2014. április 20., vasárnap

75.) Bunker - в/ч пп 16205 A nagyvázsonyi Szovjet atomraktár (Úrkút) - Nuclear Warhead Storage Shelter-Base in WP member Hungary _ Scud-B (SS-1c), OKA (SS-23) _Hu & English language

#Bunker в/ч пп 16205 A #nagyvázsonyi #Szovjet #atomraktár (Úrkút) #Nuclear-Warhead Storage Shelter-#Base in W.P. member Hungary. #Scud-B (SS-1c) MAZ-543 chassis - alváz, #OKA (SS-23) by Kizmus Szabolcs

Refreshed! to-118%-05.06.2020.:-Regulated:+++++:++:++++:++++++:+Brake!
в/ч пп 16205

A nagyvázsonyi atomraktár

nuclear weapons storage near Tótvázsony
Kizmus Szabolcs /hadsz Veszprém
2013.04.18.
2. verzió

A Szovjetunióban az 50-es évek elején döntött a Minisztertanács (Совет Министров СССР) a központi, ún. országos atomfegyver tárolók létrehozásáról, mivel az ország atomfegyver készlete az 1949 augusztus 29-i első robbantás óta intenzíven növekedett. Addig az összes ilyen fegyvert egy Sarov (akkori- vagy fedőneve Arzamasz-16) nevű a térképeken sem jelölt, szigorúan izolált városában levő 11-es számú Tervező Hivatal üzemének területén őrizték. Az első 4 ilyen központi tároló ’55-’57-ben készült el. Később ezeket további 24 követte. Mindegyik ilyen központi tárolóhoz (ezeket Arzenáloknak hívták) meghatározott, a szárazföldi csapatokat, légierőt, és a haditengerészetet kiszolgáló, illetve a szocialista, VSZ tagországokban felépült objektumok (Ремонтно-Техническая База - RTB, azaz javító-technikai bázis) tartoztak, melyeket elláttak fegyverekkel.

A szállítás, tárolás, szerelés, karbantartás egyaránt a 12.GUMO (12-е Главное Управление Министерства Обороны – a Honvédelmi Minisztérium 12. főigazgatósága) fennhatósága alá tartozott.
Magyarország feltehetően az Ukrajnában, Ivano Frankovszktól délre, a magyar határtól alig 140km-re található 711-es számú Arzenálból kapta a "termékeket". A Nyírteleken diszlokáló önálló szállító osztály szintén alátámasztja a közeli (keleti) átadási pont létezését. Sajnos a konkrét dokumentumok titkosítása még sok évig nem lesz feloldva, így vannak olyan dolgok, amelyet nem lehet 100%-os biztonsággal kijelenteni, de máshonnan összegyűjtögetett információ-morzsákból, orosz fórumokból, weboldalakról, személyes bejárásokból, külföldi kapcsolatokból, nyilvánosságra hozott CIA dokumentumokból azért elég jól össze lehet rakni a képet.


The USSR Council of Ministers (Совет Министров СССР) decided in the early ‘50s to establish central national nuclear weapons storage facilities, as the USSR’s stocks of weapons had increased since the USSR’s first nuclear tests on 29th August 1949. Until this point, all such types of weapons were stored and guarded on the site of the 11. Design Bureau factory in a secret town called Sarov (its former code name was Arsamas-16). This town was never marked on any map. The first four of these central storage facilities were completed between '55 - '57. Later a further 24 were built. Specified objects (Ремонтно-Техническая База – RTB - repair technical base) which served the ground forces, air forces, the navy and of socialist Warsaw Pact had storage facilities, and they were provided with weapons by this central repository called Arsenal.
All the handling, transporting, storage, mounting/repairing and regular maintenance was under the control of the 12.GUMO (12-е Главное Управление Министерства Обороны - 12. Main Directorate of the Ministry of Defence)

Hungary presumably received its shipment from the Arsenal nr 711 located approximately 140km from the Hungarian border, south of Ivano Frankovsk, Ukraine. The independent transport unit located at Nyírtelek also suggests the existence of a close (eastern) handover point. Unfortunately, classified documents will not be released for many years, so there are many things that can’t be reported with 100% confidence, but there is enough information on Russian forums, websites, personal travel and released CIA documents to get a good idea of the picture.
above: NEW pic! Sheet of of Nuclear storages in Warsaw Pact countries.
A 711-es Arzenál elhelyezkedése a mai Ukrajna területén.
Location of the Arsenal 711 in the current territory of Ukraine
A magyarországi szovjet atomfegyver raktárak
Soviet nuclear weapons facilities in Hungary
A szállítás jellemzően légi-, vagy vasúton történt, majd a repülőtérről, heliportról, vasúti rakodóhelyről zárt, dobozos ZiL-157, később ZiL-131 típusú teherautóval vitték a szállítmányt a raktárakhoz. A szállítás közben, csakúgy mint később a tárolás során, meghatározott hőmérsékletet és páratartalmat kellett a fejek számára biztosítani. Ez nagyjából 15-17°C és 40-70% közötti értékeket jelentett.
Magyarországon a Nagyvázsony (Nagyvázsony - Úrkút műút - J'b) melletti bázison kívül 4 másik helyen tároltak állandó jelleggel atomfegyvereket. Kunmadarason és Kiskunlacházán a légierő, Császáron (a harcászati rakétaosztályok) és Tabon (Bábonymegyer -J'b) (a dombóvári hadműveleti rakétadandár) a szárazföldi alakulatok részére.

Nálunk 3 fajta, típusterv alapján épült speciális tároló működött. Kunmadarason az ún. "Bazalt", vagy 641-es típus a 60-as évek derekától, Kiskunlacházán, Tabon (és Bábonymegyer - J'b) és Császáron ún. "Gránit" a hetvenes évek közepétől, Nagyvázsonyban a raktár ’67-’68-tól.


The transportation was done mainly by air or railway. The cargo was then carried from the airfield, heliport or railway yard to the storage area by truck of type ZiL-157, later ZiL-131 with isothermal closed box storage. During the delivery and later storage, the temperature and humidity of the warheads were controlled with a temperature between 15-17 ° C and humidity of 40-70%.
In Hungary, in addition to the base in Tótvázsony, there were four sites where nuclear weapons were permanently stored. These sites were at Kunmadaras and Kiskunlacháza for the airforce, at Császár for the tactical missile brigade, and at Tab for the operational-tactical missile brigade of the ground forces.

Three types of special storage were built in Hungary. The „Basalt” (type 641) was built at Kunmadaras from the middle of the ‘60s, the “Granit” was built at Tab and Császár from the ‘70s - ‘80s, and storage for category 7 (изделие № 7, Scud-A - изделие = product) warheads was established near Tótvázsony from around ’67 - ’68. This facility was often referred to as type VII storage.
ZiL-131-es 9F226-as légkondícionált fejszállító felépítménnyel. (i)
ZiL-131 with 9F226 air-conditioned box (i)
A kunmadarasi atombomba raktárral megegyező típusú NDK-beli tároló falán jól láthatóak a levegő kívánt hőmérsékleti és páratartalmi értékei.
Sign showing temperature and humidity thresholds on the wall of a Basalt type nuclear bomb storage site near Finsterwalde in the former East Germany
A tótvázsonyi/nagyvázsonyi bázis északi területén található két tároló elhelyezkedése (sárgával jelölve).Jól megfigyelhető a két bunker szögbeli eltérése.Erre azért volt szükség,hogy egy esetleges találat esetén a rakodónyílásokat tekintve ne sérüljön egyszerre mindkettő.
Location of the two identical underground storage bunkers, marked with yellow, in the fenced north part of the site. Note the different alignment of the structures. This provided protection against a possible blast wave and ensured that damage would occur to one loading gate
The strictly closed north area was separated from the barracks by a triple fence and it was guarded by numerous machine-gun pillboxes, patrols, search lights and so on.
A nagyvázsonyi objektumot gyakran VII-es típusnak (a szentkirályszabadjai MH. 87. BHHE pilótái meg csak "Mélytengeri kutatóbázis"-nak - Juci'bá) nevezik, de valójában ez a tároló, amit a 7-es kategóriájú/kódú rakétafejek (изделие № 7, Scud-A) részére építettek. (igen sok feljelentést kaptunk a szovjetektől mikor véletlenül berepültünk - becsúsztunk föléjük helikopterrel; Nagyvázsony, Tab - Bábonymegyer -J'b)

Kettő darab egyforma, egymástól kb. 100m-re elhelyezkedő földbe ásott és a kitermelt földdel betemetett téglatest alakú 24,3x40,5m alapterületű bunkerről van szó, melynek közepén keresztben kiemelkedik egy kétszintes csarnok galériaszerűen kialakítva. Ennek kétoldali szimmetrikus felső részéről nyíltak a külső nagy rakodóajtók, melyek túloldalán egy hullámlemezzel fedett, álcahálóval borított, egy oldal kivételével körben zárt, rámpás rakodóteret alakítottak ki,ahová oldalanként 4-4 fejszállító teherautó tudott beállni.


There are two cuboid-shaped identical bunkers approximately 100m away from each other, which were dug into the ground and buried by the excavated soil. They measured 24.3x50m and consisted of two levels with balconies at each ends. The massive outer blast doors opened from both ends at the upper level of this symmetrical hall. On the other side of these doors were the loading ramps, covered by corrugated sheet roof with walls camouflaged by nets, apart from space for four warhead-carrying trucks to park, on both sides of the bunker. 
A bunkerről készült számítógépes modell, a kép felső részén a 4 tárolóterem, az alsón a kiszolgáló részleg, a központi csarnok két oldalán pedig rakodókapuk. 
(Kizmus 3D dizájn)
This computer model shows the layout of the bunker with the four storage chambers above, and the service part, with various rooms, below. The massive blast doors, with air security locks, are seen at the ends of the central hall
Rakodótér a teherautók beállóival kívülről… 
Loading bays with small remnants of the camouflage net
… és ugyanez belülről.
The platforms under the roof
A dobozos szállítójárművek az objektum déli, az északitól többsoros kerítéssel elválasztott területén levő 36 kapus garázs egy részében álltak. A bázishoz tartozó egyéb gépjárművek szintén ebben a 160m hosszú épületben parkoltak, egymás mögött akár 2-3 is, típustól függően.
A beállók fölé a keresztgerendára kis sárga táblákat rögzítettek, rajtuk a gépjármű típusával, rendszámával és a vezetője nevével (amint az más szovjet bázisokon is bevett szokás volt).


The special air-conditioned trucks parked in part of a long garage which had in total 36 doors, located in the south part of the site and separated by a triple fence from the strictly secured north part. Almost all of the other types of vehicles on the base parked here as well, in this 160m long building, sometimes in two or three rows, depending on the type of vehicle. There were small yellow boards hung from the building's beams, above the parking spaces, with the name of the driver and the licence plate numbers on them (this was typical practice at the other Soviet barracks too).
                                                                 Garázsok  -  Garages                                              
 Aliev és az ő Ural-375-e  -  Vehicle Ural-375 (УРАЛ-375), driver Aliev (АЛИЕВ)
A tárolók környékén minden mozgást, rakodást, anyagmozgatást szigorúan csak a műhold átrepülések figyelembe vételével hajthatták végre (leginkább csak éjszaka).

A központi csarnok alsó szintjének egyik oldalából nyílt a 4 darab 21x5,7x2,4m-es tényleges tárolóterem, a másik oldalából pedig a bunker üzemeltetését, működését biztosító helyiségekhez vezető folyosó. Ebben a részben volt a lég- és gázzsilipes személyi bejárat, a dízel aggregátor szoba, a levegőztető, szellőztető rendszerek, szűrők, vezérlő szoba, víztartály, akkumulátorok, munkaszobák, wc, stb.


Any movement around the storage, loading and materials handling took into account that it could potentially be observed by satellites, so it was generally performed at night.

The four storage rooms measured 21x5.7x2.4m and were situated on one side of the lower level of the central hall, and on the other side of the hall was a corridor leading to the various service rooms which ensured the operation of the bunker. In this section was the personnel entrance with air and gas-lock system, the diesel generator room, the air mixing and ventilation system, filters room, dispatcher/control room, water tanks, batteries, working rooms, toilets etc.
A tárolóterem,középen a rögzítókampókkal. Jól látszanak a padlóba süllyesztett leszorító foglalatok.
Pile of fixing steel hooks, for the crates, in a storage room. The grooves are clearly seen on the floor.
A kiszolgáló rész felosztása:
1.   személyi bejárathoz vezető lépcső
2.   személyi bejárat zsilipkamrája
3.   üzemanyagtartály (3 köbm.)
4.   a bejövő levegő aknája, áteresztő KOD szelepei
5.   diesel aggregátor, levegőztető rendszer, és a hűtőmotorok helyisége
6.   kipufogógázok elvezető aknája
7.   durva por, radiológiai szűrők
8.   aktívszén-szűrők
9.   kapcsoló-, vezérlőszoba
10. az akkumulátortöltő szoba szellőztető berendezése
11. akkumulátortöltő szoba
12. használt-, szennyvíz tároló, szivattyú
13. wc
14. víztároló tartály (3 köbm.)
15. légkompresszorok, sűrített levegő és hélium palackok
16. raktár, munkaszoba
17. a labor szellőztető berendezése
18. munkaszoba
19. labor (Manipulátor)
20. raktár
21. munkaszoba, a hélium vezetékek kapcsolószobája
22. külső energia - , és vízellátás bevezető járata

Layout of the service section:
1) staircase of the personnel entrance
2) air lock
3) fuel tank (3m³)
4) air intake shaft with KOD (Клапан-Отсекатель Диафрагмовый) valves
5) room of diesel generator and air-condition system
6) air outlet shaft with KOD valves
7) NBC air-filtering room / pre-filter room
8) NBC air-filtering room / activated carbon filter room
9) dispatcher / control room
10) ventillation plant of the battery charger room
11) battery charger room
12) pump room for sewage
13) WC
14) water tank (3m³)
15) compressor room
16) working room
17) ventillation plant of lab
18) working room
19) working room with switches of the helium pipe system
20) lab (Manipulator)
21) lab store
22) tunnel of external power and water supply
A diesel aggregátor Magyarországon,… 
 6 cylinder diesel engine and generator in Hungary...
 ... és Csehszlovákiában.  -  ...and in Bohemia, made by Skoda
Levegőcsövek kusza tömege.  -  Air ventilation ducting
Aktívszén-szűrők.  -  Activated carbon filter cylinders type FP-300, weighing about 60kg each
A létesítmény 3 üzemmódban tudott működni.(ezt a szovjet "rezsim"-nek hívta)
I. a kívülről beszívott levegőt mindenféle szűrés nélkül keringették a rendszerben.
(béke üzem)
II. a kívülről beszívott levegőt átvezették a durva por, radiológiai, vegyi és aktív szén szűrőkön és ezután került a belső térbe. (harckészültség)
III. teljes izoláció, a bunker légmentesen lezárva, az egyik helyiségben, palackban tárolt sűrített levegőt keringetik. (harci helyzet)

Ez utóbbi üzemmód esetén a létesítmény nagyjából 10 óráig működhetett.
Mivel béke helyzetben (I-II. üzem) az objektum külső energiaellátásról működött, III. üzemmódban lekapcsolódott erről és automatikusan indult a 184kW-os dízelmotor, ami azután táplálta az elektromos fogyasztókat.

Várható atomcsapás esetén az ajtókat, szelepeket lezárták, a külső vízellátást leállították. A bunkerben állandó túlnyomás volt, amit a ventillátorok által beszívott levegő mennyiségével tudták biztosítani. Ha a túlnyomás a megadott érték fölé emelkedett, a szelepek kiengedték a felesleget. A levegő emiatt csak kifelé áramolhatott, így kívülről nem kerülhetett be semmiféle radioaktív szennyeződés. A levegő hőmérsékletét, páratartalmát állandóan ellenőrizték a központi csarnokban, az egyes kiszolgáló helyiségekben,a gépészeti szobákban és a tároló termekben egyaránt.


The bunker is able to operate in three modes:
1) air is taken from outside without any filtration (peacetime operation)
2) air is taken from outside, but filtered through coarse powder, radiological, chemical and activated carbon filters (combat readiness)
3) bunker is hermetically sealed with complete isolation from outside, rooms are pressured (combat situation)

In the latter mode, the facility could operate for a maximum of 10 hours.
With modes 1) and 2) the bunker was fed using the external power grid, in mode 3) the external grid was disconnected and a 184kW diesel generator was automatically started to run the electrical systems and filtration.

In the case of a nuclear strike, all the doors and blast protection valves would be closed and the external water supply turned off. There was constant overpressure in the bunker, created by the ventilation system. If the pressure has risen above the specified value, the valve released the excess. Because of this, the air could only flow out, so no radioactive contamination could enter from outside. The temperature and the humidity of air was constantly controlled in the central hall, in each service room and mechanical/engineering room, and in the storage rooms as well.
A központi vezérlő szoba cseh,…
Grey switching panels in the dispatcher/control room in Misov, Czech Republic...
…magyar,…  -  ...blue ones in Tótvázsony, Hungary...
…és német változata.  -  …and in Lychen, Germany.
A központi csarnok falán a levegő hőmérsékletét, páratartalmát, összetételét mérő műszerek.
Special monitoring devices on the wall of the central hall measured the regulated temperature and humidity.
A tároló termekben 4 sorban 42 hornyot/foglalatot szereltek a padlóba, ami azt jelzi,hogy 3 sorban tudták egymás mögött elhelyezni a hengeres konténereket amelyekben a robbanófejeket tartották. A konténereket univerzális kiskocsikon mozgatták, ezeket a tároló termekben kampókkal rögzítették az előbb említett hornyokba.


2 grooves in 4 rows were located on the floor in each storage room, which allowed the cylindrical crates containing warheads to be stored in 3 rows, one behind the other. The warheads were stored in small wagons, and secured to the storage room by adjustable steel hooks using the aforementioned grooves. 
Annak idején csak pár ember juthatott be ide…
During that time entry to the room was restricted...
Kampók a helyükön.  -  Hooks in the grooves.
Az itt tárolt több generációs töltetek hatóereje 1 kt-tól akár több száz kilótonnáig terjedt. Összehasonlításképpen a Hirosima felett robbant atombomba 13-15 kt körüli volt.

Multiple generations of warheads ranged from 1KT up to several hundred KT. By comparison, the bomb that exploded over Hiroshima was 13 to 15KT.

Mivel a termek hosszúsága a cseheknél például csak 15m volt, ott 12 hely volt, amit a padlóra festve is jelöltek. A nagyvázsonyi bunker esetében sajnos nincs megcáfolhatatlan bizonyíték, így csak megközelíteni lehet a tárolt mennyiséget ( ami rakétafejek esetében 15-18 darab körül lehetett termenként) . A kiskocsikra - mivel állítható méretűek, és így univerzálisak voltak - különböző méretű szállítókonténert lehetett rögzíteni a bennük levő atom (biológiai/vegyi) fegyver típusának függvényében.


The length of the storage rooms were only 15m in Czechoslovakia, so there were 12 bays, marked by paint on the floor, for the containers. Unfortunately we do not have solid evidence about Tótvázsony, so we only can estimate the quantity of warheads per storage room, but it was most likely 15-18 items. The small wagons were adjustable size, so various containers could be fixed on it, depending on the different type of nuclear (biological or chemical) warheads.
Az egyik cseh tárolóban készült fotón jól látszik a 12 padlóra festett jel. (k)
In this photo taken in one of the storages in Czechoslovakia 12 painted sites are clearly seen in the storage room (b)

Csak a példa kedvéért: egy ilyen szerelvény a 9T114 típusú kiskocsival és rajta a 9101-0A/8Ф14 típusú konténerrel üresen 300kg, a majd 990kg súlyú 9N33-as fejjel az összsúly kb. 1,3 tonna.

For instance, the weight of the type 9T114 small wagon and the type 9101-0A/8Ф14 container without warhead was about 300 kg, and with the warhead type 9N33, which weighs about 990 kg, was in total about 1.3 tons.
A szerelvény… (i)  -  The cargo (i)
Egy 9K714, OTR-23 (SS-23, Oka) fej a konténerben. A tapolcai rakétadandár’87-ben létrejött 3. osztályának kiegészítő törzsét már felkészítették az Oka fogadására. (k)
9K714, OTR-23 (SS-23, Oka) warhead in the container. In the late ’80s a special staff of the 3. battalion of the missile brigade stationed in Tapolca was prepared to introduce Oka (b)

A biztonsági előírások igencsak szigorúak voltak. A konténerek nagy nyomású héliummal voltak feltöltve. Erre többek között a hélium kémiai közömbössége miatt volt szükség, másrészt a túlnyomás miatt nem engedte a nedvességet bejutni a konténerbe, nem gyúlékony és védőgázként tulajdonképpen szigetelte a fejet az esetleges szikráktól, elektromos ívkisülésektől. Töltéskor a központi csarnokban található kijelölt helyre tolták a szerelvényt, és szintén adott helyen végezték a rakétafejek időszakos vizsgálatát és összeszerelését (neutrongenerátor). A hélium „lecsapolására” is külön csőhálózatot alakítottak ki, ezeket minden terembe külön bevezették, és a konténert egy speciális „pisztollyal” csatlakoztatták a csonkhoz.
A kiskocsit a konténerrel csak a földre festett jelek mentén lehetett mozgatni.


The safety standards were very strict. The containers were filled with high-pressure helium. This was necessary, because the overpressure prevented the ingress of moisture, and the chemical inertness non-flammable gas acted to protect the warhead from any sparks. When the containers were to be filled, they were moved to the assigned site in the central hall. They would also be moved here for periodic inspection and assembly (neutron sources) of the warheads. For draining the helium from the containers they built up a separate pipe system, which connected each room, and the containers were connected to the pipe by a special tool. The small wagon was moved along the floor, obeying the signs painted on it.
A héliumvezeték csatlakozó csonkja az egyik tároló teremben.
The connecting stub of the helium pipe in one of the storage rooms.
Az 5,7 m belmagasságú, 24 m hosszú kétszintes központi csarnok tetejére hosszirányban egy 3,2 tonna teherbírású futódarut szereltek. (Természetesen ennek is megvolt az időszakos ellenőrzése.)


The top of the two-story 5.7 m high central hall had two 24 m longitudinally mounted 3.2 tons travelling hoists. (Of course, these also had the periodic monitoring).
A központi csarnok. A felső fotón a tótvázsonyi tároló,az alsón a Lychen-i (NDK).
Central hall view with the loading balconies in Tótvázsony (above), and Lychen (below)
A csarnok mennyezetén végigfutó darupálya. Mögötte a falon a hőszabályozó egységek látszanak.
Track of the hoists on ceiling in the central hall, and the temperature regulating units are visible behind it.
A daru, mögötte az egyik rakodókapuval.
The travelling hoist, which had a capacity of 3.2 tons, in front of the inner blast door.
A nukleáris töltetet inicializáló neutrongenerátorokat egy külön helyiségben tartották a csarnok végében a rakodóterasz alatt (szintén a padlóhoz rögzítve). Egy körülbelül cipős doboz nagyságú egységet kell elképzelni.

Ehhez volt köze a bunker talán legveszélyesebb helyiségének, a mini "labornak", amely szintén a nagy csarnokból nyílt, külön kétajtós zsilippel és munkaszobával. Ebben a kis helyiségben volt egy, az NDK-ban "Manipulátor"-nak hívott nagy átlátszó plexiláda, ahol a nukleáris töltet neutronforrásának (polónium-berillium) időszakos cseréjét végezték, évente 3-szor, 4-szer.
Ez a művelet abból állt, hogy jött egy tiszt a Szovjetunióból, aki hozta a neutrongenerátort egy kis acélhengerben, ezt betették a Manipulátorba, mellé pedig a régebbi, cserére szoruló példányt. Egy technikus, a ládához belülről hozzáerősített kesztyűkkel kicserélte a kettőt, miközben egy elszívó rendszer benn állandó vákuumot hozott létre, hogy még véletlenül sem kerülhessen a roppant veszélyes anyag a levegőbe.


The neutron sources which triggered the nuclear explosion were stored in a separate room at the end of central hall, directly under the loading platform (also clamped tightly down). The size was similar to that of a shoe box.

Perhaps the most dangerous room in the bunker was a small laboratory, which opened from the central hall with its own double door air and gas lock system. Inside was a transparent plexi-glass box, known as “Manipulator” in East Germany. In this small laboratory periodically, 3-4 times a year, they changed the neutron source (polonium - beryllium). To accomplish, this an officer came from the Soviet Union bringing with him the neutron source in a small steel cylinder, which was put into the “Manipulator”, alongside the old one, which needed to be replaced. A technician changed them by manipulating rubber gloves, attached to the inside of the plexi-glass box. A vacuum pump created a constant vacuum inside the plexi-glass box, in order to prevent dangerous substances escaping from it and entering the bunker.
A neutrongenerátorok tároló szobája.  -  Storage room for the neutron sources
A „Manipulátor”.  -  This photo of the "Manipulator" was taken in Stolzenhain, Germany
 A vákuumnak, hasonlóan a héliumhoz és a sűrített levegőhöz, külön csővezeték hálózata volt, melynek a központi csarnok falán volt a kapcsolószekrénye. Szintén itt helyezték el a világítás- és a daruvezérlő kapcsolóit. Az egységek főkapcsolói a bunker kiszolgáló részének irányító szobájában voltak.


The vacuum system, like the helium and the compressed air, had its own separate pipe system, and the electrical switchgear was located on the wall in the central hall. The switchgear of the lighting system and the overhead crane were also located here. The controls for each system were in the dispatcher/control room in the service area of the bunker.
A képen látható helyiségben bal oldalon a kompresszorok, szemben a sűrített levegős tartályok, jobb oldalon a héliummal töltött palackok láthatóak.
In the room shown in this photo the compressors are on the left, compressed air black bottles opposite, and helium bottles on the right
A központi csarnok falán levő kapcsolószekrények. A középsőbe csatlakozó csővezetékek közül fehér a vákuum, sárga a hélium, kék a sűrített levegő, és szürke a „használt” gázok elvezetője. A bal oldali kapcsolószekrény a világításé, jobb szélső pedig a darué.
Switchgear panels on the wall of the central hall. Note the various pipes in the middle box. White is for vacuum, yellow is for helium, blue is for compressed air and grey is for the waste air/gasses. The box on the left is for the lighting, the one on the right is for the hoist.
„ Darukezelő! STOP parancsot végrehajtani,bárki is adja!” (i)
Crane operator! Stop if ordered by anyone! (i)
A szállítmány (fej - a szovjetek a "termék" vagy "gyártmány" - изделие nevet is használták) a biztonsági kamrával elválasztott két nagy rakodókapun keresztül jutott be a felső szinten levő balkonra, onnan a már említett daruval engedték le a csarnok alsó szintjére.

A masszív rakodókapuk (ВЗГ- ворота защитно-герметические) mérete 219 x 226 x 43cm, súlyuk mintegy 6,5 tonna. A személyzet részére egy külön bejárat volt kialakítva, ezt a bunker dombjának tetején lévő meredek lépcsőjű, szűk lejárón keresztül lehetett elérni. A lejárót jellemzően egy egyszerű, leginkább egy kis kerti fészerre emlékeztető furnérlemezes fülkével álcázták.


The cargo (the Soviets used to refer to the warheads as “product” - изделие) entered the bunker from the outside through the two massive blast doors, which were separated by a security air lock, and placed on the upper level balcony, and then it was lowered down to the lower level of the central hall using the aforementioned hoists.

There was a massive blast door (ВЗГ-ворота защитно-герметические) size 219 x 226 x 43cm, weighing about 6.5 tons and opened only for transportation in and out of warheads. For the staff there was a separate entrance, accessible through a steep narrow staircase on the top hill of the bunker. The staircase was camouflaged typically in a building resembling a garden shed.
A külső rakodókapu. Ha ezt nyitották a belső zárva volt.
The outer blast door. When this was opened, the inner one was closed, as both doors could never be opened simultaneously.
A 6,5 tonnás rakodókapu belülről.  -  The 6.5 ton blast door from inside (Hungary)
A cseh változat.  -  The Czech version.
A személyi bejárat ДЗ 80-180 típusú, közel 2 tonnás ajtaja nyitva. 
Blast door (type ДЗ 80-180) of the air lock is open
A személyi lejárathoz vezető lépcső a felszínen.  
Steps on the mound lead to the personal entrance concealed by a little wooden shed.
A lejárat.  -  Steps down into the bunker
Kívülről ennyi látszik… -  Shed view from outside
Sajnos egyelőre nincs megbízható, pontos adat az itt szolgálatban levők számáról. (Feltehetően legfeljebb 20-an lehettek váltásonként.)
Az egyik cseh tárolóban talált fegyverszekrényben 14 névvel jelölt hely volt kialakítva.
Gyakran hívták az atomraktárakban dolgozókat "süketnémáknak", mivel nem beszélhettek senkinek az itt folyó tevékenységükről, de talán hasonlóan találó és némileg konszolidáltabb elnevezés volt a складовщики - raktári munkások is.

A bunkerek mellett említést érdemel az a nagy, zöld gyakorló, oktató épület ami szintén a bázis északi részén, a tárolóktól kissé nyugatra helyezkedett el.
Ebben egy szerelőcsarnok és a hozzá kapcsolódó 3-4 tanterem található. Itt végeztek minden kiképzési feladatot, gyakorolták a fej szét- és összeszerelését, rakodást, mozgatást, rögzítést.


Unfortunately, there is currently no reliable, accurate data on the number serving here. (Probably no more than 20 people per shift.) There was a gun machine rack in the Czech storage bunker, 14 names were found labelled on it.

The workers in the nuclear weapon storage facilities were often informally referred to as “deaf and dumb” because it was strictly forbidden to speak about their work to anyone, even their own families. The more formal name was “складовщики” - warehouse/storage workers. In addition to the bunkers the other building of note is the large green building used for training, located on the north part of the base, just west of the storage bunkers. This massive building contained a big assembly hall and three to four associated classrooms. All the training tasks were performed here and they practised assembling and disassembling the warheads as well as loading, moving and repairing them.
A gyakorlóépület zöld tömbje,kívülről…  -  The green training building from outside...
…és annak csarnoka belülről.A kapu felett ismerős arcok…
...and its large hall from inside, with well-known faces above the gate
A nagyvázsonyi alakulat postafiókszáma 16205 volt, egyenruhájukon páncélos állományjelzővel, amely jellemző volt az atomraktárak fedésére. A bázis a 12.GUMO (lásd a cikk elején), azaz közvetlenül a Honvédelmi Minisztérium alárendeltségéhez tartozott. Háborús helyzetben innen kapta volna a tapolcai MN 5. Önálló Hadműveleti Rakétadandár az atomfejeket. Az objektum őrzését a szovjetektől 1990. március 28-án vette át a Magyar Honvédség, állománytábla szerint 83 fővel.
Mindenképpen fontos megjegyezni, hogy az itt leírtak nem kizárólag a Nagyvázsonyi/Tótvázsonyi objektumra vonatkoznak, hanem a Varsói Szerződés tagországaiban található összes ilyen tároló létesítményre. Ebből kifolyólag néhány részletben nyilván lehettek kisebb eltérések,amelyek függtek többek között az adott országban diszlokált alakulatok mennyiségétől,és az alkalmazott fegyverek hatóerejétől (példaképp megemlíteném az NDK valamint Csehszlovákia területén állomásozó 9K76, OTR-22 (SS-12, Temp-S) dandárokat), de az alap működési, kiszolgálási eljárás mindenhol ugyanaz volt.

A téma természetéből kifolyólag sajnos nagyon sok kérdés még megválaszolásra vár, de remélem a közeljövőben számos további részletre derül fény.


The mailbox number of the unit serving near to Tótvázsony was 16205, and they wore a tank badge on their uniform, which was typical to camouflage that they were nuclear storage personnel. This object was directly controlled by 12. GUMO (see beginning of this article), the Ministry of Defence. In the event of war or crisis situation, the base would provide the 5. Independent Operational/Tactical Missile Brigade with warheads, located in the nearby town of Tapolca. The guarding of the base was taken over by 83 soldiers of the Hungarian Army, from the Soviets, on 28th March 1990.
In any case, it is important to note that the article does not refer only to Tótvázsony object, but all such storage facilities in the member countries of the Warsaw Pact.
Because of this, there could naturally be some minor differences in a few details, which were dependent on, amongst other things, the quantity of units located in the different Warsaw Pact countries and the weapon’s intended power (for instance the 9K76, OTR-22 (SS-12, Temp-S) brigades stationed in DDR and Czechoslovakia), but the basic procedure of handling was almost the same at everywhere.

Due to the nature of the topic, unfortunately, many questions still remain, but I hope in the near future many more details will come to light.

Author / Szerző: Mr. KIZMUS Szabolcs theatre of war explorer / hadszíntérkutató
above: NEW! HiRes! K. Sz. 
források (a teljesség igénye nélkül) :
sources (including but not limited to):
Peter H. Rentsch, Yevgeny Posvalov, Gunnar Gehlert: An vorderster Front I-II.
Paul Bergner: Nuclear Bunker - Kalter Krieg - Programm Delphin
H.W. Deim, H.G. Kampe, J. Kampe, W. Schubert Die militärische Sichereit der DDR im Krieg Kalten
http://www.rwd-mb3.de/
http://www.fortifikace.net/
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9119026&la=115399102
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9143205&la=124949397
Valamint személyes beszélgetések német, cseh, szovjet, magyar tisztekkel, hadtörténészekkel.
Helyszíni bejárások, dokumentálások Magyarországon és az egykori Varsói Szerződés tagországaiban.
A dokumentumban szereplő fotók az „i”-vel (internet) és a „k”-val (könyv) jelöltek kivételével saját készítésűek.

( xyz... -J'b) - Juci'bácsi személyes kiegészítései. - Juci'bacsi's additioned informations.
And personal conversations with German, Czech, Soviet, English, Hungarian officers, military historians.
On-site visits, are documented in Hungary and the former Warsaw Pact member states.
The photos in this document, the "i" with (Internet), and with the exception of "b" (book) made their own candidates.

special thanks to Chris Howells for helping the translation.
Many Thanks and congratulations to KIZMUS Szabolcs' investigator top work, that He have reported for this BLOG - Sok köszönet és elismerés Kizmus Szabolcsnak ezért a csúcs kutatómunkáért, hogy ezt a BLOG rendelkezésére bocsájtotta! ret. avn. Lt.Col. JUHÁSz "Juci'bácsi" János nyá. rep. alez. Blogger.
following below attachment pics; Selected for Visualiation by Juci'bácsi;
above: NEW! HiRes! a New Hungarian private edition professional book september 2019.  source: Kizmus Sz.
Only En. text original: The concept of using nuclear weapons in an armed conflict during the Cold War stemmed from the Soviet Union’s military doctrine. Although the strategic plans of the Soviets have not been made public, we can certainly say that it was an offensive doctrine. Even though nuclear weapons found their way into Hungary much earlier in 1960-61 when the Southern Group of the Soviet Armed Forces stationed in Hungary, acquired aircraft that was capable of carrying such weapons. It was at that time that the first permanent and well-secured storage site for nuclear bombs was built on the airfield in Kunmadaras. Then several followed through the next decades. The Southern front of the Soviet and Hungarian combined nuclear forces and warhead inventories were more than adequate for a successful and massive tactical nuclear strikes. ...

Hu. text: A nukleáris fegyverek fegyveres konfliktusokban való felhasználásának fogalma a hidegháború alatt a Szovjetunió katonai doktrínájából származott. Bár a szovjetek stratégiai terveit nem tették nyilvánosságra, biztosan azt mondhatjuk, hogy sértő doktrína volt. Annak ellenére, hogy a nukleáris fegyverek sokkal korábban, 1960-61-ben találták magukat Magyarországra, amikor a Szovjet Fegyveres Erők déli csoportja Magyarországon állomásozott, olyan repülőgépet vásárolt, amely képes volt ilyen fegyverek hordozására. Ekkor épült az első állandó és jól felszerelt nukleáris bombák tárolóhelye Kunmadaras repülőterén. Aztán több követte a következő évtizedekben. A szovjet és a magyar nukleáris erők és harci fegyverek déli frontja több mint elegendő volt a sikeres és hatalmas taktikai nukleáris csapásokhoz. ...

https://sites.google.com/view/nuclear-weapons-in-hungary

above: NEW! MedRes! Nuclear Explosions - Lukneáris robbanások
aboveNEWMedRes! (Lightened!) Hu. Budapest, V. ker.-distr. under Deák-tér - square alatti: METRO - Subway/Underground - U-bahn tube with tubings - tübingekkel  phto by: Mr. Nagy Attila Károly  source: index.hu
Hu. text article - cikk: Nem lehet mit kezdeni Rákosi metróbunkerével: index.hu/Technika
Authors - Szerzők: Mr. Nagy Attila Károly & Tenczer Gábor 2018.05.22. 12:22
Az elmúlt napokban az ötvenedik születésnapját ünneplő BKV exkluzív túrával kedveskedett az újságíróknak: betekintést nyerhettek a metróüzemet kiszolgáló infrastruktúra működésébe, bejárhatták éjszaka a Deák téri metróállomás eldugott, utazóközönség elől elzárt, érdekes helyeit, a főszellőzőt, az óvóhelynek fenntartott részeket, és csemegeként Rákosi Mátyás, a Deák és Kossuth tér közötti szakaszról elérhető, befejezetlen VIP-bunkerét. 
Budapesten 687 darab kicsi (ebből csak néhány tucat minősített) és egy darab óriási óvóhely van kialakítva légitámadás vagy atomcsapás esetére. Ez utóbbi óriási óvóhely nem más, mint a 2-es és a 3-as metró alagútjainak rendszere: a metróvonalak 9 szektorában összesen 220 ezer embernek van hely. Ez nyilvánvalóan nem elég a bő másfél millió lakosnak: vész esetén az érkezési sorrend dönt; aki lemarad, kint marad. A nagy rohanásban ráadásul nem szabad elfeledkezni az ételről sem, mert a városi legendákkal ellentétben odalent nincs semmiféle konzervhegy felhalmozva.
A szerencsés 220 ezer ember se jár sokkal jobban, mint a kint rekedtek: csupán három napra elég az energiaforrás. Utána lehet szépen csendben reménykedni a túlélésben, egymás nyakán ülve a sötét alagútban a síneken. Addig viszont a 600-800 Pascal túlnyomás, valamint a szellőző, por- és harcigáz-szűrő rendszer megvéd a szennyezett levegőtől.  ...
 above: NEW! HiRes! Article: (Lightened!) The air is cleaned of dozens of dirt by Soviet-made filter drums. -"Air - ВоздухаLevegő"- A levegőt szovjet gyártmányú szűrődobok tucatjai tisztítják a szennyeződésektől. (Photo by - Fotó: Nagy Attila Károly / Indexsource: index.hu
aboveNEWHiRes! Article: (Lightened!) The ventilation tunnel can be sealed airtight with a huge steel door. The door is moved by counterweights, and in the event of a nuclear attack, for example, by closing them, shelters isolated from the outside world from the metro tunnels can be created. - A szellőzőalagutat hatalmas acélajtóval lehet légmentesen lezárni. Az ajtót ellensúlyok mozgatják, és mondjuk atomtámadás esetén ezek bezárásával lehet a metróalagutakból külvilágtól elzárt óvóhelyeket létrehozni. (Photo by - FotóNagy Attila Károly / Index)  source: index.hu
above: NEW! MedRes! Juci'bácsi's repro-photo dia-slide copy coll. about GDR NVA's Magazine "Armee Rundschau" late 1970s by GDR KM (VEB Kamera Werke) 'Praktica' FX2. on 'Pentacon' repro/macro stand.: Frog-6, 9K72 Scud-A & B

(in HuMoD HM.HIM Hadtörténeti Intézet és Múzeum - Institute & Museum of Military Historical, Library of Military Science - Hadtudományi Könyvtár, mikor még Dr. Nádor Ferenc ezds. a hadtudományok Ph.D-je volt a vezetőjeBudapest-Budai-Vár/Castle, Kapisztrán-tér-sqe. 2-4.)


aboveNEWMedRes! Juci'bácsi's collection from 1973. Left: Hu.PA (MN) Scud-A, Right: also FREE! SS-20? Nov. 7th parade  in Moscow Red square 1970.
above: NEW! NoHigher! Diagram of the delivery of nukes in Hungary during WP era
above: NEW! NoHigher! One of the expires of the Soviet nuclear bunker on the border of Dunavarsány - Одна из дат истечения срока действия советского ядерного бункера на границе Дунаварсани >Odna iz dat istecheniya sroka deystviya sovetskogo yadernogo bunkera na granitse Dunavarsani< -  A Dunavarsány határában álló szovjet atombunker egyik lejárata
  Forrás: Elter Tamás  source: Origo.hu
Hu. text article: Tudomány: ORIGO.hu
Feltárul a szovjet atombunker Dunavarsány határában:
A kommunizmus évtizedeiben, a Kádár-korszakban agyonhallgatták, a Varsói Szerződés felbomlása, a Magyarországon állomásozó szovjet hadseregcsoport 1991-ben történt távozása után pedig az enyészet és a feledés homályába merült a Dunavarsány határában föld alá épített egykori szupertitkos szovjet atombunker emléke. Csak két évtizeddel a rendszerváltás után, 2011-től kezdett fény derülni az elhallgatott hidegháborús múlt dunavarsányi titkaira. Az 51-es főút közelében rejtőzködő harcálláspontról, a „ruszki lokátorállomásról" már régóta suttogtak a környéken élők. A hidegháború korszakának e különleges relikviája május 28-tól nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt, a szovjet atombunker belsejében létesített kiállítással együtt.  ...  https://www.origo.hu/tudomany/20200526-majus-28an-megnyitja-kapuit-a-latogatok-elott-a-dunavarsanyi-szupertitkos-szovjet-atombunker.html

En. Text article (Translated by Google): Science: ORIGO.hu
The Soviet nuclear bunker on the border of Dunavarsány reveals:
It was silenced during the decades of communism, in the Kádár era, and after the dissolution of the Warsaw Pact and the departure of the Soviet army group stationed in Hungary in 1991, the memory of a former super-secret Soviet nuclear bunker built underground on the Danube border fell into obscurity. Only two decades after the change of regime, from 2011 the secrets of the silenced Cold War past in Dunavarsány began to come to light. People living in the area have long whispered about the battle station, the "Russian locator station," hidden near Highway 51. This special relic of the Cold War era will open to the public from May 28, along with an exhibition inside the Soviet nuclear bunker.
 aboveNEWNoHigher! (Lightened!) The entrance to the atomic bunker was protected from radioactive radiation by a thick radiation-proof armored door - Вход в атомный бункер был защищен от радиоактивного излучения толстой радиационной бронезащитной дверью. >Vkhod v atomnyy bunker byl zashchishchen ot radioaktivnogo izlucheniya tolstoy radiatsionnoy bronezashchitnoy dver'yu.< - Az atombunker bejáratát a radiokatív sugárzástól vastag sugárzásbiztos páncélajtó védte  Forrás: Elter Tamás  source: Origo.hu
above: NEW! NoHigher! Hungarian stationed Soviet Nuke Storages

aboveNEWJuci'bácsi's new artwork: Courtesy FREE! HiRes! Historical Military Mapping/chart - Mint hiánypótló mű.

Map of the peace-time Organisation of the Hu.PA (MN) & Border Guard (Hőr.)-littlebit -basicaly Army/Lan Forces- early 1980's in Warsaw Pact's era (WP). Where served the 2S1s. - A Magyar Néphadsereg (MN) és a Határőrség (Hőr.)-kevésbé béke szervezete -alapvetően a Szárazföldi- a Varsói Szerződés (VSz) idejében az 1980-as évek elején. Ahol a 2Sz1-sek szolgáltak. Remark: without HAD (Homeland Air Defence Missile battalions and storages due little space. Marked with authenic MN-WP symbols.  Megjegyzés: A Honi Légvédelmi rakétaosztályok és Raktárbázisok nélkül a kevés hely miatt. Jelölések az akkori MN törzsszolgálati utasítás szerint.

The Scud-B served 5th ARMY - 5.HDS. directly independent missile. brigade at Tapolca 5.ö.rak.dd.
 above & below: NEW! NoHigher!  Organisitaion of the Hu. Home Def. Force - MH
above: NEW! HiRes! Withdrawal of Soviet troops from Hungary - A Szovjet csapatok kivonása Magyarországról 1989-1991.:
Garrison Map of Soviet Red Army's temporary stationed 5th Southern Army Group in Hungary -  Térkép az ideiglenesen hazánkban állomásozó Szovjet Vöröshadsereg 5. DHDSCs - Déli Hadseregcsoport laktanyai/bázis elhelyezéséről.  source: Helsinkifigyelő.blog.hu
Blogger remark: The following are missing - A következők hiányoznak róla
- Nagyvázsony, Nuke storage
- Császár: Nuke storage
- Szentkirályszabadja airfield, Division HQ & Air Defense 'Kub' regiment
- Herend, Troposphera Communication station 'Hajag-tető-peak' BARS - BARSZ (Барс) -"Snowpanther - Hópárduc" & Telk, Galgamácsa
- Szombathely, infantry troop
- Tab - Bábonymegyer, Scud-B Bde. & Nuke storage
- Dombóvár: Scud-B Bde. 
- Mezőkövesd, "Klementina" temporary WP-S.U. huge air base
- Dunaföldvár: Combat Eng. Reg.

Hu. text: Kifáradtak, és voltak szívesek kifáradni – a szovjet csapatok kivonása 1989-ben
2019. október 11. presshelsinki
Előbb ideiglenesen, majd idegesen.
Még ha valaki kérte volna, akkor sem maradnak itt a szovjet csapatok. A kelet-európai csatlósállamokban állomásozó mintegy egymilliós kontingens és az itt felhalmozott nukleáris fegyverzet fenntartása óriási pénzbe került. Márpedig a rendszerváltások és összeomlás idején abból volt a legkevesebb a fegyverkezési és technológiai versenybe végzetesen kimerült birodalomnak. 1989 sorozatunk új része. 
1944 szeptemberétől 1991 júniusáig tartózkodtak „ideiglenesen” szovjet csapatok Magyarországon. Negyvenhét évig. A kivonulási folyamat döntő éve 1989 volt. Ennek az évnek az elején már egyértelmű volt, hogy a teljes kivonulásnak van realitása, és az év végére lényegében eldőlt, hogy ez hamarosan meg is történik.  ...
En. text: They were tired and happy to be tired - the withdrawal of Soviet troops in 1989
October 11, 2019 in presshelsinki
First temporarily, then nervously.
Even if someone had asked for it, Soviet troops would not stay here. The maintenance of about one million contingents in the Eastern European accession states and the maintenance of the nuclear weapons accumulated there cost enormous money. And in the time of the regime change and the collapse, it was the least of the empire's fatal exhaustion. New to our 1989 series.
From September 1944 to June 1991 Soviet troops stayed in Hungary "temporarily". Forty-seven years. 1989 was a decisive year for the exodus process. At the beginning of this year, it was already clear that there was a reality of a total withdrawal, and by the end of the year, it was essentially decided that this was about to happen. ...
Hu. text: Expedíció a bakonyi atombiztos szovjet vasszörnyhöz.
2012. január 14. - don-kanyar. authors; Jamrik Levente, Kizmus Szabolcs
A Bakony egyik csúcsába rejtett titkos harcálláspont felelt volna Moszkva, és a NATO ellen az osztrák-olasz fronton harcoló magyar és szovjet alakulatok közötti kommunikációs összekötéséért.
A kormorántól a hópárducig:
A hidegháború két katonai tömbjének egyre fokozódó fegyverkezési versenye, illetve a Szovjetunió hadseregének erőltetett modernizációja miatt határozta el 1956-ban az SZKP Központi Bizottsága, hogy egy vezeték nélküli, újfajta kommunikációs rendszert fejlesztett ki a Kutatási Minisztérium NII-129 részlegével. A több évig tartó kutatás, illetve az ipari kémkedés útján megszerzett hadititkok ismeretében a mérnökök 1961-ben egy olyan nagyteljesítményű rádiórelé-hálózattervezetet adtak át a Kremlnek, amelynek egységei műholdkapcsolat nélkül is továbbítani tudták egymásnak a titkos katonai információkat 200-400 kilométernyi távon belül. Az 1962-ben hadrendbe állított, troposzférán keresztül kommunikáló adatátviteli technológiának a „Kormorán” (Баклан, R-408) fedőnevet adták az oroszok. A G. Sz. Hanevszkij és F. P. Lipszman vezette csoport kutatásainak köszönhetően, a könnyen mozgatható híradós rendszert átlagosan háromévenként fejlesztették és finomították tovább. Mai áron számolva az egységenként 7 millió rubel (54 millió forint)/év fenntartási költséggel üzemben tartott kódoló - továbbító - dekódoló elemek frissítései során a szovjetek mindig növelni tudták az állomások közötti hatótávolságot, az adatátvitel sebességét, illetve a hangátvitel csatornáinak számát.
En. text: Expedition to the Bakony nuclear-safe Soviet iron monkey
A secret battle point hidden in one of the Bakony peaks would have been responsible for the communication link between Moscow and NATO on the Austro-Italian front fighting between Hungarian and Soviet troops.
From cormorant to snowdrop:
In 1956, the CPSU Central Committee decided to develop a new communication system with the NII-129 of the Ministry of Research, due to the increasing arms race of the two Cold War military units and the forced modernization of the Soviet Union Army. Based on years of research and military secrets acquired through industrial espionage, in 1961 engineers handed over to the Kremlin a high-power radio relay network design that could transmit secret military information to each other within 200-400 kilometers without a satellite connection. The tropospheric data transmission technology, which was put into service in 1962, was nicknamed the "Cormorant" (Baklan, R-408) by the Russians. Thanks to research by a group led by G. Hanevsky and F.P. Lipsman, the easy-to-move news system was developed and refined on average every three years. At today's cost, the Soviets were always able to increase the distance between stations, the speed of data transmission, and the number of channels of voice transmission, by upgrading the encoder-transmitter-decoder operating at a unit cost of 7 million rubles (54 million HUF) / year.

above: NEW! Left: MedRes! former BARS tropo antenna mounts on 'Hajag'-peak  Right: MedRes!
above: NEW! HiRes! former/abandoned BARS station's another antenna tower/mount - Az elhagyott volt BARS állomás egyik antenna tornya/állványa on 'Hajag'-peak in Northern 'Bakony' montain chain in 2006.
 above & below: NEW! NoHigher! BARS station Bunker 3D Hu. text graphic by: Mr. Kizmus Szabolcs had

above: NEW! MedResbelow: NoHigher! BARS bunker  photo by: Mr. Kizmus Szabolcs had

NEWabove: Left: MedResRight: MedRes! Garages on Hajag's BARS station   below: MedRes! Hajag-tető - peak the remnant of the Tropo Communication Station - a Troposzféra Híradó állomás maradéka 2006.  source: Mr. Kizmus Szabolcs had
above: NEW! HiRes! Soviet Bunker
NEW! above: NoHigher! Tourist map with Study Path - Tanösvény, Bakony-hill mountain chain, Herend-city area, Középső - Middle Hajag-tető with BARSz tower     below: HiRes! Tourist map (Crop!), Bakonybél area, The "Hajag"-peak - Hajagtető marked with Pink
above: NEW! HiRes! Military WGS-84 map/chart of Várpalota Central Training and Fire-range - Központi Gyakorló- és Lőtér Térképvázlat  with marked Hajag-peak - tető by: HM Verga Zrt.
above: NEW! NoHigher! Planned NATO's Nuclear hits to Hungary targets in Cold War era.
From Top - Left: -Szombathely (one inf.reg.?), -Sármellék Su.AFB, -Pápa Hu.AFB, -Veszprém ADA HQ "Szikla", Su. reg., LHSA CHR -Taszár Hu.AFB or& Kaposvár 9th Inf.di/2nd KKP, MRTB, -Székesfehérvár 5th Army HQ - HDSP, & Airfields, Su.HQ, -Bup. Tököl Su.AFB, -Kiskunlacháza Su.AFB, -Kalocsa Su.AFB & Hu. mil.troops, -Bup. Ferihegy IAP or& Mátyásföld Su.HQ, -Kecskemét Hu.AFB, -Szolnok MÁV railway junction & military mass, Hu.AFB, -Kunmadaras Su.AFB, -Debrecen Su.AFB, -Berettyóújfalu Su.Base?. ????   the source of map:
above: NoHigher! Hu. text: Diagram/Block Schema of W.P. Hu.PA Land Forces (Army) organisation below Hu.MoD & Command of Hu. PA - A V.SZ. MN. Szf.Hn. - Szárazföldi Haderőnem szervezeti ábrája/blokksémája a HM és a MHP alatt
above HiRes!; Disbanded HDF 87th "Bakony" Combat Helicopter Regiment's Szentkirályszabadja LHSA TSA - MCTR aerospaces. and  site of Soviet Nuclear Storage at outdoor heliport.
A feloszlatott MH 87. "Bakony" Harcihelikopter Ezred repülőtérkörzete repülőtérkörzete és légterei, valamint az atomraktár helye a külső területi LH (Leszállóhelynél). War time Heliport of Mi-6s from Kalocsa CH. reg.
above & below: HiRes! approaching sheets of LHSA
above: NEW! NoHigher! Mil Mi-6 cutaway drawing key - röntgenrajz
above: NEW! NoHigher! same as the Scud-B missile carrier Mil Mi-6 "Hook" from Kalocsa-Foktő heli S.U. Helicopter Base "Verhovod" 396th Guard Independent Transport Helicopter regiment PP84242 - Gárda Önálló Szállítóhelikopter ezred (Mi-6s/Mi-8s)
above: NEW! HiRes! Hu. text: 1965. Budapest XIV. Dózsa György út/ Felvonulási tér, demonstrator Mi-6  Donor: Chuckjager-tumblr.com  source: fortepan.hu_176483

above: HiRes! Juci'bacsi's own sheet & part of M=1:200.000 GK aerial navigation map
LHSA's Outer Heli Landing Site  ( to Norther direction to Nagyvázsony - Úrkút road cross

above: HiRes ! Tourist Map M=1:100.000 of Southern "Bakony" - mountain chain -Nagyvázsony-Úrkút közötti terület és vadász-paradicsom

 above & below: No Higher! Nagyvázsoy Soviet MNWHSS - (Missile's Nuclear Warhead Storage Shelter - Object with Barracks colony name as by LHSA pilots "Deep Sea Research Base"  - A nagyvázsonyi Szovjet Rakéta Atomfej Tároló Raktár Bunker - objektum a lakóépületekkel, a MH.87. Bakony Hchel.e.pilótái által "Mélytengeri Kutatóbázisnak" elnevezve.
The secret base from sky - Így láttuk mi ias annak idején mikor becsúsztunk föléje.

above: NEW! MedRes! Ghost town - Szellemváros: "Little Moskva маленькая москва - kleines Moskau - KisMoszkva"  sourxe: index.hu/Blog
above: New! photo: Seregélyes "VezérÚr" András BHTA kurátor: HiRes! 2015.03.02-n Left: az Objektum a 73-as tapolcai műútról fényképezve. Right: Hu. text: Az út mellett a régi Tótvázsonyi vegyivédelmi Gyakorlótér szemle-tornya.      below: NEW! HiRes! Zoom  photo: Seregélyes András
"Small Moskva/Moscow" - "Kis Moszkva"
above one: Császár Soviet Nuclear Warhead Storage Shelter
 above HiRes! & below LowRes! Császár: NEW
Atomtöltetek Magyarországon: „Arra voltunk kényszerítve, hogy hazudjunk”
Hu. text: ATV Magyarország: Azt eddig is lehetett tudni, hogy volt Magyarországon atombomba, de mindezidáig titok volt, hogy pontosan hol. A történet 1944-ben kezdődött, amikor a Szovjet Néphadsereg felszabadította Magyarországot, majd 1991-ig „elfelejtettek” hazamenni. Novák András riportfilmje.
above: atomic Nuclear blaast
below: Missiles pics

above: Left: MedResRight: HiRes! USAF "Trident" ThermoNuclear warhead schematics
above: three pics; schematics of Nuclear Warhead
NEWHiRes! Tables of Periodic elements    aboveHu. text: Az Elemek Periódusos rendszere    belowEn. text: Periodic Table by Article Quality
EDF-70 DDR 'Carl Zeiss Jena' made NVA's 7x40 Dienst-Glas - Binocular fernrohr with Tritium reticle illumination - szálkereszt megvilágítással - Tábori Távcső:
above: dimension of R300 missile
above: MedRes! Soviet/Russian Missile types
above: Left: HiRes! Scud' VK-14   Mid: NEW! MedRes!    Right: MedRes! Germany V-2 missile
above: MedRes! Scud-B schematics drawing       
 NEW! above: HiRes! Ru. cyrillic text drawing about Control Sys.    below: Cover of Warhead
above: NEW! NoHigher! Conrete/Bunker destroyer Cumulative charge warhead - Beton/Bunker-romboló Kumulatív töltetű harcifej with phlegmatic RDX 'Hexogen' high explosive with detonator/fuse device - flegmatikus Hexogén brizáns  robbanóanyaggal és a gyujtószerkezettel
En. text: RDX is an organic compound with the formula (O2NNCH2)3. It is a white solid without smell or taste, widely used as an explosive. Chemically, it is classified as a nitramide, chemically similar to HMX. A more energetic explosive than TNT, it was used widely in World War II and remains common in military applications.
It is often used in mixtures with other explosives and plasticizers or phlegmatizers (desensitizers); it is the explosive agent in C-4 plastic explosive. RDX is stable in storage and is considered one of the most energetic and brisant of the military high explosives, with a relative effectiveness factor of 1.60.
Other names:
1,3,5-Trinitroperhydro-1,3,5-triazine
RDX
cyclonite, hexogen
1,3,5-Trinitro-1,3,5-triazacyclohexane
1,3,5-Trinitrohexahydro-s-triazine
Cyclotrimethylenetrinitramine
Hexahydro-1,3,5-trinitro-s-triazine
Trimethylenetrinitramine
Name: RDX is also known, but less commonly, as cyclonite, hexogen (particularly in Russian, French, German and German-influenced languages), T4, and, chemically, as cyclotrimethylenetrinitramine. In the 1930s, the Royal Arsenal, Woolwich, started investigating cyclonite to use against German U-boats that were being built with thicker hulls. The goal was to develop an explosive more energetic than TNT. For security reasons, Britain termed cyclonite as "Research Department Explosive" (R.D.X.). The term RDX appeared in the United States in 1946. The first public reference in the United Kingdom to the name RDX, or R.D.X., to use the official title, appeared in 1948; its authors were the managing chemist, ROF Bridgwater, the chemical research and development department, Woolwich, and the director of Royal Ordnance Factories, Explosives; again, it was referred to as simply RDX.
Usage: RDX was widely used during World War II, often in explosive mixtures with TNT such as Torpex, Composition B, Cyclotols, and H6. RDX was used in one of the first plastic explosives. The bouncing bomb depth charges used in the "Dambusters Raid" each contained 6,600 pounds (3,000 kg) of Torpex; The Tallboy and Grand Slam bombs designed by Wallis also used Torpex.
RDX is believed to have been used in many bomb plots, including terrorist plots.
RDX is the base for a number of common military explosives:  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/RDX

Hu. text: A hexogén (más néven ciklonit vagy RDX) robbanó nitramin, amelyet széles körben használnak az iparban és a hadászatban. Tiszta állapotban fehér, kristályos anyag. Stabil, könnyen tárolható, ugyanakkor egyike a legbrizánsabb robbanóanyagoknak. Önmagában ritkábban használják, többnyire robbanóanyag-keverékekben illetve gyutacsokban mint szekunder töltet szerepel. Ilyen keverék például a Hexotol (TNT-vel), a Torpex (TNT-vel és alumíniumporral), a Semtex (plasztifikáló anyagokkal és színezékekkel) valamint a Composition 4 vagy közismertebb nevén C4 (plasztifikáló anyagokkal). Emellett hexogén alapú a nukleáris fegyverek primer (kémiai) robbanótöltete is. 
Tulajdonságai:
Detonáció sebessége a használatban lévő robbanóanyagok között az egyik legnagyobb: 8750 m/s (1,76 g/cm³ sűrűség esetén). Legegyszerűbben hexametilén-tetraminból állítható elő min. 90 m/m%-os salétromsavval:
(CH2)6N4 + 4 HNO3 = (CH2-N-NO2)3 + 3 HCHO + NH4NO3
(90 m/m%-osnál hígabb salétromsav elbontja a hexametilén-tetramint és nem képez belőle hexogént.)
A reakcióelegyből vizes higítással csapható ki a termék, amely egy heterociklusos vegyület. Kémiai neve: 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-ciklohexán. Szobahőmérsékleten nagyon stabil. Viszonylag érzéketlen, azaz meggyújtva erős fény kíséretében elég, de nem robban. Felrobbantani gyutacs segítségével lehet. Ebből a szempontból érzéketlenebb, mint a nitropenta (PETN), amit szintén gyakran alkalmaznak gyutacsokban szekunder töltetként.
Története:
A hexogént elsőként az 1890-es években állították elő. Ekkor egy német kutató, (Hans Henning) még gyógyászati célokra szánta. Robbanó tulajdonsága egészen az 1920-as évekig ismeretlen volt. A második világháború alatt gyártásának volumene nagyságrendekkel nőtt, mivel katonai célú alkalmazása egyre szélesebb körben terjedt el. Mind a tengelyhatalmak, mind pedig a szövetségesek jelentős összegeket költöttek a hexogén gyártására és annak fejlesztésére.
above: NEW! NoHigher! Propellant fuel system - Hajtóanyag rendszer

above: HiRes! 'Scud-B' systems: Left: Warhead   Right: Fuel & Propellant engine
above & below: NoHigher! Propellant "Lavall"sortie Engine of 'Scud-B'
above: NEW! NoHigher! Rear section airframe - Hátsó-rész sárkány
above: NEW! NoHigher! On May 9th parad in Moscow ZiL-157 reloading trucks
aboveMedRes! NVA's Scud-A  
above: Juci'bacsi scanned collection fro "Hivatása tiszthelyettes" Zrínyi kiadó broschure 1975 New picsHiRes! 'Scud-A' in Hungarian People Army 1960's at Tapolca MN 5th Missile regiment
above: NEW! HiRes! Juci'bácsi's collect from late 1970's: 'Magyar Honvéd' magazine Hu. 'Scud-A' P11M (IS-3/ISU-152 hull) Пусковая установка 2П19 с ракетой 8К14  Courtesy FREE!
above: NEW! MedRes! Rocket Carrier ZiL-157 truck source: "Árpapa"  facebookArpad Kasa
above: NEW! MedRes! Hungarian Demolition - Megsemmísítés  source: ret. Lt. Kása Árpád ny.fhdgy.
above & below: NEW! MedRes! "Scud-A" 2P19 TEL & ATT tractors in Hu. Kecel HuMoD HM HIM Military Technic Park at 'Pintér-Művek'  photo: ret. pol. Lt.Col. Hibácskó "Hibu" Ferenc ny.r.alez.
Р-11/Р-11М (Индекс ГРАУ — 8А61/8К11, по классификации МО США и НАТО — SS-1 Scud-A (с англ. — «Шквал»)), экспортное обозначение — R-170) — советская жидкостная одноступенчатая баллистическая ракета на долгохранимых компонентах топлива.
"Scud-A"  Main article: R-11 'Zemlya'
The first of the "Scud" series, designated R-11 (SS-1B Scud-A) originated in a 1951 requirement for a ballistic missile with similar performance to the German V-2rocket. The R-11 was developed by engineer Viktor Makeev, who was then working in the OKB-1, headed by Sergey Korolev. It first flew on 18 April 1953, was fitted with an Isayev engine using kerosene and nitric acid as propellant. On 13 December 1953, a production order was passed with SKB-385 in Zlatoust, a factory dedicated to producing long-range rockets. In June 1955, Makeev was appointed chief designer of the SKB-385 to oversee the program and, in July, the R-11 was formally accepted into military service. The definitive R-11M, designed to carry a nuclear warhead, was accepted officially into service on 1 April 1958. The launch system received the GRAU designation 8K11.

The R-11M had a maximum range of 270 km, but when carrying a nuclear warhead, this was reduced to 150 km. Its purpose was strictly as a mobile nuclear strike vector, giving the Soviet Army the ability to hit European targets from forward areas, armed with a nuclear warhead with an estimated yield of 50 kilotons.

A naval variant, the R-11FM (SS-N-1 Scud-A) was first tested in February 1955, and was first launched from a converted Project 611 (Zulu class) submarine in September of the same year. While the initial design was done by Korolev's OKB-1, the program was transferred to Makeev's SKB-385 in August 1955. It became operational in 1959 and was deployed onboard Project 611 and Project 629 (Golf Class) submarines. During its service, 77 launches were conducted, of which 59 were successful.    https://en.wikipedia.org/wiki/Scud

aboveNEWHiRes! (Cropped & Lightened!) Puskovaya - TEL 2P19 on ISU-152 hull/chassis 9K72 8K14 missile - Пусковая установка 2П19 с ракетой 8К14 в Артиллерийском музее Санкт-Петербурга  source: Wikipedia
Scud is a series of tactical ballistic missiles developed by the Soviet Union during the Cold War. It was exported widely to both Second and Third World countries. The term comes from the NATO reporting name "Scud" which was attached to the missile by Western intelligence agencies. The Russian names for the missile are the R-11(the first version), R-17 (later R-300) Elbrus (later developments). The name Scud has been widely used to refer to these missiles and the wide variety of derivative variants developed in other countries based on the Soviet design.
Development:

MAZ-543 (9P117) Launcher with 8K14 rocket of 9K72 missile complex "Elbrus" (Scud B) in 'Kronverk'

The first use of the term Scud was in the NATO name SS-1b Scud-A, applied to the R-11 Zemlya ballistic missile. The earlier R-1 missile had carried the NATO name SS-1 Scunner, but was of a very different design, almost directly a copy of the German V-2 rocket. The R-11 used technology gained from the V-2 as well, but was a new design, smaller and differently shaped than the V-2 and R-1 weapons. The R-11 was developed by theKorolyev OKB and entered service in 1957. The most revolutionary innovation in the R-11 was the engine, designed by A.M. Isaev. Far simpler than the V-2's multi-chamber design, and employing an anti-oscillation baffle to prevent chugging, it was a forerunner to the larger engines used in Soviet launch vehicles.

Further developed variants were the R-17 (later R-300) Elbrus / SS-1c Scud-B in 1961 and the SS-1d Scud-Cin 1965, both of which could carry either a conventional high-explosive, a 5- to 80-kiloton thermonuclear, or achemical (thickened VX) warhead. The SS-1e Scud-D variant developed in the 1980s can deliver a terminally guided warhead capable of greater precision.

All models are 11.35 m (37.2 ft) long (except Scud-A, which is 1 m (3 ft 3 in) shorter) and 0.88 m (2 ft 11 in) in diameter. They are propelled by a single liquid-fuel rocket engine burning kerosene and corrosion inhibited red fuming nitric acid (IRFNA) with UDMH, unsymmetrical dimethylhydrazine (Russian TG-02 like German Tonka 250) as liquid igniter (self ignition with IRFNA) in all models.
The missile reaches a maximum speed of mach 5    https://en.wikipedia.org/wiki/Scud

above: HiRes! (Side Cropped for max 1600px!) 9P117 TEL - Transporter-Erector-Launcher (PU - Puskovaya Ustanovka) - ПУ) with 8K14 rocket of 9K72 missile complex «Elbrus» in Saint-Petersburg Artillery museum - A MAZ–543P (9P117) jármű a 9K72 Elbrusz hadműveleti-harcászati rakétarendszer indító-hordozó járműveként, a szentpétervári tüzérségi múzeumban kiállítva - Пусковая Установка 9П117 с ракетой 8К14 ракетного комплекса 9К72 «Эльбрус» в Артиллерийском музее Санкт-Петербурга  source: Wikipedia
above: NEW! NoHigher! 'Scud-B' in "Kronverk" museum in St. Petersburg (Leningrad), Russia  source: Max Chern collection
138.) St. Petersburg - Leningrad: 'Kronverk'; Soviet / Russian Artillery & Pioneer & Communication Museum _ Brutal weapons: https://szextant.blogspot.com/2014/10/137-st-petrersburg-leningrad-kronverk.html
aboveNEWHiRes! Photo: Mr. Kizmus Szabolcs may of 2016. 9K72 'Scud-B' on MAZ-543 in backround: MLRS 9P140 BM-27 "Uragan" 220 mm rocket TEL on MAZ-543 chassis
above & belowNEWMedRes! 'Scud-B' 8K14s missile rear propulsion
above: NoHigher! around the "Laval" flame exhaust four control surface for steering at the under wing
above & below Four: NEW! HiRes! Scud-B in Moscow  photo by: Kizmus Szabolcs  source: facebook


above & belowNoHigher! ZiL-131 towed missile on reloader coach 
above: NEW! MedRes! 'Scud-B' rocket carrier ZiL-131 truck "Telechka - Telecska"   source: "Árpapa"  facebookArpad Kasa

above & below: NEW! NoHigher! 8K14 engine study cutaway
NEW! above: NoHigher! below: HiRes! rocket engine "Lavall" nozzle with steering flaps - hajtómű fúvóka a kormánylapokkal - зубчатая насадка с рулем
above: NoHigher! 'Scud-B' warhead in hermetic container
above: MedRes! R-300 8K14 (R-17) SS-1C „Scud-B” Warhead        below: NEW! HiRes! Rear

Screw fixing blind plug!
Screw securing wedges secured the arches from slipping during transport. The blind plug was designed to reduce air resistance after flight after flight. there were two of it, screwed on by handlers 1 and 4. There was also a plastic version. ( árpapa /Price Pa)

above: NEW! HiRes! Rocket front part Locking mechanism - Rakéta első rész Rögzítő mechanizmus
above: NoHigher! Missile Technical  Prepare Tent - Rakéta-Technikai Előkészítő Sátor 
above: NEW! NoHigher! Rocket engine of 8K14
 above & below: NEW! MedRes! Military Parad occasion April 4th Liberation Day of Hungary in Second WW on Budapest XIV. ker.-distr. Dózsa György -út - alley/Felvonulási-tér - Parade area  photo by: R.I.P. cmdr. Gen. Maj. Sebők János vőrgy. pk.  source: facebook/Kása Árpád/MN1480 Rakétadandár
above: NEW! HiRes! Hu. text graphics; Organisation of the HP1480 Hu.PA 5th Independent Operation-Tactical Missile Brigade (Bde.) - Az MN 5. Ö.Hdm-Hc. Rak. Dd. - Önálló Hadműveleti-Harcászati Rakétadandár MN1480 szervezete (MN 5. HDS. közvetlen) by: Kása Árpád  source: Kizmus' book
Hu. text quote - megjegyzés: Árpád Kásahttps://www.facebook.com/arpapa.fecsego.3
2019. április 6. : Jelenleg így áll a dandár szervezeti ábrája ('82-'88 körüli időszak, nyolc indítóállvánnyal). Ha valaki hibát, javítani-, kiegészíteni valót talál benne, kérem jelezze! Minden részlet érdekel, kezdve az alegységek megnevezésétől, a rendelkezésre álló és alkalmazott technikákig, gépjárművekig!  source: facebook
Köszönettel: Kizmus Szabolcs
above: New pic! Hungarian MN 5. Rk.dd. (HPA 5th. Miss. Bde.) 9K72 in prepare for launch. source: facebook.com
above: NEW! NoHigher! My Arty friend ret.Lt.Col. Salgó "Artycsóka" Béla nyá.tüz.alez. in 9K72 komplex as programmer operator with Her "Nintendo" in late 1970's.  source: from Him.
DOKUMENTUMFILMEK
Hu. text: Ismeretterjesztő rövidfilmek magyarulhttp://dokumentumfilmek.hu/
Fedőszáma: MN-1480 - A teljes film
elbanatloz Közzététel: 2012. márc. 17.
Magyar dokumentumfilm, már nincs részekre vágva, nincs hangcsúszás.
Az MN-1480 Magyarország egyetlen harcászati-hadműveleti rakéta dandárja volt a rendszerváltásig. A létét is titkolták, még a honvédségi berkeken belül is csak legendák keringtek róla, a tényeket csak a legmagasabb katonai vezetők és az ott szolgálók ismerték.
Zrínyi Média:
Új portál a legnépszerűbb közösségi oldalon, azoknak akik szeretnek visszaemlékezni, milyenek is voltak "Azok a régi szép idők" a néphadseregben. 
https://www.facebook.com/magyarnephad...
Titkos rakétadandár Tapolcán:
1963. január 1-én alakult meg a Magyar Néphadsereg kötelékében az első hadműveleti harcászati rakétadandár MN 1480 5. Önálló Harckocsiezred fedőnéven.
Az alakulatot az ott szolgálókon kívül senki sem ismerte, még a létét is titkolták. A tapolcai rakétadandár titkát csak a legmagasabb katonai vezetők ismerték, a többiek csak legendákat hallottak róla.
Az MN-1480 katonái pusztítóbb erővel rendelkeztek, mint a hadsereg összes többi alegysége együtt, akár egymaguk eldönthettek volna egy háborút. Képesek voltak vegyi- vagy biológiai csapást mérni az ellenségre és egy atomtámadáshoz is minden szükséges eszköz, technika, személyzet, hajtóanyag készen állt a bevetésre.
MN 1480 Rakétadandár! Éles indítás 1982! Oktatófilm.
dumasarpi  Közzététel: 2016. márc. 2.
Az MN 1480 Tapolca Rakétadandár két évente éles rakétákat indított a Szovjetunió állami lőterén, Volgográdtól nem messze, Kapustin - Jar közelében. 
Több ezer kilométeres vasúti szállítás előzte meg, és számtalan otthoni komplex, harcászati, és tantermi gyakorlatok, oktatások.
A  film az 1982 - es éles indítást mutatja be a hazai gyakorlatoktól az éles indításig.
A filmet később a bevonuló állománynak vetítették le. A film titkos volt arról napjainkig beszélni nem lehetett.
Hálás köszönet azoknak akik megőrizték ezt a filmet.
Elérhetőségünk a facebookon: Rakétadandár Tapolca néven
Az Index fórumon: MN1480 néven

A békét őrizték! ( Dokumentumfilm az MN 1480 Tapolca rakétadandárról. 2016)
dumasarpi  Közzététel: 2018. jan. 31.
2016 tavaszán a Katonai Filmstúdió dokumentumfilmet készített az egykor Tapolcán hadrendbe állított Hadműveleti harcászati rakétadandárról.
45 percben mondják el egykori katonák a történeteiket.
Köszönet a film elkészítéséért.   source: Ret.arty. Lt.Col. Salgó "Artyman" Béla ny.tü.alez.
aboveNEW picHiRes-Big! Salgóné Zsóka'mama's photos: My friend ret. arty. Lt. Col. Salgó "ArtyCsóka" - Béluska in Mi-8T ("Minyó") at Szolnok Heli Base 09. 10. 2014.
above: NEW! MedRes! My friend ret. arty Lt.Col. Salgó "Artyman" Béla nyá.tü.alez. in "G. Hind"
NEW! above & bottomMedResKecel village @ Military Technic park - 'Pintér'-Művek
above: NEWHiRes! Hungary map - Magyarország térképKecel & Szeged pink radial marker
above & belowNEWMedRes! "Scud-B" in Kecel HuMoD HM HIM Military Technic Park at 'Pintér-Művek' - Hadtörténeti intézet és Múzeum Haditechnikai Parkja    photo: ret. pol. Lt.Col. Hibácskó "Hibu" Ferenc ny.r.alez.
aboveNEWHiRes! 'Elbrus' SS-1 Scud-troop in S.U.  source: facebook/Cold-War-Ironmongery 
above: NEW! HiRes! SCUD-2 of the Afghan National Army - Ракетно-пусковая установка SCUD-2 (Скад-2) в Афганистане  source: Wikipedia.org
above: HiRes! paint: Iraq Scud-B battery in launch zone in a desert setting

above: NEW! MedRes! Missile on the Launch-pad in vertical position
above: NEW! NoHigher! Iraq 'Scud-B' "Shahab-2"
aboveNoHigher! Mushroom-cloud of atomic blast - Atomrobbanás Gombafelhője
above: NEW! MedRes! 'Topol-M' on MZKT-7921 chassis  source: automobili.ru
216.) May 9th 'Victory Day' - a 'Győzelem Napja': 2nd. chapter 2018. május 09. Parádé - the backroute from Military parade of Moscow - Krasnaya Presnhya street of Moscow. T-14 'Armata' & RS-24 'Jars' SS-29 ICBM, S-400 'Triumf' & Москве photos by: Hu. Mr. Kizmus Szabolcs had.: https://szextant.blogspot.com/2019/01/216-may-9th-victory-day-gyozelem-napja.html

Warhead - 9K714_/OTR-23 'SS-23' "Oka" warhead - harcifej 
above: MedRes! Wreck - Roncstelep with "Oka" vehicle and it's warhead & backround: "Nheva" & "Vega" SAMs      below: NoHigher! In museum ??

above: Upper Right: MedRes! Upper Left, Lower: NoHigher! 9K714  OTR-23 (SS-23-Oka) Gyroscopic control head of Warhead part -  Harcifejrész giroszkópikus irányítóegysége
above: OKA's trajection

 NEW! Juci'bácsi's collect: Hungarian issued by HuMoD "Zrínyi" Military book and news publisher Budapest; above: 'Military Technics Review' - 'Haditechnikai szemle' 6,-Ft. (HUF) 1968.; Left: MedRes! Right: HiRes! Military parad - Díszszemle  photo by: Miklós Rezső    below: HiRes! same as 'Haditechnika' - 'Military Technics' 1983/3
         belowNEW! AG-2, Top: NVA's arty giro with "Scud-B"
above Two: NEW! NoHigher! MAZ-543 heavy mobile/self propelled crane - nehéz önjáró daru

belowTEL (Transporter Erector Launchers)

above & below: Hungarian Live Shooting exercise - Éleslövészeti gyakorlaton - Kapusztin Jar-ban
MedRes! Hu. text: Éles indításon vesznek részt a tapolcai rakétadandár katonái (Kép forrása: Kása Árpád fhdgy.)  Éles rakétaindítási gyakorlat a Szovjetunióban, Kapusztyin Jar-ban (Kép forrása: ret.2nd.Lt. Kása "Árpapa"Árpád ny.fhdgy.)
above: NEW! NoHigher! Launching Task -sheet - Indítási Feladatlap  signature by - aláírás: platoon commander 1st Lt. Dékány "Füles - Eared/Eeyore" Ferenc fdgy. szakasz parancsnok
above: NEW! MedRes! 1st Lt. Dékány "Füles" Ferenc fhdgy.  from left 4th - balról 4.-dik. Briefing before infantry shooting exercise - Gyal. lövészet előtti eligazítás
above: MedRes! Pamyatnhik - Memorial - Emlékmű  by: Google-Earth   below: HiRes! Mixes


above: NEW! NoHigher! W.P. - Warsaw Pact era HuPA - Hungarian People Army - VSZ - Varsói Szerződés MN - Magyar Néphadsereg MN 1480 Rakétadandár Tapolca-city (MN 5. HDS közvetlen - dircet subordinated of 5th Army -Székesfehérvár HQ) 5th Missile brigade 1963 - 1990  source: Kása Árpád
above: MH 1480 "Dobó"-s Veterany from Tapolca, ret. 2nd Lt. Kása "Árpapa" Árpád nyá.fhdgy.
Hu. text: Ajánlanám figyelembe azokat a rakétásokat, akik "ellenünk" voltak!
Sok képpel.
Örülök, és büszke vagyok rá, hogy rajtuk és rajtunk is múlott, hogy ezt a fegyvert nem kellett bevetni, a hidegháború hideg maradt.
És lehet "atomozni", mikor az első dokumentumfilm készült rólunk a Magyar Nemzetnek nevezett újság, arról írt, hogy meg kellene vizsgálni, hogy mire készültünk az atomfejekkel?
Nos ellenük, ők pedig ellenünk.
Nem lettünk áldozatok, talán sokaknak ez manapság fáj, de a békét őriztük, ha úgy vesszük közösen velük!  source: facebook/Kása Árpád
Mr. Tamas Varhegyi egy fantasztikus linket osztott meg velünk.
A Pershing rakétások 1980 - as életéből képek.
Érdemes végig böngészni. A fejrész konténerük szinte megegyezik a miénkkel.
Ők is jó rakétások voltak, a Hidegháború hideg maradt.
Köszönet a linkért. Árpapa
above: NEW! MedRes! legendary commander R.I.P. "Tsar/Czar fatherly" Gen. Major Váradi Miklós vezérőrnagy "Cáratyuska" az alakulat legendás parancsnoka 1963 - 1978  source: "Árpapafacebook: Arpad Kasa
above: NEW! NoHigher! (Cropped!) 2nd bde. commander. R.I.P. Gen. Maj. Sebők János vőrgy. dd.pk.  source: www.MN180/facebook.com

above & below: NEW! Top: MedRes! Lower & bottom: HiRes! Hu. text keys: MN 1480 barraks - Laktanya  source: facebook/Kása Árpád (from His former Blog)
Tapolcai Rakétadandár "Dobó István"Laktanyája és Telephelye - Barracks of MH.5. Miss. Bde.
above: NEW NoHigher! (Cropped!) Part of Tapolca-city site Table-Map of "Dobó" Military Housiing state - "Dobó István" katonai lakótelep civil táblatérképe a helyszínen  source: "Árpapa"  facebookArpad Kasa
NEW! Tapolca Military Map scale 1:50.000 Méretarány  cone-projectile "Gauss Krüger"-sortie - féle kúp-vetületű katonai térkép (RGB color mode)  above: NoHigher! (Cropped - Zoom - desaturated!)  site of te MN1480 barracks - a laktanya helye
above &belowHiRes! (Desaturated to RGB!) Site of the MN 5. Rak.DD.-MN1480 barracks by Kása Árpád     below: (Cropped & desaturated!Tapolca-city and surroundings - Tapolca-város és környéke. The barracks/base marked with Pink!    source: ret.arty 2nd.Lt. Kása "Árpapa" Árpád ny.tü.fdgy.
above: NEW! HiRes! One sheet (CMYK color mode CMYK) Hu. Mil. Map 1:50.000 Tapolca & Sümeg  source: "Árpapa"
above: NEW! MedRes! retired 2nd/1st Lieutenant Kása "Árpapa" Árpád nyugállományú főhadnagy  source: Árpapa/facebook
 above: In Memoriam: ret. Lt.Col. SIPKOVITS Zoltán's (BHTA tutor) collection by Juci'bácsi scanned: Warsaw Pacting Hungarian Artillery officers;1.  at the UAZ-452 "Topo" edge of rear door: I.M. Col KRIZsÁN Mihály ezds. former abandoned commander of MH 36. "Gábor Áron" Anti-tank Artillery regiment (Kiskunhalas) when I was battery commander as a lieutenant there 1977-1982., 2. right: I.M. Lt.Col. Sipkovits Zoltán alez. artillery ops. ofcr. from MN 5th army HQ before surveying expert as a recon chief at MN1480  "Dobó István" Missile brigade's barracks - laktanya at Tapolca.
above: Mr. Sipkovits Zoli'bácsi as a pensioner AG-2 giro theodolit expert and tutor at LEP-CsRP meet - Veszprém
166.) Gyro-Theodolites: MOM, Wild, Askania in geodesy & surveying: Gi-B1, Gi-E1, AG-1 bemérő pörgettyűs teodolitok: https://szextant.blogspot.com/2015/09/166-gyro-theodolites-mom-wild-askania.html
aboveNEWNoHigher! DDR NVA 'Scud-B' TEL orienting by AG-2  in backround: GAZ-69 jeep
above: NEWHiRes! GDR - NVA AG-2 sighting to 9k72 "Elbrus" 'Scus-B'   www.vatera.hu
above: NEW! NoHigher! Hu. MN 1480's Surveyors orienting with AG-2 on S.U. Government Fire Range, Kapustin Yar . Kása "Árpapa" Árpád: Hu. text: A helyes megnevezés: Tevékenység a rakéta beirányzása során az 1 - es ponton.- The correct designation: The activity in aiming a missile at point 1 - Правильное обозначение: деятельность по наведению ракеты на точку 1
>Pravil'noye oboznacheniye: deyatel'nost' po navedeniyu rakety na tochku 1<   source: facebook/Borsi Miklós
above: NEW! NoHigher! Original photos about 9K72 in the NVA c Soviet Launch zone
above: NEW! NoHigher! Launch Platform Gunner - Indítóállvány Irányzó
above: Lt."Juci" hadnagy at Kiskunhalas MN 36. G.Á. AT-arty. rgt. close memorial AT gun near corner of class room builing - Pct. tü.e. tantermi épülete melletti 45mm pctá. emlékműnél 1979.
217.) Zsanai gázkitörés 40 éve Kiskunhalas mellett  - Field gas eruption 1979.- MN/MH 36."Gábor Áron" Ö. pct. tü.e. Benkő: https://szextant.blogspot.com/2019/01/217-zsanai-gazkitores-40-eve.html

above: NEW! MedRes! Kapustin Jar ca. 1981-1982 Lt. Erdélyi Lajos hdgy. and Hight forehead man in officer hat 1st Lt Mészáros "Ló - Horse" Károly fhdgy. tiszti sapkában (former Officer Higherschool platoon & room mate - KLKF szakasz és szobatársam 1973-1977)
above: NEW! MedRes! Col. Erdélyi Lajos ezds. HM Szóvivő -1990s- Spokesman of HuMoD
Blogger's note - megjegyzése: He graduated from the KLKF Officer Higher school/College with a degree in Rocket and Field Artillery major a year after me as a lieutenant in 1978. - A KLKF Katonai Főiskolán a Rakéta és Tábori Tüzér szakon egy évvel utánam végzett hadnagyként 1978-ban.

We went to a grade at ZMKA - "Miklós Zrínyi" Military Academy, He is the Rocket & Field Arty Commander, I for the Tactical & Opn. Reconnaissance major in the "A" Landforces department at the full-time Faculty, in a common corridor not far from each other -1987 - 1990- Egy évfolyamra jártunk a ZMKA-án - Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, Ő a Rak. és Táb. tü. parancsnoki Én pedig a Harcászati-Hadműveleti Felderítő szakra az "A" szárazföldi tagozaton a nappali Fakultáson, egy folyosón nem messze egymástól.
above & belowNEWNoHigher! Inflatable rubber camouflage launcher for false target - Felfújható gumi álca indítóállvány téves/hamis célnak
above: NoHigher! Command & Control schema of Scud-B battalion - osztály
En. text: The R-17 Elbrus, GRAU index 9K72 is a tactical ballistic missile, initially developed by the Soviet Union. It is also known by its NATO reporting name SS-1C Scud-B. It is one of several Soviet missiles to carry the reporting name Scud; the most prolifically launched of the series, with a production run estimated at 7,000 (1960–1987). Also designated R-300 during the 1970s, the R-17 was derived from the R-11 Zemlya. It has been operated by 32 countries and manufactured in four countries outside the Soviet Union. It is still in service with some. Hwasong-5 in North Korea.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/R-17_Elbrus

Ru. text: Р-17 (индекс ракеты 8К14, по классификации МО США и НАТО SS-1c Scud B [Скад Би], экспортное обозначение R-300, неофициально «керосинка») — советская жидкостная одноступенчатая баллистическая ракета на долгохранимых компонентах топлива, входящая в ракетный комплекс оперативно-тактического назначения 9К72 «Эльбрус».  ...
 above & below: NEW! NoHigher! This Soviet two photos same as but flipped horizontal! (The below is correct!
aboveNEWHiRes! 9p117m "elbrus" 'scud-b' in marsh status
above: NEW! HiRes! (Rotated to CCW due max 1600px!) Rear view of the Launch-pad 9P117M
 NEW! above: HiRes! 'Scud-B' launcher        below: NoHigher! "Guard" launher after parade
aboveNEWNoHigher! Warsaw Pact member GDR - German Demokratic Republik - DDR - Deutsche Demokratische Republik - NDK - Német Demokratikus Köztársaság, NVA - National Volksarmee - Nemzeti Néphadsereg 9K72's missile gunner - richtshütze - irányzó with switch box in 1980s  source: Armee Rundschau
below: Left: MedResRight: NEW! MedRes! Prepare for vertical launch


above: NEW! HiRes! 9P117 Launch-pad - Indítóállvány
below: Left: MedRes! Right: MedRes! 2nd. Lt. "Árpapa" Hungarian Scud launch prepare (Tapolca)

 above & below Two: NEWMedRes! Czech 9P117 rear section  photo by: Vladimir Yakubov  source: http://www.thetankmaster.com
 NEWabove & belowHiRes! Upper: (Rotated to CW!) Rear section Left-side  Lower: Right: mid

NEWabove: MedRes! Right-side Views, rear & mid section     below: HiRes!  photo by: Vladimir Yakubov   source: http://www.thetankmaster.com
above & belowNEWHiRes! 9P117 TEL Right side mid cabin
 


above: NEW! MedRes! Detail parts of Left side

Operativ-taktische Raketen 8K11 (Scud A), 8K14 (Scud B)

above: NoHigherbelow: MedResbottom: NoHigher! Maquette/Model - Modell/MakettКомплекс 9К72 "Эльбрус", ракета Р-17 / 8К14 - SS-1C SCUD-B МАЗ-543
below: HiRes!  Control Cabin - Irányító/vezérlő fülkeabove: MedRes! photos: Vladimir Yakubov  http://www.thetankmaster.com
NEW! above: HiRes! (Edited!below Two: NoHigher! East German GDR - DDR - NDK/ NVA - National Volksarmee - Nemzeti Néphadsereg 9K72 die cast (ZAMAK - Spiáter) maquette

aboveNo Higher! profiles graphics
above: HiRes! four view line drawing    below: NEW! NoHigher! Left & Right side view
NEW! above: NoHigher! Precision drawing for Modellers  below: MedRes!
above: NEW! NoHigher! "Monster Scud": "StarWars"-tractor the Soviet MAZ-543 heavy truck
172.) 'Star-Wars'-7: "The Force Awakens" movie's A Csillagok Háborúja Spacekrafts: cockpit of "Millenium Falcon" & TIE Fighter comparison to Aircraft's cockpits: B-29, B-36, He.111, Si.204, Me.264, Mi-6, Tups, Bartini, Sperry Ballturret, ISS: https://szextant.blogspot.com/2016/01/172-star-wars-7-force-awakens-movies.html
above: NEW! MedRes! Hungarian utilization in 1995. (Right source: Árpapa
above & below Seven: HiRes! Air Accessories side-boxes  source: facebook/Kása - Kizmus

above: NEW! HiRes! Drawings: Left: Compressed Air duct SPO system control panel - Sűrített levegő rendszer vezérlőpult - Панель управления системой сжатого воздуховодов >Panel' upravleniya sistemoy szhatogo vozdukhovodov<   Right: Hydraulic system distribution valves  source: Kása - Kizmus

above: HiRes! Drawings of 9K72
above: NEW! NoHigher! A right front view of a vehicle-mounted Soviet "Galosh" anti-ballistic missile launcher MAZ-537 - МАЗ-537 на Красной площади in backround 2nd GAZ-69 commander jeep and after 3rd 'Luna - Moon' 2k6 komplex "Frog-3" 2P16 TEL on PT-76 hull - Пусковые установки 2П16 комплекса 2К6 «Луна» 2K6, - "Hold" NATO-kódja: "FROG–3" 2P16 indítóállványon (PT-76 alvázon)  source: Wikipedia
159.) PT-76 Amphibious Light (Swimming) Tank LAT - Plavayushiy Tank - Amhibious Tank - ПТ-76 (Объект 740) — советский лёгкий плавающий танк. - Aufklärung Schwimmpanzer - UHK - Úszó HarcKocsi - GSzP, Shilka, Kub & Indonesian MARINIR - M551 'Sheridan' - Airsoft, - 1956-os Forradalom és Szabadságharc Szovjet páncélosai: III. rész - 1956's Hungarian Revolution's Soviet armors: 3nd part: ПТ-76 (Объект 740) советский лёгкий плавающий танк. - BTR-50PU, 2K6-2P16 "Luna" 'Frog-3', ASU-85.: https://szextant.blogspot.com/2015/06/159-pt-76-amphibious-light-swimming.html
above: NEW! MAZ-543 manual, foreword - Kezelési utasítás, előszó  source: voennizdat
above: NEW! MedRes! chassis MAZ-543 шасси МАЗ-543 alváz  source: mzkt-mil-classic
En. text: Minsk Automobile Plant (MAZ), (Belarusian: Адкрытaе Акцыянэрнaе Таварыства «Мінскі аўтамабільны завод», Open JSC Minski Autamabilny Zavod, Russian: Минский автомобильный завод Minskyi Avtomobilnyi Zavod) is a state-run automotive manufacturer association in Belarus, one of the largest in Eastern Europe.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Minsk_Automobile_Plant

De. text: Das Minski Awtomobilny Sawod (kurz MAZ; russisch Минский автомобильный завод; weißrussisch Мінскі аўтамабільны завод Minski autamabilny sawod „Minsker Automobilwerk“) ist ein weißrussischer Fahrzeughersteller aus Minsk. Neben Lkw werden auch Busse hergestellt.  ...  https://de.wikipedia.org/wiki/Minski_Awtomobilny_Sawod

Hu. text: A Minszki Autógyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, rövidített formában MAZ (fehéroroszul: Адкрытaе Акцыянэрнaе Таварыства «Мінскі аўтамабільны завод», oroszul: Минский автомобильный завод Minszkij Avtomobilnij Zavod) Fehéroroszország legnagyobb autógyártó vállalata. Székhelye az ország fővárosa, Minszk.  ...  https://hu.wikipedia.org/wiki/Minszki_Aut%C3%B3gy%C3%A1r
aboveNEWMedRes! Original nature MAZ-543 truck chassis  source: Koilesza.ru
Be. text: ААТ «Мінскі аўтамабільны завод» — найбуйнейшае дзяржаўнае прадпрыемства Беларусі па выпуску велікагрузнай аўтамабільнай, а таксама аўтобуснай, тралейбуснай і прычапной тэхнікі.
Гандлёвая марка МАЗ шырока вядомая ў СНД і ў далёкім замежжы. Аўтамабілі МАЗ добра зарэкамендавалі сябе ў працы ў раёнах Крайняй Поўначы, пустынях Каракумы і Сахары, у тропіках Афрыкі, Паўднёва-Усходняй Азіі і Амерыкі, на Блізкім і Сярэднім Усходзе, гарах Лацінскай Амерыкі. Аўтамабілі МАЗ пастаўляліся ў больш чым 45 краін свету. Пасля праблемнага перыяду пачатку 1990-х, сёння МАЗ змог вярнуцца на большасць з гэтых рынкаў.
Завод з'яўляецца самастойным суб'ектам гаспадарання з правам юрыдычнай асобы, уваходзіць у якасці галаўнога прадпрыемства ў склад вытворчага аб'яднання «БелаўтаМАЗ» (у складзе якога знаходзяцца таксама РУП «МаАЗ», Магілёў; ААТ «БААЗ», Баранавічы; ААТ «АЗАА», Асіповічы; Руа «КЗТШ», Жодзіна; РУП «Літмаш», Мінск; ВРУП «ДЭМЗ», Дзяржынск; РУП «БудМАЗтрэст», Мінск.  ...  https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96_%D0%B0%D1%9E%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
Ru. text: ОАО «Минский автомобильный завод» (МАЗ) — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» (белор. Мінскі аўтамабільны завод) — советская и белорусская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на выпуске большегрузной автомобильной, а также автобусной, троллейбусной и прицепной техники.
Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и в дальнем зарубежье. Автомобили МАЗ поставлялись в более чем 45 стран мира. После проблемного периода начала 1990-х годов, сегодня МАЗ смог вернуться на большинство из этих рынков.
Как управляющая компания входит в холдинг «БелавтоМАЗ», в составе которого находятся также ОАО «БААЗ», Барановичи, ОАО «ОЗАА», Осиповичи; ОАО «КЗТШ», Жодино; ОАО «ДЭМЗ», Дзержинск; ОАО «Гродненский механический завод» и другие. Номенклатура выпускаемой Минским автозаводом продукции превышает 400 моделей, модификаций и комплектаций. В то же время «МАЗ» является кузовосварочным заводом, не производящим какие-либо автозапчасти.
Самое убыточное предприятие в Беларуси с открытой отчётностью за II квартал 2016 года. По итогам 2017 года чистый убыток составил 41,1 млн рублей, что вдвое ниже убытка 2016 года.  ...https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
above: NEW! NoHigher! Колесоe шасси МАЗ-543 - Kolesoe Sassi - Koleszoe-sasszi  - Wheeled Chassis - Kerekes Alváz
above: MedRes! & belowNoHigher! Nature chassis (same as)   source: SkyLots
HiRes!  above & below: MAZ-543 (Minskih Avto Zhavod) chassis Driver cabin (Czech Army)
above: NEW! NoHigher! Cestinas: 9P117M MAZ-543 and Tatra-603  source: Pinterest.com
187.) Tatra T-87 "Tatraplan" Czechoslovakien Book of World- journeys Their car - Jiří Hanzelka &  Ing. Miroslav Zikmund. ČS. Moravia Kopřivnice: T-77, T-600, T-603, Vignale's T-613.: https://szextant.blogspot.com/2016/10/187-tatra-t-87-tatraplan.html
 above & belowNEWMedRes! "Scud-B" in Kecel HuMoD HM HIM Military Technic Park at 'Pintér-Művek' - Hadtörténeti intézet és Múzeum Haditechnikai Parkja  photo by: "Hibu"
The MAZ-543 "Uragan - Hurricane" was used to carry numerous missile and rocket systems such as the SS-1 Scud series, and the SSC-3 coastal defense missile. Other vehicles are used as command and erector vehicles for the SA-10 Grumble missile system.
In the early 90s a new vehicle was developed to replace the MAZ-543. It is the Belarusian MZKT-7930 Astrolog, which entered service with the Russian Army in 2000 and is currently produced in small numbers.

NEW! above: NoHigher! Right side Commander seat with R-123 URH radio station   below: Left: MedResRight: HiRes!  photo: Vladimir Yakubov  source: thetankmaster.com


above: NEW! Cockpit of TEL MAZ-543  Left: MedRes! "Belorusskaya Voennaya Gazeta"  Right: MedRes source: www.Reznik.Kiev.ua
above: NEW! MedRes! Grade 2 officer school female student during driving practicein MAZ-543 - Ученица 2-го класса офицерской школы во время вождения - 2. évfolyamos tiszti iskolás női hallgató vezetési gyakorlat közben. - "Слава богу, я ничего не пропустила, а то мотор бы просто не завелся, и все пришлось бы начинать сначала." ...   source:  https://automobili.ru/themes/special-projects/the-tsar-cannon/
above: NEW! NoHigher! Driving cabin with half-automatic gearbox shift lever  source: gruzovki.com

above: NEW! Left: HiRes! 1970 the Driver's dashboard and steering wheel with hydrodynamic  half automat gearbox shift-lever - a Vezető műszerfala és kormánykereke az sebváltó-karral   Right: MedRes! Standart   source: www.m.43.narod.ru
above Two: NEW! NoHigher! Upper: Part of instrument panel and Upper-left the missing tachometer gauge R.P.M. - és a balra-fent hiányzó fordulatszámmérő óra/műszer  by: avito.ru  Lower: Instrument panel without ligh shadow cover - Műszerfal műszervilágítás árnyékoló fedő nélkül
above: NEW! NoHigher! Instrument panel - Приборная панель/ Панель приборов МАЗ-543 - Műszerfal  source: obavoka.by
 above & below: NEWHiRes! Slovenskej Army - Szlovák Hadsereg: Upper: Driver seat  Lower: Commander seat with upward R-123 URH radio station - a fenti rádióllomással

above: NEW! Left: NoHigherRight: MedRes! Driver's electric switch box
above: NEW! Nohigher: Right cabin  source: www.m43.narod.ru
above: NEW! NoHigher! Driver's seat photo by: Vladimir Yakubov  source: http://www.thetankmaster.com
 NEW! above: NoHigher! Right-side cabin     below: Two: MedRes! Left-side cabin drawing
above: NEW! MedRes! Cross section draw of Left-side cabin - Bal-oldali fülke metszetrajza
above: NEW! NoHigher! MAZ-543 Drawing of Instrument panel - Приборная панель - МАЗ-543 Чертеж панели приборов - Műszerfal rajza  source: obavoka.by
above &below: NEW! MedRes! (Edited!) parts of cabin & sterring system  source: voennizdat

above: NEW! HiRes! Front steered wheels - Első kormányzott kerekek
above: NEW! NoHigher! Front abdominal protection plating - Első hasvédő lemezelés
NEW! above: NoHigher! Left-side       below: MedRes! & NoHigher! Kabinaabove & below: NEW! HiRes! Front steering leftside wheel independent suspension with longitudinal torsional suspension and parallel swingarms - Első baloldali kormányzott kerék független felfüggesztése, hosszanti torziós rugózással és párhuzamos lengőkarokkal
above: NEW! HiRes! abandoned-wreck dismantled artillery truck MAZ-543 rooted wheels in mud ű  source: Alamy stock photo
 above & below: NEW! NoHigher! (min Crop left!) Fiberglass reinforced resin doors - Üvegszálerősítésű műgyanta ajtók
above: NEW! HiRes! wreck plastic Doors - roncs műanyag Ajtók a roncstelepen
above: NEW! HiRes! (Lightened!) Установка дизеля между кабинами. Дизель Д12А-525А между кабинами тягача МАЗ-7310  source: Wikipedia.org
above: NEW! NoHigher! (Littlebit Cropped from 800 px to 777 px!) MAZ-543/7310
above: NEW! NoHigher! Czechoslovak Army's 9P117 frontal view  source: walkaround

above & below: NEWNoHigher! Chassis of the Scud-B/MAZ-543 Chinese 'Trumpeter' plastic model kit  source: scalemodels.ru

above: NEW! HiRes! Rear wheels independent suspension with longitudinal torsion suspension and parallel swingarms - Hátsó kerekek független felfüggesztése hosszanti torziós rugózással és párhuzamos lengőkarokkal - Подвеска заднего колеса с продольной торсионной подвеской и параллельными маятниками >Podveska zadnego kolesa s prodol'noy torsionnoy podveskoy i parallel'nymi mayatnikami<
above: NEW! NoHigher! MAZ-537 wheels on the suspension devices

above: NEW! MedRes! MAZ-7310 wheel
NEW! above: MedRes! MAZ-543/7310 planetary reductor - bolygókerekes/-műves fordulatszám csökkentő fogaskerekes áttétel -  Колёсный планетарный редуктор тягача МАЗ-7310 со снятым водилом, с одним сателлитом      below: NoHigher! MAZ-537/7904 detail planetoveho prevodu kola
60.) Ми-8 Миля ВЕРТОЛЁТ: ВР-8А Редуктор - Mil Mi-8 cargo helicopter VR-8A főReduktor - main Gearbox - Fordulatszámcsökkentő  _ Cross Section Drawings - Kinetics - Metszet-rajzok - ЧЕРТЕЖИ - СХема -Компоновкa: https://szextant.blogspot.com/2014/03/60-8-8-mil-mi-8-cargo-helicopter-vr-8a.html
above: NEW! HiRes! (Cropped & Lightened!) Soviet MAZ-537G/7904 tank trailer (with Hungarian Army's marking) in military park - MAZ–537G vontató a Balaton-Zamárdi Hadiparkban .  source: Varga/Wikipedia  https://en.wikipedia.org/wiki/MAZ-537
above: NEW! HiRes! technical training room - műszaki oktatóterem  source: automobili.ru/

above: NEW! MedResbelow: NoHigher! 'Scud-B'/MAZ-543 parts of chassis: Chinese 'Trumpeter' plastic model kit  source: scalemodels.ru
above: NEW! NoHighergidrotransmissiya s masloprovodom - hydrodinamic gearbox
above: NEW! NoHigher! Left: Hydraulic transformator  Right: Steering control - Kormánymű  source: obavoka.by
above: NEWHiRes! T-55's V12 Diesel engine
 NEW! above: NoHigher! below Two: MedRes! MBT T-55 tank D12A Diesl engine with 12 cylinders - Дизель Д12А-525А между кабинами тягача МАЗ-7310
59.) T-55 közepes harckocsi - Soviet MBT - Main Battle Tank - Средний танк Т-54 - ТКН-1 Прицел. (VT-55 ARV) T-55AM MBT - közepes harckocsi - советский средний танк. D12 diesel engine. VSz-Varsói Szerződés, MN0000 Retró és Nosztalgia. M62/T55 "Mule" Pzbkpfw.: https://szextant.blogspot.com/2014/03/59-t-55-kozepes-harckocsi-soviet-mbt.html

NEWaboveMedRes! (Edited!)  belowNoHigher! Fuel system of the D12 diesel V-12 engine  source: voennizdat
above: NEWMedRes! T-55 Engine D12A (MAZ-543: D12A-525A)
above: NEW! MedRes! (Edited!) Outdrive system - kihajtási rendszer  source: voennizdat
above: NEW! NoHigher! MAZ-543 chassis powertrain - Antriebsstrang des Fahrgestells MAZ-543 - MAZ-543 alváz hajtáslánc/kerékmeghajtás - Привод шасси МАЗ-543  source: Juci'bácsi's archive
above & below: NEW! NoHigher! Drive Distribution & Halving gearbox - привод
 распределительный механизм и Коробкa -Korobka - Hajtás-ElosztóFelező/Terep-váltó  source: Каталог строительной, дорожной и специальной техники
Раздаточные коробки для полноприводных грузовых автомобилей
above: NEW! NoHigher! General drawing - cross-section of a Hydraulic 'Hydrodynamic' clutch
 NEW! above: MedRes!: Hydraulic "Hydrodinamic system' transmission block & below: HidRes! Hydraulc system of the chassis  source: Atlamt-M Nord

aboveMedRes! Drawings of Outdrive gearbox      below: NEW! Suspension set for 'Dragon' kit
above & below: NEW! MedRes! Suspension system and chassis
NEWMedResabove: MAZ-543 Undercarriage/Chassis - Alváz  below: MAZ-543P front-wheel
 NEW! HiRes! Processing of the 9K72 big metal RC model main part the chassis
above: NEW! HiRes! (Cropped!) Done chassis of the RC - Remote Control model
En. text: The MAZ-543/MAZ-7310 "Uragan" (Russian: МАЗ-543/МАЗ-7310 "Ураган"/Hurricane) is a Soviet/Belarusian 8×8 artillery truck designed and developed by MAZ (Minsk Automobile Plant), in what is now Belarus.
MAZ-543: Designed in the 1960s, the MAZ-543 was presented on 7 November 1965 during the Moscow Red Square military parade as part of SS-1с Scud B (9K72 Elbrus) system. The vehicle is powered by a 38.9 litre D12A-525 tank diesel engine producing around 525 horsepower, and gives a maximum road speed of 37 mph (60 km/h). There have been a number of variants.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/MAZ-7310

Ru. text: МАЗ-543/МАЗ-7310 — советский полноприводный четырёхосный (8 × 8) тяжёлый колёсный грузовой автомобиль Минского автомобильного завода. В серийном производстве с 1962 года. Первый опытный экземпляр машины выпущен в 1958 году.
Впервые представлен широкой публике 7 ноября 1965 года на параде в Москве, когда по Красной площади прошла батарея ракетных комплексов 9К72 «Эльбрус» (по классификации НАТО — SS-1с Scud B). На шасси высокой проходимости размещались ракета, пункт управления и наведения и боевой расчёт.
Конструкция: МАЗ-543 — дальнейшее развитие серии МАЗ-537, 4-осный рамный полноприводный автомобиль с двумя управляемыми передними осями, с дизелем Д12. Кабины разделены (рабочее место водителя находится в левой кабине), изготовлены из стеклопластика.  ...  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%97-7310

Hu. text: A MAZ–543 Uragan (cirill betűkkel: МАЗ–543/МАЗ–7310 „Ураган”/Hurrikán) egy szovjet (1992-től belarusz) 8×8 hajtásképletű nehéz tüzérségi tehergépkocsi, melyet a Minszki Autógyárban (MAZ) fejlesztettek ki az 1960-as években. Sorozatgyártása 1962-ben kezdődött a MAZ katonaijármű-gyártó részlegénél (1991-től MZKT). A MAZ–543 a nyilvánosság előtt először 1965. november 7-én jelent meg a moszkvai Vörös téren rendezett katonai díszszemlén mint az SS–1c Scud B (9K72 Elbrusz) hadműveleti-harcászati rakéta hordozó-indító járműve. Meghajtásáról egy 38,9 literes D12A–525 dízelmotor gondoskodik 525 lóerős teljesítménnyel, így maximális közúti sebessége 60 km/h. A MAZ–543 nehéz tehergépkocsiknak és változataiknak elöl helyezték el a vezetőfülkéjét, egyes változatoknál a motor mindkét oldalán kialakítottak egy-egy kabint, bennük két ülőhellyel. A jármű összkerékhajtású. Az alapfelszereltséghez hozzátartozik a motorelőfűtő és a nagy teljesítményű kabinfűtő berendezés. A kerekek légnyomása központilag szabályozható.
A MAZ–543P (szállítókapacitása 19 600 kg) járművet a 9K76 Tyemp–SZ rakétarendszer szállító-indító járműveként használták.
1967-ben egy újabb változat jelent meg, a MAZ–543A (teherbírása 22 000 kg). Több polgári és katonai jármű alapjául szolgált, beleértve a 9K58 Szmercs rakéta-sorozatvetőt, az AA–60(543)–160 repülőtéri tűzoltó gépjárművet (1973), az AA–70(543)–172 kísérleti mentőjárművet és a KSZ–5571 nehéz darut.
1974-ben a VDNH-n egy új prototípust mutattak be, a MAZ–7310-et. 1976-óta gyártják.
A MAZ–543 repülőtéri tűzoltó jármű a Kirgizisztánban, a manaszi légibázison
A MAZ–7310 együtt üzemeltethető a négykerék-meghajtású MAZ–8385 járművel mint közúti járműszerelvény (teljes hosszúság 205,5 m). A járművet a szibériai olajkutatásoknál és katonai repülőtereken vontatóként használták. Teljesen leváltotta a korábbi 543-as modellt, beleértve a MAZ–7510 dömpert, az AA–60(7310)–160.01 repülőtéri tűzoltó gépjárművet (1978) és a KSZ–5573 darut (1981).  
1983 januárjában a szállítókapacitást további egy tonnával növelték (MAZ–7313 változat). A típust fúrótornyok szállítására használták, ezen kívül elkészítették a KSZ–5576 és KSZ–6571 darus, az AA–60(7313)–160.01 és az AA–60(7313)–220 repülőtéri tűzoltó gépjármű változatokat is.  https://hu.wikipedia.org/wiki/MAZ%E2%80%93543

abowe: No Higher!  scale models: аэрофлот - AEROFLOT - Antonov An-22 "Anteus/Antey - Antej" NATO reporting name: "Cock" & 9K72 Scud-B MAZ-543 TEL
207.) Gépajtók - Aircraft's doors, Prop Airliners, Crew, EXIT mechanics, Stewardesses, Emergency Safety Card, Tito's DC-6, An-22 "Antey": https://szextant.blogspot.com/2018/01/207-gepajtok-aircrafts-doors-prop.html

above & below: MedRes! Russ Army Maquette
above: NEW! NoHigher! Real: FLIR - Forward Looking InfraRed Thermal CAM - Előrenéző Infravörös ENIV Hőkamera - Multispectral image - Több színtartományú kép
aboveNo Higher!  maquette       below: NEW! MedRes! www.miniaturmodelle.net
 NEW! above: NoHigher!  below: MedRes! Scud-B by Modell & photo: modeller arty. Major Borsody Levente tü. őrgy. (former BM-21 "Grad" MLRS battery commander in Pécs now MH 54. "Veszprém"Radar Regiment Veszprém chief of OPS - Korábban Sorozatvető üpk., most HDM.Főnök source: facebook/ Borsody Levente
NEW! Borsody's maguette: MedRes! above: Hydraulics and Missile Fuel controls   below: Guidance Control Operator site on Left side in middle section.

above Two: NEW! MedRes! Borsody's completed maquette as S.U. Guardian TEL

above & below: NEW! NoHigher! 'Scud-B' "Shahab-2" Missile attacks during Iraq- Iran Gulf war 1980 - 1988 target areas  source: Wikipedia
Next: below: NEW! Model "Warner Bros" photos:
En. text: "Árpapa - Barley-father" put his rockets into combat readiness!
It was time to show them the barracks to suck in some air there.
They parked in front of the former garages, then drove off to the classification site and performed various tasks.
They really enjoyed it because they could think of themselves as the big ones now!

Hu. text: "Árpapa" harckészültségbe helyezte a rakétáit!
Ideje volt nekik megmutatni a laktanyát, hogy magukba szívjanak egy kis ottani levegőt.
Leparkoltak a volt garázsok előtt, majd elhajtottak a besorolási helyre és különböző feladatokat hajtottak végre.
Nagyon élvezték, mert azt hihették magukról, hogy most ők a nagyok!
above & below Nine: NEW! MedRes! In Hungary, Tapolca-city former Scud's casarne/barracks 'Scud'-B maquette in action   photo by: ret. 1st Lieutenant. Kása "Árpapa" Árpád ny. fhdgy.-főhadnagy  source: facebook/Kása Árpád

 above: NEW! MedRes! The more green maquette made by: Mr. Zsolt Hurtony az egyik "gyártó", Ő készítette a zöldebbet.NEWabove: Left: MedRes! Russian made, Peacetime MAZ-543 Heavy-Truck "Peace Time" Die-cast (ZAMAK - Spiáter) model on land   Right: MedRes!   Macro-photo
above: NEW! MedRes! (Crop vert.!) MAZ-543 Heavy lorry - Nehézteherautó die cast model
above: NEW! HiResbelow: MedRes! Driving practice with Inpection Towing Vehicle/Tractor/machine - Дежурный Тягач/Трактор - Ügyeletes Vontató Jármű/traktor-al
source: https://automobili.ru/themes/special-projects/the-tsar-cannon/

above: MedRes! The MAZ-543A heavy truck was developed to fulfill a number of duties in remote areas
MAZ-543 Special wheeled chassisom the MAZ-537 series the MAZ-543 evolved as a specialist carrier vehicle which was used to carry numerous missile and rocket systems. It was designed in the 1960s and entered service with the Soviet military in 1962. It was first publicly revealed in 1965 as a part of the Scud ballistic missile system.
All MAZ-543 heavy trucks and their derivatives have forward control cabs, some versions using separate compartments on each side of the engine, each with tandem seating for two. The cabs are made of fiberglass.
The MAZ-543 is powered by a standard tank engine, developing 525 hp. The same engine, as well as many other automotive components were used from the previous MAZ-537. Vehicle has a full-time all-wheel drive. Standard equipment includes an engine pre-heater and powerful cab heaters. This heavy load carrier is also fitted with a central tyre inflation system.  ...  http://www.military-today.com/trucks/maz_543.htm
above: NEW! HiRes! MAZ-543 TEL Front steering leftside wheel independent suspension with longitudinal torsional suspension and parallel swingarms - Első baloldali kormányzott kerék független felfüggesztése, hosszanti torziós rugózással és párhuzamos lengőkarokkal - Передняя левая подвеска рулевого колеса с продольной крутильной подвеской и параллельными маятниками
>Perednyaya levaya podveska rulevogo kolesa s prodol'noy krutil'noy podveskoy i parallel'nymi mayatnikami<

above: NEW! Left: MedRes! MAZ-543A proto CSUP  Right: MedRes!    below: HiRes! Sizes Draw
above: NEW! MedRes! MAZ-543B Heavy truck scale 1:87 four view drawing for 'H0' model
above: NEW! NoHigher! Dimensions of the MAZ-543 Heavy Truck  source: chertegnik.ru
above: NEW! NoHigher! "Temp"
above: NEW! NoHigher! Manual of the MAZ-543 chassis - Az alváz kézikönyve
above: NEW! MedRes! Original photo about Military Parade occasion of April 4th "The celebration of our liberation -1985- "Felszabadulásunk ünnepe" Ápriéis 4-ke alkalmából rendezett Katonai Dísszemlén -Budapest, Dózsa György út / Felvonulási tér  source: "Árpapa": facebook/Árpád Kása

above: NEW! MedRes! Authenic Tapolcaer gift model  photo by: Lt.Col. Palugyai Gábor alez.
above: NEW! NoHigher! 2nd. Lt. Kása Árpád alhdgy.

above: NEW! MedRes! Tapolcaer Military-Culture festival Exhibition about theodolit & sight of ret. 2nd Lt. Kása "Árpapa" Árpád ny.fhdgy.. kiállítása 2. Tapolcai Hadikultúrális Kiállításon 2014-ben. source: facebook/Kása árpád
MN 1480 Rakétadandár! Éles indítás 1982! Oktatófilm.
dumasarpi: Hu. text: Az MN 1480 Tapolca Rakétadandár két évente éles rakétákat indított a Szovjetunió állami lőterén, Volgográdtól nem messze, Kapustin - Jar közelében. 
Több ezer kilométeres vasúti szállítás előzte meg, és számtalan otthoni komplex, harcászati, és tantermi gyakorlatok, oktatások.
A  film az 1982 - es éles indítást mutatja be a hazai gyakorlatoktól az éles indításig.
A filmet később a bevonuló állománynak vetítették le. A film titkos volt arról napjainkig beszélni nem lehetett.
Hálás köszönet azoknak akik megőrizték ezt a filmet.
Elérhetőségünk a facebookon: Rakétadandár Tapolca néven
Az Index fórumon: MN1480 néven
above: NEW! NoHigher! ret.Lt.Col. Erdélyi Sándor ny.alez. a Díszlappal -with memorial sheet
aboveHiRes! Air Art Graphic Juci'bacsi's Artwork: A3 Memorial Sheet - Emléklap for Scuds   FREE!
above: NEW! NoHigher! Authenic photo-copy about Military Parade Celebration 1975. of our liberation on the occasion of April 4th - Április 4.-ke a Felszabadulásunk ünnepe alkalmából rendezett Katonai Díszszemlén on Budapest, XIV. ker.-distr. "Parade ground - Felvonulási tér" Dózsa György road-út toward to Heroes-square - Hősök-tere  ? 1985. april 4. photo by: MTI - Magyar Távirati Iroda - Hu. Press Agency  source: facebook.com
above & below: NoHigher! Full view photos  upper by: Military-Today.com
above: NEW! NoHigher! Original 'Scud-B' SS-1C
above: NEW! NoHigher! North Korean variant 'Scud'  source: SO awn
 above & below: NEW! NoHigher! Chinese variants
above & below: NoHigher! "Scud-C' "Temp"
above: NEW! NoHigher! 9P117 TEL


above: NoHigher! Pult Upravlenyie - Control dashboard - Irányítópult
ПУ (Пулт Управленые)

9К714 "Ока", Оперативно-тактический ракетный комплекс 
 above & below: NoHigher! BAZ-6944 chassis of 'Oka'
      below: HiRes!

above: NoHigher!

above: MedRes! 9K714 OTR-23 'SS-23' "Oka" profile artwork
Passport Blog.hu: Article with Video
Hu. text: A Honecker-bunker
2017. március 14. 12:17 - Vámos Sándor 
Minden irányba erdő övezi a tisztást az alacsony domb tetején. Keskeny csapás vezet a rövid sétaútra fekvő kis tavacskáig, a Bogensee-ig, a nem túl távoli faluból, Prendenből még a harangozás is elhallatszik idáig. Igazán idilli kirándulóhely ez alig 30 kilométerre Berlintől. Igazi turistaparadicsom, ahol 1990 előtt bárkit, aki erre tévedt volna, szinte biztos, hogy lelőttek volna. Kicsit talán érthetetlen is lehetne ez az egész, ha nem tudnánk, mi lapul a talpunk alatt jó pár méterrel.
Bunker Komplex 5000  ...   https://passport.blog.hu/2017/03/14/a_honecker_bunker
above: NEW! MedRes! 'Tochka' komplex  source: facebook/4x4
above: NEW! NoHigher! 9M729 9K720 missile system 'Iskander' NATO designation SSC-8
En. text: The 9K720 Iskander (Russian: «Искандер»; NATO reporting name SS-26 Stone) is a mobile short-range ballistic missile system produced and deployed by the Russian Federation. The missile systems (Искандер-М) are to replace the obsolete OTR-21 Tochka systems, still in use by the Russian armed forces, by 2020. The Iskander has several different conventional warheads, including a cluster munitions warhead, a fuel-air explosive enhanced-blast warhead, a high explosive-fragmentation warhead, an earth penetrator for bunker busting and an electromagnetic pulse device for anti-radar missions. The missile can also carry nuclear warheads. In September 2017, the KB Mashinostroyeniya (KBM) general designer Valery M. Kashin said that there were at least seven types of missiles (and "perhaps more") for Iskander, including one cruise missile.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/9K720_Iskander

Hu. text: A 9K720 Iszkander (NATO-kódja: SS–26 Stone) egy orosz rövid hatótávolságú, szilárd hajtóanyagú, hadműveleti–harcászati, hadszíntéri kvázi-ballisztikus rakétarendszer.  ...
above: NEW! HiRes! ICBM "Topol-M" PT-33  A Topol-M  mobile version is RS-12M1, PT-2PM2, NATO code: SS-27 "Sickle B"  (in its container) on MZKT-79221 РС-12М2 mobile launcher - РТ-2ПМ2 «Тополь-М» (Индекс УРВ РВСН — 15П065на восьмиосном шасси МЗКТ-79221.
215.) May 9th 'Victory Day' - a 'Győzelem Napja': 1st. chapter 2018. május 06. főpróba - Military dress rehearsal for parade in street of Moscow photos by: Hu. Mr. Kizmus Szabolcs had.: https://szextant.blogspot.com/2019/01/215-may-9th-victory-day-gyozelem-napja.html
above: NEW! NoHigher! ПУ с транспортно-пусковым контейнером комплекса «Тополь-М» на Тверской улице Москвы во время репетиции парада 9 мая.  Автономная пусковая установка ПГРК "Тополь-М" на колёсном шасси МЗКТ-79221 с транспортно-пусковым контейнером для "Тополь-М" (или РС-24 "Ярс"), судя по высокому клиренсу - пустым, на Тверской улице Москвы во время репетиции парада на Красной площади 4 мая 2010 года. source: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%9C

above Two: NEW! HiRes! Side view of MZKT-79221 on Alabino rehearsal site МЗКТ-79221.
above: NEW! HiRes! 19-03-2012-Parade-rehearsal: Topol-M RT-2PM2 TEL with presumably 'Yars' system transport-launch container during the first rehearsal for the "Victory Day" Parade at the training ground in Alabino.  photo: Vitaly V. Kuzmin - http://vitalykuzmin.net/?q=node/446  source: https://en.wikipedia.org/wiki/RT-2PM2_Topol-M#/media/File:19-03-2012-Parade-rehearsal_-_Topol-M.jpg 
above: NEW! MedResPUTIN: "If someone hopes unleash war and hid behind a big puddle, it's not to get  ..."  source: facebook/Andrey Bogdanov/Album

aboveNEWMedRes! Fantasy Art: Guard and Security Combat Vehicle - Őr és Biztonsító harcjármű: M62 'Seirgei' "Weapon Monster" equipped with, Russian ZU-23-2 A-A 23 mm Twin Machine Gun and rear the Twin M777A2 155 mm howitzer with M982 'Excalibur' is a 155 mm extended range guided artillery shell in U.S.A.: - In the USA, usual post-apocalypse combined with apocalypse  source: facebook/Andrey Bogdanov
below: NoHigher! Artisty, Nuke apocalypse in U.S.A.'s other big city
FIN !

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése