2014. június 21., szombat

102.) Feladvány - HAARP, Verseny _ Haditechnikai Ismeretek rendszerábrák _ Honvédelmi Ismeretek: Tsztlap

Feladvány - HAARP, Competition - Verseny: VSz., CFE, Haditechnikai Ismeretek rendszerábrák és Honvédelmi Ismeretek: Tesztlap, Hajmáskér helyismereti kérdések

18+Refreshed! to-98%:-02.09.2017.+++++:+
a volt Varsói Szerződés jelvénye - Insignia of former Warsaw Pact

A MAI NAPON 2016. 03. 31-n, 25. ÉVE,HOGY A VARSÓI SZERZŐDÉS FELBOMLOTT ! - 5o éve alapították - II.Rész

KÉREK MINDENKIT,HOGY AZ ALÁBBI ÍRÁST NE POLITIKAI INDÍTATÁSÚ " MEGEMLÉKEZÉSNEK TEKINTSÉK !!! " ,AZ TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEKEN ALAPUL !! KÖSZÖNÖM!
Varsói Szerződés a közép- és kelet-európai kommunista országok védelmi katonai-politikai szervezete. Varsóban, Lengyelországban alapították meg 1955. május 14-én a Szovjetunió javaslatára, amely a szervezeten belül csaknem az összes hatalmat birtokolta.
Előzményei:
A Varsói Szerződés megalakítása az NSZK újrafelfegyverzése és a Nyugat-európai Unió megalakulása ellenlépéseként jött létre. A Szovjetunió csapatainak a partnerország területén történő állomásoztatásával igyekezett ellensúlyozni a NATO-t, és szorosabban magához vonni a közép- és kelet-európai államokat. A Szovjetunió felmondta az Egyesült Királysággal és Franciaországgal a háború idején kötött segítségnyújtási szerződését, és˙1955. május 14-én megalakította a Varsói Szerződést.
Tagjai voltak:
A Varsói Szerződés tagállamai
Szovjetunió Szovjetunió
Albánia Albánia (1961-től, a szovjet–kínai konfliktus kezdetétől nem vett részt az üléseken, 1968-ban kilépett)
Bulgária Bulgária
Csehszlovákia Csehszlovákia
Lengyelország Lengyelország
Magyarország Magyarország
NDK NDK (a Varsói Szerződés katonai szervezetéhez csak a Nemzeti Néphadsereg megalakulása után, 1956 januárjában csatlakozott, 1990-ben Németország újraegyesítésével tagsága megszűnt)
Románia Románia
Intézményei:
Politikai Tanácskozó Testület;
A szervezet legfőbb politikai szerve, amely formálisan valamennyi politikai, gazdasági és kulturális szervet felügyelt.
Egyesített Titkárság;
1976-ban állították fel, és a tagállamok képviselőiből állt. Minden kérdésben együttműködött a PTT-vel és a KGST-vel, különböző bizottságokat egyesített.
Külügyminiszterek Bizottsága;
1976-ban állították fel, ajánlásokat dolgozott ki külpolitikai kérdésekben.
Katonai Tanács;
1969-ben alakult, a szerződő feleknek erősebb beleszólási jogot biztosított.
Honvédelmi Miniszterek Bizottsága;
1969-ben alakult.
A Varsói Szerződés hadvezetése:
Csapatok száma Varsói Szerződés, a piros szín. A NATO ország kék
Főparancsnokok;
A Varsói Szerződés Egyesített Fegyveres Erőinek főparancsnokai (oroszul: Главнокомандующие Объединёнными вооружёнными силами стран-участниц Варшавского договора)
1955–1960: Ivan Sz. Konyev, a Szovjetunió marsallja
1960–1967: Andrej A. Grecsko, a Szovjetunió marsallja
1967–1976: Ivan I. Jakubovszkij, a Szovjetunió marsallja
1977–1989: Viktor G. Kulikov, a Szovjetunió marsallja
1989–1991: Pjotr G. Lusev hadseregtábornok
Főparancsnok-helyettesek[szerkesztés];
1955–1956: Konsztantyin K. Rokosszovszkij, Lengyelország marsallja
1956–1968: Marian Spychalski, Lengyelország marsallja
1968–1969: Wojciech Jaruzelski hadseregtábornok
1969–1972: Tadeusz Tuczapski hadosztálytábornok
1972–1986: Eugeniusz Molczyk hadseregtábornok
1986–1991: Antoni Jasiński hadseregtábornok
Törzsfőnökök [szerkesztés];
A Varsói Szerződés Egyesített Fegyveres Erőinek törzsfőnökei (oroszul: Начальники штаба Объединённых вооружённых сил стран-участниц Варшавского договора)
1955–1962: Alekszej I. Antonov hadseregtábornok
1962–1965: Pavel I. Batov hadseregtábornok
1965–1968: Mihail I. Kazakov hadseregtábornok
1968–1976: Szergej M. Styemenko hadseregtábornok
1976–1988: Anatolij I. Gribkov hadseregtábornok
1989–1991: Vlagyimir Ny. Lobov hadseregtábornok
Törzsfőnök-helyettesek[szerkesztés];
1969–1975: Zdzisław Studziński altengernagy
1975–1978: Józef Kamiński hadosztálytábornok
1978–1986: Stanisław Antos hadosztálytábornok
1986–1989: Wacław Szklarski hadosztálytábornok
1989–1991: Zbigniew Blechman hadosztálytábornok
Jellege:
A „barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést” a későbbiekben kétoldalú szerződésekkel egészítették ki, melynek értelmében a tagállamok hozzájárultak ahhoz, hogy szovjet csapatok állomásozzanak a területükön. Védelmet, támaszt kínált a kisebb államoknak, a Szovjetunió számára pedig biztonsági övezetet jelentett nyugati határán. A kétoldalú megnemtámadási egyezmények helyébe többoldalú védelmi szervezet lépett. A tényleges hatalmi viszonyokon keveset változtatott, de a Szovjetuniónak cserelehetőséget nyújtott a NATO feloszlatása fejében. Egyúttal lehetőséget teremtett a szovjeteknek, hogy rendezze a népi demokráciákban állomásozó csapatai státuszát, ami az 1956. őszi válság után elkerülhetetlenné vált. A Szovjetunió befolyása a Szerződés legerősebb hatalmaként meghatározó volt. A marxista-leninista felfogás igazságos és jogtalan háborút különböztetett meg. Előbbi célja a támadások elleni védekezés, és „valamely nép felszabadítása a kapitalizmus rabszolgasága alól.” Az évek során egyre fontosabb szerepet kapott a szocializmus megőrzésének kollektív felelőssége. Eszerint ha a szocializmus az egyik szerződő államban veszélybe kerül, akkor a többi országnak nemcsak joga, hanem kötelessége is a szocializmus megőrzése a szövetség révén (ezt tartalmazza a korlátozott szuverenitás elvét kimondó Brezsnyev-doktrína). A Varsói Szerződés igazi értelme tehát az volt, hogy az egyes országokban elhelyezett szovjet csapatok segítségével olyan politikai, gazdasági és katonai helyzetet biztosítson, amely a legjobban megfelel a szovjet hatalmi és katonai törekvéseknek (forrás: Nagy Imre Snagovi jegyzetek gondolatok, emlékezések 1956-1957 Gondolat Kiadó - Nagy Imre Alapítvány Budapest ISBN 963 9610 55 0 pp. 81).
Beavatkozások:
Searchtool right.svg Bővebben: 1956-os forradalom
Searchtool right.svg Bővebben: Prágai tavasz
A Brezsnyev-doktrína legszélsőségesebb alkalmazása a katonai szövetség bevetése volt. Amikor Magyarország 1956-ban a forradalom idején felmondta tagságát, lépését fegyveres szovjet intervencióval akadályozták meg.
Csehszlovákiában a szocializmus lazítását célzó törekvéseket 1968 augusztusában a Varsói Szerződés csapatainak bevonulása csírájában fojtotta el.
Jelvények a Varsói Szerződésben:
Az Unió a béke és a szocializmus
A Brothers in arms (1970)
Közös gyakorlatok-72 pajzs, Csehszlovákia (1972)
a Varsói Szerződés 25 éve (1980)
A Varsói Szerződés légi erők
Közös gyakorlatok, pajzs-82-Bulgária (1982)
A Varsói Szerződés 30 éve (1985)
Megszűnése:
1991. február 25-én a szervezet budapesti ülésén aláírták a szerződés katonai szervezetének megszűnéséről szóló dokumentumot. Ennek nyomán 1991. április 1-jén hivatalosan megszűnt a Varsói Szerződés katonai szervezete, majd három hónap múlva, 1991. július 1-jén a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testülete is.
1999. március 12-én a Varsói Szerződés egykori tagállamai közül Csehország, Magyarország és Lengyelország, 2004. március 29-én Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia, Románia és Szlovákia is a NATO tagja lett.
Lásd még
NATO
CSTO
Külső hivatkozások:
Commons: A Wikimédia Commons tartalmaz Varsói Szerződés témájú médiaállományokat.
Magyarország 50 éve csatlakozott a Varsói Szerződéshez mult-kor.hu
Jakus János: A VSZ gyakorlatainak jellemző vonásai a feltételezett délnyugati hadszíntéren - Hadtudomány, 2005. 3. szám (október) MTA MHTT
Pataki István: A Varsói Szerződésről és a délnyugati hadszíntérről c. könyvének elemzése dr. Jakus János alezredes, hadtörténésztől - Hadtudomány, 2006. 1–2. szám (június) MTA MHTT
M. Szabó Miklós: A Varsói Szerződés és a Magyar Néphadsereg viszonyrendszerének néhány kérdése az 1960-as években. Hadtudomány 2008/1. 3–19.
http://www.mult-kor.hu/20110701_igy_esett_szet_a_varsoi_sze…
A Varsói Szerződés szövege online: http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=EDDBFR
above: Csapatok száma a Varsói Szerződés, piros szín , a NATO kék szín...
Összeállította: Keller János  sourcewww.facebook.com/groups

 fent: HiRes! Feladvány-1.
Lent: Tesztlap a Honvédelmi Ismeretekhez - Ifjúsági verseny forgatókönyv.
A BHTA részére találtam ki és készítettem el 60 éves fejjel. Az Én és a néhai "Tanky" kivételével a BHTA-ban mindegyik Vasutas ebből 3 fő mozdonyvezető 2 fő egyéb szolgálattevő. Katona 3 fő volt ( 2 sor, 1 szerződéses.) Felsős Általános és középiskolásoknak készült. Természetesen rávezető segítséget adtunk a kitöltéshez. - Idén az Kurat. elnök "Vezérúr" megváltoztatta mivel egy katonahaverja is bonyolultnak és nehéznek tartotta (nyilván alulképzett! - mert nem tudta a javát megoldani!) meg Ő is mivel nem volt katona. Csak gyüjtőszenvedélyes, hobbysta szerepjátékos. Nem kérdezett meg. Pedig tudja, hogy allergiás vagyok mikor jópofiból primitívre vesznek egy szakmát. - Nos az Őfajtájú Új kérdés?: "Mi volt előbb? a "Gripen" vagy a MiG-29-ces?" Ez lehetne villamos és vizibusz is ha valaki ezzel nem foglalkozott még. Így ez maga csak szójáték meg saccolás. - A katonáskodás is komplex, bonyolult szakma és hivatás.  Igen is a leendő jelentkező tudja meg milyen követelmények várnak Rá akárcsak egy Orvosi vagy Jogi karon. - A kitöltésnél, ha szakszerű segítséget kap a diák (versenyző) akkor megméretés de egyben tanulás is. Nem csak katonai, hanem pl. történelmi és földrajzi ismereteket is tartalmaz. - Persze a mostani Kultúrházas HM Pályázatnyerős versenyhez semmi papír és elképzelés és helyesbítő szándék nem jött. Tehát elegem lett a böszmeségükből. A többit nem sorolom. - Ezt persze egy végzett tiszti és altiszti iskolásnak tudnia kell. Ha nem tudja az nagy baj. És még mennyi minden nem szerepel ebben, a tesztlapban; Alaki, Szabályzat, Vezetés- Szervezési, Híradó, Túlélési, Harcászati, Lőelméleti, NBC-Vegyivédelmi Ismeretek és egyéb technikai kérdések. - A pontozás is első látásra bonyolult mert árnyalt teljesítmény értékelő és nem 0 meg 1 pont. persze így erre fel kell készülni a levezetőknek is és több munkával odafigyeléssel jár de a gyerekek részéről sikerélménnyel is.
belowNEWHiRes! Juci'bacsi's 'Air Art Graphics' designed Logo for Found of 'Bakony-mountan chain' Military History' -Hajmáskér'Bakony' Hadtörténeti Alapítvány.
above: NEW! NoHigher! Juci'bácsi's edit: Hu. text: Feladvány (Nyereményjáték) az AVIATOR International magazin 2005-ös számából
aboveMedRes! Air Art Graphic made BHTA insignia/patch - Bakony Hadtörténeti Alapítvány - Foundation of Bakony-hiller Military History
aboveNEWMedRes! DoYou want a Testfiller Pen? - Akarsz egy Tesztlapkitöltő tollat?

above: NEW! NoHigher! Test-sheet filler Lady - Tesztlapkitöltő Lédi
aboveNEWNoHigher! She is an Test-sheetevaluatorTeacher - Ő egy Tesztlap kiértékelő Tanárnő  source: www.mellbimbo.eu

aboveNoHigher! Juci'bacsi's GDR VEB PENTACON 'Practica' TTL small ORWO film (24x36 32 pcs.cubics) late 1990's for graphic artwork scan collect. ideal arty watcher point/building. Hu. Hajmáskér village close to Veszprém; former Hu. Royal Home Defence's Arty Shooting School 1910 - 1945 after Intermediate station barracks of Soviet troops (Southern Army Group) infantry reg. to 1991. The Water-tower os barracks. Nowadays out of service. - A volt M.Kir.Honv.Tüzér lövőiskolájának majd a hazánkban ideiglenesen állomásozo Szovjet csapatok (DHDSCs) Gl.e. laktanyájában található Víztorony. Ma már nem működik.

DSz-2M Tüzérségi sztereo Távmérő - Arty Rangefinder: http://szextant.blogspot.hu/2014/04/63-dsz-2m-tuzersegi-sztereotavmero.html
above Two pics! NEW! NoHigher! Hajmáskér Laktanya - M.Kir.Honv. Tüzér Lövőiskola.
aboveNEWHiRes! NG - National Geographic: Aerial photo from abandoned and wreck K.u.K. Residence in Hajmáskér village close to Veszprém city: Hu. textA nap képe: Elhagyatva
1911-ben nyílt meg az Osztrák-Magyar Monarcia katonai tábora, Hajmáskéren. A ma omladozó laktanya hajdan Közép-Európa egyik legnagyobb tüzérkaszárnyája volt. A második világháború után a szovjet hadsereg vette birtokba, 1990-ig.  Photoartist: Ervin Filipich
above & belowNEWHiRes! 'Foundation of Military History name of 'Bakony' Hadtörténeti Alapítvány falunapon 2014.- village day in Hajmáskér in Veszprém county close to Veszprém city
above: Tesztlap Szabadon felhasználható! A szerző és készítő: Juci'bá nyá.rep.alez.
(Remélem a hasznukra lesz.)

aboveNEWNoHigher! A Magyar Államhatalmi Rendszer és a Fegyveres Erők - Testületek felépítése összetevői, Haderőnemek, Fegyvernemek és Szakcsapatok az MH-ban  also FREE!

aboveHiRes! Általános haditechnikai ismeretek  FREE! Csak tanuljátok meg!
Megj., Javítás: a CJTF ma már meghonosított, pontosított megfelelője a Többnemzetiségű összhaderőnemi alkalmi harci kötelék


Katonai Erő (Haderő) fogalma: A fegyveres erőknek, a haderőnemeket magába foglaló, a fegyveres küzdelmet az ellenséggel szemben közvetlenül megvívó része.
Magyarország hadereje: a Magyar Honvédség. → A magyar hadsereg!
Fegyveres erők: az állam fegyveres védelmét ellátó katonai szervezetek összefoglaló elnevezése. → A fegyveres testületeket nem soroljuk ide! 

Haderőnem fogalma: Az állam fegyveres erejének, a haderőnek azon része, amely nagyságánál fogva képes arra, hogy meghatározott 
- földrajzilag egységes térségben - önállóan (haderőnemi katonai művelet), vagy más haderőnemekkel együttműködésben (összhaderőnemi katonai művelet) hadászati, hadműveleti, harcászati szintű katonai műveletet folytat. → Haderőnemi jellemzők! → Haderőnemek!
A haderőnemek fegyvernemekre és szakcsapatokra tagozódnak. → De! → Minden fegyvernem egységes szervezeti rendszert alkot! 

Fegyvernem fogalma: A haderőnemek alkotó részei, azon belül sajátos fegyverzettel, illetve harc eszközökkel felszerelt, csak a rájuk jellemző szervezettel és harcászati elvek alapján (fegyvernemek harcászata!), a számukra megfelelő földrajzi térségben megoldandó hadműveleti, harcászati szintű feladatok teljesítésére képessé tett csapatok.
http://portal.zmne.hu/download/klhtk/tsz_katstrat/Gocze/14_haderonem.pdf
További struktúrakülönbségből fakadó megfeleltetési problémát jelent, hogy a NATO-ban a fegyvernemek, haderőnemtől független három csoportba sorolhatók.
Tehát nem beszélhetünk pl. a Szárazföldi haderőnem egyes fegyvernemeiről és szakcsapatairól, hanem be kellene őket sorolnunk a Combat arms- Combat Support Arms - Combat Service Support Branches (harcoló, harctámogató, és harckiszolgáló fegyvernemek) osztályozásba, ahol ugyanaz a fegyvernem, vagy szakcsapat a feladatától és lokációjától függően a hármas osztásban akár két csoportba is tartozhat. Külön problémát jelent, hogy a fegyvernem és szakcsapat csoportosítás sem létezik, valamint az is, hogy magára a fegyvernem szónak sincs egyetlen angol szóval megadható megfelelője.

Hasonló fejtörést okoz az "alegység, egység, magasabbegység" fogalomrendszer teljes hiánya, (hiszen valamennyi csapatformációt unit-nak neveznek). illetve egészen más megközelítésű alkalmazása.  source: http://uni-nke.hu/downloads/bsz/bszemle2003/hdm120101.html

CFE szerződés szerinti Haditechnikai Kategorizálás

(Q) A „Szerződés hatálya alá tartozó hagyományos fegyverzet és harci technika” fogalma az Információcserére vonatkozó Jegyzőkönyvvel összhangban információcsere tárgyát képező harckocsikat, páncélozott harcjárműveket, tüzérségi eszközöket, harci repülőgépeket, oktató repülőgépeket, nem-felfegyverzett kiképző repülőgépeket, harci helikoptereket, nem-felfegyverzett szállító helikoptereket, páncélozott hídvető járműveket, páncélozott szállító járművekhez hasonló eszközöket és páncélozott gyalogsági harcjárművekhez hasonló eszközöket jelent.

A „harckocsi” fogalma olyan, elsődlegesen nem a harcoló csapatok szállítására tervezett és felszerelt önjáró páncélozott harcjárművet jelent, amely főleg nagy kezdősebességű, közvetlen irányzású lövege - mint fő fegyverzete - révén páncélozott és egyéb célok leküzdéséhez szükséges nagy tűzerővel rendelkezik, továbbá nagyfokú terepjáró képességgel bír, és magas szintű önvédelmet biztosít. Az ilyen páncélozott járművek a szárazföldi harckocsizó és egyéb páncélos magasabbegységek fő fegyverrendszerét képezik.
A harckocsi olyan, legalább 16,5 tonna üres súlyú, lánctalpas páncélozott harcjármű, amelyet legalább 75 mm-es űrméretű, 360 fokkal elforgatható löveggel fegyvereztek fel. Ezen felül, bármely olyan szolgálatba állítandó kerekes páncélozott harcjármű, amely megfelel mindezeknek a fenti ismérveknek, ugyancsak harckocsinak tekintendő.

(D) A „páncélozott harcjármű” fogalma olyan önjáró járművet jelent, amely páncélvédettséggel és terepjáró képességgel rendelkezik. A páncélozott harcjárművek magukba foglalják a páncélozott szállító járműveket, a páncélozott gyalogsági harcjárműveket, valamint a nehézfegyverzetű harcjárműveket.

(I) A „páncélozott hídvető jármű” fogalma önjáró páncélozott szállító-vető járművet jelent, amely hídszerkezet szállítására, valamint - a beépített gépezet révén - telepítésére és bontására alkalmas. Ez a jármű a hídszerkezettel egységes rendszerként működik.
A „páncélozott szállító jármű” lövészraj szállítására tervezett és felszerelt olyan páncélozott harcjárművet jelent, amelyet rendszerint 20 mm-nél kisebb űrméretű felszerelt vagy szervezetszerű fegyverrel láttak el.
A „páncélozott gyalogsági harcjármű” fogalma olyan, elsődlegesen lövészraj szállítására tervezett és felszerelt páncélozott harcjárművet jelent, amely rendszerint lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a jármű belsejéből páncélvédettség alatt tüzelhessenek, és amelyet legalább 20 mm-es űrméretű felszerelt vagy szervezetszerű gépágyúval és esetenként páncélelhárító rakétával láttak el.
A páncélozott gyalogsági harcjármű a szárazföldi haderő páncélozott gyalogsági, vagy gépesített gyalogsági, vagy motorizált gyalogsági magasabbegységeinek és egységeinek alapvető fegyverrendszereként szolgál.

(S) A „páncélozott szállító járművekhez hasonló eszközök” és a „páncélozott gyalogsági harcjárművekhez hasonló eszközök” fogalma olyan páncélozott szállító jármű vagy páncélozott gyalogsági harcjármű alvázra épített és azokhoz külsőleg hasonlító páncélozott járművet jelent, amelyet oly módon alakítottak ki, vagy úgy módosítottak, hogy az nem teszi lehetővé lövészraj szállítását, illetőleg, amely nem rendelkezik 20 mm-es vagy ennél nagyobb űrméretű gépágyúval/löveggel. Az 1949. augusztus 12-i „A hadrakelt fegyveres erők sebesültjei és betegei helyzetének javításáról” szóló Genfi Egyezmény előírásainak fényében, amely különleges státuszt biztosít a sebesültszállítóknak, a sebesültszállító páncélozott szállító járművek nem tekintendők páncélozott harcjárműnek vagy páncélozott szállító járműhöz hasonló eszköznek.
A „nehézfegyverzetű harcjármű” olyan páncélozott harcjárművet jelent, amely legalább 75 mm-es közvetlen irányzású felszerelt vagy szervezetszerű löveggel rendelkezik, üres súlya legalább 6,0 tonna, és nem tartozik a páncélozott szállító jármű, a páncélozott gyalogsági harcjármű vagy a harckocsi fogalmába.

(E) Az „üres súly” fogalma a járműnek azt a súlyát jelenti, amely nem tartalmazza a lőszerkészlet, az olaj és kenőanyag, az eltávolítható reaktív páncélzat, a tartalék alkatrészek és felszerelések, az eltávolítható víz alatti átkelőeszközök, valamint a személyzet és a személyes felszerelések súlyát.

(F) A „tüzérség” fogalma olyan nagy űrméretű rendszereket jelent, amelyek elsődlegesen közvetett irányzású tűzzel képesek szárazföldi célok leküzdésére. Az ilyen tüzérségi rendszerek biztosítják az összfegyvernemi magasabbegységek alapvető közvetett irányzású tűztámogatását.
Nagy űrméretű tüzérségi rendszerek a 100 mm-nél nagyobb űrméretű ágyúk, tarackok, az ágyúk és tarackok jellemzőit egyesítő tüzérségi eszközök, aknavetők és sorozatvető rendszerek. Továbbá, bármely olyan jövőbeni közvetlen irányzású, nagy űrméretű rendszer, amely másodlagosan hatékony közvetett irányzású tüzelési képességgel rendelkezik, beleszámít a tüzérségi szintbe.

3. Tüzérség
Ágyúk, tarackok, valamint az ágyúk és tarackok jellemzőit egyesítő tüzérségi eszközök
Aknavetők
Sorozatvető rendszerek

Szabályok és eljárások a szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzet és harci technika nem-katonai célokra történő átalakítás révén történő csökkentésére
4. Az ilyen járműveket a következőkben meghatározott nem katonai célokra lehet átalakítani:
(A) általános célú vontató,
(B) buldózer,
(C) tűzoltó jármű,
(D) daru,
(E) áramellátó jármű,
(F) finomérc-zúzó jármű,
(K) kőfejtő jármű,
(H) mentő jármű,
(I) sebesültszállító jármű,
(J) szállító jármű,
(K) olajfúró-berendezést szállító jármű,
(L) olaj- és vegyianyag-szennyezés mentesítő jármű,
(M) lánctalpas jégtörő-vontató,
(N) környezetvédelmi jármű.

KATONAI LÉGIJÁRMŰVEK:
(K) A „harci repülőgép” fogalma olyan merevszárnyú vagy változtatható szárnyállású légi járművet jelent, amelyet célpontok irányított rakéták, nem irányított rakéták, bombák, lövegek, gépágyúk vagy más pusztító fegyverek alkalmazása révén történő leküzdésére fegyvereztek és szereltek fel, valamint ezen repülőgépek bármely olyan modelljét vagy változatát jelenti, amely más katonai feladatokat, mint például felderítés vagy rádióelektronikai harcot, hajt végre. A „harci repülőgép” fogalmába nem tartoznak bele az oktató repülőgépek. 
a Harci-gyakorló Repülőgépek Speciális Modelljeinek
vagy Változatainak Nem-felfegyverzett
Kiképző Repülőgépekké Történő Átosztályozását
Szabályozó Eljárásokról
A harci-gyakorló repülőgépek modelljei és változatai,
amelyek teljes lefegyverzésre és átminősítésre kerülhetnek
SZU-15U
SZU-17U
MIG-15U
MIG-21U
MIG-23U
MIG-25U
UIL-28

(L) A „harci helikopter” fogalma olyan forgószárnyú légi járművet jelent, amelyet célpontok leküzdésére fegyvereztek és szereltek fel, vagy más katonai feladatok végrehajtására szereltek fel. A „harci helikopter” fogalma támadó helikoptereket és harci-támogató helikoptereket foglal magában. A „harci helikopter” fogalma nem foglalja magában a nem-felfegyverzett szállító helikoptereket.
(M) A „támadó helikopter” fogalma azokat a harci helikoptereket jelenti, amelyeket páncélelhárító, levegő-föld vagy levegő-levegő osztályú irányított fegyverekkel láttak el, és ezen fegyverek számára szolgáló beépített tűzvezető és irányító rendszerrel szereltek fel. A „támadó helikopter” fogalma speciális és többcélú támadó helikoptereket foglal magában.
(A) Speciális támadó helikopterek:


A-129 Mangusta
MI-24

AH-1 Cobra


AH-64 Apache


MI-24

(B) Többcélú támadó helikopterek:


A-109 Hirundo
IAR-316

Alouette III
MI-8/MI-17

BO-105/PAH-1


Fennec AS 550 C-2


Gazelle


Lynx


MI-8


OH-58 Kiowa/AB-206/CH-136


Scout


Wessex


(N) A „speciális támadó helikopter” fogalma olyan támadó helikoptert jelent, amelyet elsődlegesen irányított fegyverek alkalmazására terveztek.
(O) A „többcélú támadó helikopter” fogalma olyan támadó helikoptert jelent, amelyet többféle katonai feladat végrehajtására terveztek, ugyanakkor irányított fegyverek alkalmazására is felszereltek.

(P) A „harci-támogató helikopter” fogalma olyan harci helikoptert jelent, amely nem felel meg a támadó helikopterré minősítés követelményeinek, ugyanakkor különféle, az önvédelmet szolgáló és terület-lefogó fegyverekkel láttak el, úgy mint löveggel, gépágyúval és nem-irányított rakétával, bombával vagy kazettás bombával vagy egyéb más katonai feladatok végrehajtására szereltek fel.

(G) Az „állomásoztatott hagyományos fegyveres erők” fogalma egy Részes Állam olyan hagyományos fegyveres erőit jelenti, amelyek az alkalmazási területen belül, egy másik Részes Állam területén állomásoznak.

(H) A „kijelölt állandó raktár” fogalma olyan egyértelműen kijelölt fizikai határokkal rendelkező helyet jelent, amely olyan, a Szerződés által korlátozott fegyverzetet és harci technikát tartalmaz, amely beleszámít az össz-szintekbe, azonban nem esik az aktív egységekben lévő hagyományos fegyverzet és harci technika korlátozásai alá.

 (J) A „Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzet és harci technika” fogalma a IV-VI. Cikkben szabályozott mennyiségi korlátozások hatálya alá tartozó harckocsikat, páncélozott harcjárműveket, tüzérséget, harci repülőgépeket és támadó helikoptereket jelenti.

 (R) A „rendszerben lévő” fogalma, a hagyományos fegyveres erőkre, valamint a hagyományos fegyverzetre és harci technikára vonatkozóan, azokat a harckocsikat, páncélozott harcjárműveket, tüzérségi eszközöket, harci repülőgépeket, oktató repülőgépeket, nem-felfegyverzett kiképző repülőgépeket, harci helikoptereket, nem-felfegyverzett szállító helikoptereket, páncélozott hídvető járműveket, páncélozott szállító járművekhez hasonló eszközöket, páncélozott gyalogsági harcjárművekhez hasonló eszközöket jelenti, amelyek az alkalmazási területen belül vannak, kivéve azokat, amelyekkel békeidőben belbiztonsági feladatok végrehajtására rendelt és létrehozott szervezetek rendelkeznek, vagy amelyek megfelelnek a III. Cikkben előírt valamely kivételnek.
above: NEW! MedRes! CFE's Inspection Schedule Diagram.

aboveNEWHiResMod-1. Created by Juci'bácsi's. The Divide Diagram of Combat Armors - "Panzers" - Harci Páncélosok, Harcjárművek felosztása harc.-tech. rendszer-blokkséma   also Courtesy FREE!

18+above: NEW+! HiRes! Armors & Amor: LAV & PUG & Inf. Soldier & M1

aboveNEWHu & Little bit En. text: Juci'bácsi's new artwork: Courtesy FREE! HiRes! Historical Military Mapping/chart - Mint hiánypótló mű.

Map of the peace-time Organisation of the Hu.PA (MN) & Border Guard (Hőr.)-littlebit -basicaly Army/Lan Forces- early 1980's in Warsaw Pact's era (WP). Where served the FUGs. - A Magyar Néphadsereg (MN) és a Határőrség (Hőr.)-kevésbé béke szervezete -alapvetően a Szárazföldi- a Varsói Szerződés (VSz) idejében az 1980-as évek elején. Ahol a D-442 FUG-ok szolgáltak. Remark: without HAD (Homeland Air Defence Missile battalions and storages due little space. Marked with authenic MN-WP symbols.  Megjegyzés: A Honi Légvédelmi rakétaosztályok és Raktárbázisok nélkül a kevés hely miatt. Jelölések az akkori MN törzsszolgálati utasítás szerint.


The FUGs served essential at Mechanized Infantry/Armor division's recconnaissance battallions/companies. But served field and antitank artillery regiments as battery's FAVP (Forward Artillery Viewing Point) with EM-61 stereo rangefinder. However at Aviation 87th Combat Helicopter regiment -Szentkirályszabadja LHSA- as FAC (Forward Air Controller) vehicle with BTR-60 FACP (~ Party) vehicle.

A FUG harcjárművek alapvetően a Gl./Hk.hadosztály és ezred csapatfelderítő alegységeknél (zászlóaljak/századok) szolgáltak. De megtalálhatók voltak a tábori és páncéltörő tüzér egységeknél mint üteg Tü.FIP (Figyelőpont) EM-61 távmérővel. Hovatovább, valamint még a CsRP (Csapatrepülő Parancsnokság -Börgönd MN8300) alárendeltségében lévő MN 6690 87. Harcihelikopter ezrednél LHSA mint ERIP (Előretölt Repülésirányító jármű) a HICs  (Harcirányító Csoport) BTR-60PU-val.
 NEW+! above one & below two: HuText Home Defence strategic diagrams

above: NEW! Hungarian Home Defence Force's Joint Force, Combat Arms

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése