2014. április 20., vasárnap

75.) Bunker - в/ч пп 16205 A nagyvázsonyi Szovjet atomraktár (Úrkút) - Nuclear Warhead Storage Shelter-Base in WP member Hungary _ Scud-B (SS-1c), OKA (SS-23) _Hu & English language

#Bunker в/ч пп 16205 A #nagyvázsonyi #Szovjet #atomraktár (Úrkút) #Nuclear-Warhead Storage Shelter-#Base in W.P. member Hungary. #Scud-B (SS-1c), #OKA (SS-23) by Kizmus Szabolcs

Refreshed! to-107%-14.02.2019.:-Regulated+++++:++
в/ч пп 16205

A nagyvázsonyi atomraktár

nuclear weapons storage near Tótvázsony
Kizmus Szabolcs /hadsz Veszprém
2013.04.18.
2. verzió

A Szovjetunióban az 50-es évek elején döntött a Minisztertanács (Совет Министров СССР) a központi, ún. országos atomfegyver tárolók létrehozásáról, mivel az ország atomfegyver készlete az 1949 augusztus 29-i első robbantás óta intenzíven növekedett. Addig az összes ilyen fegyvert egy Sarov (akkori- vagy fedőneve Arzamasz-16) nevű a térképeken sem jelölt, szigorúan izolált városában levő 11-es számú Tervező Hivatal üzemének területén őrizték. Az első 4 ilyen központi tároló ’55-’57-ben készült el. Később ezeket további 24 követte. Mindegyik ilyen központi tárolóhoz (ezeket Arzenáloknak hívták) meghatározott, a szárazföldi csapatokat, légierőt, és a haditengerészetet kiszolgáló, illetve a szocialista, VSZ tagországokban felépült objektumok (Ремонтно-Техническая База - RTB, azaz javító-technikai bázis) tartoztak, melyeket elláttak fegyverekkel.

A szállítás, tárolás, szerelés, karbantartás egyaránt a 12.GUMO (12-е Главное Управление Министерства Обороны – a Honvédelmi Minisztérium 12. főigazgatósága) fennhatósága alá tartozott.
Magyarország feltehetően az Ukrajnában, Ivano Frankovszktól délre, a magyar határtól alig 140km-re található 711-es számú Arzenálból kapta a "termékeket". A Nyírteleken diszlokáló önálló szállító osztály szintén alátámasztja a közeli (keleti) átadási pont létezését. Sajnos a konkrét dokumentumok titkosítása még sok évig nem lesz feloldva, így vannak olyan dolgok, amelyet nem lehet 100%-os biztonsággal kijelenteni, de máshonnan összegyűjtögetett információ-morzsákból, orosz fórumokból, weboldalakról, személyes bejárásokból, külföldi kapcsolatokból, nyilvánosságra hozott CIA dokumentumokból azért elég jól össze lehet rakni a képet.


The USSR Council of Ministers (Совет Министров СССР) decided in the early ‘50s to establish central national nuclear weapons storage facilities, as the USSR’s stocks of weapons had increased since the USSR’s first nuclear tests on 29th August 1949. Until this point, all such types of weapons were stored and guarded on the site of the 11. Design Bureau factory in a secret town called Sarov (its former code name was Arsamas-16). This town was never marked on any map. The first four of these central storage facilities were completed between '55 - '57. Later a further 24 were built. Specified objects (Ремонтно-Техническая База – RTB - repair technical base) which served the ground forces, air forces, the navy and of socialist Warsaw Pact had storage facilities, and they were provided with weapons by this central repository called Arsenal.
All the handling, transporting, storage, mounting/repairing and regular maintenance was under the control of the 12.GUMO (12-е Главное Управление Министерства Обороны - 12. Main Directorate of the Ministry of Defence)

Hungary presumably received its shipment from the Arsenal nr 711 located approximately 140km from the Hungarian border, south of Ivano Frankovsk, Ukraine. The independent transport unit located at Nyírtelek also suggests the existence of a close (eastern) handover point. Unfortunately, classified documents will not be released for many years, so there are many things that can’t be reported with 100% confidence, but there is enough information on Russian forums, websites, personal travel and released CIA documents to get a good idea of the picture.
above: NEW pic! Sheet of of Nuclear storages in Warsaw Pact countries.
A 711-es Arzenál elhelyezkedése a mai Ukrajna területén.
Location of the Arsenal 711 in the current territory of Ukraine
A magyarországi szovjet atomfegyver raktárak
Soviet nuclear weapons facilities in Hungary
A szállítás jellemzően légi-, vagy vasúton történt, majd a repülőtérről, heliportról, vasúti rakodóhelyről zárt, dobozos ZiL-157, később ZiL-131 típusú teherautóval vitték a szállítmányt a raktárakhoz. A szállítás közben, csakúgy mint később a tárolás során, meghatározott hőmérsékletet és páratartalmat kellett a fejek számára biztosítani. Ez nagyjából 15-17°C és 40-70% közötti értékeket jelentett.
Magyarországon a Nagyvázsony (Nagyvázsony - Úrkút műút - J'b) melletti bázison kívül 4 másik helyen tároltak állandó jelleggel atomfegyvereket. Kunmadarason és Kiskunlacházán a légierő, Császáron (a harcászati rakétaosztályok) és Tabon (Bábonymegyer -J'b) (a dombóvári hadműveleti rakétadandár) a szárazföldi alakulatok részére.

Nálunk 3 fajta, típusterv alapján épült speciális tároló működött. Kunmadarason az ún. "Bazalt", vagy 641-es típus a 60-as évek derekától, Kiskunlacházán, Tabon (és Bábonymegyer - J'b) és Császáron ún. "Gránit" a hetvenes évek közepétől, Nagyvázsonyban a raktár ’67-’68-tól.


The transportation was done mainly by air or railway. The cargo was then carried from the airfield, heliport or railway yard to the storage area by truck of type ZiL-157, later ZiL-131 with isothermal closed box storage. During the delivery and later storage, the temperature and humidity of the warheads were controlled with a temperature between 15-17 ° C and humidity of 40-70%.
In Hungary, in addition to the base in Tótvázsony, there were four sites where nuclear weapons were permanently stored. These sites were at Kunmadaras and Kiskunlacháza for the airforce, at Császár for the tactical missile brigade, and at Tab for the operational-tactical missile brigade of the ground forces.

Three types of special storage were built in Hungary. The „Basalt” (type 641) was built at Kunmadaras from the middle of the ‘60s, the “Granit” was built at Tab and Császár from the ‘70s - ‘80s, and storage for category 7 (изделие № 7, Scud-A - изделие = product) warheads was established near Tótvázsony from around ’67 - ’68. This facility was often referred to as type VII storage.
ZiL-131-es 9F226-as légkondícionált fejszállító felépítménnyel. (i)
ZiL-131 with 9F226 air-conditioned box (i)
A kunmadarasi atombomba raktárral megegyező típusú NDK-beli tároló falán jól láthatóak a levegő kívánt hőmérsékleti és páratartalmi értékei.
Sign showing temperature and humidity thresholds on the wall of a Basalt type nuclear bomb storage site near Finsterwalde in the former East Germany
A tótvázsonyi/nagyvázsonyi bázis északi területén található két tároló elhelyezkedése (sárgával jelölve).Jól megfigyelhető a két bunker szögbeli eltérése.Erre azért volt szükség,hogy egy esetleges találat esetén a rakodónyílásokat tekintve ne sérüljön egyszerre mindkettő.
Location of the two identical underground storage bunkers, marked with yellow, in the fenced north part of the site. Note the different alignment of the structures. This provided protection against a possible blast wave and ensured that damage would occur to one loading gate
The strictly closed north area was separated from the barracks by a triple fence and it was guarded by numerous machine-gun pillboxes, patrols, search lights and so on.
A nagyvázsonyi objektumot gyakran VII-es típusnak (a szentkirályszabadjai MH. 87. BHHE pilótái meg csak "Mélytengeri kutatóbázis"-nak - Juci'bá) nevezik, de valójában ez a tároló, amit a 7-es kategóriájú/kódú rakétafejek (изделие № 7, Scud-A) részére építettek. (igen sok feljelentést kaptunk a szovjetektől mikor véletlenül berepültünk - becsúsztunk föléjük helikopterrel; Nagyvázsony, Tab - Bábonymegyer -J'b)

Kettő darab egyforma, egymástól kb. 100m-re elhelyezkedő földbe ásott és a kitermelt földdel betemetett téglatest alakú 24,3x40,5m alapterületű bunkerről van szó, melynek közepén keresztben kiemelkedik egy kétszintes csarnok galériaszerűen kialakítva. Ennek kétoldali szimmetrikus felső részéről nyíltak a külső nagy rakodóajtók, melyek túloldalán egy hullámlemezzel fedett, álcahálóval borított, egy oldal kivételével körben zárt, rámpás rakodóteret alakítottak ki,ahová oldalanként 4-4 fejszállító teherautó tudott beállni.


There are two cuboid-shaped identical bunkers approximately 100m away from each other, which were dug into the ground and buried by the excavated soil. They measured 24.3x50m and consisted of two levels with balconies at each ends. The massive outer blast doors opened from both ends at the upper level of this symmetrical hall. On the other side of these doors were the loading ramps, covered by corrugated sheet roof with walls camouflaged by nets, apart from space for four warhead-carrying trucks to park, on both sides of the bunker. 
A bunkerről készült számítógépes modell, a kép felső részén a 4 tárolóterem, az alsón a kiszolgáló részleg, a központi csarnok két oldalán pedig rakodókapuk. 
(Kizmus 3D dizájn)
This computer model shows the layout of the bunker with the four storage chambers above, and the service part, with various rooms, below. The massive blast doors, with air security locks, are seen at the ends of the central hall
Rakodótér a teherautók beállóival kívülről… 
Loading bays with small remnants of the camouflage net
… és ugyanez belülről.
The platforms under the roof
A dobozos szállítójárművek az objektum déli, az északitól többsoros kerítéssel elválasztott területén levő 36 kapus garázs egy részében álltak. A bázishoz tartozó egyéb gépjárművek szintén ebben a 160m hosszú épületben parkoltak, egymás mögött akár 2-3 is, típustól függően.
A beállók fölé a keresztgerendára kis sárga táblákat rögzítettek, rajtuk a gépjármű típusával, rendszámával és a vezetője nevével (amint az más szovjet bázisokon is bevett szokás volt).


The special air-conditioned trucks parked in part of a long garage which had in total 36 doors, located in the south part of the site and separated by a triple fence from the strictly secured north part. Almost all of the other types of vehicles on the base parked here as well, in this 160m long building, sometimes in two or three rows, depending on the type of vehicle. There were small yellow boards hung from the building's beams, above the parking spaces, with the name of the driver and the licence plate numbers on them (this was typical practice at the other Soviet barracks too).
                                                                 Garázsok  -  Garages                                              
 Aliev és az ő Ural-375-e  -  Vehicle Ural-375 (УРАЛ-375), driver Aliev (АЛИЕВ)
A tárolók környékén minden mozgást, rakodást, anyagmozgatást szigorúan csak a műhold átrepülések figyelembe vételével hajthatták végre (leginkább csak éjszaka).

A központi csarnok alsó szintjének egyik oldalából nyílt a 4 darab 21x5,7x2,4m-es tényleges tárolóterem, a másik oldalából pedig a bunker üzemeltetését, működését biztosító helyiségekhez vezető folyosó. Ebben a részben volt a lég- és gázzsilipes személyi bejárat, a dízel aggregátor szoba, a levegőztető, szellőztető rendszerek, szűrők, vezérlő szoba, víztartály, akkumulátorok, munkaszobák, wc, stb.


Any movement around the storage, loading and materials handling took into account that it could potentially be observed by satellites, so it was generally performed at night.

The four storage rooms measured 21x5.7x2.4m and were situated on one side of the lower level of the central hall, and on the other side of the hall was a corridor leading to the various service rooms which ensured the operation of the bunker. In this section was the personnel entrance with air and gas-lock system, the diesel generator room, the air mixing and ventilation system, filters room, dispatcher/control room, water tanks, batteries, working rooms, toilets etc.
A tárolóterem,középen a rögzítókampókkal. Jól látszanak a padlóba süllyesztett leszorító foglalatok.
Pile of fixing steel hooks, for the crates, in a storage room. The grooves are clearly seen on the floor.
A kiszolgáló rész felosztása:
1.   személyi bejárathoz vezető lépcső
2.   személyi bejárat zsilipkamrája
3.   üzemanyagtartály (3 köbm.)
4.   a bejövő levegő aknája, áteresztő KOD szelepei
5.   diesel aggregátor, levegőztető rendszer, és a hűtőmotorok helyisége
6.   kipufogógázok elvezető aknája
7.   durva por, radiológiai szűrők
8.   aktívszén-szűrők
9.   kapcsoló-, vezérlőszoba
10. az akkumulátortöltő szoba szellőztető berendezése
11. akkumulátortöltő szoba
12. használt-, szennyvíz tároló, szivattyú
13. wc
14. víztároló tartály (3 köbm.)
15. légkompresszorok, sűrített levegő és hélium palackok
16. raktár, munkaszoba
17. a labor szellőztető berendezése
18. munkaszoba
19. labor (Manipulátor)
20. raktár
21. munkaszoba, a hélium vezetékek kapcsolószobája
22. külső energia - , és vízellátás bevezető járata

Layout of the service section:
1) staircase of the personnel entrance
2) air lock
3) fuel tank (3m³)
4) air intake shaft with KOD (Клапан-Отсекатель Диафрагмовый) valves
5) room of diesel generator and air-condition system
6) air outlet shaft with KOD valves
7) NBC air-filtering room / pre-filter room
8) NBC air-filtering room / activated carbon filter room
9) dispatcher / control room
10) ventillation plant of the battery charger room
11) battery charger room
12) pump room for sewage
13) WC
14) water tank (3m³)
15) compressor room
16) working room
17) ventillation plant of lab
18) working room
19) working room with switches of the helium pipe system
20) lab (Manipulator)
21) lab store
22) tunnel of external power and water supply
A diesel aggregátor Magyarországon,… 
 6 cylinder diesel engine and generator in Hungary...
 ... és Csehszlovákiában.  -  ...and in Bohemia, made by Skoda
Levegőcsövek kusza tömege.  -  Air ventilation ducting
Aktívszén-szűrők.  -  Activated carbon filter cylinders type FP-300, weighing about 60kg each
A létesítmény 3 üzemmódban tudott működni.(ezt a szovjet "rezsim"-nek hívta)
I. a kívülről beszívott levegőt mindenféle szűrés nélkül keringették a rendszerben.
(béke üzem)
II. a kívülről beszívott levegőt átvezették a durva por, radiológiai, vegyi és aktív szén szűrőkön és ezután került a belső térbe. (harckészültség)
III. teljes izoláció, a bunker légmentesen lezárva, az egyik helyiségben, palackban tárolt sűrített levegőt keringetik. (harci helyzet)

Ez utóbbi üzemmód esetén a létesítmény nagyjából 10 óráig működhetett.
Mivel béke helyzetben (I-II. üzem) az objektum külső energiaellátásról működött, III. üzemmódban lekapcsolódott erről és automatikusan indult a 184kW-os dízelmotor, ami azután táplálta az elektromos fogyasztókat.

Várható atomcsapás esetén az ajtókat, szelepeket lezárták, a külső vízellátást leállították. A bunkerben állandó túlnyomás volt, amit a ventillátorok által beszívott levegő mennyiségével tudták biztosítani. Ha a túlnyomás a megadott érték fölé emelkedett, a szelepek kiengedték a felesleget. A levegő emiatt csak kifelé áramolhatott, így kívülről nem kerülhetett be semmiféle radioaktív szennyeződés. A levegő hőmérsékletét, páratartalmát állandóan ellenőrizték a központi csarnokban, az egyes kiszolgáló helyiségekben,a gépészeti szobákban és a tároló termekben egyaránt.


The bunker is able to operate in three modes:
1) air is taken from outside without any filtration (peacetime operation)
2) air is taken from outside, but filtered through coarse powder, radiological, chemical and activated carbon filters (combat readiness)
3) bunker is hermetically sealed with complete isolation from outside, rooms are pressured (combat situation)

In the latter mode, the facility could operate for a maximum of 10 hours.
With modes 1) and 2) the bunker was fed using the external power grid, in mode 3) the external grid was disconnected and a 184kW diesel generator was automatically started to run the electrical systems and filtration.

In the case of a nuclear strike, all the doors and blast protection valves would be closed and the external water supply turned off. There was constant overpressure in the bunker, created by the ventilation system. If the pressure has risen above the specified value, the valve released the excess. Because of this, the air could only flow out, so no radioactive contamination could enter from outside. The temperature and the humidity of air was constantly controlled in the central hall, in each service room and mechanical/engineering room, and in the storage rooms as well.
A központi vezérlő szoba cseh,…
Grey switching panels in the dispatcher/control room in Misov, Czech Republic...
…magyar,…  -  ...blue ones in Tótvázsony, Hungary...
…és német változata.  -  …and in Lychen, Germany.
A központi csarnok falán a levegő hőmérsékletét, páratartalmát, összetételét mérő műszerek.
Special monitoring devices on the wall of the central hall measured the regulated temperature and humidity.
A tároló termekben 4 sorban 42 hornyot/foglalatot szereltek a padlóba, ami azt jelzi,hogy 3 sorban tudták egymás mögött elhelyezni a hengeres konténereket amelyekben a robbanófejeket tartották. A konténereket univerzális kiskocsikon mozgatták, ezeket a tároló termekben kampókkal rögzítették az előbb említett hornyokba.


2 grooves in 4 rows were located on the floor in each storage room, which allowed the cylindrical crates containing warheads to be stored in 3 rows, one behind the other. The warheads were stored in small wagons, and secured to the storage room by adjustable steel hooks using the aforementioned grooves. 
Annak idején csak pár ember juthatott be ide…
During that time entry to the room was restricted...
Kampók a helyükön.  -  Hooks in the grooves.
Az itt tárolt több generációs töltetek hatóereje 1 kt-tól akár több száz kilótonnáig terjedt. Összehasonlításképpen a Hirosima felett robbant atombomba 13-15 kt körüli volt.

Multiple generations of warheads ranged from 1KT up to several hundred KT. By comparison, the bomb that exploded over Hiroshima was 13 to 15KT.

Mivel a termek hosszúsága a cseheknél például csak 15m volt, ott 12 hely volt, amit a padlóra festve is jelöltek. A nagyvázsonyi bunker esetében sajnos nincs megcáfolhatatlan bizonyíték, így csak megközelíteni lehet a tárolt mennyiséget ( ami rakétafejek esetében 15-18 darab körül lehetett termenként) . A kiskocsikra - mivel állítható méretűek, és így univerzálisak voltak - különböző méretű szállítókonténert lehetett rögzíteni a bennük levő atom (biológiai/vegyi) fegyver típusának függvényében.


The length of the storage rooms were only 15m in Czechoslovakia, so there were 12 bays, marked by paint on the floor, for the containers. Unfortunately we do not have solid evidence about Tótvázsony, so we only can estimate the quantity of warheads per storage room, but it was most likely 15-18 items. The small wagons were adjustable size, so various containers could be fixed on it, depending on the different type of nuclear (biological or chemical) warheads.
Az egyik cseh tárolóban készült fotón jól látszik a 12 padlóra festett jel. (k)
In this photo taken in one of the storages in Czechoslovakia 12 painted sites are clearly seen in the storage room (b)

Csak a példa kedvéért: egy ilyen szerelvény a 9T114 típusú kiskocsival és rajta a 9101-0A/8Ф14 típusú konténerrel üresen 300kg, a majd 990kg súlyú 9N33-as fejjel az összsúly kb. 1,3 tonna.

For instance, the weight of the type 9T114 small wagon and the type 9101-0A/8Ф14 container without warhead was about 300 kg, and with the warhead type 9N33, which weighs about 990 kg, was in total about 1.3 tons.
A szerelvény… (i)  -  The cargo (i)
Egy 9K714, OTR-23 (SS-23, Oka) fej a konténerben. A tapolcai rakétadandár’87-ben létrejött 3. osztályának kiegészítő törzsét már felkészítették az Oka fogadására. (k)
9K714, OTR-23 (SS-23, Oka) warhead in the container. In the late ’80s a special staff of the 3. battalion of the missile brigade stationed in Tapolca was prepared to introduce Oka (b)

A biztonsági előírások igencsak szigorúak voltak. A konténerek nagy nyomású héliummal voltak feltöltve. Erre többek között a hélium kémiai közömbössége miatt volt szükség, másrészt a túlnyomás miatt nem engedte a nedvességet bejutni a konténerbe, nem gyúlékony és védőgázként tulajdonképpen szigetelte a fejet az esetleges szikráktól, elektromos ívkisülésektől. Töltéskor a központi csarnokban található kijelölt helyre tolták a szerelvényt, és szintén adott helyen végezték a rakétafejek időszakos vizsgálatát és összeszerelését (neutrongenerátor). A hélium „lecsapolására” is külön csőhálózatot alakítottak ki, ezeket minden terembe külön bevezették, és a konténert egy speciális „pisztollyal” csatlakoztatták a csonkhoz.
A kiskocsit a konténerrel csak a földre festett jelek mentén lehetett mozgatni.


The safety standards were very strict. The containers were filled with high-pressure helium. This was necessary, because the overpressure prevented the ingress of moisture, and the chemical inertness non-flammable gas acted to protect the warhead from any sparks. When the containers were to be filled, they were moved to the assigned site in the central hall. They would also be moved here for periodic inspection and assembly (neutron sources) of the warheads. For draining the helium from the containers they built up a separate pipe system, which connected each room, and the containers were connected to the pipe by a special tool. The small wagon was moved along the floor, obeying the signs painted on it.
A héliumvezeték csatlakozó csonkja az egyik tároló teremben.
The connecting stub of the helium pipe in one of the storage rooms.
Az 5,7 m belmagasságú, 24 m hosszú kétszintes központi csarnok tetejére hosszirányban egy 3,2 tonna teherbírású futódarut szereltek. (Természetesen ennek is megvolt az időszakos ellenőrzése.)


The top of the two-story 5.7 m high central hall had two 24 m longitudinally mounted 3.2 tons travelling hoists. (Of course, these also had the periodic monitoring).
A központi csarnok. A felső fotón a tótvázsonyi tároló,az alsón a Lychen-i (NDK).
Central hall view with the loading balconies in Tótvázsony (above), and Lychen (below)
A csarnok mennyezetén végigfutó darupálya. Mögötte a falon a hőszabályozó egységek látszanak.
Track of the hoists on ceiling in the central hall, and the temperature regulating units are visible behind it.
A daru, mögötte az egyik rakodókapuval.
The travelling hoist, which had a capacity of 3.2 tons, in front of the inner blast door.
A nukleáris töltetet inicializáló neutrongenerátorokat egy külön helyiségben tartották a csarnok végében a rakodóterasz alatt (szintén a padlóhoz rögzítve). Egy körülbelül cipős doboz nagyságú egységet kell elképzelni.

Ehhez volt köze a bunker talán legveszélyesebb helyiségének, a mini "labornak", amely szintén a nagy csarnokból nyílt, külön kétajtós zsilippel és munkaszobával. Ebben a kis helyiségben volt egy, az NDK-ban "Manipulátor"-nak hívott nagy átlátszó plexiláda, ahol a nukleáris töltet neutronforrásának (polónium-berillium) időszakos cseréjét végezték, évente 3-szor, 4-szer.
Ez a művelet abból állt, hogy jött egy tiszt a Szovjetunióból, aki hozta a neutrongenerátort egy kis acélhengerben, ezt betették a Manipulátorba, mellé pedig a régebbi, cserére szoruló példányt. Egy technikus, a ládához belülről hozzáerősített kesztyűkkel kicserélte a kettőt, miközben egy elszívó rendszer benn állandó vákuumot hozott létre, hogy még véletlenül sem kerülhessen a roppant veszélyes anyag a levegőbe.


The neutron sources which triggered the nuclear explosion were stored in a separate room at the end of central hall, directly under the loading platform (also clamped tightly down). The size was similar to that of a shoe box.

Perhaps the most dangerous room in the bunker was a small laboratory, which opened from the central hall with its own double door air and gas lock system. Inside was a transparent plexi-glass box, known as “Manipulator” in East Germany. In this small laboratory periodically, 3-4 times a year, they changed the neutron source (polonium - beryllium). To accomplish, this an officer came from the Soviet Union bringing with him the neutron source in a small steel cylinder, which was put into the “Manipulator”, alongside the old one, which needed to be replaced. A technician changed them by manipulating rubber gloves, attached to the inside of the plexi-glass box. A vacuum pump created a constant vacuum inside the plexi-glass box, in order to prevent dangerous substances escaping from it and entering the bunker.
A neutrongenerátorok tároló szobája.  -  Storage room for the neutron sources
A „Manipulátor”.  -  This photo of the "Manipulator" was taken in Stolzenhain, Germany
 A vákuumnak, hasonlóan a héliumhoz és a sűrített levegőhöz, külön csővezeték hálózata volt, melynek a központi csarnok falán volt a kapcsolószekrénye. Szintén itt helyezték el a világítás- és a daruvezérlő kapcsolóit. Az egységek főkapcsolói a bunker kiszolgáló részének irányító szobájában voltak.


The vacuum system, like the helium and the compressed air, had its own separate pipe system, and the electrical switchgear was located on the wall in the central hall. The switchgear of the lighting system and the overhead crane were also located here. The controls for each system were in the dispatcher/control room in the service area of the bunker.
A képen látható helyiségben bal oldalon a kompresszorok, szemben a sűrített levegős tartályok, jobb oldalon a héliummal töltött palackok láthatóak.
In the room shown in this photo the compressors are on the left, compressed air black bottles opposite, and helium bottles on the right
A központi csarnok falán levő kapcsolószekrények. A középsőbe csatlakozó csővezetékek közül fehér a vákuum, sárga a hélium, kék a sűrített levegő, és szürke a „használt” gázok elvezetője. A bal oldali kapcsolószekrény a világításé, jobb szélső pedig a darué.
Switchgear panels on the wall of the central hall. Note the various pipes in the middle box. White is for vacuum, yellow is for helium, blue is for compressed air and grey is for the waste air/gasses. The box on the left is for the lighting, the one on the right is for the hoist.
„ Darukezelő! STOP parancsot végrehajtani,bárki is adja!” (i)
Crane operator! Stop if ordered by anyone! (i)
A szállítmány (fej - a szovjetek a "termék" vagy "gyártmány" - изделие nevet is használták) a biztonsági kamrával elválasztott két nagy rakodókapun keresztül jutott be a felső szinten levő balkonra, onnan a már említett daruval engedték le a csarnok alsó szintjére.

A masszív rakodókapuk (ВЗГ- ворота защитно-герметические) mérete 219 x 226 x 43cm, súlyuk mintegy 6,5 tonna. A személyzet részére egy külön bejárat volt kialakítva, ezt a bunker dombjának tetején lévő meredek lépcsőjű, szűk lejárón keresztül lehetett elérni. A lejárót jellemzően egy egyszerű, leginkább egy kis kerti fészerre emlékeztető furnérlemezes fülkével álcázták.


The cargo (the Soviets used to refer to the warheads as “product” - изделие) entered the bunker from the outside through the two massive blast doors, which were separated by a security air lock, and placed on the upper level balcony, and then it was lowered down to the lower level of the central hall using the aforementioned hoists.

There was a massive blast door (ВЗГ-ворота защитно-герметические) size 219 x 226 x 43cm, weighing about 6.5 tons and opened only for transportation in and out of warheads. For the staff there was a separate entrance, accessible through a steep narrow staircase on the top hill of the bunker. The staircase was camouflaged typically in a building resembling a garden shed.
A külső rakodókapu. Ha ezt nyitották a belső zárva volt.
The outer blast door. When this was opened, the inner one was closed, as both doors could never be opened simultaneously.
A 6,5 tonnás rakodókapu belülről.  -  The 6.5 ton blast door from inside (Hungary)
A cseh változat.  -  The Czech version.
A személyi bejárat ДЗ 80-180 típusú, közel 2 tonnás ajtaja nyitva. 
Blast door (type ДЗ 80-180) of the air lock is open
A személyi lejárathoz vezető lépcső a felszínen.  
Steps on the mound lead to the personal entrance concealed by a little wooden shed.
A lejárat.  -  Steps down into the bunker
Kívülről ennyi látszik… -  Shed view from outside
Sajnos egyelőre nincs megbízható, pontos adat az itt szolgálatban levők számáról. (Feltehetően legfeljebb 20-an lehettek váltásonként.)
Az egyik cseh tárolóban talált fegyverszekrényben 14 névvel jelölt hely volt kialakítva.
Gyakran hívták az atomraktárakban dolgozókat "süketnémáknak", mivel nem beszélhettek senkinek az itt folyó tevékenységükről, de talán hasonlóan találó és némileg konszolidáltabb elnevezés volt a складовщики - raktári munkások is.

A bunkerek mellett említést érdemel az a nagy, zöld gyakorló, oktató épület ami szintén a bázis északi részén, a tárolóktól kissé nyugatra helyezkedett el.
Ebben egy szerelőcsarnok és a hozzá kapcsolódó 3-4 tanterem található. Itt végeztek minden kiképzési feladatot, gyakorolták a fej szét- és összeszerelését, rakodást, mozgatást, rögzítést.


Unfortunately, there is currently no reliable, accurate data on the number serving here. (Probably no more than 20 people per shift.) There was a gun machine rack in the Czech storage bunker, 14 names were found labelled on it.

The workers in the nuclear weapon storage facilities were often informally referred to as “deaf and dumb” because it was strictly forbidden to speak about their work to anyone, even their own families. The more formal name was “складовщики” - warehouse/storage workers. In addition to the bunkers the other building of note is the large green building used for training, located on the north part of the base, just west of the storage bunkers. This massive building contained a big assembly hall and three to four associated classrooms. All the training tasks were performed here and they practised assembling and disassembling the warheads as well as loading, moving and repairing them.
A gyakorlóépület zöld tömbje,kívülről…  -  The green training building from outside...
…és annak csarnoka belülről.A kapu felett ismerős arcok…
...and its large hall from inside, with well-known faces above the gate
A nagyvázsonyi alakulat postafiókszáma 16205 volt, egyenruhájukon páncélos állományjelzővel, amely jellemző volt az atomraktárak fedésére. A bázis a 12.GUMO (lásd a cikk elején), azaz közvetlenül a Honvédelmi Minisztérium alárendeltségéhez tartozott. Háborús helyzetben innen kapta volna a tapolcai MN 5. Önálló Hadműveleti Rakétadandár az atomfejeket. Az objektum őrzését a szovjetektől 1990. március 28-án vette át a Magyar Honvédség, állománytábla szerint 83 fővel.
Mindenképpen fontos megjegyezni, hogy az itt leírtak nem kizárólag a Nagyvázsonyi/Tótvázsonyi objektumra vonatkoznak, hanem a Varsói Szerződés tagországaiban található összes ilyen tároló létesítményre. Ebből kifolyólag néhány részletben nyilván lehettek kisebb eltérések,amelyek függtek többek között az adott országban diszlokált alakulatok mennyiségétől,és az alkalmazott fegyverek hatóerejétől (példaképp megemlíteném az NDK valamint Csehszlovákia területén állomásozó 9K76, OTR-22 (SS-12, Temp-S) dandárokat), de az alap működési, kiszolgálási eljárás mindenhol ugyanaz volt.

A téma természetéből kifolyólag sajnos nagyon sok kérdés még megválaszolásra vár, de remélem a közeljövőben számos további részletre derül fény.


The mailbox number of the unit serving near to Tótvázsony was 16205, and they wore a tank badge on their uniform, which was typical to camouflage that they were nuclear storage personnel. This object was directly controlled by 12. GUMO (see beginning of this article), the Ministry of Defence. In the event of war or crisis situation, the base would provide the 5. Independent Operational/Tactical Missile Brigade with warheads, located in the nearby town of Tapolca. The guarding of the base was taken over by 83 soldiers of the Hungarian Army, from the Soviets, on 28th March 1990.
In any case, it is important to note that the article does not refer only to Tótvázsony object, but all such storage facilities in the member countries of the Warsaw Pact.
Because of this, there could naturally be some minor differences in a few details, which were dependent on, amongst other things, the quantity of units located in the different Warsaw Pact countries and the weapon’s intended power (for instance the 9K76, OTR-22 (SS-12, Temp-S) brigades stationed in DDR and Czechoslovakia), but the basic procedure of handling was almost the same at everywhere.

Due to the nature of the topic, unfortunately, many questions still remain, but I hope in the near future many more details will come to light.

Author / Szerző: KIZMUS Szabolcs theatre of war explorer / hadszíntérkutató
above: NEW! HiRes! K. Sz. 
források (a teljesség igénye nélkül) :
sources (including but not limited to):
Peter H. Rentsch, Yevgeny Posvalov, Gunnar Gehlert: An vorderster Front I-II.
Paul Bergner: Nuclear Bunker - Kalter Krieg - Programm Delphin
H.W. Deim, H.G. Kampe, J. Kampe, W. Schubert Die militärische Sichereit der DDR im Krieg Kalten
http://www.rwd-mb3.de/
http://www.fortifikace.net/
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9119026&la=115399102
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9143205&la=124949397
Valamint személyes beszélgetések német, cseh, szovjet, magyar tisztekkel, hadtörténészekkel.
Helyszíni bejárások, dokumentálások Magyarországon és az egykori Varsói Szerződés tagországaiban.
A dokumentumban szereplő fotók az „i”-vel (internet) és a „k”-val (könyv) jelöltek kivételével saját készítésűek.

( xyz... -J'b) - Juci'bácsi személyes kiegészítései. - Juci'bacsi's additioned informations.
And personal conversations with German, Czech, Soviet, English, Hungarian officers, military historians.
On-site visits, are documented in Hungary and the former Warsaw Pact member states.
The photos in this document, the "i" with (Internet), and with the exception of "b" (book) made their own candidates.

special thanks to Chris Howells for helping the translation.
Many Thanks and congratulations to KIZMUS Szabolcs' investigator top work, that He have reported for this BLOG - Sok köszönet és elismerés Kizmus Szabolcsnak ezért a csúcs kutatómunkáért, hogy ezt a BLOG rendelkezésére bocsájtotta! ret. avn. Lt.Col. JUHÁSz "Juci'bácsi" János nyá. rep. alez. Blogger.
following below attachment pics; Selected for Visualiation by Juci'bácsi;
above: NEW! MedRes! Juci'bacsi's repro-photo dia-slide copy coll. about GDR NVA's Magazine "Armee Rundschau" late 1970s by GDR KM (VEB Kamera Werke) 'Praktica' FX2. on 'Pentacon' repro/macro stand.: Frog-6, 9K72 Scud-A & B

(in HuMoD HM.HIM Hadtörténeti Intézet és Múzeum - Institute & Museum of Military Historical, Library of Military Science - Hadtudományi Könyvtár, mikor még Dr. Nádor Ferenc ezds. a hadtudományok Ph.D-je volt a vezetőjeBudapest-Budai-Vár/Castle, Kapisztrán-tér-sqe. 2-4.)


aboveNEWMedRes! Juci'bacsi's collection from 1973. Left: Hu.PA (MN) Scud-A, Right: also FREE! SS-20? Nov. 7th parade  in Moscow Red square 1970.
above: NEW! NoHigher! Diagram of the delivery of nukes in Hungary during WP era
above: NEW! NoHigher! Hungarian Nuke Storages

aboveNEWJuci'bácsi's new artwork: Courtesy FREE! HiRes! Historical Military Mapping/chart - Mint hiánypótló mű.

Map of the peace-time Organisation of the Hu.PA (MN) & Border Guard (Hőr.)-littlebit -basicaly Army/Lan Forces- early 1980's in Warsaw Pact's era (WP). Where served the 2S1s. - A Magyar Néphadsereg (MN) és a Határőrség (Hőr.)-kevésbé béke szervezete -alapvetően a Szárazföldi- a Varsói Szerződés (VSz) idejében az 1980-as évek elején. Ahol a 2Sz1-sek szolgáltak. Remark: without HAD (Homeland Air Defence Missile battalions and storages due little space. Marked with authenic MN-WP symbols.  Megjegyzés: A Honi Légvédelmi rakétaosztályok és Raktárbázisok nélkül a kevés hely miatt. Jelölések az akkori MN törzsszolgálati utasítás szerint.

The Scud-B served 5th ARMY - 5.HDS. directly independent missile. brigade at Tapolca 5.ö.rak.dd.
 above & below: NEW! NoHigher!  Organisitaion of the Hu. Home Def. Force - MH
above: NEW! NoHigher! Planned NATO's Nuclear hits to Hungary targets in Cold War era.
From Top - Left: -Szombathely (one inf.reg.?), -Sármellék Su.AFB, -Pápa Hu.AFB, -Veszprém ADA HQ "Szikla", Su. reg., LHSA CHR -Taszár Hu.AFB or& Kaposvár 9th Inf.di/2nd KKP, MRTB, -Székesfehérvár 5th Army HQ - HDSP, & Airfields, Su.HQ, -Bup. Tököl Su.AFB, -Kiskunlacháza Su.AFB, -Kalocsa Su.AFB & Hu. mil.troops, -Bup. Ferihegy IAP or& Mátyásföld Su.HQ, -Kecskemét Hu.AFB, -Szolnok MÁV railway junction & military mass, Hu.AFB, -Kunmadaras Su.AFB, -Debrecen Su.AFB, -Berettyóújfalu Su.Base?. ????   the source of map:
above HiRes!; Disbanded HDF 87th "Bakony" Combat Helicopter Regiment's Szentkirályszabadja LHSA TSA - MCTR aerospaces. and  site of Soviet Nuclear Storage at outdoor heliport.
A feloszlatott MH 87. "Bakony" Harcihelikopter Ezred repülőtérkörzete repülőtérkörzete és légterei, valamint az atomraktár helye a külső területi LH (Leszállóhelynél).
above & below: HiRes! approaching sheets

above: HiRes! Juci'bacsi's own sheet & part of M=1:200.000 GK navigation map
LHSA's Outer Heli Landing Site  ( to Norther direction to Nagyvázsony - Úrkút road cross

above: HiRes ! Tourist Map M=1:100.000 of Southern "Bakony" - mountain chain -Nagyvázsony-Úrkút közötti terület és vadász-paradicsom

 above & below: No Higher! Nagyvázsoy Soviet MNWHSS - (Missile's Nuclear Warhead Storage Shelter - Object with Barracks colony name as by LHSA pilots "Deep Sea Research Base"  - A nagyvázsonyi Szovjet Rakéta Atomfej Tároló Raktár Bunker - objektum a lakóépületekkel, a MH.87. Bakony Hchel.e.pilótái által "Mélytengeri Kutatóbázisnak" elnevezve.
The secret base from sky - Így láttuk mi ias annak idején mikor becsúsztunk föléje.
above: New! photo: Seregélyes "VezérÚr" András BHTA kurátor: HiRes! 2015.03.02-n Left: az Objektum a 73-as tapolcai műútról fényképezve. Right: Az út mellett a régi Tótvázsonyi vegyivédelmi Gyakorlótér szemle-tornya.      below: NEW! HiRes! Zoom
"Small Moscow" - "Kis Moszkva"
above one: Császár Soviet Nuclear Warhead Storage Shelter
 above HiRes! & below LowRes! Császár: NEW
above: atomic Nuclear blaast
below: Missiles pics

above: three pics; schematics of Nuclear Warhead
above: dimension of R300 missile
above: Juci'bacsi scanned collection fro "Hivatása tiszthelyettes" Zrínyi kiadó broschure 1975 New picsHiRes! 'Scud-A' in Hungarian People Army 1960's at Tapolca MN 5th Missile regiment
above: NEW! MedRes! Hungarian Demolition - Megsemmísítés  source: ret. Lt. Kása Árpád ny.hdgy.
above & below: NEW! MedRes! "Scud-A" in Kecel HuMoD HM HIM Military Technic Park at 'Pintér-Művek'
Р-11/Р-11М (Индекс ГРАУ — 8А61/8К11, по классификации МО США и НАТО — SS-1 Scud-A (с англ. — «Шквал»)), экспортное обозначение — R-170) — советская жидкостная одноступенчатая баллистическая ракета на долгохранимых компонентах топлива.

"Scud-A"  Main article: R-11 'Zemlya'

The first of the "Scud" series, designated R-11 (SS-1B Scud-A) originated in a 1951 requirement for a ballistic missile with similar performance to the German V-2rocket. The R-11 was developed by engineer Viktor Makeev, who was then working in the OKB-1, headed by Sergey Korolev. It first flew on 18 April 1953, was fitted with an Isayev engine using kerosene and nitric acid as propellant. On 13 December 1953, a production order was passed with SKB-385 in Zlatoust, a factory dedicated to producing long-range rockets. In June 1955, Makeev was appointed chief designer of the SKB-385 to oversee the program and, in July, the R-11 was formally accepted into military service. The definitive R-11M, designed to carry a nuclear warhead, was accepted officially into service on 1 April 1958. The launch system received the GRAU designation 8K11.

The R-11M had a maximum range of 270 km, but when carrying a nuclear warhead, this was reduced to 150 km. Its purpose was strictly as a mobile nuclear strike vector, giving the Soviet Army the ability to hit European targets from forward areas, armed with a nuclear warhead with an estimated yield of 50 kilotons.

A naval variant, the R-11FM (SS-N-1 Scud-A) was first tested in February 1955, and was first launched from a converted Project 611 (Zulu class) submarine in September of the same year. While the initial design was done by Korolev's OKB-1, the program was transferred to Makeev's SKB-385 in August 1955. It became operational in 1959 and was deployed onboard Project 611 and Project 629 (Golf Class) submarines. During its service, 77 launches were conducted, of which 59 were successful.    https://en.wikipedia.org/wiki/Scud

above & belowNEWMedRes! "Scud-B" in Kecel HuMoD HM HIM Military Technic Park at 'Pintér-Művek' - Hadtörténeti intézet és Múzeum Haditechnikai Parkja
Scud is a series of tactical ballistic missiles developed by the Soviet Union during the Cold War. It was exported widely to both Second and Third World countries. The term comes from the NATO reporting name "Scud" which was attached to the missile by Western intelligence agencies. The Russian names for the missile are the R-11(the first version), R-17 (later R-300) Elbrus (later developments). The name Scud has been widely used to refer to these missiles and the wide variety of derivative variants developed in other countries based on the Soviet design.
Development:

MAZ-543 (9P117) Launcher with 8K14 rocket of 9K72 missile complex "Elbrus" (Scud B) in 'Kronverk'

The first use of the term Scud was in the NATO name SS-1b Scud-A, applied to the R-11 Zemlya ballistic missile. The earlier R-1 missile had carried the NATO name SS-1 Scunner, but was of a very different design, almost directly a copy of the German V-2 rocket. The R-11 used technology gained from the V-2 as well, but was a new design, smaller and differently shaped than the V-2 and R-1 weapons. The R-11 was developed by theKorolyev OKB and entered service in 1957. The most revolutionary innovation in the R-11 was the engine, designed by A.M. Isaev. Far simpler than the V-2's multi-chamber design, and employing an anti-oscillation baffle to prevent chugging, it was a forerunner to the larger engines used in Soviet launch vehicles.

Further developed variants were the R-17 (later R-300) Elbrus / SS-1c Scud-B in 1961 and the SS-1d Scud-Cin 1965, both of which could carry either a conventional high-explosive, a 5- to 80-kiloton thermonuclear, or achemical (thickened VX) warhead. The SS-1e Scud-D variant developed in the 1980s can deliver a terminally guided warhead capable of greater precision.

All models are 11.35 m (37.2 ft) long (except Scud-A, which is 1 m (3 ft 3 in) shorter) and 0.88 m (2 ft 11 in) in diameter. They are propelled by a single liquid-fuel rocket engine burning kerosene and corrosion inhibited red fuming nitric acid (IRFNA) with UDMH, unsymmetrical dimethylhydrazine (Russian TG-02 like German Tonka 250) as liquid igniter (self ignition with IRFNA) in all models.
The missile reaches a maximum speed of mach 5    https://en.wikipedia.org/wiki/Scud

above: around the "Laval" flame exhaust four control surface for steering at the under wing

warhead in hermetic container
R-300_8K14 (R-17) SS-1C „Scud-B” Warhead

Missile Technical  Prepare Tent - Rakéta-Technikai Előkészítő Sátor 
above: New pic! Hungarian MN 5. Rk.dd. (HPA 5th. Miss. Bde.) 9K72 in prepare for launch. source: fb.
above: NEW! NoHigher! My Arty friend ret.Lt.Col. Salgó "Artycsóka" Béla nyá.tüz.alez. in 9K72 komplex as programmer operator with Her "Nintendo" in late 1970's.  source: from Him.
DOKUMENTUMFILMEK
Hu. text: Ismeretterjesztő rövidfilmek magyarulhttp://dokumentumfilmek.hu/
Fedőszáma: MN-1480 - A teljes film
elbanatloz Közzététel: 2012. márc. 17.
Magyar dokumentumfilm, már nincs részekre vágva, nincs hangcsúszás.
Az MN-1480 Magyarország egyetlen harcászati-hadműveleti rakéta dandárja volt a rendszerváltásig. A létét is titkolták, még a honvédségi berkeken belül is csak legendák keringtek róla, a tényeket csak a legmagasabb katonai vezetők és az ott szolgálók ismerték.
Zrínyi Média:
Új portál a legnépszerűbb közösségi oldalon, azoknak akik szeretnek visszaemlékezni, milyenek is voltak "Azok a régi szép idők" a néphadseregben. 
https://www.facebook.com/magyarnephad...
Titkos rakétadandár Tapolcán:
1963. január 1-én alakult meg a Magyar Néphadsereg kötelékében az első hadműveleti harcászati rakétadandár MN 1480 5. Önálló Harckocsiezred fedőnéven.
Az alakulatot az ott szolgálókon kívül senki sem ismerte, még a létét is titkolták. A tapolcai rakétadandár titkát csak a legmagasabb katonai vezetők ismerték, a többiek csak legendákat hallottak róla.
Az MN-1480 katonái pusztítóbb erővel rendelkeztek, mint a hadsereg összes többi alegysége együtt, akár egymaguk eldönthettek volna egy háborút. Képesek voltak vegyi- vagy biológiai csapást mérni az ellenségre és egy atomtámadáshoz is minden szükséges eszköz, technika, személyzet, hajtóanyag készen állt a bevetésre.
MN 1480 Rakétadandár! Éles indítás 1982! Oktatófilm.
dumasarpi  Közzététel: 2016. márc. 2.
Az MN 1480 Tapolca Rakétadandár két évente éles rakétákat indított a Szovjetunió állami lőterén, Volgográdtól nem messze, Kapustin - Jar közelében. 
Több ezer kilométeres vasúti szállítás előzte meg, és számtalan otthoni komplex, harcászati, és tantermi gyakorlatok, oktatások.
A  film az 1982 - es éles indítást mutatja be a hazai gyakorlatoktól az éles indításig.
A filmet később a bevonuló állománynak vetítették le. A film titkos volt arról napjainkig beszélni nem lehetett.
Hálás köszönet azoknak akik megőrizték ezt a filmet.
Elérhetőségünk a facebookon: Rakétadandár Tapolca néven
Az Index fórumon: MN1480 néven

A békét őrizték! ( Dokumentumfilm az MN 1480 Tapolca rakétadandárról. 2016)
dumasarpi  Közzététel: 2018. jan. 31.
2016 tavaszán a Katonai Filmstúdió dokumentumfilmet készített az egykor Tapolcán hadrendbe állított Hadműveleti harcászati rakétadandárról.
45 percben mondják el egykori katonák a történeteiket.
Köszönet a film elkészítéséért.   source: Ret.arty. Lt.Col. Salgó "Artyman" Béla ny.tü.alez.
aboveNEW picHiRes-Big! Salgóné Zsóka'mama's photos: My friend ret. arty. Lt. Col. "ArtyCsóka" - Béluska in Mi-8T ("Minyó") at Szolnok Heli Base 09. 10. 2014.
above: NEW! MedRes! My friend ret. arty Lt.Col. Salgó "Artyman" Béla nyá.tü.alez. in "G. Hind"
aboveNEWHiRes! 'Elbrus' SS-1 Scud-troop in S.U.  source: facebook/Cold-War-Ironmongery
 above: NEW! Photo: Mr. Kizmus Szabolcs may of 2016. HiRes! 9K72 "Scud-B" on MAZ-543 in Museum of "Kronverk" Artillery & Signal troops at St. Petersburg (former name was, Leningrad).
above paint: Scud-B battery in launch zone
above: mushroom cloud of atomic blast

warhead - 9K714_ OTR-23_SS-23-Oka fej 


above: NoHigher! 9K714_ OTR-23_SS-23-Oka) fej giroszkópikus irányítóegysége
OKA's trajection

above: NoHigher! Scud-A
belowTELs (Transporter Erector Launchers)
above & below: Hungarian Live Shooting exercise - Éleslövészeti gyakorlaton - Kapusztin Jar-ban
MedRes! Hu. text: Éles indításon vesznek részt a tapolcai rakétadandár katonái (Kép forrása: Kása Árpád fhdgy.)  Éles rakétaindítási gyakorlat a Szovjetunióban (Kép forrása: Kása Árpád fhdgy.)

above: MH 1480 "Dobó"-s Veterany from Tapolca, ret. Maj. Kása "Árpapa" Árpád nyá.őrgy.
Tapolcai Rakétadandár "Dobó István"Laktanyája és Telephelye
 above: ret. Lt.Col. SIPKOVITS Zoltán's (BHTA tutor) collection by Juci'bácsi scanned: Warsaw Pacting Hungarian Artillery officers;1.  at the UAZ-452 "Topo" edge of rear door: Col KRIZsÁN Mihály ezds. former abandoned commander of MH 36. "Gábor Áron" Anti-tank Artillery regiment (Kiskunhalas) when I was battery commander as a lieutenant there 1977-1982., 2. right: Lt.Col. Sipkovits Zoltán alez. artillery ops. ofcr. from MN 5th army HQ before surveying expert as a recon chief at MN1480  "Dobó István" Missile brigade's barracks - laktanya at Tapolca.
above: Zoli'bácsi as a pensioner giro theodolit expert and tutor at LEP-CsRP meet - Veszprém
above.Lt. "Juci" hadnagy at Kiskunhalas MN 36. G.Á. AT-arty. rgt. close memorial AT gun near corner of class room builing - Pct. tü.e. tantermi épülete melletti 45mm pctá. emlékműnél 1979.
above: NoHigher! Command & Control schema of Scud-B battalion

"Árpapa" Hungarian Scud launch prepare
 (Tapolca)

 

above: profiles No Higher!

Operativ-taktische Raketen 8K11 (Scud A), 8K14 (Scud B)

Комплекс 9К72 "Эльбрус", ракета Р-17 / 8К14 - SS-1C SCUD-B МАЗ-543
below: HiRes!  Control Cabinabove: photos: Vladimir Yakubov  http://www.thetankmaster.com

above: HiRes! four view line drawing 


HiRes!  MAZ-543 (Minskih Avto Zhavod) chassis Driver cabin
 above & belowNEWMedRes! "Scud-B" in Kecel HuMoD HM HIM Military Technic Park at 'Pintér-Művek' - Hadtörténeti intézet és Múzeum Haditechnikai Parkjaabowe: No Higher!  scale models: Antonov An-22 "Anteus" & Scud-B MAZ-543 TEL

below: NEW! MedRes! www.miniaturmodelle.net    above: No Higher!
 NEW! above: NoHigher!  below: MedRes! Scud-B by Modell & photo: modeller arty Major Borsody Levente tü. őrgy. (former BM-21 MLRS battery commander in Pécs now MH 54. "Veszprém"Radar Regiment Veszprém chief of OPS - Korábban Sorozatvető üpk., most HDM.Főnök source: facebook Borsody Levente
NEW! Borsody's maguette: MedRes! above: Hydraulics and Missile Fuel controls   below: Guidance Control Operator site on Left side in middle section.


above: NEW! MedRes! Tapolcaer Military-Culture festival Exhibition about theodolit & sight of ret. Maj. Kása "Árpapa" Árpád őrgy. kiállítása 2. Tapolcai Hadikultúrális Kiállításon 2014-ben. source: facebook
aboveHiRes! Air Art Graphic Juci'bacsi's Artwork   FREE!


above: NoHigher! Pult Upravlenyie - Control dashboard - Irányítópult
ПУ (Пулт Управленые)

9К714 "Ока", Оперативно-тактический ракетный комплекс 
 chassis
ZiL-131 toved missile reloader coach
below: HiRes!

above: NoHigher!

9K714_ OTR-23_SS-23-Oka
Passport Blog.hu: Article with Video
Hu. text: A Honecker-bunker
2017. március 14. 12:17 - Vámos Sándor 
Minden irányba erdő övezi a tisztást az alacsony domb tetején. Keskeny csapás vezet a rövid sétaútra fekvő kis tavacskáig, a Bogensee-ig, a nem túl távoli faluból, Prendenből még a harangozás is elhallatszik idáig. Igazán idilli kirándulóhely ez alig 30 kilométerre Berlintől. Igazi turistaparadicsom, ahol 1990 előtt bárkit, aki erre tévedt volna, szinte biztos, hogy lelőttek volna. Kicsit talán érthetetlen is lehetne ez az egész, ha nem tudnánk, mi lapul a talpunk alatt jó pár méterrel.


FIN !

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése