig.

below: Militarien Kreiseltheodolit from MOM Militärischer Artillerie Kreiseltheodolit, Gyrotheodolite Gi-E1!   Ги-Е1 Артиллерийские гирокомпасы

above: The mast tripod. Top on theodolite right vertical bearing mass is octav compass N-S
MedRes! MOM Gi-E1 the HiTech Gyro-Theodolite military purpose to Soviet Strategic & Operational Missile & Field-Artillery troops/arms - a Szovjet Hadászati Rakétacsapatok haderőnemhez.
below: three pics also HiRes!
below: MedRes! Cyrillic text: Skizzen des Militär Kreiseltheodolit MOM GI-E1

above: NoHigher! schematics & cutaway drawings of Gi-E1 source: Haditechnika 1/4 éves kiadv.
above: NoHigher! MOM gyrotheodolites for civil geo.: GT-11 (Te-E65) 1980's  source:
Gyro-theodolites: http://szextant.blogspot.hu/2015/09/166-gyro-theodolites-mom-wild-askania.html
above & below: NEW! NoHigher! Mirrored-Vial/Level mount accesorie "Goat leg"  to top of Alhidade - Kiegészítő Tükrös Libella "Kecskeláb" az alhidádé nagykör váz tetejére  from late 1960s
above & below: 'Carmin': Hungarian collector: Mr. Sárosi Ádám 2020. X. gyűjtő szerzeménye

My Congratulations to all! - Minden Elismerésem!

above & below: NEW! NoHigher! Mirror Vial mount accesorie to Objective-cover ring of telescope - Kiegészítő Tükrös Libella a távcső Objektív fedőgyűrűjére  from late 1960s
Many thanks to Mr. Ádám Sárosi! - Nagy Köszönettel Sárosi Ádám úrnak
above: NEW! HiRes! Juci'bácsi's photo: Statives and bases - állványok és talpak in Maros-u. 1.
http://geodesy.hu/mom_hu
Hu. text: A Magyar Optikai Művek geodéziai műszergyártási hagyományai:
Budapesten ugyanazon munkatársakkal, de különböző cégnév alatt „öröklődtek”. A gyártmánycsalád fejlesztési és termelési feladatait a korábbi GeoDesy Kft.-től 2005. novembertől a GeoPort-Hungária Kft. vette át. Ezt a magyar tulajdonú társaságot az amerikai Trimble Inc. vásárolta meg. A MOM műszergyártó hagyományait őrző budapesti gyár Trimble Hungary Kft. néven működik 2014. februártól kezdve. A társaság kínálata sokféle terméket tartalmaz saját gyártásból és különböző beszerzési forrásokból. Néhány gyártmánycsalád és szolgáltatás:

 geodéziai és építőipari műszerek (mérőállomás, optikai teodolit,
digitális teodolit, optikai szintező, digitális szintező, forgólézeres
szintező, vonallézeres szintező, lézeres távolságmérő, stb.),
 tartozékok (műszertalp, adapter, prizmatartó, állvány, szintezőléc,
kitűző rúd, mérőkerék, prizmabot, prizma, jelölőfesték, stb.)
 az eszközök javítása
 a műszerek kalibrálása.
A Trimble Hungary Kft. vállal nagypontosságú finommechanikai
összeszerelést. A cég üzemei gömboptikai lencséket és síkoptikai elemeket
gyártanak. A síkoptika, prizma, tükör, lencse, objektív, szűrő stb. optikai
elem igény szerinti védőréteggel is gyártható.
A társaság szabadtéri lézeres adatátviteli eszközei (free space optics – FSO)
lehetővé teszik a hang, kép, internet-állomány két pont közötti
forgalmazását optikai vezeték és rádiófrekvencia nélkül, Trimble FSO
márkanévvel.
Az üzem területén működő szaküzletük (1116 Budapest, Kondorfa u. 6-8.) mintegy 600 terméket kínál a felhasználóknak. Ezen a budapesti telephelyen van a raktárbázis, valamint a Trimble saját akkreditált kalibráló laboratóriuma.
A cég megfelel a minőségbiztosítás (MSZ EN ISO 9001:2009) szabványainak.  source: MOM EA 
NEW! above Two: NoHigher! 'Geodesy' adver prospekte  below: HiRes! English text. Szextant scan  Courtesy FREE! source: MOM Emlékalapítvány - Remembrance Foundation
Hu. text: Geodesy/Trimble: A legnagyobb értékű és pontosságú, berendezések mérési értékeit is elronthatják, a pontatlan, gyenge minőségű kiegészítők, segédeszközök. Márpedig a földmérésben és építészetben, ritkán van második lehetőség.
Cégünk a Trimble Hungary Kft. megalakulása óta fő profiljaként fejleszt és gyárt geodéziai mérőműszerekhez, mérésekhez szükséges segédeszközöket, kiegészítőket. Melyek pontosságban és megbízhatóságban a legmagasabb minőséget képviselik. A Trimble Hungary Kft.neve egybeforrt a világ-vezető mérőműszereket gyártó cégeinek nevével, akik kivétel nélkül a GeoDesy termékeit használják a biztos alapokhoz.
Termékpalettánkat az alábbiak alkotják: standard és nagy stabilitású geodéziai műszertalpak, fix-és forgatható prizmatartók valamint adapterek. De nagyobb partnereink megbízásai alapján még számos egyéb a geodéziában használt eszközt gyártunk, melyek ismertető jelei: megbízhatóság, precizitás, és időtállóság. Legjobb minőségű anyagok, és a legfejlettebb gyártási és tervezési technológia, a több mint 100 éves tapasztalat teszi lehetővé, ennek elérését, és emeli ki termékeinket a Távol-Keleti gyártók termékei közül.  ...  http://geodesy.hu/mom_hu

Hu. text: Trimble Hungary Kft.: 2014. februárjában a Trimble Navigation megvásárolta a geodéziai iparban nagy hagyományokkal rendelkező  GeoDesy Kft – t. , és létrehozta a Trimble Hungary Kft –t., amely a Trimble vállalatcsoport tagjaként  továbbviszi a több évtizedes múltra visszatekintő MOM – Geodesy márkanévvel forgalmazott termékeit.
A Trimble Hungary Kft. geodéziai mérőműszerekhez, mérésekhez szükséges eszközöket, kiegészítőket fejleszt és gyárt, melyek pontosságban és megbízhatóságban a legmagasabb minőséget képviselik. Geodéziai termékválasztékunk részét képezik a műszertalpak, adapterek, prizmatartók, valamint prizmák.
Több mint 10 éve  profilunkba tartozik továbbá  a szabadtéri lézeres adatátviteli eszközök tervezése, gyártása és forgalmazása. ...  http://geodesy.hu/fso_hu/rolunk/

En. text: Trimble Hungary will be participating in the InterGeo 2016 exhibition which will be held in Hamburg, Germany during October 11–13.
We welcome all our partners to our stand: SECO stand in Hall A4.  ...  http://geodesy.hu/fso_en
aboveMedRes! Urs A. Reinhardt's geodesy & Leica museum in Switzerland
Papp Ferenc földmérő oldala: http://pf-prg.hu/index.html
below: Topography Zeichnung MOM's drawing-plotter table
155.) PUO-9 Tűzvezető Műszer, AP-7 tüzér Ballisztikai Javításképző Műszer "Tekerőlant" - ПУО-9  Прибор Управление Огном, АП-7 Артиллерийские  Поправочник - Field-Artillery's Plotterboards, arty Computers & FADAC: https://szextant.blogspot.com/2015/03/155-puo-9-tuzvezeto-muszer-ap-7-tuzer.html


Topography Stereograph - Sztereógráf   source: MOM Emlékalapítvány
Hu. text: Új terület volt a térképészetben alkalmazott sztereográf gyártása. A Szovjetunióban kifejlesztett SzC-1 típusú műszer dokumentációjának honosítása a Csörsz utcai gyárban, sorozatgyártása Zalaegerszegen történt.
Hu. text: a MOM 1975-ben egy szovjet tervezésű és a Szovjetunióban már gyártott légifelvétel kiértékelő műszer, az SzC-1 (СЦ-1) típusú sztereográf gyártását vállalta el. A sztereográf lényegében egy analóg mechanikus célszámítógép, segítségével a sztereo légifénykép-párokból a térképész előállíthatta mindhárom (X,Y,Z) koordinátát a terepen látható objektumokra. Az optika-mechanikai egységhez kapcsolt rajzasztalon a terep síkrajza volt készíthető. - Engl.: Stereograph for apraisal of Aerial photos 3D (with terrain height)
aboveNoHigher! Ma-1 meassuring table equipment - mérőasztal-felszerelés: Sztereograf: Topography-Aerial photo Drawing table - Rajzasztal SzC-1
NoHigherabove: Süss' galvanometer    below: Thermal Infrared Multispectral Scanner

above: MedRes! Laboratory instruments from 15th subdiv.: Ultracentrifuga (UCF), Spektrometer, Derivatograph, Computer Perifery below: Electronics device & Floppy-Disc driver. source: MOM-EA

above: MedRes! "Spektromom-401" for analysing of permeability of coloured glass.  source: MOM Ea
above: NEW! NoHigher! Mrs. eng. Szebényi Endréné Seres Katalin mérnök  source: MOM Alapítv.

above: NoHigher! Parts    below: Floppy drivers from early 1970's  source: MOM Emlékalapítvány

above & below:  Left: NoHigher! Right: MedRes! Floppy-Disc Reader interface - periferia  licence from French SAGEM firma; Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique, translated to Company of General Applications of Electricity and Mechanics) was a major French company involved in defense electronics, consumer electronics and communication systems. wikipedia.SAGEM   the successorhttp://www.safran-electronics-defense.com/

above: NoHigher! Perforator - Lyukkártyaolvasó periféria source: MOM Emlékalapítvány    below: HiRes! For theese had need compliment electronic istruments as 'Rohde & Schwarz' Spectrum Analizer - Oscilloscope (general)
below: HiRes! Juci'bácsi's collect donated to found it was My coll. 'Boroscope' MOM "Fibrolux" fiber-optic light-supply block for jet engines and gasturbine - Juci'bacsi's after donationed for MOM foundation's collection. source: Juci'bácsi kollekció

1975. Állami díj, a száloptika fejlesztéséért: Dr. Lisziewicz Antal, Hegyessy Géza, Besskó Dezső Kossuth díj, a geodéziai műszerek és a giroteodolit fejlesztéséért: Dr. Bezzegh László, Bors Károly, Schinagl Ferenc, Pusztay Ferenc
A MOMCOLOR színmérők története Dr. Lukács Gyula   http://www.muszeroldal.hu/MMK/nr72/moncolor.pdf
below: Militär Technik produkt - Haditechnikai gyártmányai
aboveNEWNoHigher! Hungarian 38M telescopic Tank Sight for 'Toldi' Hu. category (light!) battle tank by designed Zeiss & MOM product in WW-Two source: www.roncskutatas.hu
above: NEW! NoHigher! East Front, killed Hu. 38M 'Toldi' tank  source: facebook/Andrey Bogdanov
En. text: II. Before the outbreak of World War II, the factory's management gradually and completely switched to military production. A special program has been launched for the mass production of Csaba, Toldi, Nimrod tank optics, anti-aircraft machine gun sights, projectile components and other combat equipment.  ...

Hu. text: A II. világháború kitőrése előtt a gyár vezetősége lépésről-lépésre de teljesen át állt a haditermelésre. Speciális programot inditottak a Csaba, Toldi, Nimród harckocsi optikák, légvédelmi gépágyú irányzékok,lövedék alkatrészek és egyéb harcászati eszközök nagy tömegű gyártására.  ...
above:  Hu. text: Table of product structural of Hungarian Military Industries from 1961 to 1990. change of Hu. politican system.  From top: Feg: armament, Ele: mil. lectronics, Jár: mil. vehicles, Egy: other (forex. MOM) , Össz: summary in % percent - százalékban.

Hu. text: Optikai műszerek: A gyártását 1949-ben kezdték el a MOM-ban és rövid ideig a 'Gammában'. Az összes lövegek és aknavetők irányzékait, löveg távcsöveit, távmérőket, teodolitokat, tájolókat, szintezőket, távcsöveket, infra eszközöket, Giro műszereket, stb. főleg a MOM állította elő. A tárgyalt időszakban legyártásra került 45 féle különböző műszerből 290000 darab. A MOM fejlesztési tevékenysége mindenkor jelentős volt, az export pedig számottevő.

Az 5-ös osztály fölött lévő 19-es Optikai Szerelőosztály remekszabott terméke a Hungarian D-944 PSzH-I (APC) "Nyuszibusz" infrával kombinált irányzéka KM-1 (Kombinált Műszer or Kettős Működésű) és a figyelőprizmák. - Turret dual system Day & Night (Infra storch) optical Sight for KPVT 14,5 mm Heavy M.G. and KPVT 7,62 mm  M.G. and even other looking prism of APC-I "Bunny-bus" (Hungarian Infantry arm members' nickname is "Nyúl - Rabbit/Bunny) by 19th military division's above 5th quality product.
above: NoHigher! MOM a PSzH KM-1 Kettős Működésű irányzéka (Nappali és Éjszakai-aktív Infra) source: EMVHG  a védőlemezes Magnézium-Dioxiddal bevont sötét-üvegű "Pokolfényű" sugárvetővel 500 m-es hatótávval. A 19-es katonai osztály gyártotta. - Twin mode APC's sight (Day & Night-active IR) with reflector/beamer, dark filter glass with covered MgO2 "Hell-lighten" with protector radial shapeed thin plate. IR range: ~500 m.
Hu. & S.U. APCs: FUG D-442, BRDM-1, PSzH-1 D-944, BRDM-2:

above: HiRes! The succesor KM-1M combine sight on BTR-80 for KPVT 14,5 mm & PKT 7,62 mm for ground & aerial targets by Hu. MoD "Currus" Gödöllői Combat Vehicle Corp. - az utód műszer földi és légi célokra egyaránt HM ~ Harcjármű Technikai ZRt. - Gödöllő által.

above: MedRes! Left: vezető MOM angle prism - ferde prizmák  Right: Turret & MOM made lubricant can - torony, az olajtartályt is a MOM gyártotta.   below: HiRes! PSzH: HM-HTI - Csepel-Rába D-944 unique Cross section line drawing - hosszmetszet rajz
belowNoHigher! Colorized by Juci'bácsi: original Cross section of KM-1 Courtesy FREE!
KM-1 Kettős-Működésű irányzék MOM-41 -Budapest- Hu. D-944 PSzH-I. - APC for 14,5 KPVT & 7,62 KGMT M.Gs. Dual-Mode Gunsight - Metszetek, Kézikönyv - Cutaways-Cross-Sections: http://szextant.blogspot.hu/2018/01/209-km-1-kettosmukodesu-iranyzek-mom-41.html
above: NEW! NoHigher! Circuit diagram of KM-1 High-Voltage supply block
above: NEW! MedRes! KM-1 devices    below: HiRes! Head-mirror asdjuster mechanism & wiper
aboveHiRes! Hu. WW-two Map about sally from Buda-castle Febr of 1945. - a Budai Kitörés

Anti Aircraft (AA) artillery - Légvédelmi tüzérség equipments in WW-Two:

above: NoHigher! After colorized: may 1940 május. British girl was working in ammo factory with A-A fuses - Brit lány dolgozik a lőszergyárban légvédelmi lövedék gyujtókkal. SzínezteJohn Gulizia
Hu. text: 1936. a Német 'Junghans' óragyár szabadalmának megvásárlása: légvédelmi tüzérségi gyújtószerkezet gyártására. „Csillagnyilazó” Íjász Védjegy ekkor a Vezérigazgató: Preisinger Frigyes volt. A MOM egy 1937-ben kötött üzlet értelmében 250.000 darab légvédelmi óragyújtót szállított az angoloknak. Ezzel az eredetileg német találmánnyal pusztították az angliai csatában a Harmadik Birodalom repülőit.

AA shell timer fuses (Légvédelmi lövedék időzíthető óra-gyujtók)
KSz-19 100mm, 52-K 85mm, Bofors L40, 61-K 37 mm AA-Gun "Csatti" MATASz:   http://szextant.blogspot.hu/2017/01/191-ksz-19-100-mm-anti-aircraft-gun.html
above: NEW! HiRes! Sniperess - Mesterlövésznyica  source: Pinterest.com
above: NEW! NoHigher! MOM 'Mosin-Nagant' riflesight - puskatávcső - fernrohr  source: vatera.hu
aboveMedRes! MOM rifle telescope - puskatávcső 1954  source: Haditechnika
 above & below Five: NEWHiRes! (Edited and Crop!)  MOM made Sniper Rifle Telescope Sight (heavy M.G. telescope) from early 1940's - 36.M.n. 2x20ºx8mm Mesterlövész Puskatávcső (nehézgéppuska távcső) With reticle illuminating. Cover with 'Ice-Flower" paint - "Jégvirág" lakkalVery rare! Collection & Photo ritkaság by: Hu. Mr. Vidákovich Gábor gyűjtő. Köszönöm a szuperságot!: Blogger

above: NEW! HiRes! "Bio-Reticle view": American star actress #Nina#Dobrev sexy in red  source: Pincelebs.net

En text: Nikolina Kamenova Dobreva (pronounced [ˈnikolinɐ ˈdɔbrɛvɐ]; born January 9, 1989. -age 31- Sofia, Bulgaria), known professionally as Nina Dobrev (/ˈdoʊbrɛv/ DOH-brev), is a Canadian actress and model. Her first acting role was as Mia Jones in the drama series Degrassi: The Next Generation. She later became known for portraying Elena Gilbert and Katherine Pierce on The CW's supernatural drama series The Vampire Diaries.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Nina_Dobrev

Hu. text: Nina Dobrev (születési neve Nikolina Konsztantinova Dobreva, cirill betűkkel Нина Константинова Добрева; Szófia, 1989. január 9. – ) bolgár származású kanadai színésznő. Szerepelt a Degrassi gimi című sorozatban a hatodik évadtól a kilencedik évadig, ahol Mia Jonest játszotta. Igazán híressé a Vámpírnaplók című tévésorozattal vált, ebben Elena Gilbert és Katherine Pierce szerepét játszva robbant be a köztudatba.  ...
above: NEW! NoHigher! (Crop!) 36M ne.gpu.tcs. - Nehézgéppuska távcső  source: www.roncskutatas.hu

 above & below: NEW! NoHigher! #MOM made, #Hunter - #Vadász #Rifle-Telescope Sight 6x40 - Zielfernrohr - Magyar Céltávcső/#Puskatávcső from 1980's  source: #Jófogás - #www.jofogas.hu


NEW! above: MedRes! MOM (43>41) made - gyártmányú Puskatávcső 1980-as évek  & below: NoHigher! adjustable Reticle - állítható Szálkereszt   bottom Two: MedRes! Details - Részletek

 above & below: NEW! HiRes! (Size Reduced to max 1600 pixel & Cropped!) A new legacy  masterpiece Hu. History of Industrial! - Egy újabb hagyatéki Magyar Ipartörténeti Remekmű! from MOM Budapest 1980s: 6 x 42mm Hunter Rifle Telescope Sight - Vadászpuska Céltávcső/puskatávcső  work N. 592191 Gy.sz.  Collector - Gyűjtő: Hu. Mr. Pál Zoltán (Sz.Sz.B. megye - county) Barabás village - község 2020. august. 10. The backround is Hu. Popular handmade textil cloth, folk motif of "Beregi cruciferous - keresztes" népművészeti motívum  by Grandmother - Aunt Maria - Marika'néni Nagymama készítette terítő.  Donor of the Photos by: Mr. Pál Zoltán
above: NEW! HiRes! (Cropped!) Optical view with haircross - célkereszttel  to reformed churc in Barabás close to Hu. and Ukrainian border.  Collector & Photo: Mr. Pál Zoltán gyűjtő
 above & below: NEW! HiRes! (Crop!) MOM's 6 x 42 telescopic rifle sight. Hu. Collector and Pics Donor - Képadományozó: Mr. Pál Zoltán Barabás Congratulation for this beautiful masterpiece!
above: NEW+! NoHigher! Memorial gift MOM's cutaway demo hunter-rifle telescope 6x40 for Kádár János general-secretary of Hu. Socialist Worker's party visit in MOM 21.07.1987. - Ajándék vadászpuska optikai rányzék-metszet Kádár János MSzMP főtitkár részére 1987. július 21-n a Magyar Optiikai Művekben tett látogatása emlékére. - It is there in Hu. National Museum Budapest
Hu. text: Magyar György ezt üzente:
Kisfalusi Gábor könyvének 102. oldalán megörökített látogatás tárgyi emléke:
Kádár Jánosnak átadott puskatávcső megtekinthető a Nemzeti Múzeum "Magyarország története II." című állandó kiállítás 18. sz. termében.  source: Mr. Nádudvari Zoltán MOM Emlékalapítvány aktíva
En. text: János Kádár (/ˈkɑːdɑːr/; Hungarian: [ˈjaːnoʃ ˈkaːdaːr]; 26 May 1912 – 6 July 1989) was a Hungarian communist leader and the General Secretary of the Hungarian Socialist Workers' Party, presiding over the country from 1956 until his retirement in 1988. His 32-year term as General Secretary covered most of the period the People's Republic of Hungary existed. Due to Kádár's age, declining health and declining political mastery, he retired as General Secretary of the party in 1988 and a younger generation consisting mostly of reformers took over.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1nos_K%C3%A1d%C3%A1r
Hu. text: Kádár János, születési nevén Czermanik János József, melyet később Csermanek Jánosként használt (Fiume, 1912. május 26. – Budapest, 1989. július 6.) magyar kommunista politikus, a 20. századi magyar történelem meghatározó alakja. Az 1945 utáni szovjet típusú rendszer 1956–1988 közötti időszakának (az ún. Kádár-korszaknak) de facto vezetője. Egyes vélemények szerint diktátor, bár szerepe, életmódja és politikai pályája más vélemények alapján a legtöbb tekintetben nem meríti ki a kifejezés fogalmát. Nevéhez fűződik az 1956-os forradalmat követő kemény megtorlás, majd az azt követő konszolidáció, az átmenet az ún. „puha diktatúrába”. Személye és politikája, a gulyáskommunizmus vagy más néven kádárizmus éles viták tárgya Magyarországon.  ...  https://hu.wikipedia.org/wiki/Kadar-Janos-(politikus)
above: MedRes! Nowadays: 'Schmidt & Bender' (MOM's successor firma) rifle Telescope  sourcehttp://schmidtbender.hu/tavcso/#

above: Left: MedRes! Right: HiRes! MOM's field artillery howitzer' 8/14M panoramic sight with 6400' mils divide of circle - Táb.tü. Panoráma lövegtávcső tarackhoz II. WW-Two
above & below Five: NEWHiResVidákovich’s optics collection: Hu. made MOM - Magyar Optikai Művek -Budapest- Hungarian Optical Works - HOW, 8/14M 4x field artillery panoramic gunsight - tábori tüzér  panoráma lövegtávcső with circle 6400’ mils. The reticle not got the Collimator markers - A szálkereszt nem rendelkezik Kollimátor jelekkel. It was from early 1940’s via SEXTANT BlogCourtesy FREE! Photo by Hu. collector Mr.Vidákovich Gábor

above 6 - six: Vidákovich's collection FINThank you very much, this rare military and History of industrial master piece - Köszönöm ezt a katonai és ipartörténeti ritka remekművet! Blogger

above: NEW! HiRes! RHA's 1914/35M 15 cm horse drawn middle howitzer's crew and on it 14M panoramic sight in Don-river's-curve in WW-Two in firing site. - M.Kir.Honv.15 cm-es (155 mm) fogatolt közepes tarack és kezelőállománya a Don-kanyarban tüzelőállásban. source: 'Magyar Honvéd' magazine 2013. május XXIV 3. sz.   www.armedia.hu

ПГ-1MPG-1 panorama sight: http://szextant.blogspot.hu/search/label/PG-1M
NEW! Juci'bácsi's NIKON 'Coolpix' A10 macro photos: above & below Two: HiResJuci'bacsi's sextant collect: Real education cutaway - oktató metszet Hu. MOM 41 made PG-1 indirect gunsight - megosztott irányzású lövegtávcsőalso Courtesy FREE!

above: LeftMedRes! gug (MOM German Military Letter Code) #M.G.Z.-1 #Flak-8,8 cm A-A gun #optical-sight. -  Right: assault gun - rohamlöveg #Stug-III & "#Jagdpanther" Sd.Kfz.173 sight for it1s 7,5 cm SP gun.

Das indirekte Richten der schweren Maschinengewehre - Indirect Aiming of the heavy Machinegun. 


above Three & below Two: NEW! HiRes! Original photos by: Hungarian collector & photo: Mr. Vidákovich Gábor’s #M.G.Z.40 gug 5145 (MOM - Ungarishe Optische Werke AG Budapest) #Zielfernrohr - sight for indirect aiming in 1940’s WW-Two for #Wermacht  also Courtesy FREE! 
Wehrmacht Optik #Zielfernrohr Zieloptik MG 42 MG 53 MG 3 Lafette ON-M59 gebr.  

German Military letter Codes - Deutsche Fertigungskennzeichen des Zweiten Weltkrieges -  : gug = Ungarische Optishe Werke AG, Budapest

 Original Item: Only One Available. Genuine fully functional WW2 German M.G.Z.34 Optical Sight. This sight was intended for use with both the MG34 machine guns, whilst mounted on a Lafette tripod in a heavy machine gun mode. The M.G.Z.34 precedes the later more common M.G.Z.40 scope.
ПГ-1M артиллерийская Перископическая орудийный прицел - PG-1M, PG-2s artillery panoramic telescope gunsight - panoráma lövegtávcső: https://szextant.blogspot.com/2014/07/122-1m-pg-1m-pg-2s-artillery-panoramic.html?zx=53a2cf05f1b19c4d
above belowNEWHiRes! Hungarian collector Mr. Vidákovich Gábor’s Hu. MOM's 1940’s poor 15M Arty Bussol - Aiming Circle - TTM - Tüzér Tájolóműszer iránytűvel with compass pin "South" - " D " - Dél  Courtesy FREE! 
below: NEW! MedRes! Hungarian collector Mr. Vidákovich Gábor’s Hu. MOM's 1940’s poor 15M Arty Bussol - TTM - Tüzér Tájolóműszer on MOM's patent - találmány tripod  Courtesy FREE! 
PTTM - Periszkópos Tüzér Tájoló Műszer - Periscopic Artillery Bussols/Instrument:
above: NEW! MedRes! Vidálkovich's collection MOM Aiming Circle Box Bussol
below: Stereo viewing products, Anti Aircraft artillery optics (Légvédelmi Tüzérségi Optikák)

above: Inspection & study accesories of AA gun sight or rangefinder ?? "Golyvás" - "Goitrous"
aboveMedRes! 39M AA-gun sight - Légvédelmi ágyú irányzék  source: E-mail

above: 'Mézga Géza' from very popular serial TV cartoon "Mézga family' 1960-70's "I'm a stereo viewer!" - 'Mézga család' a Magyar TV népszerű rajzfilmsorozatából "Én egy sztereólátó vagyok!"

above NoHigher& below: NEW! HiRes!:  Gamma Works made First! after MOM - TZK= (Tuba Zenitnaya Komandirovka) - "Tábori Zöld Kukker" - "Field Green Binocular" - ТЗК - труба зенитная командирская (Командирская трубка Труба наблюдателя)


above: NEW! HiRes! TZK - Original MOM advert prospecte  scan by: Szextant (Cropped & Edited! due max vertical 1300px)  source: MOM Emlékalapítvány - Remembrance Foundation -Budapest
Courtesy FREE!
above: NoHigher! Soviet original cross-section drawing about TZK metszetrajz/szerkezeti rajz  
belowNEWNoHigher! Fire Control Instrument 1921. Brashear-Hastings erecting prism
Hu. text article: NEW! A másik lőelemképző az ún. "szögsebességes" lőelemképzők családjába tartozott. 
A Kéler-féle lőelemképző szögsebesség-változás mérésén alapult, azaz a légi cél távolságának valamint oldal- és magassági szögének változása alapján határozta meg a célelemeket. A Kéler Tasziló által szerkesztett berendezést a Süss Nándor Rt-nél készítették. A berendezés érdekessége, hogy magát a mérőkészüléket egybeépítették a 4 m-es távmérővel. A lőelemképző gyártását 1929-ben kezdték el gyártani. Ennek, a németeknél általánosan alkalmazott működési elvnek, az volt az előnye, hogy ez által csökkent a távolsági adatokból származó hibák száma, valamint a cél követését együtt végezte a lőelemképző és a távmérő kezelője, így tehát egy műszerrel kellett követni a célt. 
LAMPER LÁSZLÓ mk. őrnagy
A LÉGVÉDELEM FELDERÍTÉSI ÉS RIASZTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLŐDÉSE A II. VILÁGHÁBORÚ VÉGÉIG
A felderítési és a riasztási rendszer fejlődése Magyarországon a II. világháború kezdetéig
HADITECHNIKA TÖRTÉNET, 2007. 2. szám  p. 133–147
http://archiv.uni-nke.hu/downloads/bsz/bszemle2007/2/09_lamper.pdf 
Az első magyarországi lőelemképzőt 1928-ban készítette Szabó Sándor tartalékos főhadnagy a GAMMA művekben a légvédelmi gépfegyverek tűzvezetésére4. A kezelése nehézkes volt. Az optikai elven működő távmérők mérési pontatlansága 100-300m volt, a sebességet nem tudták mérni. A lövedék röppályáját a ferde hajításnak megfelelőre vették és a kezdő sebességre egy átlagos értéket számoltak Ezek alapján a korabeli feljegyzések szerint 6%-os találati valószínűséget értek el.
1929-ben Kéler Tasziló készített lőelemképzőt, ami a cél követése alapján a cél szögsebességeit mérte, és ebből számította ki a lőelemeket Előnye volt, hogy a készüléket egybe építették a távmérővel, így csökkentve a távolságmérés hibáját. 
Kétség kívül a legsikeresebb a JuhászGamma féle lőelemképző volt.
advisor & source: Mr. Nádudvari Zoltán MOM Emlékalapítvány
below Three: NEW+! NoHigher! Pdf. Copy: Document of Inventor as Hungarian Patent
above: NoHigher! Young engineer Bárány Nándor with own designed AA stereo rangefinder
Hu. text:... A másik lőelemképző az ún. "szögsebességes" lőelemképzők családjába tartozott. 
A Kéler-féle lőelemképző szögsebesség-változás mérésén alapult, azaz a légi cél távolságának valamint oldal- és magassági szögének változása alapján határozta meg a célelemeket. A Kéler Tasziló által szerkesztett berendezést a Süss Nándor Rt-nél készítették. A berendezés érdekessége, hogy magát a mérőkészüléket egybeépítették a 4 m-es távmérővel. A lőelemképző gyártását 1929-ben kezdték el gyártani. Ennek, a németeknél általánosan alkalmazott működési elvnek, az volt az előnye, hogy ez által csökkent a távolsági adatokból származó hibák száma, valamint a cél követését együtt végezte a lőelemképző és a távmérő kezelője, így tehát egy műszerrel kellett követni a célt.  source: szextant-gamma
aboveNoHigher! 2nd DYa-6 three m base SRF     photo: Haditechnikai Szemle   www.armedia.hu

above: Juci'bacsi's some represent copy photos: HiRes! DYa-6 stereorangefinder Hu-Army's repair manual HM -MoD's issue 1965.- Honvédelmi Minisztérium  Javítási Utasítás  source: Juci'bácsi

below: Juci'bácsi's photo: HiRes! MOM (Soviet licenced) AA: Anti Aircraft Arty - Stereo Rangefinder & Height Measuring - Зенитная ДЯ-6 Дальномер-высотомер = DJa-6 sztereo Távmérő magasságmérő Entfernungsmeßgerät 1954. MOM made for MN: all 81 pcs to 1955. (value in USA: 65.000,-$) First made; Gamma-42 after MOM-41 made "Big Eye" DYa-6.  also FREE!

Hu. text: A DJa-6 3 m-es légvédelmi távmérő szovjet eredetű, az MN-ben 1953-ban rendszeresített műszer. Az MN részére a műszerek gyártásárt - szovjet dokumentáció alapján - 1953-tól a magyar ipar végezte. A távmérő 24-szeres nagyítása és felépítése lehetőséget biztosított az ellenséges légi célok távolságának pontos megállapítására és pontos célkoordináta adatok szolgáltatására a lőelemképző felé. A távmérő az 57 mm-es Sz-60-as légvédelmi ütegrendszerben a 'Gamma' gyártmányú E2BD lőelemképzőt szolgálta ki.  source: Haditechnika 2013./2. XLVII. évf. 2. szá

Stereoscopic Rangefinder Entfernungsmeßgerät DYa-6 ДЯ-6 Дальномер-высотомер Air-Defence fire director PUAZO-5

aboveNoHigherMN (HDF) Traditionkeeper with MOM 41. DJa-6 DYa-6 Anti-Aircraft artillery stereo rangefinder  occasion of Museums of Night at Budaer-castle in 2011 before HuMoD Military History Institute & Museum over Bloodfield - a Múzeumok éjszakáján 2011. MN hagyományőrző egy légvédelmi tüzérségi sztereótávmérővel a HIM előtt a Vérmező felett.   source: www.facebook.com
Однометровый зенитный стереодальномер ДЯ-6   coming later 2nd part!
Hu. text: A híres-neves távmérő az Anjou-bástyán. A kiállítók beöltözve, megborotválkozva, ahogy a nagy könyvben elő vagyon írva. Tudom, a cucc háború utáni – így ha sokan abcugolnak, kidobom a tárból.
Több fotó: http://www.ha5kdr.hu/gallery/view.php?gid=60    http://www.roncskutatas.hu/node/11307
HM - HIM-Hadtörténeti Intézet és Múzeum - Hu.MoD Institute & Museum of Military History

above: NoHigher! #Doris#Day (DDya) 1950's famous Hollywood's star singer-actress: "It was very huge stereoscopic!"

Doris Day (born Doris Mary Anne Kappelhoff; April 3, 1922 – May 13, 2019) was an American actress, singer, and animal welfare activist. She began her career as a big band singer in 1939, achieving commercial success in 1945 with two No. 1 recordings, "Sentimental Journey" and "My Dreams Are Getting Better All the Time" with Les Brown & His Band of Renown. She left Brown to embark on a solo career and recorded more than 650 songs from 1947 to 1967.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Doris_Day
Hungarian optics collector, Mr. Vidákovich Gábor new masterpiece the Hungarian made 36M 125 cm Anti-Aircraft Artillery rangefinder. aboveHiRes! till 1938-ig Label - Címke of 'Süss-Goerz' Budapest optical works and & belowNoHigher! tripod - háromlábú állvány photos: Courtesy FREE!
below: NEW! HiRes! Parts photos
aboveHiRes! Hu. text Height determination graph - Magasságmeghatározó grafikon
above & below: NEW! HiRes! Photos about it's parts of Vidákovich's master piece rangefinder
above: NEW! HiRes! Ürmös photos: Meet of HuAF - LeP-CsRP june 2013. Veszprém Sport-centrum. BHTA's exhibition with planned "Panzer-Ball" student circle's military optical accessories; from top-left: TT-2, ZD, TZK, EM-61, ZD-1, ZDN, EM-61 with demo attractor Juci'bácsi. I was explaining the instruments; top: boldish: ret. Boss of Topo. service of Avn. HQ Börgönd ret. Maj. Szalai Gábor ny.őrgy., CsRP térképész Szf. TZK: eng. Lt.Col. Simon GyulaMatyi mk. alez. MH.54. VRE., bottom left: boss of METEO service of Aviation HQ Börgönd ret. Lt.Col. Borsos "Tudi" Józsi ny.alez. CsRP főmeteorológus-főnöknek a ZD-ét.  photo by: Ürmös István  source: Juci'bácsi
above: HiRes! Juci'bácsi's photos: Courtesy FREE! ZDN-1 stereo AA-Anti Aircraft Arty handling rangefinder  - ZDN-1 Légvédelmi-tüzér kézi sztereotávmérő 19th subdiv. -osztály  source: Juci'bácsi 


above Three below One: NEWHiResJuci'bácsi's scan ZDN - Original MOM advert prospecte scan by: Szextant (Cropped & Edited! due max vertical 1300px)    source: MOM Emlékalapítvány - Remembrance Foundation -BudapestCourtesy FREE!
Hungarian MOM made Anti-Air Arty Stereo Rangefinders: DJa-6 3m Дальномер ДЯ-6 & ZDN 1m зенитный стереод.мер ЗДН - Légvédelmi Tüzér - Optikai Sztereotávmérők:

above: NEW! NoHigher! "#MOM-#41. sz. #hadiüzem - No. 41st military works in Commissiary of MQCD - Military Quality Control Deparment's rigorous expertrix responsible for Export to Egypt/arabian - MEO - Minőségellenőrző Osztály 'meós' szigorú szakihölgy felelős az egyiptomi/arab exportért (#KÜM - Katonai Üzemi Megbízott)" in american fashion designer #Ralph Lauren's resort outfit fashion "during era of the the 4th Arabian - Israeli "Yom Kippur" war in 1973. october - "Jom Kippuria IV. Arab-Izraeli háborúban."

En. text: Barbara Palvin (pronounced [ˈbɒrbɒrɒ ˈpɒlvin]; born 8 October 1993. -age 26- Budapest, Hungary) is a Hungarian model. She first appeared in the Sports Illustrated Swimsuit Issue in 2016. In 2019, she became a Victoria's Secret Angel.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Palvin

Hu. text: Palvin Barbara (Budapest, 1993. október 8. –) magyar divatmodell.
Tanulmányait az Erkel Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban, illetve a Szinyei Merse Pál Gimnáziumban végezte. Kiskorában leginkább az éneklés és a labdarúgás érdekelte.
2006-ban, alig 13 évesen indult karrierje, ekkor fedezték fel, miközben Budapesten sétált. Még ebben az évben debütált a Spur Magazine-ban.
2008-ban az ELLE magazinban egy nagyobb divatanyagban szerepelt. 2009-ben felvették az IMG Modellügynökséghez, szerepelt a L'Officiel orosz, francia és holland kiadásának, és a Jalouse, a Vogue és a Glamour címlapján is. Palvin a kifutón 2010 februárjában, a Milan Fashion Week alkalmából debütált, a Prada képviselőjeként. 2010 tavaszán a párizsi divathéten is részt vett. Louis Vuitton, Miu Miu, Nina Ricci, Emanuel Ungaro, Christopher Kane, Julien MacDonald, Jeremy Scott, Vivienne Westwood, Etro, Loewe és Giles modelljeként is mutatott be ruhákat, továbbá a 2011 Chanel show-t is ő nyitotta meg. Későbbiekben modellkedett az Armani Exchange, a H&M, és a Victoria’s Secret részére is.  ...

NoHigher! above: Miss. #Barbara#Palvin world famous Hungarian photo & fashion model ('Victoria Secret lingerie') with IR filtered made of Cesium-oxyd special collimator control sunglasses - Palvin Barbara világhírű magyar fotó és divatmodell a speciális kollimátor ellenőrző 'cézium-oxid' infraszűrős napszemüvegével.      below: NEW! Stereoscope

above: NoHigher! MOM's sciccors binocular on Tripod- Állványos Ollós Távső - The Tripod was  MOM's own Know-How and Patented - Az állvány a MOM saját fejlesztése és találmányként bejegyzett
above: NEW! HiResgeneral MOM ASzT;  (Warsaw Pact mils=1/6000' mils) Forks Binocular Stative - Hu. text: Mint alapvető optikai célfelderítő műszer ÁSzT - Állványos Szögtávcső (MOM 41. 1956.) photo: Juci'bácsi  'Olympus'  "Camedia"

above: MOM ÁSzT (Állványos Szögtávcső) ("Villás / Ollós távcső") Pod Angle Binoculars "pitchfork binocular" with very good stereo capability mainly behind the tree.

above: Juci'bacsi's collection: HiRes! ÁSzT study cutaway in wooden box without tripod.

NEWabove MedRes& below NoHigher!: Hu. collector: Mr. Vidákovich Gábor's MOM Tripod Auxiliary tripoder Reconnaissance & Surveillance Binocular - ÁMT - Állványos Felderítő és Megfigyelő Távcső from early 1940's  photo by: Vidákovich  also Courtesy FREE!

NoHigher! 82 мм минометами  МПМ-44 прицел миномет - MPM-44 Mortar sight

above: NoHi! Hungarian HDF 82 mm mortar's crew - MH aknavető személyzet source: honvedelem.hu
 above: NEW! NoHigher! HuDF MH.25.th "K.Gy." Inf. Bde. Tata-city 37M 82 mm aknavető - mortar  source: index.hu
above: HiRes! Soviet made MPM-44 mortar sight - Aknavető irányzék  without fitted illumination for 82 mm & 120 mm mortars - aknavetőkhöz
above: HiRes! Juci'bácsi's photo: also FREE pic! a budapesti 'Gamma'-Művek-től 42. transfered to MOM for direct & indirect fire. - ~ átvett aknavető irányzék közvetlen és megosztott irányzású tüzeléshez.

above two & below: Juci'bácsi's-BHTA collection: HiRes! MOM (41) made licensed MPM-44 with own developed fitted 5 pcs output light part of fiber-optic illumination with only two lamps 1970's - MOM általi csak 2 izzós ('Tungsram') száloptikás skálamegvilágítással feltuningolva.  Below: source: Juci'bá
below: Left: MedRes!  Bottom left: reticle with K-1 collimator marker


above: NoHigher! Cutaway study poster of  WW-two Soviet OBR - MPM-44 sight of 82 mm Mortar - Minomyot - Minamjot from 1937. Goda-Year.   

above: NEW! Juci'bacsi's photo: HiRes! In vitrin: Juci'bacsi's & BHTA Foundation's donated MPM-44 mort.sight '41'=MOM for Recrutation Centre in Veszprém - A BHTA Juci'bácsi által adományozott av. irányzék az MH HKNyP 3.TÉK (Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (Budapest) - 3. Toborzó és Érdekvédelmi Központ - Veszprém részére 2014.

above: NEW! HiRes! Juci'bacsi's NIKON 'Coolpix' 4300 photo about MOM 41 MPM-44M  also Courtesy FREE!

above: NEW! HiRes! Hu. Collector: Mr. Ürmös István -Veszprém- GLOBALVISION Kft. Ürmös’ Canon EOS-7D macro photo 2018.aug.: Hungarian MOM made MPM-44M mortar sight - aknavető irányzék from 1970’s  Courtesy FREE!  www.globalvision.hu    below: MedRes! Engl. text: details and parts of Mortar sight
NEW! above & below three: MedRes! Süss - Goerz Rt. made 6 x 30 field glasses - tábori távcső by E-mail sourcewww.roncskutatas.hu

above: NEWNoHigher! "Ferdinand Suess' binocular & geodesy Tester lady nowadays": Germany   #supermodel, #Lena#Gercke  source: PinCelebs.net

En. text: Lena Johanna Gercke (born 29 February 1988. -age 32- Marburg, Hessen, West Germany) is a German fashion model and television host. She won the first cycle of Germany's Next Topmodel and was the host of Austria's Next Topmodel (cycles 1-4).  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Lena_Gercke

De. text: Lena Johanna Gercke (* 29. Februar 1988 in Marburg) ist ein deutsches Model und Fernsehmoderatorin. Sie gewann 2006 die erste Staffel von Germany’s Next Topmodel und moderierte von 2009 bis 2012 die ersten vier Staffeln von Austria’s Next Topmodel.  ...
Süss - Goerz 6 x 30 dienstglas - field binocular - tábori látcső-távcső-binokulár - "kukker"
above: 'Süss-Goerz' -MKir- Prismatic ("Porro") field prismatic binocular 6 x 30 Prizmás Látcső
above: "The 6x30 Binocular is The Hungarian (M.Kir.) Royal Goverment Treasury's Property" - "A Magyar Királyi Kincstár Tulajdona"
aboveJuci'bacsi's after donat for MOM foundation collection: HiRes! MOM 6x30 study binoc cutaway
Blogger remk. - megj.: The study cutaway instrument pieces were more expensive 3-5 times than normal instruments! -  A metszet oktató-műszerek 3-5x-ör többe kerültek mint a normál műszerek!
above & below: NoHigher! parts of "Porro" prism binocular (Generally)

above: HiRes! MOM 8 x 30 field binocular 1970's   source: www.Google.com
aboveMedRes! R.I.P. ret.Lt.Col. Sipkovits Zoltán nyá.tü.alez. collect: Hu.DF - MN field arty FACP's members 1970's  field arty live firing exercise - táb. tü. éleslövészeten a Várpalotai lőtéren.
 above & belowHiRes! book Enzsöl Gyula ezds. "A tüzérség ma is él" alap tüzérkönyv Zrínyi Katonai Kiadó 1974. - "The artillery even living today" base book
above: Reticle of 8 x 30 one hair-row = 00-10 (1/6000') mils - vonás  source: ZMNE "Tüzérfigyelő" Pdf.

above: HiRes! Cross-section & cutaway graphics - röntgen és metszet grafikák


above: Eye & Brain anatomy of  The stereo view  - a szterólátás anatómiája - Bottom:  Prüfungstafel eyes inspection device for stereo skill of view. - A Sztereólátásvizsgáló készülék ábrái.

above: #Sophie#Turner is during the eyes training for stereo viewing practice for HBO's "Game of #thrones" - a "#Trónok harca" női főszereplője Esztergályos Zsófia szterejó szemgyakorlata.  source: mellbimbo.eu

Sophie Belinda Jonas (née Turner; 21 February 1996. -age 24- Northampton, Northamptonshire, U.K.) is an English actress. She is best known for portraying Sansa Stark on the HBO fantasy television series Game of Thrones (2011–2019), which earned her a Primetime Emmy Award nomination for the Outstanding Supporting Actress in a Drama Series in 2019. Turner appeared in the television film The Thirteenth Tale (2013) and made her feature film debut in Another Me (2013). She appeared in the action comedy Barely Lethal (2015) and portrayed a young Jean Grey / Phoenix in the X-Men film series (2016–2019). She has been featured in print work for the luxury designer brand Louis Vuitton.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Sophie_Turner

above: NoHigher! Peep-Show? Peeping - Leskelődés?  below: binoc types Hu. text:Távcső típusok

above: Movie: "#007" James#Bond (#Timothy Dalton) "Deal with it" - "Akár ilyet is tudott volna gyártani a MOM." és ilyen mai modern steampunk-hölgyike lett volna a kollimátoros bevizsgáló MEÓ-s vagy KÜM-ös (Katonai Üzemi Megbízott)

above: MedRes! Steampunk Quality Control Subdivision's Expert - Gőzpunk MEO - Minőségellenőrző osztály szakértő  source: facebook.com

https://luminous-landscape.com/uniqball-review/ http://www.andyrouse.co.uk/?page_id=189

Hu. text: Rádiókészülékek az 1920-as évek végéről: Magyarország 84 ezer rádiókészülékéből 55 ezer Süss gyártmányú volt
above: NoHigher! Süss radio receiver "NOVODYN" - Néprádió? late 1920's

http://www.radiomuzeum.hu/index.php/radiok

Photoapparates & watch:

above: NoHigher! MOM negative photo-film Magnifier - Fotó nagyítógép negatív filmhez

below: MOM's photo-cameras

MOM (Magyar Optikai Művek = Hungarian Optical Works) (1876-1990) was a Hungarian camera maker. They made the Fotobox metal box camera and a "Leica systems' basic copy" called the "Momikron", afterwards "Mometta" and some prototypes.
above: NEW! MedRes! History of Research major department of MOM by: Mr. Rendesi Bárány Nándor  source: sideplayer.hu
below: MedRes! LeftMometta 24x36 Leica-system   RightMomikron 24x36 Leica-system
French text: L’usine hongroise M.O.M. ( Magyar Optikaïl Müvek ) fut fondée à l’origine, en 1900, par Ferdinant Süss, sous le nom de Hungaria Opticals Works. Elle devint la M.O.M. en 1939.
Ce Mometta fit suite au Momikron de 1954. Il s’agit d’un joli petit appareil, original et bien fabriqué. Son aspect, quelque peu ventru, le rend sympathique. below: NoHigher! "Mometta-II" with coincidental rangefinder - ~ koincidenciális (képvágós) távmérővel  source: www.ipernity.com
 • 35 mm pour vues au format 24 x 32 mm  Fabriqué de 1955 à 0.
 • visée télémétrique couplée au viseur. Le viseur ne dispose pas de cadre et l’image télémétrique rectangulaire rosée est de belle taille et correctement contrastée. La mise au point est douce.
 • L’armement de l’obturateur et l’avancement du film se font par une grosse molette sur le côté droit du capot
 • L’obturateur à plan focal à rideaux textiles offre des vitesses du 1/25 au 1/500ème de seconde + B
 • Les vitesses sont sélectionnées par une petite molette « à la Leica »
 • Une griffe porte-accessoire est présente sur le capot
 • Le déclencheur est situé à côté de la molette d’armement. Il possède un filetage pour déclencheur souple.
 • Une petite molette de rembobinage est présente à gauche du capot
 • La mise en place de la pellicule se fait par la semelle. Le dos ne s’ouvre pas.
 • L’objectif est un M.O.M. Ymmar f3,5/50 mm
sourcehttp://www.collection-appareils.fr  Nouveaux objets Mom sur EBAY FRANCE
above & below: NEW! NoHigher! Hu. text: Ikonikus tárgyak: És akkor egy “régen minden jobb volt” sóhaj kíséretében nézzünk pár MOM-tárgyat a tanulmánytár gyűjteményéből: 'Momikon' távmérős fényképezőgép   source:  Galéria: "Húsz éve lett földdel egyenlővé a MOM"  Fotó: Nagy Attila Károly / Index:  https://index.hu/tech/2016/10/10/husz_eve_lett_folddel_egyenlove_a_mom/

Hu. text article: Lázárbibi.Blog.hu/index.hu
Fejér ZoltánMagyar fényképezőgép gyártás. Nem vicc, volt ilyen.
Azért is írom ezt a cikket, hogy ne menjen ki teljesen a köztudatból.Kevesen tudják, de többek között személy- és teherautók, motorbiciklik mellett fényképezőgépek is készültek egy időben Magyarországon egészen addig amíg Moszkvában úgy döntöttek a hatvanas évek közepén, hogy fotómasinákat csak az NDK-ban és a Szovjetunióban gyárthatnak.

Volt egy kiállítás is 2013-ban ahol Fejér Zoltán gyűjteményét lehetett megnézni.Ő az aki erőfeszítéseket tesz annak érdekében hogy a téma ne haljon ki, és ezt meg kell becsülni. Amit a Pajtásról feltétlenül tudni kell, hogy a szerkezetet 1953-ban dobta a nem kifejezetten szabad piacra a Fővárosi Finommechanikai Vállalat. Megjelenése szenzáció volt, annyira, hogy a Szabad Nép ’53 novemberében első oldalon lelkendezett érte, kidomborítva, hogy egy évvel később már 25 ezer darab készül belőle. Úgy is lett. A Pajtás név ismerősen csenghet, ami nem csoda, hiszen ez volt a leghosszabb ideig, legnagyobb mennyiségben előállított magyar fényképezőgép: 1955 és 1961 között 170 ezer darabot készített belőle a Gamma művek és a Finommechanikai Vállalat.A gép, tokkal-csavarral együtt egészen pontosan 221 forint 54 fillérbe került, ami ugyan 1954-ben legalább háromheti fizetés volt a gyárban, megjegyzendő viszont, hogy egy hasonló tudású gépért a Pajtás megjelenéséig hónapokig kellett güriznie az egykorú kétkezieknek.  ...

A magyar fotótechnika megkerülhetetlen neve Petzvál József. Olyannyira, hogy a nemzetközi szakirodalom is a legnagyobbak között tartja számon.Nevéhez fűződik a dupla szemlencsés (ún. binokuláris) látcső kifejlesztése, a Galilei-féle távcső és a vetőobjektívek tökéletesítése, valamint a „dialitobjektívnek” elnevezett tájképoptika és a mai katonai reflektorok előfutárának tekinthető „tábori fényszóró” kifejlesztése.A XIX. század második felében fellendülő hazai finommechanikai és optikai ipar nem keveset köszönhet Süss Nándornak, aki a Magyar Optikai Művek alapjait rakta le.A másik nagy cég a Gamma volt, ahol egy lelkes fejlesztőcsapat a negyvenes években kezd komolyabban foglalkozni egy saját fényképezőgép megalkotásának ötletével, és elképzelésüket tett is követi.Külsősök segítségét is igénybe veszik, így olyan prototípusok kifejlesztése válik lehetővé, mint az 1944-es Riga (RIszdorfer GAmma), vagy Kinga (KINo Gamma) távmérős modellek. A Riga Dr. Riszdorfer Ödön feltalálóval közösen készült, aki az automatikus és félautomatikus expozíció szabályozás feltalálója, nemzetközi mércével is korszakalkotó szabadalmakkal. Találmányait elsőként az Eastman-Kodak vásárolta meg és építette fényképezőgépeibe.Volt még egy fontos személy Dulovits Jenő, aki a háború alatt kifejlesztett fényképezőgép ötletével, a Gammával együttműködve, felírta Magyarország nevét a fényképezőgép gyártó nemzetek tablójára.Na ez se semmi a mai állapotokból visszatekintve!  ...

A Duflex évtizedek óta a nemzetközi és hazai gyűjtők ritka és nagyon értékes darabja. Az E-bay-en egy darabot kínáltak eladásra, 5300 dollárért.Az ötvenes évek első felére, a MOM-nál is beértek a fejlesztések eredményei és szép sorjában jelentek meg az általuk fejlesztett új fényképezőgépek. Az első modell azonban még külső fejlesztés, a Magyar Optikai Kutatólaboratórium, azonbelül is Szabó Sándor munkája.A csúcsot a Mometta sorozat jelentette, legnagyobb modellje a Mometta III., aminek már cserélhető volt az objektívje és vakuszinkronos csatlakozóval is rendelkezett – magyarul az exponáló gombbal a vakut is működtetni lehetett!  ...

Ez a páratlan tudás és technikai háttér mára hova vezetett volna nem tudom, de mások a nulláról jutottak a csúcsra (pl Dél Korea-SAMSUNG-LG), mi pedig pont fordítva.Lassan az összes elektronikai termékünk és gyárunk csak a legendák szintjén létezik.Lent a Pajtás és pajtásai kiállítás megnyitóján készült kisfilmet láthatjuk.
forrás: Fejér Zoltán,internet
above: NoHigher! MOM photo-camera Tele-Objective  sourceHomolya András
below: NoHigher! rangefinders Mometta-II
belowNoHigher! MOM "Fotobox" 'Photobox' 6 x 6 1950. Right: MedRes!  source: Internet
Fotobox is a steel sheet box camera from MOM (Magyar Optikai Művek, Hungarian Optical Works), use 120 roll film. Produced between 1959-1963. Two versions available with two different shutters. The older variant has metallic film winder and the second one has black plastic, with reverse-Galilean finder, rotary shutter 1/25, 1/50, 1/100, B, with a flash contact. The lens is a focusing MOM Achromat 1:7.7/75 mm, stopping to f16.
 • Shutter: rotary; 1/25, 1/50, 1/100, B, with a flash contact.
 • Lens: focusing MOM Achromat 1:7.7/75 mm
 • Apertures: f7.7 f11 f16
 • Picture format: 6x6 cm
 • Finder: Galilei 

above: NEW! NoHigher! MOM "Fotobox"

above: Left: NoHigher! Projectors for dia/slide film-Diavetítők Right: HiRes! Top Leftretronom
above: NEWHiRes! informatics engineer & teacher photographer; Thomas Lorentei R.I.P. collector in Veszprém Hu.: MOM diavetítő In Memoriam: Lőrentei Tamás gyűjteményéből: Megszállott Fizika-tanár, Informatikus, Automatizálási fejlesztőmérnök a rokon "Balluf" Elektronika cégnél és Sárkányrepülő, Fotográfus és tisztalelkű Veszprémi közéleti Ember & Apa  sourcehttp://lorentei.hu/vetito/vetito.htm
Papp László, Lazlo Papp www.profiboksz.hu/hiressegek/papp-laci

Magyarok a fototechnikában: https://pixinfo.com/cikkek/tortenelem_magyarok

Közzététel: 2014. márc. 20. MOM fényképezőgépek - cameras
Remek kisfilm a magyar fényképezőgépekről. Szalatnyai István, alias Pisti K100D olvasónk kiváló kisfilmet készített a MOM történetéről, történelméről, az általuk gyártott fényképezőgépekről, a Momikom elődjétől az újratervezett Mometta változatokig, s megemlítve a Fotobox boxgépet is.
Hu. text: A Szovjetunió kárpótlásként órákat kért Magyarországtól 1945-ben, ekkor indult hazánkban az óragyártás. A 'Danuvia' gyár eredetileg hadiüzem volt, a robbanófejekre órákat is készítettek, tehát a technikai alap és a szaktudás helyben volt. A Magyar Optikai Művek (MOM) is ’45-ben megkezdte az órák gyártását egészen 1988-ig, amikor megszűnt hazánkban ez az iparág. Harmadik gyárunk az Óragyár szintén a háború után kezdett el a lakosság számára órákat készíteni.


above: MOM's Model -motors - engines - Modellmotorok   source: E-mail PPS
Model motors: http://szextant.blogspot.hu/2014/02/modell-motorok-rc-model-motors-piston.html
below: NEW! MedRes! Hu.Text: MOM MHSZ sebességi versenyautó modellező csapata, 1968.  source: Fortepan.hu

Other Products:

above: NoHigherSüss: Human injection device
MOM Kalibergyár- The Hungarian Optical Works MOM's Calibration "Caliber" Plant
Adress: Budapest XIII. ker."Angyalföld" Rózsafa utca 13. source:http://members.chello.hu/kaliberkft/
above: NEW! MedRes! Over Budapest XIII. ker.-distr. "Angyalföld"-"Land of Angels" Kalibergyár-factory from MALÉV Boeing B-737 fly on longfinal in CTR (Control Terminal Region) of LHBP to Rwy L-13  source: Internet   below: NEW! NoHigher! VFR appr. chart of Tower Ctrl. Area (CTR) inside TMA (Terminal Control Area) of LHBP "Ferihegy"-I-II.  Now: "Liszt Ferenc" IAP by 'Hungarocontrol'.
 above: MedRes! Mechanic measure equipments - Tools: Micrometer from: Kalibergyár
above: NoHigher! Kaliper - Idomszer/Kaliber süllyeszték
Carpenter DIY Lathes - Barkácsesztergák -Milling- Sophie Turner & Esztergályos Cecilia:   https://szextant.blogspot.com/2017/10/203-barkacsezermester-esztergak-hobby.html


above & below: NoHigherLeft: Angle measuring - szögmérő   MOM tolómérő - belowRight: Slide-gauge "Vernier" scale - Tolómérő/Tolómérce - Subler - "Saccvas" "Nóniusz"-os leolvasással

above: MedRes! Reading The "Vernier"-scale - A "Nóniusz" leolvasó skála  INOX-TEMP


above: NoHigher! MOM long measuring ruler -  below: NoHigher!  micrometer


aboveNEW+NoHigher! below: MedRes! MOM Micrometer  - Mikrométer  source: www.cserebere.hu & www.vatera.hu
above: NEWNoHigher! MOM mikrometer 50-75mm  source: jofogas.huabove five pics: MedRes! Measuring-gauges/dials 0,01 mm - Mérőórák   www.simson.hu mkp.

above: NEW+! NoHigher! MOM measure gauge - mérőóra  source: www.jofogas.hu

above: NoHigher! Force Measuring Cell - Kraftmesszelle - Cellule á dynamométrie source: MOM EA


above: NoHigher! Water-meter gauge - Wasseruhren - Vízóra  from: Mátészalka  'PRIMOM'
above: Lorry brake's action lever - Teherautó fékkar Komlóról

above: Left: NoHigher! Right: MedRes! Certificate - Tanusítvány MOM Faktor gépipari Kft.

above: MedRes!  Safety parts of Cars - Autó biztonsági alkatrészek   source: momfaktor.hu
above: HiRes! Made in Foreigh Banax - OMEGA Fishing-spindle

above: MedRes! Fishing girls with fishing angle rod with classic spindle - Horgász-csajok
Hu. text: ... a Magyar Optikai Művek (MOM) talált megoldást. Battonyai gyáregységüket alkalmasnak találták horgászorsók gyártására, így megindult a tervezés, majd hamarosan a gyártás is. A "Neptun" orsók prototípusa 1980-ban készült el, de kereskedelmi forgalomba csak 1981-ben kerülhettek az első darabok.
Legismertebb, hazai gyártású peremfutó orsónk három méretben készült : Az 1981-től kapható MPO-X 100-as egy nagyon egyszerű, gyermekeknek szánt, körülbelül 20-as méretű orsó, csapágyazás nélkül, műanyag dobbal, fém házzal, drót felkapókarral. ... Sajnos ezek gyártása nem volt hosszúéletű a szerkezetek bonyolultsága és a képzetlen munkaerő miatt.


above: MedRes! MOM "Neptun" Fishing-spindle - Horgászorsók -Battonya   below: Foreign made

above & below: MedRes! Parts of fishing spindle

Fine mechanics handbook - Finommechanikai Kézikönyv - Műszaki Könyvkiadó Budapest 1974.

szerkesztette: DR. Bárány Nándor okl. gépészmérnök, a műszaki tudományok doktora, akadémikus
(Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1974)  Juci'bácsi's collection of book  by: www.antikvarium.hu 
above: NEW! NoHigher! Book - Könyv: Bárány Nándor - Mitnyán LászlóOptimechanikai Műszerek - Optimechanic Instruments by: MK - Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1961. price - ára:  154,-Ft. (I have got it)
NEW! eng. captain B.N. törzskari had-mk. szds. a HTI-ben (HM Haditechnikai Intézet) 1940's

az optikai és mechanikai tudományok Német nagyjai:
Eyes inspection Instruments - Szemészeti Szemvizsgáló Műszerek by: Hu. DR. Bárány Nándor: Finommechanikai Kézikönyv - Fine-Mechanics Handbook for Humans' Stereoscopic views & spectacles - szemüvegek:

above: Deutsch investor's great members of opti-mechanical industry late 1800's; Left: Ernst Abbe ("father of microscope - a mikroszkóp atyja" Abbé Ernő)  RightCarl Zeiss


aboveNEW+! Juci'bacsi's collect: Made in Germany '#Gourmet #Truffes & #Praline chocolate box covers.  LeftMedRes!  RightHiResSolve a riddle - Rejtvény megfejtés?

above: NEW! NoHigher! Circle dividing table - Körosztó asztal (painting by: ??)
aboveNoHigherSüss Circle dividing machine - Körosztógép
Az alapító (founder) Süss Nándor és a fő optikus mérnök szakik and main engineers: Petzval József was the founder of optical scientifics in Hungary. Street name about him behind former 'Gamma' Művek in Budapest XI. ker.
aboveNEW! Petzval József optikája source: http://lorentei.hu/petzval/petzval.htm

above: Süss: Adjusting & Assembler workshop - Szabályzóműhely & szerelő és gépműhely
aboveHiRes! Old map of  Budapest and MOM site from 1931. source: www.Google.com
NoHigherabove: History of MOM camou backround landscape from Sas-hegy- Eagle-hill to csörsz-street. 1939     below:  This Logo was then
above: MedRes! MOM's Neon logo from 1950 in Budapest at Belgrád-rkp- Danube shore
Hu. text: a Magyar Optikai Művek (MOM) jogelődje Süss Nándor (1848–1921) 1876-ban kolozsvári egyetemen alapított műhelye, majd a Süss Precíziós Mechanikai Rt. Budapesten 1918. Süss geodéziai, erdészeti, bányászati és tudományos műszereket készített, amelyekért 1897-ben a brüsszeli nemzeti kiállításon Grand Prix-t és az 1900-as világkiállításon Párizsban aranyérmet nyert. A gyár a Magyar Optikai Művek nevet 1938-ban vette fel. Budapesten volt a MOM központi gyára (vízórák, finomoptikai elemek, geodéziai, laboratóriumi, számítástechnikai és ügyvitel-technikai műszerek, illetve berendezések) és a MOM Kalibergyár, Budapest XIII. "Angyalföld", Rózsafa utca 13-17. (légfékszelepek, elektronikus erőmérőcellák, digitális kijelzők). Vidéki részlegei: MOM Óragyár Dunaújváros, MOM zalaegerszegi gyára (Brinell-mikroszkóp, pantográf, libellák), MOM mátészalkai gyáregysége (üveg- és műanyag szemüveglencsék) - MOM esztergomi 'Granvisus' szemüvegkeret gyáregysége, MOM komlói gyáregysége (olajfékek). A MOM 1979-ben 8000 főt foglalkoztatott, közülük mintegy 2300 főt vidéken. Kiemelkedő termékei: kisfilmes fényképezőgép, Te-B23 másodperc-teodolit (Bors Károly), Ni-A3 automatikus szintező (Tóth Pál), Gi-B2 giroteodolit, 1958-ban a brüsszeli világkiállításon Grand Prix-t nyert (Pusztai Ferenc, kördiagramos tahiméter (Bezzegh László), mikrohullámú távmérő, SPEKTROMOM laboratóriumi spektrofotométer-család az ultraibolya látható infravörös hullámhossztartományban (Balog András), Derivatograph termogravimetriás anyagvizsgáló berendezés (Paulik Ferenc–Paulik Jenő), 60 000 fordulat/min-es laboratóriumi ultracentrifuga (Rohonci Ferenc), MOMCOLOR színmérőcsalád (Lukács Gyula), száloptika gyártása és száloptikai rendszerek (Lisziewicz Antal, Hegyessy Géza, Besskó Dezső, Állami Díjban részesültek), He-Ne iránykitűző lézer, szalag- és szélperforált kártyalyukasztó, {IV-294.} kártyaolvasó, mágnestárcsás tároló stb. A MOM 1995-ben megszűnt. Megalakult a MOM Szervíz Kft. és néhány kisebb részlegből Kft.-k alakultak.
above: MedRes! The MOM's subdivision factories in country - Vidéki Gyáregységek: Budapest: + Esztergom, Dunaújváros, Zalaegerszeg, Komló, Mátészalka és Battonya +Makó
above: NoHigher! Under developing in Csörsz-utca in 1960's
above: NEW! HiRes! Admin building of MOM 1971. Magyarország, Budapest XII. Alkotás utca 53. - street a Csörsz-u. 35-nél/utcánál, 61st tram station - villamos megálló háttérben a Magyar Optikai Művek irodaépülete. Donator - Adományozó: newspaper Magyar Rendőr B.M. újság/havilap source: fortepan
aboveNEWHiRes! Industrial Worker school building toward Alkotás street 53rd - MÜM-28 (Munkaügyi Minisztérium) Magyar Optikai Művek, Ipari Szakmunkásképző Intézete Budapest XII. Alkotás utca 53. to right - jobbra igazgatósági irodaépület  Adományozó - Donor: Horváth Endre  source: fortepan.hu
Blogger's Remark - Megjegyzése: I went here from 1968 to 1972 - Ide jártam 1968-tól 1972-ig
above: NEW! HiRes! Juci'bácsi's personal collection: Registering my workbook for the Craft School - Munkakönyvem bejegyzése az Iparitanuló iskolára vonatkozóan

above: bottom right photo: www.retronom.hu   www.cultiris.com
aboveNEWCÍMKÉP: Before 'Structure Change', secretar of the former kommunist party MSZMP's head, Mr. Kádár János in parlament 1988-ban, a Parlamentben - részlet (Tegnap és Ma Kulturális Alapítvány, Budapest, 1997, 41. kép. Fotó: Bánkúti András source: bekialtas.blog.hu
Hu. text article: Bekiáltás blog: Írta: Mr. Kabai Domokos Lajos
Bosszúsan néz le ránk Kádár
"Az átkoshoz képest rohamosan nő lemaradásunk a világ élvonalától, de még a közvetlen környezetünktől is."
Fintorog a Kádár-rendszer felett Dévényi István, akinek egyébként szívesen olvasom a cikkeit a Magyar Hangban. Szimpátiám oka: általában két lábbal áll a talajon; írásait személyesen átélt valóságismeret hatja át. Most azonban mintha nem lett volna eléggé körültekintő.
„Kádár János ránk tekint, és elégedetten bólogat” című jegyzetét egy olyan klisével kezdi, amit szinte mindig elő szoktak húzni, amikor hol gúnyosan, hol viccesnek szánva, az átkosnak nevezett Kádár-rendszert kell kárhoztatni. (Magyar Hang, 2019. július 12-18., 9. oldal) Mindenekelőtt „a szürke, unalmas, lehangoló épített örökség, a panelrengeteg, az igénytelen sufnivilág, a lepukkantság” szúrja a szemét. Ezzel ugye az a gond, hogy 2019-ből könnyű visszamutogatni. Csakhogy ezek a panelek fürdőszobát, angolvécét, központi fűtést jelentettek sok millió embernek a dohos, salétromos falú, kifűthetetlen, vízvezetékek és csatornázás nélküli nyomortanyák helyett.  ...
above: Kádár János és felesége valamint Nyikita Hruscsov gyárlátogatáson a 60-as évek közepén.

above: Nikhitha Sergeyevich Hrusthev (KPSzSz secretary-boss - Stalingrad veterany)  visit at MOM Budapest in 8. april of 1964.
Hu. text: Nyikita Szergejevics Hruscsov, a szovjet kommunista párt és a szovjet államapparátus első embere 1964 áprilisában, hivatalos magyarországi látogatása során megtekintette a Magyar Optikai Műveket, ahol a vállalati munkásgyűlésen nagyívű beszédet tartott. A vállalatnak a Magyar Országos Levéltárban őrzött iratai között található a látogatásról készült hivatalos fotóalbum.  sources:
MOM's general director Mr. Posch Gyula vezérigazgató (Budapest, 1956 - 1983)
Hu. text: Posch Gyula a nagy hagyományú MOM Tanműhelyben tanult. Ennek az intézménynek később vezetője is volt. Műszaki főiskolát végzett. 1956-tól közel három évtizedig volt a cég nagy tekintélyű, széles körben elismert, népszerű vezérigazgatója. 1974-től a Magyar Műszeripari Egyesülés elnöke.
Vezetése alatt a vállalat a tradíciók folytatása mellett folyamatosan megújította termékszerkezetét, technológiáját; új gyártmánycsaládok /labor, számítástechnika/ fejlesztése, sorozatgyártása kezdődött el; a műszaki fejlődés kívánalmainak megfelelően fokozatosan tért nyert az elektronika; több vidéki városban -az ésszerűség határain belül- teljes technológiai vertikummal ipart telepített; közel tízezer embernek biztosított munkát, megélhetést; a kor elvárásainál magasabb színvonalú egészségügyi és szociális ellátást biztosított;
hatékony tehetség kiválasztást és gondozást valósított meg. - Díjai Eötvös-díj, 1975. 1974-től a Magyar Műszeripari Egyesülés elnöke
.source: wikipedia.org/Posch_Gyula

above: MOM's inventors - feltalálók
Hu. text: Lényegesek a MOM működésében a Süss-től átvett tradíciók is, azok
máig érvényesülő jellemzői:
• Süss neve összeköti a múltat és jövendőt, átöröklődött, mint élő hagyomány
• Nem szűnt meg a hazánkban Süss hatására kialakult termékkör, a MOM budapesti, zalaegerszegi utódai 130 év után is fejlesztenek, gyártanak geodéziai műszert
• Biztos jele egy vállalkozás életképességének, hogy mérhető a fejlődése, munkatársainak együttes teljesítménye
• A cég méri a bevételét, létszámát, a rendelkezésére álló gép, épület vagy pénzeszköz értékét, meghatározza a gazdaságosság rangsorait, bár mindez lényeges, de meghatározóbb a fenntartható működés mert, ha nem képes megújulni, képes-e újra talpra állni, ha a sikert nem várt válság szakítja meg
• Lényeges, hogy időben kezdjék a partner igényeihez igazodó felkészülést, a termék és eljárás megújítását

Az örökség részei különösen:
• a munkahelyi kultúra, hagyomány, légkör
• a munkatársak elismerése
• a szakmai ismeretek (önzetlen) továbbadása, a csapatmunka
• a tudomány eredményeinek korai megismerése
• a védett szellemi tulajdon (a megadott szabadalom) gyakorlati alkalmazása

Üzenetek a 21. század vállalkozásainak:
• Képezd magad a szakembereidet
• Időben ismerd meg az értékesítés új területeit
• Támogasd az alkalmazást, az oktatást, ahol ismertetik a felhasználást, az új eljárást, a jövőorientált működést
• Felelj meg a minőségbiztosítás nemzetközi követelményeinek

A MOM szabadalmak és alkotóik üzennek a XXI. században élőknek:
 A gyártó saját műszaki gárdájának foglalkoztatása, eszközfejlesztése nem költség, hanem befektetés a jövőbe! A szellemi ráfordítás távlati hozamai többnyire nagyobbak, mint a ráfordításaik.
2019.01.31. / 29
 A műszaki fejlesztés a gyártó fenntartható fejlődésének lényeges, mással nem helyettesíthető feltétele. Aki időben felismeri a felhasználók és a (globális) versenytársak által megszabott
innovációs célokat, az őrizheti meg (erősítheti) a pozícióit.
 Törekedni kell stratégiai partnerségre a szabadalom tulajdonosával, a feltaláló legyen távlatilag is érdekelt az ipari gyártás jövedelmeiben.
 Előnyös, ha a találmány bejelentésekor ismertek a hasznosítást segítők, a felkészült és érdekelt ipari bázisok, a speciális követelménynek megfelelő beszerzési források.

Mr. Magyar György és Nádudvari Zoltán     source: MOM Emlékalapítvány kiadvány

above: L: Theo inspecting in MOM   R: similar workpool at GDR Carl Zeiss Jena Optische WEB

above: MOM's Major-department of Engineering / Design - Konstrukciós főosztály 1976.  source: MOM EA

'Facebook' of MOM factory (where is the KM-1's cover glass?)

Unfortunately I did'nt find the pictures about member of administrative similar pretty ladies. Sajnos nem találtam képeket a hasonlóan bájos adminisztratív hölgyállományról - from 1950-60-70's

above: pretty lady (Mrs.) with IBM mechanical TypeWriter - írógép  source: Pinterest  http://pixinfo.com/cikkek/tortenelem_magyarok

Rövid Saját történetem a MOM-kel:
above:HiResJuci'bacsi's original scanned collection. My worker copy-book - Munkakönyvem
Hu. text: Mint nyugállományú magyar MN és MH (HDF) honvédtiszt, volt MÜM-28-as esz. iparitanuló és egykori felszámolt MOM (Magyar Optikai Művek – Budapest 41. sz. hadiüzem) Posch Gyula vezérigazgató idejében volt 5. Geodéziai Műszer osztály egykori (1969 – 1973) Bp. Csörsz u. optimechanikai műszerészeként („szakma ifjú mestere” cím birtokosa,)  tisztelgő emléket szeretnék állítani a volt és a rendszerváltáskor szinte elsőként lerombolt gyáram-unk-nak.
Sokaknak nagy bánata volt és még ma is az Európa és talán a világ akkori egyik legfejlettebb műszeripari fellegvárának és az szakemberi erőforrások elkótyavetyélése. Méltán félően tisztelte a többi műszeripari óriás (a német, Carl-Zeiss, Askania-Gigas, Goerz – Berlin, Leitz-Wetzlar, az NDK  Jena-Zeiss valamint a svájci Wild és Kern) a MOM gyártmányait és újításai akinek világszerte szerviz-bázisok és kirendeltségek hirdették export orientáltságát és minőségi piaci sikereit. Nem beszélve, hogy a volt Szovjet hadsereg mi minden újszerű MOM-os konstrukcióra rátette a kezét.
Nem politizálva csak a 60 éves vénemberi bölcseletemet elővéve, a rendszerváltáskor saját zsebre, -jó szokásunkhoz híven- kiárultuk az országot s főleg a stratégiai ágazatokat és cégeket. Persze a nyugati befektetőknek tetszett mert önként és dalolva szabadítottuk meg őket a Magyar konkurenciától. Az is a mai munkakerülő tanulatlan politikusok és médiazsenik hazugsága, hogy a Magyar Ipar veszteségesen és rosszul teljesített. Ők úgy gondolják, hogy az SzKP és az MSzMP tartotta el és fejlesztette az országot? Ez csak a felvett hitelekből nem ment volna.
Emlékszem a 70-esévek elején alig volt hely a folyosón és az öltözőben annyi katonai optikai műszeres (19.o. II.em. és 5.o.) láda de civil is (5.o.) (főleg homok-színű) volt felstócolva. -Gondolom az 1973-as Arab-Izraeli háborúra (Jóm Kippur - Yom Kippur) exportálva a javát. Gondolom azért mert selejtet gyártott az akkori 41. sz. hadiüzem.
Az akkori elbeszélések alapján majdnem minden földrészen és nagyobb országban volt a MOM-nak saját szervízhálózata természetesen kiküldetésben lévő magyar szakemberekkel.
A 'Gamma'-Művek 42.sz. hadiüzemtől több katona optikai műszer gyártását átvette; 39/49M "Bézárd" tájoló, Te-B23 teodolit, DJa-6 3m-es légvédelmi távmérő, ZD 1m-es légvédelmi sztereo-távmérő, ZDN 1m-es kézi légvédelmi távmérő, TZK légvédelmi parancsnoki figyelő távcső "Tábori Zöld Kukker", ASzT (Állványos Szögtávcső). Kiemelt hadiipari terméknek számított a D-944 PSzH-I optikai irányzóműszerének tervezése és gyártása szintén a 19-es osztályon.
Sajnos ezen felül több sikeres (most csak budapestiek) magyar gyár és üzem jutott erre a sorsra; MMG (Mechanikai Mérőműszerek gyára), Videoton, Mech-Labor, Láng, Ganz-MÁVAG, MEDICOR, Danuvia, Vörös Csillag Traktorgyár, Csepel Művek, Ikarusz csak hogy a legnagyobbakat említsem.
Remélhetően kedvet csinálok még a megmaradt nagymúltú műszer és gépiparban érdekelt vállalkozásoknak – gyárnak (Gamma, Respirátor, Rába, HM Currus, HM ArmCom ZRt-ék), hogy újból felkarolja a magyar önálló a civil mint a hadiipari  műszergyártást és fejlesztést úgy a jó irányba fejlődő jövőnk minőségi zálogát.
Mint volt, képzett Rakéta és Tábori tiszt ütegparancsnokként és szállítóhelikopter (Mi-8/17) vezetőként – megfigyelőként és felderítő valamint hadműveleti és kiképzési osztályvezetőként igen tisztelem a harckocsikat és önjáró tüzérségi lövegeket is mint az egyik legkomplexebb és leghatékonyabb technikai eszközöket melyek a mindenkori tudomány és technika legújabb vívmányait keltették –időnként halálos- életre. Ezen harceszközök a precíziós műszerek nélkül vajmi keveset értek volna.
Ezzel a kis irományommal is szeretném erősíteni a páncélos és tüzérszakma dicsőségét és a jelenlegi aktív állomány büszkeségének továbbéltetése és a katonai – haditechnikai pálya iránt érdeklődő fiatalokat motiválni,  valamint a műszaki szaknyelv ismeretét erősíteni. A kreatív gondolkodásra történő késztetés mint a sikeres jövő zálogának kulcsa ez az Én mottóm. Elkerülni a Magyar Honvédség azon rossz PR szokását, hogy a népszerűsítés és toborzás érdekében -bűbájosan- leegyszerűsíti a hadsereget és a haditechnikát. -Önök szerint a jogász-szakma a közgazdász-szakma és az orvosi kar is leegyszerűsíti talán ezért van olyan nagy tülekedés ezen pályákra mert nem kihívás?
Hirdetni szándékozom a külföldi olvasók és weblaplátogatók felé a magyar elme és szellemi kapacitás fennmaradását és az önálló magyar hadiipar újraélesztésének szükségességét.
Bizonyítani a MAVISz (Magyar VédelemIpari szövetség)-nak a nyugállományúak egy kis részének elkötelezettségét a korszerűsítés és a magyar ipari hagyományok újraélesztése tekintetében.
Erről az időszakról igen szép és klassz emlékeim vannak, amikben kiemelt szerepet játszottak az öreg szakik: MÜM-28; Merena Ferenc és Romhányi József szakoktatóim, az 5. Geodéziai szerelő osztály; a mindig jólöltözött-fésült, 3 szines golyóstoll egy "Kohinoor" és logarléc a zsebben Florovits Géza ov., és Kiss Gyula ov.h. Úriemberek, szeretett és tisztelt örökmozgó Bagdány Berci'bácsi a nyers műhely vezetője, Pokorny ...? gépműhely csoportvezető, Szűts László csopv. (gyorsasági automodell versenyző Világbajnok, és a szaktársaim a "kiheréltló üvöltő" Csiszár Géza- drehamester barátom, Molnár Csabi (5., 29., 65.o. MEO) elektrónikus barátom valamint Illés Boéci, Sankó Béla, Gede Marci, Somogyi "Tanki" Laci, Gáspár Tibi szaki főprecizós tengelykergeres és szerelő tudor, a polírozóművész Bakai Pali, ? Gyula (öreg veterán Bertalan Árpád-féle z. ejtőernyős) és ? Géza bácsik a nyersműhelyben és a többiek na és a MEO-sok és a sok csinos intelligens szaki-hölgyre.
Sajnos nincs fényképem erről az időszakról mivel kiemelt hadiüzem lévén, maszekilag  Fényképezni Tilos volt. Egyben biztos vagyok, hogy a MOM-ban eltöltött 4 évemből élek még mindig. Annak nagyon örülök, hogy Andor fiamnak mint műszaki szakembernek sikerült ebből bőven átadnom ami igen csak a hasznára válik.  köszönettel a figyelmet; Juci'bá a "Képesztő" - "MOMnevelt" BLOGger
above: Juci'bácsi looking through to with the MOM-made (41.) TZK ("Tábori Zöld Kukker") - (Tjuba Zenitnhnaya Komandhirovka - Légvédelmi Parancsnoki Távcső - Anti Aircraft Commander's Binocular/Fernrohr) at MH Várpalotai gyakorló és Lőtér Hajmáskéri "0"-ponti szektor tribünről a "Csum" álló "kemény" célok irányába.  source: Juci'bácsi
My short history at MOM:
This „Fable-working article” int he first instance, that I’m so HuHDF’s retired avn. Lietuenant Colonel Mi-8/17 heli-pilot and former field artillery officer – battery’s cmdr. and onetime MOM – Budapest’s („42nd” mil. Factory) optimechanical worker at 5th. Geodesy subdivision (from 1969 – to 1973) in Budapest, - I would like to tribute remembrance for MOM – Magyar Optikai Művek – (Hungarian Optical Works)  which quasi was first demolishet during the hungarian change of regime.
            The MOM was one of  precision engineering governmental firma „instrument’s acropolis” wich was power rival other big firmas; GFR: Carl Zeiss, Askania-Gigas, Goerz, Leitz-Wetzlar,  FRG: Jena Zeiss Swiss: Wild, Kern, The MOM had got a lot of service base int he World’s coninents and big countries. However the Soviet military machine how many of these know-how it was a hand and carried away
            I like leader of „PanzerBall Circle” hope that I will like doing for the Hungarian Defence Industrial  firmas(Gamma, Respirator, Rába, Currus, ArmCom G.M.B.H. )  for Know-How and inventory management. I would like to give strong motivationto hungarian  young viusitors and beginner constructeaurs and future competiton of studies.
I would like to make other units but I will have use other auxiliary jpg. ect. elements from my PC large collection interst to variable new design. - I would like to give other military and navigation / orientation knowledge for readers by addition pics (sheet of unit system and directions context) due lucidity.
I would like to interest the future forum’s and like and feed comments.
Best regards;
Veszprém – Hungary 2014. march 25th
                                                                                       Mr. JUHÁSz „Juliet’uncle” János
                                                                             Ret. avn. Lt. Col.  (John SHEPHERD) 
                                                                            SE graphiker and mechaniker 'MOMetta'
                                                                        „Air Art Graphic” Studio

above: HiRes! Courtesy of "Air Art" Graphics. "Geo green" color MOM's style Conception Construction of Juci'bá's mind: "MAM's" product Tank's Attitude & Turret moving indicators as graphic Own's exam artwork  - Egy általam elképzelt geó-ződ MOM stílusú konstrukciók a harckocsi (T-55, T-72) Térbeli mozgáskijelző és a Toronyhelyzetjelző műszerek, mint saját vizsga grafikai alkotások 2013. februárból.  source: Juci'bácsi  FREE pics!
above: Ilyen MEO-s geo-lánykák is lehetnének a migrációt követő jövőben?
aboveA hölgy MEO-sok szeme időnként így elfáradt az ellenőrző kollimátor előtt.
A ladies quality controller's (MEO) eyes a like tied before control collimator from time to time.  sőt!..., hogy ébren maradjanak; and even that They staying awake ...
Hu. text article: 2019. május. 13. 11:30 BrandContent
Optikai fellegvár – Napi 20.000 szemüveglencse készül Mátészalkán:
Magyarország egyik legkeletibb fekvésű települése, Mátészalka az 1970-es évektől a magyar lencsegyártás központja. Ekkor alapított gyáregységet a Magyar Optikai Művek (MOM), amelyben évtizedekig készítettek szemüveglencséket. Az optikai ipar a privatizáció után is fennmaradt. Három cég alakult ki a vállalatból: a Zeiss, a MOM Zrt. és a Buchmann, amit a 90-es évek végén vásárolt meg a japán tulajdonú világcég, a Hoya Corporation, amely a világ 2. legnagyobb szemüveglencse-gyártó vállalata. „Az, hogy három nagy világpiaci szereplő is van egy 18 ezres településen, ráadásul mind egy utcában található, igazi különlegesség. Mátészalkát nevezhetjük akár Európa optikai fellegvárának is. A szemüveg- és lencsegyártáshoz a helyi szakközépiskola biztosítja az optikusok képzését, ami fontos szempont mind a helyi munkavállalók, mind a helyi munkaadók számára” – mondta Tóth István vezérigazgató, aki 18 éve dolgozik a Hoyánál.  ...  
above Two & below: NEW! NoHigher! HOYA's spectacles lenses - szemüveglencsék
Hu. text article: Dr. Szentgyörgyi Zsuzsa: Hová tűnt a magyar elektronikai ipar a rendszerváltás után? by: lazarbibi.blog.hu/index.hu
Meghalt, vagy megölték
Előszó:
1994-ben fejeztem be a magyar elektronikai ipar rendszerváltás utáni sorsáról szóló tanulmányomat. Könyvben is megjelent (Fejezetek a magyar mikroelektronika történetéből), jóval később, 2001-ben. Ennek egyszerű oka volt, ugyanis a kötet életre hívójának és szerkesztőjének, az azóta tragikus módon eltávozott Dr. Mojzes Imre műegyetemi professzornak addigra sikerült összeszednie pályázati pénzeket a kiadáshoz. A címben feltett kérdésem – Magyar elektronikai ipar: meghalt vagy megölték? – drámai hangot üt meg. A megíráskor még nyitva hagytam az egyértelmű választ. Ám most, negyedszázad múltán, amikor e sorokat írom, már egyértelműen kijelenthetem: bizony, megölték. A rendszerváltás utáni privatizáció a mindenkor is gyászos magyar történelem egyik tragikus fejezete lett. Teljes hozzá nem értés, elfogult és megrögzött politikai nézetektől, nemkülönben hatalmas korrupciótól vezérelt folyamatok és döntések jellemezték. A kivásárló külföldi vállalatok elsődleges célja a piacszerzés volt, de hozzájárult a technológiák (berendezések, felszerelések és tudások) majdnem ingyen történő megszerzése is. Fennmaradt ugyan egy-két vállalat, de azok sosem szerezték vissza korábbi piacképességüket, volumeneiket és innovációs készségüket. Ebben a gyászos folyamatban nemcsak az – egyébként világszinten csak részlegesen előremutató - magyar elektronikai ipar esett el, hanem például az egyébként versenyképes magyar cukor-, vagy étolajipar is. A könyv megjelenése óta közel két évtized telt el. Nagyon sok minden megváltozott. Talán a legfontosabb, hogy tagjai lettünk egy nagy érték-közösségnek, az Európai Uniónak. Iparunkban is változások, szerkezeti alakulások következtek be, az EU tagságunk pedig azt garantálja, hogy immár ismét egy hatalmas vámunió tagjai lehetünk (az előző a Monarchia közös piaca volt). Amellett a technológia, sőt technológiák hatalmas változáson, fejlődésen mentek át. Előretört az infokommunikáció és e téren ígéretes hazai eredményekről lehet beszámolni. Várom és remélem, hogy egy ifjú férfi vagy nő folytassa, aktualizálja az én korábbi helyzetkép-vázlatomat. Immár pozitív hangnemben, eredményekről, fejlődésről beszámolva.
Dr. Szentgyörgyi Zsuzsa villamosmérnök, a Magyar Mérnök Akadémia tagja  2020.02.16.
A tanulmány:
A rendszerváltás előtti évben, tehát 1989-ben a magyar elektronikai ipar (a híradás-és vákuumtechnika és a műszeripar együttvéve) részesedése az ipari termelésben a hozzáadott érték szerint mintegy 15% volt. Az elektronikai ipar kereken 130 ezer munkahelyet adott, de közvetve - becslés szerint - még további legalább tízezer munkahelyet érintett. A magyar elektronikai ipar nettó árbevétele 1989-ben meghaladta a 133,5 milliárd forintot, az export összértéke (rubel+dollár) kereken 51 milliárd forintot tett ki. 1991 végén a foglalkoztatottak száma már csaknem a felére, 75 ezerre csökkent, a nettó árbevétel folyóáron 103 milliárd forint, az exportbevétel kereken 32 milliárd forint volt. Ez azt jelenti, hogy 1989-es bázisáron az árbevétel mintegy a felére, az export pedig kb. a 40%-ára apadt. A tendencia a következő két évben a megelőzőnél nagyobb gradienssel folytatódott. 

Tanulmányunkban 1992. végéig tekintjük át a magyar elektronikai ipar helyzetének alakulását. Erre az időre a magyar elektronikai ipar lényegében megszűnt, vállalatai részben csődeljárás alatt, nagyobb részben felszámolás előtt álltak. A külföldi befektetők által felvásárolt vállalatok döntő többségében az új tulajdonos megszüntette a műszaki fejlesztést (és ahol volt, a kutatást is), drasztikus leépítéseket foganatosított. Az elektronikai ipar mintegy 30 vállalatából - a töredékekből létrejött kisvállalkozásokat leszámítva - legfeljebb egy-kettő maradt, erősen csökkent termeléssel, fejlesztés nélkül, vagy külföldi nagyvállalat bedolgozójaként. 

Az alábbiakban azt vizsgáljuk, hogy a magyar elektronikai ipar felbomlásában az egyes gazdasági, politikai és részben humán tényezők közül melyik milyen súllyal szerepelt és hogy ezek spontán módon hatottak, vagy egy megtervezett stratégia részét képezik-e. A következő tényezőket vesszük sorra, hangsúlyozva, hogy ezek nem függetlenek egymástól, hanem szoros interrelációban vannak és rendszerint erősítik egymás hatását:

- a hagyományos piacok elvesztése,

- a technológiai és termékfejlesztés elmaradottsága,

- a tulajdonosi struktúra átalakítása („privatizáció”),

- az újonnan megszerzendő piacok protekciós vonásai,

- kormányzati hibák, téves döntések,

- a nemzetközi konkurencia lépései,

- a magyar elektronikai ipar szellemi bázisának hibái. 

A KSH besorolásának megfelelően az elektronikai ipari tevékenységek az alábbi gyártási ágakat foglalják magukba: 

- ipari híradástechnikai termékek,

- közszükségleti híradástechnikai cikkek,

- mérőműszerek és eszközök,

- irányítástechnikai eszközök és berendezések,

- számítástechnikai eszközök és berendezések, orvosi műszerek és berendezések,

- elektronikai alkatrészek.

Ebből a meghatározásból egyrészt hiányzik a láncolat egyik meghatározó fontosságú része, az értékesítés, a piaci követelményeknek és igényeknek a fejlesztést és termelést alakító visszacsatoló hatása. Másrészt pedig, a felsorolásból kitűnik, hogy a KSH-osztályozás teljesen mellőzi a „rendszert” mint az eszközöket és berendezéseket integráló, jelentékeny szellemi ráfordítást magában foglaló termelést, illetve kínálatot. 
Piaci helyzet, piaci stratégiák 

Ha némileg elvontan fogalmazunk, akkor azt mondhatjuk, hogy a magyar elektronikai iparnak, akárcsak az egész magyar gazdaságnak a piacát a jaltai egyezmény (1945. február) határozta meg, amely országunkat a szovjet érdekszférába utalta. A hidegháború korszakában, elzárva a világ más régióitól, természetszerűen a domináns megrendelő, a Szovjetunió, valamint a többi, főleg kelet-európai ország igényei szerint alakult a magyar elektronikai ipar. A teljes elzártság csak a hatvanas évek második felében kezdett oldódni, majd a hetvenes években beindult egy korlátozott nyitás ún. „nem-szocialista” (elsősorban harmadik világbeli) piacokra. Ezt a nyitást az afganisztáni bevonulás ismét bezárta és a szocialista tábort egy újabb befelé fordulásra kényszerítette, amit csak bizonyos alagút-effektusok enyhítettek, főleg Magyarországon. 

A nyugati importkorlátozások, elsősorban a know-how, a fejlett technológiai tudás és a high-tech berendezések tekintetében, voltaképpen a COCOM megszűnéséig (1992) fennálltak. A „tőkés” országokba irányuló exportszállítások viszont már a nyolcvanas években számottevő értéket értek el a magyar elektronikai iparban, bár kétségtelen, hogy ezek nagyobb része „félkemény” valutás piacokra (pl. Líbia, Libanon) ment, vagy állami támogatással, „zöldhitelekből” finanszírozták, és csupán töredéke volt a tényleges piaci módon létrejött kivitel.   ...  folytatás hosszan még ...
aboveNEWNoHigher! Hu. Retro: Hungarian 'ORION' made ADP-2052 PC from 1980's  source: Lazarbibi.Blog.hu
Köszönetnyilvánítás;
Igen fontos és tartalmas hozzájárulást jelentettek Berecz Frigyes, Berkó Gyula, Budinszky József, Gyulai József, Iklódy Gábor, Kapolyi László és Pál László szakmailag és gazdaságpolitikailag egyaránt értékes közlései, amelyeket beépítettem a tanulmányba. Köszönet türelmükért és a kapott ismeretekért. Végül, és messzemenően nem utolsó sorban, szeretném megköszönni férjemnek, Kovács György villamosmérnöknek a fentiekhez hasonlóan értékes közléseit, és főleg a türelmét a jelen tanulmány megírása során.
Köszönet a szerzőnek: Dr. Szentgyörgyi Zsuzsának, hogy hozzájárult a tanulmány közkinccsé tételéhez a blog keretein belül.
A gyárak történetéről az alábbi linkeken olvashatunk bővebben: 
 NEWabove: HiRes! Juci'bacsi's photo: MOM view photo - látkép from 1970's in Maros u. 1.   below: MedRes! Juci'bácsi 64 y.o. - évesen (difference 47 years - év!) with huge lens - óriás lencsével  photo by: handy Mr. Telek Gyuri'papa staff member of MOM RF - EA vezetőségi tag.

above: NEW! NoHigher! Juci 1972 MOM era 17 - 18 yo. in Böszörményi flat - lakásban
My favourite lathes - Kedvenc esztergagépeim a gyárból:
Hu. text: Szerszámgépipari Művek (SzIM) Kőbányai Gyára (KART) 1961-ben jelent meg az EKM-200 különleges pontosságú műszerészeszterga, ami 1963-ban elnyerte a lipcsei vásár nagydíját. a különleges pontosságú műszerészeszterga.
below two: source: Juci'bácsi's collection TECHNOIMPEX advertisement miniature issue also FREE!
above: Left: Czetka Profilírozó köszörű optikai vetítővel  Right: my favourite lathe in 5th subdiv. 5. osztály gépműhelyes kedvencem
above: EKM-2000 precision mechanic latheprecíziós műszerészeszterga
Hu. text: 4000 f/p olajcsapágyas főorsó fordulat 0,001 mm pontosság 4 ékes felület oldalban és átmérőben, lendkerekes keresztszán és a hosszszánon a szupport "villám"-előtolással 'nyehehee' (botkormány) is ment. Főleg gyémántkéssel vagy gyémánton köszörült HSS gyorsacélkésekkel ment a forgácsolás. A fordulatszabályozás és a gépi előtolás nyomógombokkal történt, gyönyörű hanghatások mellett akárcsak egy villanymozdonyban. 
Az 5-ös Geodéziai o. gépműhely fő esztergályos "Spillerei; Csiszár "Aúvu" Géza EGM-2000 és a Gáspár Tibi szaki az I. világháborús 0,005 mm pontosságú német 'Kerger-eken' voltak meg még jópár öreg-szaki.
above: The standart universal mechanic late - a szabvány E2N Hungarian műszerészeszterga
Hu. text article: 110 éve nyitotta meg kapuit a Magyar Optikai Művek
SzerzőKisfalusi Gábor 2015. 05.24. MAGYAR TÖRTÉNELEM
Süss Nándor saját tervei alapján a Csörsz utcában külön gyárat építtetett, ahová 1905-ben költözött át. Süss Nándor amennyire elsőrangú volt, mint szakember, annyira kevésbé volt jó üzletember, ezért megrendelésekkel ellátott vállalata anyagi nehézséggel küzdött. Emiatt gyárából 1918-ban részvénytársaságot alakított, oly módon, hogy a technikai igazgatás a kezeiben maradt. Süss Nándor 1921. április 1-én villamosbalesetben halt meg, sírja a Farkasréti Temetőben van. 1921-ben a gyár megkapta a bécsi GOERZ cégtől az optikai üvegcsiszolás licencét, és megkezdte az optikai elemek gyártását is. A termelés egyre bővült, és ez megkívánta újabb üzemépületek építését. Ehhez a szomszédos Csörsz utcai telkeket fokozatosan felvásárolták. 1930-ban a részvények egyik fele a Honvédelmi Minisztérium, a másik fele a ZEISS-GOERZ cégcsoport tulajdonába került. A gyár úgy a polgári felhasználókat, mint a honvédséget ellátta finommechanikai-optikai műszerekkel, emellett komoly méretű exportot is bonyolított.  ...   http://ujkor.hu/content/110-eve-nyitotta-meg-kapuit-a-magyar-optikai-muvek
above: NEWMedRes! '#Open-Railways' - about Budapest XII. ker. & Déli pu. & former MOM site
above: NEW! HiRes! Juci'bacsi's marked Aerial photo about MOM factory & it's sorround and My former youth age (1962 - 1977.) home by http://pangea.blog.hu & FÖMI. 1963. Courtesy FREE!
KRESz Lemezjáték- Traffic Thin toy & Budapest view: http://szextant.blogspot.hu/2014/07/114-lemezjatekok-1-resz-kresz-palya.html
A Magyar Optikai Művek néhány utódcége:
1. MOM Geodesy/Trimble Magyarország Kft.: http://geodesy.hu/
2. Buchmann-MOM, Mátészalka (lencsegyártás) Hoyahttp://www.hating.hu/HOYA.htm
3. MOM Vízméréstechnikai Zrt. Mátészalka (vízórák):www.diehl.com/hu/diehl-metering/mom
4. MOM Faktor, Komló (autótechnika): http://momfaktor.hu/hu/
5. MOM Szerviz Kft. Budapest, (spektrofotométerek, színmérők, derivatograph-ok javítása, geodéziai műszerek fogalmazása): http://www.mom.hu/
6. MOMERT-Rt. Dunaújváros (óra, mérleg): https://xn--dunajvros
7. Euro-Geo Kft. Zalaegerszeg (műszerállványok, egyéb műszertartozékok): http://www.eurogeo.hu/

8. Schmidt & Berger Hungária Kft. Budapest: http://www.schmidt-bender.hu/
9. XII. kerületi Hegyvidék Művelődési Központhttp://www.hegyvidek.hu/intezmenyek/kultura/mom-kulturalis-kozpont

above: NEW! MedRes! (Marked - Jelölt) NASA Space Station photo /Up = South - Down = North/ by: Thomas Pesquet
Hu. text: a Magyar Optikai Művek (MOM) circa 120 évéről bármelyik aspektusból hosszan lehetne értekezni. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (MMKM) Műszaki Tanulmánytárában tartott október 5-i előadásában Kisfalusi Gábor, a MOM tervezőmérnöke leginkább e három irányból nézve elevenítette fel a gyár emlékét, hogy aztán a Tanulmánytár elképesztően gazdag gyűjtem    ényében megbúvó tárgyak révén kézzelfogható képet kaphassunk a MOM fontosságáról, és hogy egyúttal érezhessük fájó hiányát. ...
belowNEWMedRes! MOM - optikai üzemi épület, a későbbi Fotex-palota, 1971. - Optical building  source: Index.hu  Nagy Attila 
aboveNEWMedRes! "In the EMPTY optical assembly pool of MOM": Kathryn Newton for Ruo-bing-li photoshoot-2019.  source: celebsdump.com
Kathryn Love Newton (born February 8, 1997) is an American actress best known for her role as Louise Brooks in the CBS television series Gary Unmarried, as well as for her role as Alex Nelson in the 2012 film Paranormal Activity 4, which earned her the 2013 Young Artist Award for Best Leading Young Actress in a Feature Film. She is also known for portraying the older version of Claire Novak in the CW series Supernatural and for her role as the older Joanie Clark in the AMC television series Halt and Catch Fire.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Kathryn_Newton

below: MOM Culture Centre "Chestnut garden"- "Gesztenyéskert" at Csörsz utca close to factory (Csörsz u. - Sirály u.sarok side of Jagello út)

above: late 1960's with Skoda 1000MB, Trabant-601, - Skoda "Octavia", Trabant, Wartburg
Hu. text: A Magyar Optikai Mûvek "Szakasits Árpád" Mûvelõdési Központja 1951-ben nyitotta meg kapuját ifj. Dávid Károly, a Ferihegy 1. terminál és a Népstadion vezetõ építészének tervei szerint, a Csörsz u. és a Sirály u. sarkán. MOM felől fényképezve.  source: egykor.hu

above: MedRes! & below: NoHigher!
Hu. text: 1951-ben született döntés Szmirnov igazgatósága alatt egy új mûvelõdési ház felépítésérõl, a gyártelep Csörsz utcai oldalában, annak közvetlen szomszédságában. Ennek köszönhetõen több mint húszezer kötetes könyvtár, színházterem, klubhelyiségek, szakkörök álltak a dolgozók és családtagjaik rendelkezésére. 1952-ben a MOM Rt. a magyar állam tulajdonába került. Újabb 5-6 emeletes épületekkel, egy 1966-ban átadott 20.000 négyzetméteres csiszolóüzemmel, majd Jantner Antal 1967-ben felépült irodaházával MSzMP pest-megyei központ (a késõbbi KDNP székház) bõvült a gyártelep.   source: 'Hegyvidék' újságcikk

above: The entrance hall and theatre & movie hall - Előtér és Színház-Moziterem
Hu. Blogger megj.Ebben a bőrfoteles moziteremben igen sokat ültem ünnepségeken de főleg a szombati és vasárnapi moziban. Nem volt nyűgös mert 5 perc járásra laktunk onnan a Böszörményi út 44-46-ban a Böszi és Csörsz u. sarkon a Lékai- (ma Apor Vilmos) -tér alatt. Talán ez volt az egyetlenegy nagy Mozi aminek eltolható teteje volt (talán még az Üllői úton az 'Alfa' mozié?) Kis Mozié csak az 'Ugocsa' volt a XII. ker-ben. Egyszer még erős tüzet is oltottam MOM-os mozizás közben (mert elment a kép) az előtérben poroltóval az elektromos kapcsolószekrénynél, -sikerrel 1970-ben.

 Nowadays: NoHigher! Hu. text:  above: A Sirály utca kiváltásával megemelt utcaszint keletkezett, alatta a Gesztenyés-kertre tájolt "Larus" étterem   below: a MOM Kultúrház-Keleti-homlokzata.

above: MedRes! viewing from "Chesnut"-park-látvány a Gesztenyés park felől from South-Eastern dir.

above three! NEW! Chesnut photos HiRes! Sweet chesnut graphics MedRes!
above: NEW! HiRes! "MOM's advert house" 1970. Budapest V.-ker. Belgrád (Beograd)-rkp. előtt a "Dorog" vontatóhajó.  Adományozó: Szánthó Zoltán  source: fortepan.hu_151237 
above two: Top: HiRes!  Neon advertisement on the Danube- 'Beograd'-shore - a Pesti Duna-parton a Belgrád-rakpart egyik impozáns épületén lévő MOM reklám.
Hu. text: A 80-as évek végére a MOM csődhelyzetbe került, a vállalatot feldarabolták, az utódcégek jelentős része megszűnt. A cégtöredékek közül a mátészalkai optikailencse-gyár a belga Buchmané lett. Ezt a Buchmann-MOM Rt.-t a Hoya csoport vásárolta fel 1999-ben, a Hoya Lens Hungary Zrt. szérialencséket gyártásába kezdett Mátészalkán. Az asztali órákat és különféle mérlegeket gyártó dunaújvárosi MOMERT Rt. a menedzsment és a dolgozók kezébe került a rendszerváltás után, ma már konyhai kisgépekkel bővült a termékkínálatuk. A központi vállalat Csörsz utcai központi telepét egy német ingatlanfejlesztő vállalkozás, a Bajor Házépítők Kft. fémjelezte konzorcium vette meg, itt épült meg a MOM Park bevásárlóközpont.
A MOM épületeit 1998 elején kezdte bontani a német konzorcium, a következő évben láttak neki az építkezésnek, amely 2001-ben fejeződött be. A három irodatoronyot (Gellért, Gesztenyés, Sas) a fejlesztő cégcsoporttól 2003-ban megvásárolta a német Deutsche Bank. A mintegy 30 ezer négyzetméteres bevásárlóközpontból és a hozzávetőlegesen 17 250 négyzetméternyi irodából álló épületegyüttest a PBW Real Estate Fund NV vásárolta meg 2005 májusában, jelenleg pedig az AEW Europe tulajdonában van.
sourcehttp://hvg.hu/tudomany/20110707_regi_magyar_marka
Mennyire tudtuk?
E tekintetben gyöngék voltunk. Bár azt meg kell jegyeznem, hogy amit én privatizáltam, ma is áll. Ott volt az Egyesült Izzó - ma Tungsramként működik. És ott volt a síküveggyár Orosházán és Salgótarjánban – mindkettő áll. Később már nem volt ilyen sikeres a magánosítás. Mondok egy példát. Amikor Szűrös Mátyás kikiáltja a harmadik köztársaságot az ablakból, mellettem tartózkodik Lothar Späth, akkori baden-württenbergi miniszterelnök egy húszfős, német üzleti köröket reprezentáló delegációval. Az ünnepség után Székesfehérvárra hajtunk, és ott prezentációt hallgatunk meg a Videotonról. Kérdem én: hol van ma a Videoton? És hol van a MOM? Sokat veszítettünk a kapzsiságon és a hozzá nem értésen. Ami az elmúlt húsz évben történt, abban benne van a rendszerváltás óta megalakult hat kormány tehetetlensége, széteső politikája. Mindé.

http://fn.hir24.hu/itthon/2010/11/12/nemeth_miklos_lesznek_meg_meglepetesek
above: NEW! MedRes! In BRD This  Digital Theodolite not MOM but Leica  source: Matt Levin
Az Alapítvány Maros utcai múzeuma

above: NEW! NoHigher!  from over Sas-hegy-hill 1998.
above & below: NEWHiRes! Cropped! to Two parts Panoramic photo from Sas-hegy- Eagle-hill
above: NEW! HiRes! Juci'bacsi's Zoom landscape photo from Buda-cstle/burg/vár 2018. may
 NEW! NoHigher! Aerial photo: MOM-Park nowadays - A MOM Park ma 1. Civertan Légifotó: legifoto.com

az "utód" a MOM park Budán a BAH csomópont közelében nem messze a Déli pu-tól.


aboveNoHigher! a híres Íjász szobor újraavatása a MOM-Parkban a XII. PM Pokorni Zoltán részvételével.
Hu. text: 1991-ben a németországi Neuweilerben élő egykori MOM dolgozónak, Misch Sebőnek, sikerült megtalálnia a szobor alkotóját, az akkor 94 éves Haich Erzsébetet, aki Svájcban, Zürichben élt. Az „F” épület tetején álló íjazó szobor, mely a háborút átvészelte a béke áldozata lett. Ráfogták, hogy nyilas jelkép, és 1945/46 telén ledöntik az épület tetejéről. A XII. kerületi Önkormányzat a Helytörténeti Gyűjtemény Maros u. 1 szám alatti helyiségében gyűjti a régi MOM emlékeket, műszereket és dokumentumokat. Ezeket az érdeklődőknek bemutatja. Az alapítvány célul tűzte ki egy a MOM-nak emléket állító szobor felállítását is, a MOM lakópark parkjában. Ez szobor nem lehetett más, mint a híres égbe íjazó szobor kicsinyített mása. Hosszas előkészítés után 2009. november 27.-én, a MOM elnevezés felvételének 70. évfordulóján, a 2,5 m magas bronzszobor, Kampfl József szobrászművész alkotása, felavatásra került a MOM parkban. A szobor a volt MOM dolgozók által összeadott pénzből, a MOM Park PBW. Hungary ZRt. hozzájárulásából, és a XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzat anyagi segítségével valamint szervezésében valósult meg.
 In Memoriam for MOM a mai MOM park plázánál - Mom busines palace
'Gamma' Művek -42- Workshttp://szextant.blogspot.hu/2015/10/169-gamma-muvek-rt-budapest-42-hadiuzem.html

2 megjegyzés:

 1. Jé. A Momettákat ismertem, de azt sose tudtam, hogy a gömbcsukló is magyar találmány és MOM-gyártmány volt. Azóta is használják a fotóállványokon.

  VálaszTörlés
 2. Köszönöm kedves Judit! És még ezeken felül mennyi minden Magyar találmány. Üdvözlettel; Blogger

  VálaszTörlés