2017. május 1., hétfő

198.) Ludvík Svoboda Gen. Armádi: 'Az Uráltól Prágáig' c. sc. könyv 'Zrínyi' k. kiadó 1962. - Československá lidová armáda from S.U. Buzuluk to Dukla Carpath pass & Praha. WW-Two

Vintage Memoar Book: From Ural to Praha  - WW-Two- Az Uráltól Prágáig háborús könyv Retró II.Világháború Kárpátok - Carpathian battle

Uploaded! 2018.05.16.:102%:Freshed: 18.07.2020.:+:++
Juci'bacsi's family collection: The nature original textile cover of hungarian published book by 'Zrínyi' katonai kiadó - ~ military publisher -Budapest- 1962. - Natúr textil borítás a Magyar kiadáson. Blogger: It was in round of favourite books in My teenager age. - Benne volt a kedvenc könyveim körében kamaszkoromban.
 
above: MedRes! Czech Book Cover - Az egyik Cseh kiadású könyv papírborítója
Czestina text: Činnost L. Svobody po celé další období války byla spojena s organizací čs. vojska v SSSR a jeho velením. Pplk. Svoboda spolu se skupinou 93 důstojníků a poddůstojníků, které během internace připravoval (Oranská skupina), zorganizoval z dobrovolníků – československých občanů, kteří se přihlásili ze všech konců SSSR, samostatný polní prapor, který však organizačně mohl být zařazen do struktury sovětského vojska. Do jednotky vstoupili Češi, Slováci i Rusíni z Podkarpatské Rusi, Židé, krajané žijící na území SSSR, ale i němečtí a maďarští antifašisté – čsl. občané. L. Svoboda přijal do armády ženy, i když to bylo proti řádu čs. armády. Příchodem dalších dobrovolníků, zejména Rusínů, kteří přišli z gulagů a Slováků, kteří přešli do zajetí, se prapor postupně rozrostl na samostatnou smíšenou brigádu a posléze na armádní sbor – největší československou vojenskou jednotku v zahraničí. Československé vojsko v SSSR působilo na frontách druhé světové války nejdéle ze všech jednotek našeho zahraničního vojska.
Před odchodem na frontu – 30. ledna 1943 – byl Ludvík Svoboda povýšen na plukovníka. Plk. Svoboda velel praporu, který se vyznamenal u Sokolova (v boji proti odvetné operaci německé armády za Stalingrad a Charkov). Velel brigádě,[p 1] která sehrála významnou úlohu při osvobození hlavního města Ukrajiny Kyjeva a při bojích o západní Ukrajinu. V prosinci 1943 po osvobození Kyjeva byl jmenován brigádním generálem. Brigáda pod jeho velením osvobozovala města Rudu, Bílou Cerkev a řadu dalších. U Žaškova se brigáda zúčastnila Korsuň – ševčenkovské operace.
Dne 18. května 1944 byl jmenován velitelem 1. čs. armádního sboru v SSSR brigádní generál Jan Kratochvíl. Pod jeho velením byl sbor nasazen v Karpatsko-dukelské operaci. „Dňa 10. 9. 1944 velenie nad 1. čs. zborom prevzal od brigadneho generala Kratochvíla Jana brigádny generál Svoboda Ludvík (na základe rozkazu veliteľa 1. ukrajinskeho frontu maršála ZSSR Koneva). Zmena veliteľa súvisela s neúspešným začatím operácie dňa 9. 10. 1944.“ J. Bílek hodnotí odvolání Kratochvíla jako „neoprávněné“. J. Bystrický cituje hodnocení čs. Ministerstva národní obrany v Londýně, které uznalo důvody Koněvova rozhodnutí.
Sbor byl organizován na základě příchodu dalších dobrovolníků, zejména Volyňských Čechů. Sbor se vyznamenal v Karpatsko-dukelské operaci – největší horské operaci druhé světové války, a největší operaci čs. armády v její historii. Dělostřelci armádního sboru se zúčastnili mohutné dělostřelecké přípravy v Jaselské operaci, směřující k osvobození Krakova a východního Polska. Armádní sbor osvobozoval Slovensko a východní Moravu. Po mobilizaci Slováků a zapojením místních partyzánů vzrostl počet vojáků zhruba na 50 tisíc. 3. dubna 1945 velení nad sborem převzal generál Karel Klapálek. Ostravsko-opavské operace se zúčastnila čs. tanková brigáda spolu se smíšenou leteckou divizí.
V lednu 1945, po vstupu sboru na slovenské území, na přímou žádost gen. L. Z. Mechlise, člena vojenské rady 4. ukrajinského frontu, který koordinoval činnost zpravodajské služby frontu, L. Svoboda zřídil při armádním sboru vojenské obranné zpravodajství (OBZ). Generál Svoboda původně chtěl vedením OBZ pověřit mjr. Františka Sedláčka. Gen. Mechlis však prosadil npor. B. Reicina.
Dne 4. dubna 1945 jmenoval prezident Beneš tzv. košickou vládu. Ludvík Svoboda byl jmenován jako nestraník ministrem národní obrany a velením armádního sboru pověřil generála Klapálka. Klapálek spolu s dalšími několika generály a řadou mladších důstojníků přišli na vyžádání z Anglie. Tito důstojníci posílili velitelský sbor jednotky. Někteří přišli již k brigádě před Kyjevem, někteří až ke sboru a zúčastnili se osvobození Slovenska a východní Moravy.
Na divizního generála byl Ludvík Svoboda povýšen 10. května 1945. Armádním generálem se stal 1. srpna 1945. ...  https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_Svoboda
Autor vzpomíná na bojovou cestu čs. východních jednotek od Buzuluku do Prahy. Kniha je sepsána v prokomunistickém duchu, proto je třeba komentáře politického charakteru přijímat se značnou rezervou.
Žánr: Literatura faktu, Literatura česká
Vydáno: 1970, Naše vojsko   

Hu. text & edition: SZERZŐ
Ludvik Svoboda
FORDÍTÓ
Dr. Stelczer Árpád
Zrínyi Katonai Kiadó (Budapest) , 1962
Vászon , 495 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

Ludvik Svoboda műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Ludvik Svoboda könyvek, művek
Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Könyv - Történelem - Hadászat: Antikvár;

Svoboda: "Az Uráltól Prágáig"  1 800 Ft - 1 990 Ft  2 példány
Hu. text: Ludvik Svoboda hadseregtábornok hadi visszaemlékezései. Svoboda könyve azon cseh és szlovák katonák krónikája, akik 1942 elején az Ural térségében alakították meg első egységüket, mely aztán a Vörös Hadsereg oldalán harcolt. Az Oroszország, Ukrajna, Lengyelország földjén megvívott csaták után a háborút szülőföldjükön, az egykori Csehszlovákiában fejezték be. Addigra a dandár már hadtestté bővült, melynek oldalán a szlovák nemzeti felkelés idején kisebb magyar alakulatok is harcoltak a németek ellen. A végső összecsapásokra a cseh főváros, Prága utcáin került sor. Ismertető: "Belelapozás".

Military History (Art of Ops. of Hist.) - Hadtörténelem (Hadművészet története)

Selected Article texts 73 pics-page cca. 16% from 462 text page (sum.= 495 pe.) - Szemelvények - Válogatás a szöveges részekből kb.: 16%. The photos selected is full 33 pcs. majority is twin.
Hu. text: Blogger véleménye: Egy kiválóan megírt Hadtörténeti visszaemlékezés, kimagaslóan szakszerű, katonai terminológiailag (VSz) helyes és élvezetes nyelvezetű fordítással. Az egyik legjobb memoár amit olvastam. Ajánlom a mai katona-tiszti generációknak.
Hu. text: Ludvík Svoboda (Hroznatín, 1895. november 25. – Prága, 1979. szeptember 20.) Csehszlovákia 7. elnöke (1968-1975), a Szovjetunió oldalán harcoló csehszlovák csapatok tábornoka, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Szovjetunió hőse.   hu.wikipedia.org/Ludvik_Svoboda

En. text: Ludvík Svoboda (25 November 1895 – 20 September 1979) was a Czechoslovak general and politician. He fought in both World Wars, for which he was regarded as a national hero, and he later served as President of Czechoslovakia from 1968 to 1975. ...  en.wikipedia.org/Ludvik_Svoboda

Czech text: Ludvík Svoboda (25. listopadu 1895 Hroznatín – 20. září 1979 Praha) byl československý generál a politik. Během druhé světové války vedl 1. československý armádní sbor na východní frontě. Poválečný ministr národní obrany 1945 až 1950. V letech 1968 až 1975 byl prezident Československé socialistické republiky.  ...  https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludvik_Svoboda

Czech Army's/Armed Forces' cap-badge - Cseh hadsereg sapkajelvénye

above & below: NoHigher! Hu. Text - Magyar Szöveg

Scan by Sextant: Hungarian text: Courtesy FREE! - Kedvességes Szabad Felhasználású !


above: NoHigher! Buzuluk -close from Samara to East- Birthplace of the born in SU the   Czechoslovak military unit - Buzuluk (Szamarai régió) - a Szovjetunióban alakult csehszlovák katonai egység bölcsője

 above: NoHigher! Upper: The training begin with morning gymnastic ( paras) - Az ejtőernyősök reggeli tornája    Lower: Training and Exrecises during Night and day in rain, wind condition

 above: NoHigher! Upper: Visitors ... to our Batallion - Klement Gottwald - Látogató a zászlóaljunknál     Lower: Training of our Medical wimin - Az egészségügyi lányaink kiképzése

above: NoHigher! Upper: 82 mm Mortar - Aknavető   The training not pause in -34 degrees frost condition   Lower: Dektharev PTRD 12,7 mm AT rifle - ПТРД − Противотанковое однозарядное ружьё обр. 1941 г. системы Дегтярева, - Páncéltörő nehézpuskapct. ne. puska


 above: Upper: Our Unit got a Troop flag - Egységünk csapatzászlót kap    Lower: Buzuluk railway station. My deputy cmdr. capt. Lomsky reports, that unit ready to departure. Direct - the front.
aboveUpper: Otakar Jaros the brave od Soviet Union    Lower: The Church of Sokolovo from where 1st. Lt. Jaros was controled the fight.

above: NoHigherUpper: Map of Sokolovo battle area    Lower: The famous Soviet MLRSs "Katyushas" too help for us - Sorozatvetők "Katyusák"
aboveUpper: Sochor's recon soldiers (The PPSh-41; is a Soviet 7,62 mm 71/"snail"-magazine submachine gun - "csigatáras" géppisztoly designed by Georgi Shpagin)  - Sochor felderítői    Lower:  45 mm AT gun - páncéltörő ágyú- pct.á.

 above: Upper! Wire Signal control:    Lower: Meet to Col. Bilyuthin geroy of SU the commander Taranovhka defence

above: Khalinhin President of Upper Council of SU take for Me the Lenin-medal - M.I. Kalinyin, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöke a Kremlben átadja nekem a Lenin-rendet


 above: Sokolovo village's battle memorial - a Szokolovo Községi Hősi Emlékmű
above: Upper:  Tribune in Novohopersk. from left: Jan Sverma, Klement Gottwald, Zdenek Nejedly, on beside to Me: ambassador Fierlinger    Lower: Parad marsh of 1st. Czechoslovak brigade in Novohopersk - Díszszemle és díszmenet Novohoperszk állomáshelyen.

 above: Upper: Armor battalion departures too with us to Frontline from Novohopersk - Harckocsi zászlóalj (T-34/76B)    Lower: First Female crew at AA-gun 1939M 37 mm in 1st Czsk. bde. - a Légvédelmi gépágyú első női kezelőszemélyzete
1939M 37 mm, Bofors L-40 40 mm: http://szextant.blogspot.hu/2017/01/191-ksz-19-100-mm-anti-aircraft-gun.html
above: Upper: Dr. Vít Nejedly (to right) the exercise probe of bde's music branch.    Lower:  legendary Crossing thorough Dnypr-huge river in Ukraine to Kiev. - Folyóátkelés a Dnyeperen.

 above: NoHigher! The battle area of Kiiv - Harc Kievért körzete

above: NoHigher! The 1st independent Czsk. bde. during operation of Kiev onth rught bank of Dnypr-river - Az 1. önálló csehszlovák dandár (1.ö.csszk.dd.) a kijevi hadműveletben térképvázlat
 above: Upper: Lance corporal Volf from Kiev kills the enemy's tanks as professional with her AT rifle (PTRD) - Páncéltörő puska    Lower: The artillerie were succesful support to infantry during battle of Kiev (1938M 122 mm howitzers - közepes tarackok)
above: Upper! Antonin Sochor brave of SU speaks at grave of killed citizens Cesky Malin.    Lower: We strong my unit with Volhinier Czechs  ( Water cooled "Maxim" M.G. 7,62 mm)

 above: Upper: On Visit of 2nd Czsk. para bde. - Az 2. csszk. eje. dd. szemléje     Lower: The paras training to folding of para origami - Az ejtőernyőhajtogatás gyakorlása
above: Upper! Ready for jump - Ugrásra készen     Lower: Last inspection with Female paras


 above: Upper: Head of Medical Service of 1st Czsk. Corps among the Medical soldier wimin    Lower: 1st CzSk. Aviation bde. before combat mission (Poremba airfield, Poland) - In front: Douglas C-47 "Skytrain", far left: Ilyushin IL-2 "Sturmovik" attack, right: Lavochkin La-5FN fighter
above: Upper: Occasion of Visit of Chernovicy with comrade Gottwald, major Vrbensky, Borka journalist and ambassador Fierlinger, staff capt. Lomsky CoS (staff cmdr.) of 1st. Czsk Corps.     Lower: Professor Nejedly and Col. Mocalov, the secretary of  Slavonian Committee, He was  presented for Female fighters during Visit to our unit.above: Upper: I was pinned on with comerad Procházka politican officer the Czsk. War-Cross medal (comissaar) the  Suvorov and Bogdan Hmelnickij ordered dlag for 1st Czsk. bde. - A Szuvorov-rend feltűzése a dandár csapatzászlójára     Lower: Our artilleries in Carpathian-mountain chain (ZiSz-3 76,2 mm div./AT guns - Tüzéreink a Kárpátokban, Hadosztály/Páncéltörő ágyú
above: NoHigher! Map/Chart/sketch of Operation of North Carpathian-Dukla mountain pass - hágó


 above: Upper! Comrade Gottwald and general Zhukov, thecommissary of Soviet government (middle) takes visit to our units on the front line. - Zsukov tábornok látogatást tesz az arcvonalon      Lower: After our corps was crossed thorough on the Carpathian-mountains, even heavy fights has wait for him in Slovakia, mainly at Liptovsky Mikulas, as well as in area of Large-Fatra and Small-Fatra mountains. To where the horses and the machines couldn't manage to reach, overthere the artillery men had to push oneself their cannones.   ( ZiSz-2 57 mm AT gun)
above: Upper: Discuss with the commander of 38th Army, Moskalenko the presen fieldmarshal of Soviet Union     Lower: Our armors and submachine gunners inthe forests od Carpaths. (T-34/76B "Lidice" -seriously victims of heroes village occasion mass-killing)


 above: Upper: So much remained from defence of enemy on the 534th peak.     Lower: Advance of infantry to inner Slovakia our artilleryies were supporting beside the Dukla-pass
above: Upper: Triumphal marsh of second echelon Czsk. units under the Duklaer triumphal arch. (From back IS-2 heavy tank) - A második lépcső csehszlovák egységeinek győzelmi menete a duklai diadalkapu alatt     Lower: Citizens of Prague erupted happiness welcomes their liberators, Rybalko and leljusenko armors/tankists (T-34/85 -the first as ARV without turret-)

 above: Upper:  Pague's citizens salute to Konhev marshal  - A prágai lakosok üdvözlik felszabadítójukat Konyev marsallt     Lower:The pargue airfield ('Ruzine') gen. Rybalko had welcam Fierlinger, the President and His. deputy Klement Gottwald of  Kosice government. (Backround: Douglas C-47 "Skymaster" >Li-2< passenger/cargo aircraft)
Aviation Sextant & Octant, C-47 astrodome, celestial navigation:   http://szextant.blogspot.hu/2017/04/196-sextants-octants-for-celestial.html
above: 1945. may. 17.: From S.U. Arrived Czsk. units' parade marsh on Prague Oldcity-square (IS-2 heavy tanks) - a SzU-ból érkezett Csehszlovák egységek díszmenete a prágai Óváros-téren


above: War Memorial in Swidnik for Soviet Heroes who were given their life for liberation of Czechoslovakia in Carpathian mountain chain - Swidnik-i Hősi emlékmű
above: War Memorial of Czechoslovakian soldiers at great military historian place of fights at Dukla
above: Clause of Zrinyi Military Publisher

FIN!

 above & below: MedRes! Photos drom Cz. edition book

belowNEW!  MedRes! Cz. text: Část československých vojáků zůstala v Polsku, po jeho porážce se dostala do sovětských internačních táborů. Po vstupu SSSR do války a zejména po jednání Beneše se Stalinem v roce 1943.
NEW! NoHigher! above: Čs. vojáci na Dukle 6. října 1944.  Česko-slovenskí vojaci oslavujúci vstup na oslobodené Slovenskú územie, 6. októbra 1944. Bitva o Dukelský průsmyk - vstup čs. jednotek na území ČSR      below: Česko-slovenskí vojaci pri prechode hranice. 1. čs. armádní sbor po vstupu na československé území  source: Wikipedia
En. text: The Battle of the Dukla Pass, also known as the Dukla / Carpatho-Dukla / Rzeszów-Dukla / Dukla-Prešov Offensive was the battle for control over the Dukla Pass on the border between Poland and Slovakia on the Eastern Front of World War II between Nazi Germany and the Soviet Union in September–October 1944. It was part of the Soviet East Carpathian Strategic Offensive that also included the Carpathian-Uzhgorod Offensive. The operation's primary goal, to provide support for the Slovak rebellion, was not achieved, but it concluded the full liberation of the Ukraine in its modern borders by the occupation of the Subcarpathian region as a territory of the former Carpatho-Ukraine. The German resistance in the eastern Carpathian region was much harder than expected. The battle which began on 8 September would not see the Soviet forces on the other side of the pass until 6 October, and German forces would stop their heavy resistance in the region only around 10 October. Five days to Prešov turned into fifty days to Svidník alone with over 70,000 casualties on both sides. Prešov that was to be reached in six days remained beyond the Czechoslovaks' grasp for four months. The battle would be counted among the most bloody in the entire Eastern Front and the history of Slovakia; one of the valleys in the pass near villages of Kapišová, Chyrowa, Iwla and Głojsce would become known as the Valley of Death.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Dukla_Pass

De. text: Die Ostkarpatische Operation (russisch Восточно-Карпатская операция, Wostotschno-Karpatskaja operazija) war eine Angriffsoperation der Roten Armee während des Zweiten Weltkrieges, die vom 8. September bis zum 28. Oktober 1944 durchgeführt wurde. Die Operation bestand aus zwei Unteroperationen, der Karpaten-Dukliner Operation und der Karpaten-Uschgoroder Operation.  ...  https://de.wikipedia.org/wiki/Ostkarpatische_Operation

Hu. text: A duklai csata a második világháború egyik ütközete volt a keleti fronton 1944. szeptember 8. – október 28. között, a ma Lengyelország és Szlovákia között található Duklai-hágó birtoklásáért, valamint a szlovák nemzeti felkelés helyzetének javításáért. A német–magyar ellenállás erősebb volt a vártnál és a szovjetek csak nagyon lassan tudtak haladni: egy hónapba telt, mire a hágó mindkét oldala az irányításuk alá került. Az eredeti tervvel ellentétben, hogy öt nap alatt elérik Eperjest, 50 napba került elérniük Felsővízközt és csupán a hadműveletek kezdete után négy hónappal érték el a kitűzött célt. A összecsapás a legvéresebb ütközet Szlovákia történelmében, a Kapisó, Chyrowa, Iwla és Głojsce falvak közelében található egyik völgy halálvölgy néven vált ismertté. A csata döntetlen eredménnyel zárult: a szovjetek nem tudták áttörni a védelmet, a tengelyhatalmak pedig a csata után visszavonultak a területről.  ...   https://hu.wikipedia.org/wiki/Duklai_csata

Sk. text: Karpatsko-duklianska operácia bola útočná operácia sovietskych a česko-slovenských vojsk na severovýchodnom Slovensku na jeseň 1944, ktorá mala spojiť povstalecké sily SNP so sovietskymi armádami. Bola jednou z najväčších horských bitiek druhej svetovej vojny. Po potlačení povstania do hôr stratila svoje opodstatnenie a bola ukončená. Operácia bola súčasťou širšie vedenej Východokarpatskej operácie. Od 8. septembra do 27. októbra 1944 tu zahynulo 21-tisíc sovietskych a 1 800 československých bojovníkov (Čechov, Slovákov, Rusínov a iných národností – išlo príslušníkov vojenských jednotiek obnovujúcej sa ČSR a medzi nimi okrem Čechov a Slovákov boli aj príslušníci ostatných národností, osobitne Rusínov z Podkarpatskej Rusi a severovýchodného Slovenska).  ...  https://sk.wikipedia.org/wiki/Karpatsko-duklianska_oper%C3%A1cia

Ru. text: Восточно-Карпатская операция (8 сентября — 28 октября 1944) — стратегическая военная операция советских войск против армии Германии в ходе Второй мировой войны, была попыткой оказать помощь Словацкому восстанию. В ходе операции советские войска совместно с 1-м чехословацким армейским корпусом овладели Дуклинским перевалом и освободили Закарпатскую Украину.  ...  https://ru.wikipedia.org/wiki/Vostochno-Karpatskaya-Operatsiya
above: NEW! MedRes! Red Army ISU-122 "Tankkiller" assault gun in a Czechoslovak city  source: facebook.com
above: Czech soldier were finding the Soviet troops      below: Arrow of Lamour
below: NoHigher! Czech T-34/76B tank companies commanders, 1st Lieutenants..
Auxiliary Information Maps
above: HiRes! relief Map of Europe - Eu. domborzati térképe: Dukla-pass & Buzuluk
above: HiRes! Eu. statusco of 1936.    below: NoHigher! Eu. 1936 - 1939. German aggresions

above: NoHigher! Czechoslovakiei Linguistic  NEWbelow: MedRes! Ceskoslovensko
 aboveNEWMedRes! Hu. text: Border changes of Czechoslovakia in New age term
 aboveNEW!  MedRes! Czechoslovakia 1918 - 1992
aboveNEW!  MedRes! De. text: Czech country's border change by München agreement - egyezmény által
above: NEW! MedRes! Hu. text:  Csehszlovákia határváltozásai - Border changes of Czechoslovakia
above: HiRes! Eu. 1941.    below: MedRes! German invasion of Russia 1941.
above: NoHigher! This the height of Nazi domination
Cz. text: Praha – Při vzniku první československé jednotky na východní frontě během světové války museli velitelé improvizovat a často jednat na vlastní pěst. S jídlem a výstrojí vojákům také pomáhali polští spojenci. Vyplývá to z nových zjištění historiků. První zárodky oddílu se v sovětském Buzuluku objevily před 70 lety - v lednu 1942. Oficiálně pak byla jednotka založena 7. února stejného roku.
above & below Four: MedRes! Hu. text: Google-Earth: Samara region Buzuluk city above & below: NEW! HiRes! (Cropped & Lightened & Zoom!) U.S. military OCLC Operational map, Eastern Europe, scale 1:250,000 Buzuluk (marked with Pink) and sorroundings by: Army Map Service, Corps of Engineers 1954.  source: TXU - Texas University library, Austin

 NEW! Battle of Sokolovo: above: MedRes!    below: NoHigher! Wermacht map
above: HiRes! relief map of Eastern Carpaths mountain chain and Ukraine - Domborzati térkép
above: NoHigher! Kiev mil. map GAK  Scale 1:100 000   source: orangesmile.com
above: HiRes! Cropped map about Kiev nowadays - napjainkban
above: MedRes! map of Eastern Europe, Operation "Bagration" hadművelet
Sztálingrádi csata: http://szextant.blogspot.hu/2014/02/battle-of-stalingrad-map-of-operation.html

above: NoHigher! NATO's map symbols
above: NEWMedRes! Campaign route: Z Buzuluku do Prahy
above: NoHigher! Juci'bacsi's scan coll: Hu. "Fáklya" - "Torch" magazine 1985.IV.28-XXIX.
above: NEWNoHigher! Defensive "Árpád-line" by Recon info of  4th Ukraine Front august of 1944. - Árpád-vonal: A 4. Ukrán Front Felderítési adatai 1944. augusztusában
above: NoHigher! Hu. text: The Hungarian RHuHD's "Árpád-line"- vonal a M.Kir.Honv. által védve
above: NEW! MedRes!  Ru/En.. text: Zapadno-Karpatskaya nastuplenaya  Operatsiya 1945. - West- Carpathian attack Operation.
aboveNEW! MedRes!  Jaslo operation
above: NoHigher! 1st Czsk. Corps' brake through battle in Dukla passage    source: panoramio
 NEW! HiRes! (Crop & Zoom - Edited!) Slovakia map with additioned Hu. text cities names.
aboveMedRes! Hu. text: Google-Earth area of Dukla 1.

 NEWaboveMedResbelow Two: NoHigher! Area of the Battle of Dukla-passage Left: nature  Right & Lower: marked  by: Google Earth
above: HiRes! Cyrillic map: Fights for Liberation of Hungary - Harcok Magyarország felszabadításáért

above: Cyrillic maps; Left: MedRes! Battle for Budapest   Right: MedRes! Battle for Vienna
aboveNoHigher! SU-WP Map - Tactics markings; Corps: Hadtest-Hdt., Division - Hadosztály-ho., Brigade - Dandár-dd., Reiment - ezred-e., Battalion - zászlóalj-z.
aboveNEW! NoHigher! Mapa Slovensko Operatsy
above: NEWNoHigher! Battle of Budapest and Vienna 1945 map thumbnail  by the: The Map Archive
above: NoHigher! Armor battle at Debrecen defeat for German troops
above: NEWMedRes! German Army Group South. 29 October-30 December 1944. with NATO symbols
On 29 October 1944, the Red Army started its offensive against the city. More than 1,000,000 men, split into two operating maneuver groups, advanced. The plan was to cut Budapest off from the rest of the German and Hungarian forces. On 7 November 1944, Soviet and Romanian troops entered the eastern suburbs, 20 kilometers from the old town. The Red Army, after a much-needed pause in hostilities, resumed its offensive on 19 December. On 26 December, a road linking Budapest to Vienna was seized by Soviet troops, thereby completing the encirclement. The “Leader of the Nation” (Nemzetvezető), Ferenc Szálasi, had already fled on 9 December.
As a result of the Soviet link-up, nearly 33,000 German and 37,000 Hungarian soldiers, as well as over 800,000 civilians, became trapped within the city. Refusing to authorize a withdrawal, German dictator Adolf Hitler had declared Budapest a fortress city (Festung Budapest), which had to be defended to the last man. Waffen SS General Karl Pfeffer-Wildenbruch, the commander of the IX Waffen SS Alpine Corps, was put in charge of the city’s defences.
Budapest was a major target for Joseph Stalin. The Yalta Conference was approaching and Stalin wanted to display his full strength to Churchill and Roosevelt. He therefore ordered General Rodion Malinovsky to seize the city without delay.
On 29 December 1944, Malinovsky sent two emissaries to negotiate the city’s capitulation. They never returned. This particular point is widely disputed by the Soviet Union, with some German and Hungarian historians arguing that the emissaries were deliberately shot by the Soviets. Others believe that they were in fact shot by mistake on their way back to the Soviet lines. In any case, Soviet commanders considered this act a refusal and ordered the attack.
http://waralbum.ru/category/weapons/tanks/german_tanks/panther/page/16/
above: NoHigher! Birdeye drawing about Northern Charpat's passes - Madártávlati rajz
above: MedRes! Relief map about Northern Carpaths and Dukla pass   source: mapstor.com
above: MedRes! Operations to West
above & below: NoHigher! Cyrillic: Attack operation maps thorough the Carpath mountain
above: NoHigher! Cyrillic - Soviet Dukla Operational chart
above: NoHigher! Repeat! Hu. text Op. Map below: same as with Cyrillic text: World of Tanks
above: MedRes! Map of Dukla pass
above: HiRes! Dukla battlefield chart   source: http://www.dukla-battlefield.com/
above: NEW! HiRes! (Cropped Vertic!) Dukla view of the hill Franks 534  - Die umkämpfte Anhöhe 534 am Duklapass - Дукла, высота 534 - Az 534-es magaslat Dukla mellettDukla wzgórze Franków   photo by: Stanislaw Szydlo  source: Wikipedia

above: MedRes! -Google-Earth- area of Dukla 2., 3. Zoom
above: NEW! HiRes! (Cropped!) Kiállított löveg a felsőkomárnoki szabadtéri hadtörténeti múzeumban - Vojenské prírodné múzeum v chotári obce Vyšný Komárnik má umiestnený exponát z druhej svetovej vojny 150 mm kanónovú hufnicu  photo by: Peter Zelizňák - A feltöltő saját munkája
source: Wikipedia


NEW! above: MedResbelow: NoHigher! Svidník - Felsővizköz  by: Google-Earth
above: NEW! HiRes! (Crop vertic!) Memorial of the Dukla Pass battle to Soviet Army in Svidník
 - Svidník Vojnový pamätník a cintorín sovietskej armády - (photo by: Pudelek)
aboveNEWHiRes! The German 97th Jäger Division Memorial to the Victims of Wars, Krzanowice - A német 97. vadászhadosztály emlékműve Krzanowicében - Немецкий мемориал 97-й егерской дивизии, Кшановице  photo by: I, Silar  source: Wikipedia
above: NEW! MedRes! (Crop vertical!) Tankový výsadok pred obcou Kapišová - Kapisói emlékmű - Denkmal an der Europastraße 371, ein Kilometer nördlich von Svidník, an der Abzweigung nach Kapišová. - A monument to the battle on the Slovak side of the Dukla Pass. - One of memorials of the Dukla Pass battle of 1944, near Ladomirova, on the Slovak side of the Dukla Pass. A German Pz-IV J (left) together with a Soviet T-34-85. - Памятник на месте боёв за Дуклинский перевал - Один из памятников битве за Дуклинский перевал 1944 года, недалеко от Ладомирова, на словацкой стороне Дуклинского перевала. Германский Pz-IV J (слева) вместе с советским T-34-85. - Emlékmű Felsővízközön   photo by: Peter Zelizňák - A feltöltő saját munkája  source: Wikipedia
above & below: HiRes! Real monument/memorial tank Battle of the Dukla-pass T-34/85 & PzKpfw.-IV - Denkmal an der Europastraße 371, ein Kilometer nördlich von Svidník, an der Abzweigung nach Kapišová. 2015.   source: Wikipedia
above: NEW! HiRes! (Cropped vertic!) Tankový výsadok pred obcou Kapišová - Kapisói emlékmű  photo by: Peter Zelizňák - A feltöltő saját munkája - Kapisova tanky pred dedinou  source: Wikipedia
below: NoHigher! Ilyushin IL-10 "Sturmovik" battle aircraft - csatarepülőgép
above & belowMedRes! Museum Slovak, Dukla passage Memorial: KSz-12 (52-K) 1939. 85mm and back Ilyushin IL-10 "Sturmovik" Hu.: "Párduc"-"Panther" battle/attack acf. - csatarepülőgép source: Google pics / www.zonwar.ru
Hu. text: A Duklai-hágó (szlovákul: Dukliansky priesmyk, lengyelül Przełęcz Dukielska, németül: Duklapass) egy igen fontos átkelőhely és hágó Szlovákia és Lengyelország között. Az 502 méter tengerszint feletti magasságával az Északnyugati- és a Keleti-Kárpátok legalacsonyabb hágója. Nevét a már lengyel oldalon fekvő Dukla nevű faluról kapta. Szlovák oldalon a Felsővízközi járáshoz tartozik, 1920-ig Magyarországon az azonos nevű járásbeli Felsőkomárnok (szlovákul Vyšný Komárnik) faluhoz tartozott. Jelenleg az E371-es számú közúton lehet megközelíteni.
További hágók keleti irányban, Ukrajna felé az Uzsoki-hágó (853 méter) és a Vereckei-hágó (841 méter). Mind az első, mind a második világháborúban heves harcok zajlottak a környéken a magyar-német, illetve az szovjet csapatok között, 1944 októberében itt tört be a Vörös HadseregSzlovákia területére. A hágó tetején emlékmű áll az áldozatokra emlékezve. A közelben hadtörténeti park található.
Időjárási szempontból is fontos jelentősége van, mivel télen a Kelet-Európa felől beáramló hideg légtömegek általában itt törnek először be a Kárpát-medencébe, elárasztva ezáltal az egész Alföldet.  ...  https://hu.wikipedia.org/wiki/Duklai-h%C3%A1g%C3%B3

Cz. text: Dukelský průsmyk (slovensky Dukliansky priesmyk, polsky Przełęcz Dukielska, 502 m n. m.) je průsmyk (sedlo) v severní části Laborecké vrchoviny, mezi vrchem Kýčera (579,0 m n. m.) a Porubským sedlem. Sedlem probíhá slovensko-polská státní hranice.
Na slovenském území přímo pod sedlem pramení na jih tekoucí Ladomirka. Jde o nejnižší a nejschůdnější přechod přes pohraniční hřeben Laborecké vrchoviny nad obcí Vyšný Komárnik.
Průsmykem vede důležitá silnice mezi Slovenskem a Polskem, silnice I/73 spojující slovenské město Svidník s polským městem Dukla, podle kterého byl průsmyk pojmenován.
Také jde o významnou křižovatku turistických cest: červeně značená mezinárodní trasa E3 z Porubského sedla po státní hranici dál na východ, vychází odtud červeně značená Cesta hrdinů SNP (součást mezinárodní trasy E8) do obce Medvedie. Na polské straně se připojují další dvě turistické stezky. Pod průsmykem se nalézá velké parkoviště, bufet a hotel.

En. text: The Dukla Pass (Slovak: Dukliansky priesmyk, Polish: Przełęcz Dukielska, Hungarian: Duklai-hágó, Czech: Dukelský průsmyk; 502 m AMSL) is a strategically significant mountain pass in the Laborec Highlands of the Outer Eastern Carpathians, on the border between Poland and Slovakia (Lemkivshchyna) and close to the western border of Ukraine.
The Dukla Pass is the lowest mountain pass in the Carpathian Mountains main range. Located south of Dukla in Poland and northeast of Prešov in Slovakia, the pass is acknowledged as an area where Eastern and Western Slavic cultures meet.
In the 17th century, it was the haunt of a bandit and folk hero, Andrij Savka. The Dukla Pass was the scene of bitterly contested battles on the eastern fronts of both World War I and World War II (Battle of the Dukla Pass).  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Dukla_Pass
Soviet KSz-12 85 mm Anti Aircraft Gun 1838M in MATASz Tradition Keeper: http://szextant.blogspot.hu/2017/01/191-ksz-19-100-mm-anti-aircraft-gun.html
above: HiRes! Memorial of Duklaer battle - Památník - Emlékmű v Dukelském průsmyku - A háborús emlékmű a hágó tetején - Pamätník bojov v Duklianskom priesmyku. Memoriálny komplex - pamätník karpatsko-duklianskej operácie z roku 1962 na Dukle.  photo by: Pietros Sacanis – Vlastné dielo
above: HiResA Duklai-hágó Felsőkomárnok felőlDukliansky priesmyk Vysny Komarnik  Wiki
above: HiRes! The Carpathian basin - A Kárpát-medence
above: HiRes! Cropped map: Northern Carpaths, Hungary and Slovakia (Dukla pass is Yellow)
above: HiRes! Slovensko Slovnaft's filling stations -  tankstelle map  Dukla-pass
 NEW!  above: MedRes! Mapa osvobození Ostravska Opavska Těšínska    below: MedRes!  Moravsko-Ostrovskaya operation-
Hýbl: Az ártatlan áldozatok lemészárlására a Svéd sáncokon Ludvík Svoboda adta ki a parancsot
Írta: DÉ, Felvidék.ma -
2017.06.30.

aboveHiRes! Traffic map of  Czech republic - Česká republika nowadays

above: NoHigher! Praga mapka 1972. 

above: NEWHiRes! Map of downtown of PraguePraha - Prága belvárosa térkép
  above: NEW! HiRes! Hu. text tourist map of Praha  source: CKM magazine 2004
above: MedRes! Praha Old city & square - Óváros tér
above: NoHigher! general/Marshal Konhev - Konyev marsall occasion of Prague liberation 1945 may
NEW! MedRes! above: Prague, Wenceslas-square    below: Liberation Czechoslovak troops in Prague under the Gothic Powder Tower  source: facebook.com
above: NEWMedRes! A crowd celebrating in the center of Prague welcomes the T-34 of the liberating Czechoslovak troops - Prága belvárosában ünneplő tömeg üdvözli a felszabadító Csehszlovák csapatok T-34-sét   source: facebook.com
above: NEW! NoHigher! Czech People Army T-34/85 tank on cube-stones of  Praha Old city & square occasion winner parade

belowHiRes! #Memorial-buste of Ludvik#Svoboda mellszobra mint emlékmű   source: Wikipedia

FIN

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése