2014. július 8., kedd

113.) Tank - Armored Fighting Vehicle's Soviet Navigation System - Harcjárművek Navigációja _ TNA-4 "Saratov"

Tank - Armored Fighting Vehicle's Soviet Navigation System - Harcjárművek Navigációja - TNA-4 "Saratov"

Refreshed! to-101%-11.02.2019.:-Regulated++:+:+:+
above: MedRes! basic navigation equipment; Russian GPK-59 Gyro-compass with 6000 mils dial at driver compartment beside instrument panel in T-55    below: NEW! NoHigher! in IFV - BMP-1

above: NEW! NoHigher! American Stuart tank's driver gyro compass with air duct.
 above: NEW pic: "The basic of TMG" in 1960's    below: NEW! Car navigation system 1950's
 
 

above: NEW Pics!: GAZ-69 TMG arty geodesy car - Tüzér Bemérő gépkocsi 1960's
A GAZ-69 TMG bemérő gépkocsi: szovjet eredetű, az MN-ben 1963-ban rendszeresített eszköz, mely a Szovjetunióból került beszerzésre. A tüzér bemérő gépkocsi rendeltetése volt a tüzelőállások a tüzelőállások és a tüzérfelderítő eszközállások összrendezőinek meghatározása, más eszközökkel végzett bemérések ellenőrzése, menetoszlopok vezetése és a térképen be nem jelzett utak berajzolása. A térképíró plotterje síkvetületű volt. A GAZ-69 TMG üzemeltetéshez történő előkészítési ideje 25 perc volt. A koordináták meghatározásának közepes hibája az alapponttól a célig megtett út függvényében, 3-7 km-ig, +- 10-25 m volt.  source: Haditechnika 2013/5 XLVII-5. sz.
above: NEW! MedRes! Input - Output panel
above: NEW! NoHigher! TMG's gyro device
above: NEW! Juci'bacsi's coll: "Brief about Hu.PA. Military Higher Schools/Academies" - "Tájékoztató a Magyar Néphadsereg Katonai Főiskoláiról 1972." NoHigher! Military Technic Academy - ZMKMF - Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola - Budapest: ordnance profession - fegyverzettechnikai szak; Giroszkóp és ZSzU-23-4 "Silka"above: NEW Pics!: HiRes! Juci'bacsi's Plan-sketch of Electro-Mechanical Navigation flat-plotter from, 1973-'74 I was mentioned the TMG.
above: NEW pic: NoHigher! UAZ-452 Tüzér Bemérő gépkocsi - УАЗ-452 геодезия
NEW! UAZ-452  above: HiRes!    below: MedRes! Wiring diagram - Kapcsolási rajz.
Hu. text: Az UAZ-452T bemérő gépkocsi: szovjet eredetű, az MN-ben 1972-ben rendszeresített eszköz a Szovjetunióból került beszerzésre. Rendeltetése azonos a TMG-éjével. A térképíró plotterje hengervetületű volt. Az üzemeltetéshez történő előkészítési ideje már csak 15 perc volt. A koordinátákmegállapításának közepes hibája amegtett út 0,6%-ka. Az irányszög meghatározási hibája egy óra üzemeltetés alatt +- 00-17 vonás.
sourceHaditechnika 2013/5 XLVII-5. sz.

above: NEW Pics! GAZ-66 "Topo" arty. geodesy vehicle - Tüzér Bemérő gépkocsi - ГАЗ-66  'ТОПО' 
above: NEW! MedRes! 'Opportunity' Mars Explorer Vehicle  source: AFP PHOTO-NASA/www.index.hu
Mr. Herczeg Tamás article: Hu. text: Azt gondolhatnánk, hogy a műholdas helymeghatározás széleskörű elterjedésével a Nap-iránytűk kora végleg lejárt, azonban éppen az űrkutatás az a terület, ahol alkalmazása ismét fontossá vált. 1997. július 4-én több mint féléves utazást követően leszállt a Marsra a Pathfinder marsjáró, amely közel 3 hónapon keresztül továbbította a Mars légkörére, klímájára, talajösszetételére vonatkozó adatokat. A robot a kamerái segítségével több mint 16000 képet küldött a Mars felszíni képződményeiről is, amelyekkel azonban az volt a gond, hogy nem lehetett azonosítani a képen látható formákat, mivel nem jelezte semmi, hogy a kamerák milyen irányban állnak. A hasonló problémák megoldására Bill NYE mérnök, televíziós műsorvezető Nap-iránytű alkalmazását javasolta. A vezetése alatt álló csoport Nap-iránytűjét 1999. április 21-én a Cornell Egyetemen (Ithaka, New York, USA) tartott sajtótájékoztatón mutatták be. Érdemes megemlíteni a tervező csoport illusztris tagjait:
- Jon LOMBERG, a Mauna Kea Center for Astronomy Education, Hawai tanácsadója,
- Tyler NORDGREN, a U.S. Naval obszervatórium csillagásza,
- Woodruff SULLIVAN, a Washingtoni Egyetem csillagásza és napóra szakértője,
- Louis FRIEDMAN, a U.S. Planetary Society titkára,
- Steven SQUYRES, a Cornell Egyetem csillagásza,
- Jim BELL, a Cornell Egyetem csillagásza.
A csoport által tervezett Nap-iránytű tulajdonképpen egy 6 dkg-os, 8x8 cm-es alumínium lapra festett számlapból és egy árnyékvetőből állt. Funkciója kettős volt: az évszak és napszak meghatározása, valamint segítség a marsjáró kamerájának fókusz- és színbeállításához. A marsi Nap-iránytűt a Spirit és az Opportunity marsjárók 2004. évi megérkezéséhez tervezték, felépítését a következő ábra mutatja:

Mr. Herczeg Tamás' article: Nap-iránytű - from Sun-dial to Solar Compasses for navigation -Napóra, Sundial. MARS vehicle Curiosity - Marsjáró: https://szextant.blogspot.com/2016/10/188-naporabol-iranytu-nap-iranytu-from.html
above & below: OTR-21 'Tochka' - 'Tocska' - "Pontos"
above: Soviet - Russian "Oka" tactical missile launcher - ejector BAZ vehicle's nav. system.
below: NEW Pics: left; BTR-70 commander's navigation system, - right, 'Oka's plotter display
 

above: NEW pics!: 'Oka' system OTR-23 BAZ-6944  chassis (Brianszk Avto Zavod) 
9К714 Ока - SS-23 SPIDER Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К714 «Ока» на шасси БАЗ-6944
above: NEW! NoHigher! She is an Combat Navigator  source: Pinterest.com

TNA-4 "Saratov" Land Navigation System

above: NEW! NoHigherOulm Square Military
above: NEW pic: Juci'bacsi's dia/slide scanned collection: source: Voruzhenye Technika from 1970's
NEWaboveMedRes! Commander's site of BRDM-2 ARV with equipped NBC recon & TNA-4 "Saratov" Navigation & R-123 commander radio devices.   below: NoHigher! Compass indicator
aboveNoHigher! Soviet ARV BRDM-2 'Szaratov' Gyro Navigation System Kompass Indicator with W.P. miles - 1/6000' vonásban    below: NEW! HiRes! BTR-80 with 'Saratov'
Устройство навигационной аппаратуры с координатором. В комплект навигационной аппаратуры входят: датчик пути, датчик курса, пульт управления и координатор. Эти приборы являются основными.
Датчик пути представляет собой электромеханический прибор, соединенный с ходовой частью машины гибким валиком. Энергия механического вращения валика при движении машины превращается в электрические сигналы, которые поступают в координатор. Таким образом датчик пути непрерывно определяет величину пройденного расстояния и передает ее в координатор.
Датчик курса - гироскопический курсоуказатель, чувствительным элементом которого служит трехстепенной гироскоп. Датчик обеспечивает непрерывное определение и передачу в координатор значения дирекционного угла направления движения машины.
Пульт управления служит для включения и выключения аппаратуры и широтной балансировки гироскопа.
Координатор - прибор наземной навигации. Его основу составляет счетно-решающее устройство, которое по данным, поступающим от датчиков пути и курса, непрерывно вырабатывает прямоугольные координаты местоположения движущейся машины, курс движения, дирекционный угол направления на конечный пункт маршрута и расстояние до него по приращениям (разностям) координат. Это позволяет точно выдержать направление движения и прибыть в указанный пункт, не пользуясь топографической картой даже в сложных и трудных условиях ориентирования. Достаточно лишь в исходном пункте правильно определить и установить на шкалах координатора необходимые исходные данные.
Координатор имеет ряд устройств и шкал, с помощью которых вводятся и считываются прямоугольные координаты, приращения координат, дирекционные углы и величина корректуры пути. Все эти устройства и шкалы размещены на лицевой панели прибора (рис.1).
Шкала 11 КОРРЕКТУРА ПУТИ имеет 46 делений с оцифровкой от -13% до +10%. Цена одного деления составляет 0,5%.
Координаты исходного пункта, точек поворота на маршруте движения и пункта назначения определяют заранее по карте с возможно высокой точностью, например с использованием поперечного масштаба. Также заранее определяют величину корректуры пути контрольным проездом измеренного по карте прямолинейного участка маршрута на местности, характерной для района предстоящих действий. Величину отсчета, которую необходимо установить на шкале КОРРЕКТУРА ПУТИ, рассчитывают по формуле:
K=(x-s)*100% / s
Дирекционный угол продольной оси машины на исходном пункте часто определяется с помощью артиллерийской буссоли, особенно при ограниченной видимости и на местности, бедной ориентирами.
Рис.2 Перископическая артиллерийская буссоль ПАБ-2.
Магнитный азимут продольной оси машины определяют в таком порядке (рис.3): 
Величину дирекционного угла направления продольной оси машины вычисляют по формуле
а = Ам + (± ПН) + (± 30-00) - b ,
ПН —поправка направления (берется по карте). 30-00 вводится в формулу со знаком “плюс”, если Aм меньше 30-00, и со знаком “минус”, если больше 30-00
Пример. При совмещении перекрестия монокуляра буссоли с оптическим визиром машины на буссольном кольце и барабане установился отсчет 7-11. Горизонтальный угол визирования на буссоль равен 9-02, а поправка направления +1-07. Подставив эти значения в формулу, получим величину дирекционного угла
а = 7-11 + (+ 1 -07) + 30-00 — 9-02 = 29-16.
Рис.4 Определение курсового угла по крте с помощью хордоугломера.
Рис.5 Определение поправок в курсовой угол и корректуру пути.
Поправка в дирекционный угол в делениях угломера определяется по формуле
Da = Dd * 1000 / S,
где S - расстояние на карте от исходной до контрольной точки в мм;
Dd - линейное отклонение точки от контрольного ориентира по азимуту в мм.
В нашем примере (S = 80мм, Ad = 3мм) поправка в дирекционный угол
Da = 3 * 1000 / 80 = 0-38
Величина поправки в корректуру пути определяется по формуле
Dк = Ds * 100% / S,
где Ds - отклонение точки на карте ог контрольного ориентира по дальности в мм.
В нашем примере поправка в корректуру пути
Dк = 4 * 100 / 8 = 5% .
Рис.6 Определение знака поправки в корректуру пути.
Рис.7 Целеуказание с помощью координатора.
above: Tactical situation skeech
above: Soviet Tanks: T-64, 72 Turret Fire Control and Navigation Equipments
above: Soviet - Russian Tank turret direction indicator

above: NEW! MedRes!  Swiss Made HiTech watches; Left: Slyde  Right: Hysek

above: NEW! NoHigher! Navigation Wristwatch TOSCANO Philip Toscano
 above & below: the navigation plotter principal by vinkel angle geodesian trigonometry
belowNEW!: Juci'bacsi's book scanned pics: about "Tanks and Armor's troop" 'Zrínyi' kiadó - publisher


 
above: NEW!: Juci'bacsi's book scanned pics: about "Tanks and Armor's troop" 'Zrínyi' kiadó - publisher
above: NEW! HiRes!
 above: aerial navigation basic, some direction angle
 above & below: modern LCD displays for navigation at the tank commander.
Below: and what is more importante navigation equipment - és még egy nagyon nagyon fontos eszköz a navigációhoz ...
above: NEW! NoHigher! Russian GPS as the GLONASS

above: NEW+! MedRes! The 'Nintendo' - "Pokémon"  navigation chart.   below: MedRes! 3DS-XL

above: NEW! Made in Japan: SUUNTO digital new design Tank-navigator's watch. Very cool!!


above: Arnold "Arnie" Schwarzenegger best famous Body-Builder & action movie Hollywood Actor & former Governor of California State with Bell&Ross panzer-wrist watch in such as owner of american M47 "Pershing" tank with Österreiche marking.

above: NEW! HiRes! Swiss Made #Breitling Chronospace Military-Black.

aboveNEWHiRes! American fashion designer, Mr. #Ralph Lauren's military style #Swiss-Made #wristwatch #Chronometer  source: The Watch Quote

Ralph Lauren, KBE (né Lifshitz; born October 14, 1939) is an American fashion designer, philanthropist, and business executive, best known for the Ralph Lauren Corporation, a global multibillion-dollar enterprise. He has also become well known for his collection of rare automobiles, some of which have been displayed in museum exhibits. Lauren stepped down as CEO of the company in September 2015 but remains executive chairman and chief creative officer. As of 2018, Forbes estimates his wealth at $7.2 billion, which makes Ralph Lauren the 91st richest person in America.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Lauren
above: Soviet panzer driver dashboard clocks; upper; AVRM with edge ring wind upper @ pointer adjusment- hk.vezetői  peremfelhúzásos és állítós óra
above: NEW! MedRes! GPK-59 gyrocompass - pörgettyűs iránytű

above: NEW! HiRes! The best armor navigator in female fashioned black-leather panzer-suit with special electronic GPS navigation PalmTop Boss' accessorie.

above: NEW+! NoHigher! Svenska GPS Navigator, Camilla Sjoberg

It. text: Camilla Sjoberg (Skövde, 17 aprile 1976) è una modella, showgirl, attrice e disc jockey svedese.  ...  https://it.wikipedia.org/wiki/Camilla_Sjoberg


Camilla Sjoberg was born on April 17, 1978 in Skövde, Västra Götalands län, Sweden. She is an actress, known for Un amore su misura (2007), Un'estate ai Caraibi (2009) and Torno Sabato (2000). See full bio »
Born: April 17, 1978 in Skövde, Västra Götalands län, Sweden.   https://www.imdb.com/name/nm2255405/
FIN!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése